Felhasználónév: Jelszó: Elfelejtette a jelszavát?Regisztráció
Danube Institute
NKA
OTP Bank
Prima Prissima díj 2003
EEM
Príma-díj
Magyarország Barátai Alapítvány
Polgári Magyarországért Alapítvány
Batthány Alapítvány
Hungarian Review

A tudomány joga és kötelessége

A Tudomány Világfóruma 2005 konferencia egy újabb szem a tudás és a tudomány mai szerepéről való párbeszédek láncolatában. Nem véletlen, hogy az 1999-es első, Budapesten rendezett Tudományos Világkonferencia után a résztvevők folytatni akarták ezeket a találkozókat. Nyilvánvalóan úgy érezték, hogy valóban folyamatosan újra kell gondolni a tudás létrehozásának és felhasználásának helyzetét, céljait, küldetését, mozgatórugóit, határait, lehetőségeit; a tudománynak, valamint az általa létrehozott és képviselt hatalomnak a menedzselését.
Ezeknek a konferenciáknak a célja általánosságban szemlélni a tudományt. De itt nem modellek felállításáról vagy egy metatudomány kidolgozásáról van szó. Véleményem szerint a cél sokkal inkább egyeztetni azokat az álláspontokat, amelyeket egyfelől a tudomány, másfelől annak művelői képviselnek.
Ami az elsőt illeti, ez a fórum a tudományt kontextusában vizsgálja. És ez rendben is van. Habár a modern tudomány a specializálódás felé tart, már láthatjuk, hogy a tudás egyetlen részlete, egyetlen tudományos tény sem áll meg önmagában, egyetlen adatot nem értelmezhetünk elszigetelten. Meglepően rövid út vezet a látszólag semleges tudományos információktól az élet legmélyebb, legegzisztenciálisabb kérdéseihez vagy a filozófia végső dilemmáihoz. Jól emlékszem egy előadásra a legutóbbi, 2003-as Világfórumon, amikor az előadó egy új, hullámtechnológiás számítógép alapjait Michelangelóval kapcsolta össze. A jelen fórum napirendjéből kitűnik, hogy a tudomány általános kérdései nem válaszolhatók meg anélkül, hogy a társadalomtudományokhoz és különösen az etikához folyamodnánk. A középkorban nagy kísérlet történt arra, hogy létrehozzák a tudásnak az egyetemeken képviselt univerzumát. Manapság az összehasonlíthatatlanul nagyobb tudományos tudás lassan már objektív entitásként – vagy ahogy Karl Popper fogalmazott: „harmadik világként – létezik. És a valóságnak ezt a szeletét nem érhetjük el, és nem kezelhetjük anélkül, hogy a jó és rossz alapvető kategóriáit, valamint az idő tényezőjét folyamatosan szem előtt tartanánk.
Ez a fórum természetesen sokkal gyakorlatibban tárgyalja ezeket a kapcsolatokat és kölcsönös függőségeket. A kérdés a tiszta avagy alapkutatás, valamint az ipari kutatás viszonya és a tudás megosztásának a problémája. Emellett a fórum egyik legfontosabb témája a jövő generációk iránti felelősség, ideértve az oktatás kérdését is.
Fontos téma a tudományos kutatás és tanítás, valamint az információ szabadsága, amelyek explicit módon nem jelennek meg a programban. Ezek alapvető jogok, és minden tudományos fejlődés előfeltételei. Ám ez a kérdés elvezet a fórum egy másik célkitűzéséhez: újragondolni maguknak a tudomány művelőinek a szerepét.
A fórum helyesen látja, hogy manapság három dramatis personae-ről beszélhetünk: a kutatóról, a politikusról és az üzletemberről. Ezek törékeny kapcsolatának minden döntő kérdését részletesen tárgyaljuk majd. Például: melyikük határozza meg valójában a kutatás irányát és tárgyát? Kié a felelősség? Mit jelent ma a tudomány autonómiája? Csak dicsérni lehet a konferencia szervezőit, hogy a probléma ilyen sok aspektusát tűzték napirendre, a döntéshozók és a kutatók perspektívájából kezelve őket. Szintén megfelelő hangsúlyt kapnak a közvéleményt érintő kérdések. Ez utóbbi témakör újra rávilágít a tudományágak összekapcsolódására és a globalizáció problémáinak megkerülhetetlenségére – gondolok itt a természeti és kulturális környezet iránti felelősségre, a jövő előrejelzésének kockázataira, a jövő generációk oktatására és a szegény országok jogos igényeire.
A fenti, jó kérdések feltevése már előlegezi a fórum sikerét. Rendelkezésünkre állnak a megfelelő kérdések, amelyeket meg kell vitatnunk. Minden résztvevőnek jó és eredményes munkát kívánok, és ezennel örömmel megnyitottnak nyilvánítom a Tudományos Világfórumot.« vissza