Felhasználónév: Jelszó: Elfelejtette a jelszavát?Regisztráció
Danube Institute
NKA
OTP Bank
Prima Prissima díj 2003
EEM
Príma-díj
Magyarország Barátai Alapítvány
Polgári Magyarországért Alapítvány
Batthány Alapítvány
Hungarian Review

Szerzőink


Ablonczy László
(Bodroghalász, 1945) újságíró, kritikus. 1978–1990 között a Film, Színház, Muzsika munkatársa, 1991–1999 között a Nemzeti Színház igazgatója volt. 1999–2005 között Párizsban élt.

Dr. Bihari Mihály (Budapest, 1943) jogász, szociológus végzettségű politológus, alkotmányjogász, egyetemi tanár, országgyűlési képviselő (1994-98), az Alkotmánybíróság volt tagja és elnöke. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Tanszékének és a Politikatudományi Doktori Iskolának, valamint a győri jogászképzésnek az alapítója. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának és a győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Karának professzor emeritusa. Az MTA doktora. Számos könyv, egyetemi tankönyv, tudományos cikk szerzője.

Balog Zoltán (Ózd, 1958) református lelkész, országgyűlési képviselő. 1983-ban végzett a Református Teológiai Akadémián Debrecenben. További tanulmányok: Tübingeni Egyetem (1987–1989), Bonni Egyetem (1993–1995). A miniszterelnök egyházügyi főtanácsadója (1998–2002). Az Országgyűlés Emberjogi Bizottságának elnöke. 2010-től a Fidesz-kormány társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkára.

Csaba László (1954, Budapest) akadémikus, egyetemi tanár (CEU, DE, BCE). Számos magyar és külföldi közgazdasági szaklap szerkesztőbizottsági tagja.

Domonkos István (1940, Ókér) vajdasági költő, a szabadkai tanítóképzőben tanult és az 1960-as években Tolnai Ottóval, Végel Lászlóval és másokkal együtt a vajdasági magyar irodalom kiemelkedő műhelye, az Új Symposion alapító tagja lett. Dzsesszzenészként dolgozott évtizedeken át. 1979 óta Svédországban él, ahová svéd feleségét követte. F. m.: A kitömött madár, regény, 1969, Áthúzott versek, 1971, Kormányeltörésben, válogatott versek, 1998. Yu Hu Rap, vers, 2008. József Attila-díjas.

Fáy Zoltán (Baja, 1966) könyvtáros. Az ELTE-n és a PPKE HTK-n tanult. Írásai jelentek meg többek között az Új Magyarországban, a Napi Magyarországban és a Magyar Nemzetben. A Magyar Szemle vallás- és egyházügyi szemleírója.

Flick László (1990) Politológus. Az ELTE Politikatudományi Doktori Iskola ösztöndíjas Ph.D. hallgatója.

Gát Ákos Bence (Szeged, 1989) mesterdiplomáit a Sciences Po Paris Jogi Iskolájában és a Strasbourgi Egyetem Felsőfokú Európai Tanulmányok Intézetében szerezte gazdasági és európai jogból. 2011-től a Duel Amical – vitapolitika.hu nemzetközi internetes vitamagazin alapító elnöke és szerkesztője, a 2014-ben megalakult Igazságügyi Minisztérium miniszteri kabinetjének tagja, részt vesz a Századvég Alapítvány kutatásaiban. Vendégoktató a Szegedi Tudományegyetem francia nyelvű európai tanulmányok mesterképzésében, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen.

Granasztói György (Budapest, 1938) történész, egyetemi tanár, az ELTE BTK magyar–francia társadalomtudományi műhely és doktoriskola vezetője, a Teleki László Intézet volt főigazgatója. Charles Simonyi-ösztöndíjas. Szakterülete a társadalomtörténet. Várostörténeti és népesedéstörténeti tanulmányok mellett esszéket is közread a demokratikus átmenet témájában. Habilitált, az MTA doktora. 1990–1994 között az Antall-kormány nagykövete volt a NATO és az Európai Unió mellett, valamint a Belga Királyságban. A Magyar Corvin-lánc Iroda vezetője, miniszterelnöki tanácsadó.

Gróh Gáspár (Budapest, 1953) irodalomtörténész, kritikus. A Magyar Szemle rovatvezetője, a Köztársasági Elnöki Hivatal igazgatója. F. m.: Egymásért vagyunk. (Tanulmányok, kritikák, 2000) Nézni a láthatatlant (Kisesszék, 2005), Határ.Oknélkül (Tanulmányok, kritikák, 2006), A következmények országa (2011), A magyarság rendeltetéséről (2013).

dr. Hautzinger Gyula (Budapest, 1949), nyugállományú honvédtiszt. A hadtudomány PhD fokozatának birtokosa. Nemzetközi szinten szolgált az Egyesült Államokban, NATO-beosztásban, egy évet töltött Irakban a nemzetközi erők kötelékében. Különösen nyugdíjba vonulása óta sorra jelentette meg alapvetően szakmai jellegű könyveit, tanulmányait. Folyóiratokban, napilapokban, internetes magazinokban folyamatosan publikál. Több társadalmi szervezet tagja.

Miskolczy Ambrus (1947, Marosvásárhely) történész, a történettudomány doktora, az ELTE BTK Román Filológiai Tanszéke tanszékvezető egyetemi tanára, az MTA tagja. Az erdélyi magyar–román–szász együttélés, a polgárosodás társadalomés eszmetörténete kutatója, ideértve a mítoszteremtés eszmetörténetét. A bukaresti Nicolae Jorga Történettudományi Intézet külső tagja, az USA-ban működő Society for Romanian Studies tagja és a New International Journal of Romanian Studies szerkesztőségi tagja.

Perge Péter (Budapest, 1980) turkológus, kutató. A modern korszak kérdéseivel foglalkozik.

Révész Emese (Munkács, 1967) művészettörténész. 2002–2009 között a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Művészettörténet Tanszékén, 2009 óta a Magyar Képzőművészeti Egyetemen tanít 19-20. századi művészettörténetet. Főbb kutatásai területei: a művészképzés története; 1800–1945 közötti magyar festészet, grafikatörténet (populáris, művészi grafika és könyvillusztráció). Önálló kötetei: Kép, sajtó, történelem. Illusztrált sajtó Magyarországon 1870–1870 (2015), Fényes Adolf (2014), Csók István (2010, 2006), Rippl-Rónai József (2005), Magyar historizmus (2005). Honlap: www.revart.eoldal.hu

S. Király Béla (Sóvárad, 1957) közíró, politológus, a Magyar Politikatudományi Társaság tagja. A Kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem filozófia-történelem szakán, majd az ELTE politológia szakán végzett. Társadalomismeretet tanult Eindhovenben világbanki ösztöndíjjal.

Tóth Klára (Nyíregyháza, 1953) filmkritikus, publicista. Dramaturgként több játék- és dokumentumfilm munkálataiban vett részt. Kritikái, tanulmányai 1989 előtt a Filmkultúra és a Filmvilág folyóiratokban, később többek között a Forrás, Magyar Nemzet, Népszabadság, Élet és Irodalom oldalain jelentek meg. A Magyar Szemlének 1996–1999-ig szerkesztője, máig állandó filmkritikusa. A Magyar Művészeti Akadémia tagja. F. m.: Elem Klimov – kismonográfia (1990), Don Quijote köpenyében (Pályakép és dokumentumok B. Nagy Lászlóról, 2005); A láthatatlan ország (esszék, kritikák a dokumentumfilmről, 2011), 53 magyar film (szerk., 2015), Első generációs szabadság (filmkritikák, publicisztikák, 2016).

Trócsányi László (1956) jogász, egyetemi tanár. A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának professzora, az Európa-tanulmányok Központjának igazgatója, 2000−2003 között Magyarország luxemburgi, 2007-2010 között párizsi nagykövete, 2007-2010 között alkotmánybíró, 2014-től igazságügyminiszter. Tanulmányai a nemzeti közjog és az európai integráció kapcsolataival foglalkoznak, érdeklődési területe a frankofón országok történelme, jogrendszere és politikája.« vissza