Felhasználónév: Jelszó: Elfelejtette a jelszavát?Regisztráció
Danube Institute
Magyar Fejlesztési Bank Zrt.
NKA
OTP Bank
Prima Prissima díj 2003
EEM
Príma-díj
Magyarország Barátai Alapítvány
Polgári Magyarországért Alapítvány
Batthány Alapítvány
NMI

A Magyar Szemle tematikus és betűrendes mutatója 1998


 

A Magyar Szemle szerzői betűrendes mutatója

 

 

1998


 


 

AGIÈIÆ, Damir: A magyar királyság nemzetei a 16–19. században (Elhangzott a Közép-Európai Intézet által szervezett Történelem és integráció konferencián, 1998. április 16–17.) (ford. Illés Pál Attila) – [október] 35. p.

ANDRÁSFALVY Bertalan: Az európai parasztság megismerésének kulcsa: Átány – (Fél Edit–Hofer Tamás: Arányok és mértékek a paraszti gazdálkodásban) – [október] 161. p.

 

BALLA Bálint: Az ember a szűkösségek lénye (Granasztói György beszélgetése Balla Bálinttal) – [február] 73. p.

BEKE György: Értelmiségi modell kisebbségben? – (Sombori Sándor: Zajló esztendők) – [december] 178. p.

BEKE György: Magyar kormányzati szerepvállalás Erdélyben – [április] 25. p.

BIERNACZKY János: Földkérdés a két háború között – [december] 101. p.

BOD Péter Ákos: Gazdasági humanizmus – [április] 7. p.

BODOSI György: „Gyönyörű magyar tengerke” – [október] 189. p.

BOLDIZSÁR Miklós: Jean Cluzel: A televízió kora – [augusztus] 198. p.

BOLYAI János: f. (A megvilágosodás) – [december] 6. p.

BOROSTYÁNKŐI Mátyás: Sziget: az Iparterv (Kodolányi Gyula beszélgetése dr. Borostyánkői Mátyással) – [április] 41. p.

BORSODY István: A csehszlovákiai magyar iskolaügy (Részlet a Magyar Szemle 1935. októberi számából) – [június] hátsó borító

 

CERNOVODEANU, Paul: Föderalizmusgondolat a múlt századi Romániában (Elhangzott a Közép-Európai Intézet által szervezett Történelem és integráció konferencián, 1998. április 16–17.) (ford. Szirmai Ágnes) – [október] 53. p.

CZAKÓ Gábor: A mákszem csúcsa – [június] 147. p.

CZIGÁNY Lóránt: (Jegyzet Illyés Gyula Szabó Zoltánt köszöntő soraihoz) – [október] 128. p.

 

CSÁKY Zoltán: Mádl Ferenc akadémikus az integrációról (Csáky Zoltán beszélgetése Mádl Ferenccel a Duna TV Esti kérdés című műsorában. Elhangzott 1998. január 16-án) – [április] 69. p.

CSICSERY-RÓNAY István: A magyar legitimitás és a harmadik politikai emigráció – [december] 61. p.

CSORBA László: Az első népképviseleti országgyűlés. Művelődés- és egyházpolitika – [április] 109. p.

 

DEBRECZENI József: Janus-arcú rendszerváltozás – [augusztus] 177. p.

DEBRECZENI József: A Kádár-kor öröksége (Részlet a szerző A miniszterelnök című könyvéből) – [április] 75. p.

 

EGEDY Gergely: Konzervativizmus és nemzettudat – [augusztus] 135. p.

ELEK Tibor: Végül is kinek az ideje? (Gion Nándor: Ez a nap a miénk) – [február] 157. p.

ELEK Tibor: Vétéseink, botlásaink, szántszándékos tiprásaink (Závada Pál Jadviga párnája című regényéről) – [június] 174. p.

ERDŐDY Gábor: A magyar külpolitika alternatívái 1848-ban – [június] 33. p.

FASANG Árpád, ifj.: A szellem (és az igazság) diadala (Vladár Gábor Visszaemlékezéseim című könyvéről) – [június] 190. p.

 

GÁSPÁR G. János: A politikai stílus rendszerváltása – [december] 202. p.

GERGELY András: Az „európai népcsalád” és Magyarország. A magyar külpolitika 1848–49-ben – [április] 93. p.

GRANASZTÓI György: Az ember a szűkösségek lénye. Beszélgetés Balla Bálinttal – [február] 73. p.

GRANASZTÓI György: Molnár Sándor festőművész kiállítása elé – [február] 137. p.

GRANASZTÓI György: Polgár és önkormányzat – [december] 12. p.

GRÓH Gáspár: …az élet maga. (Csáth Gézáról és Naplójáról) – [február] 163. p.

GRÓH Gáspár: Európába(n), botladozva – [február] 3. p.

GRÓH Gáspár: Hallgatag jövendő (Ablonczy László Sütő Andrásról írott könyvéről) – [április] 187. p.

GRÓH Gáspár: Helye és árnyéka (Bertók László Dongó a szobában című kötetéről) – [december] 173. p.

GRÓH Gáspár: Integráció, itthon – [október] 3. p.

GRÓH Gáspár: A meglelt idő nyomai (Kovács István A gyermekkor tündöklete című kötetéről) – [augusztus] 184. p.

GRÓH Gáspár: Mű, csoda, magyarázat – új Nagy László-monográfia – [június] 182. p.

GRÓH Gáspár: Puszta látszat a mulandó múlása (Rakovszky Zsuzsa Egyirányú utca című verseskötetéről) – [október] 191. p.

GRÓH Gáspár: Szonya a villamoson – [december] 3. p.

GRÓH Gáspár: Több mint szeretet – [április] 3. p.

GRÓH Gáspár: Választások után – [június] 208. p.

GYIVICSÁN Anna: Egy szlovák–magyar megbékélési tervezet 1850-ből (Elhangzott a Közép-Európai Intézet által szervezett Történelem és integráció konferencián, 1998. április 16–17.) – [október] 42. p.

GYULAI György: Gondolatok az agrárcsatlakozásról – [augusztus] 94. p.

 

HAMVAS Béla: Ha utópiámat meg kellene határozni… (részlet) – [augusztus] 8. p.

HERCZEGH Géza: Kelet-Közép-Európa mint történelmi régió – [okóber] 9. p.

HOFER Tamás: A „régi néprajz” művelőit… (Részlet az Arányok és mértékek a paraszti gazdálkodásban című könyv előszavából) – [augusztus] hátsó borító

HOMOKI Géza (ford.): Weinfeld, Jean: A radikálisok. A radikalizmus mítosza a modern és posztmodern filozófiában – [augusztus] 162. p.

HORNYIK Miklós: Cselekvő bátorság. (Domokos Mátyás új könyvéről) – [február] 181. p.

HORVÁTH Róbert: Az intellektus állásfoglalása. Jean Robin az UFO-kérdésről – [augusztus] 58. p.

 

ILLÉS Pál Attila (ford.): Agièiæ, Damir: A magyar királyság nemzetei a 16–19. században (Elhangzott a Közép-Európai Intézet által szervezett Történelem és integráció konferencián, 1998. április 16–17.) – [október] 35. p.

ILLYÉS Gyula: Az ajtónyitó. A hatvanéves Szabó Zoltánról – [október] 125. p.

ILLYÉS Mária: Minden ablakot, minden ajtót ki kell nyitni. Beszélgetés Molnár Sándorral – [február] 141. p.

ILLYÉS Mária: Nem tudok hazudni! (Beszélgetés Várnagy Ildikóval) – [augusztus] 21. p.

 

JELENITS István: A hívő ember és a politika (Váczi Gábor beszélgetése Jelenits Istvánnal) – [június] 89. p.

JESZENSZKY Géza: A „visegrádi gondolat” és az euro-atlanti integráció – [augusztus] 124. p.

JÓRY Judit: Gajzágó Sándor képeiről – [október] 142. p.

 

KÄFER István: A harmadik Csehszlovák Köztársaság nagykövete – [június] 165. p.

KARÁCSONY András: Világtársadalom, posztmodern, jog – [június] 117. p.

KEMÉNY Katalin: Várakozás – [augusztus] 10. p.

KEMÉNY Zsigmond: Korteskedés és ellenszerei (részletek) – [április] 5. p.

KISS J. László: Az integrációs folyamat anatómiája, avagy az „integráció integrálása” – [augusztus] 107. p.

KISS Sándor, M.: Viszlát, Pali! – [december] 71. p.

KODOLÁNYI Gyula: Az elnöki hatalom megbénítása – [október] 203. p.

KODOLÁNYI Gyula: Emlékmű épül (Részletek a Duna-kör által 1988-ban kiadott Duna. Egy antológia című könyvből) – [február] hátsó borító

KODOLÁNYI Gyula: Fordulat előtt? – [június] 3. p.

KODOLÁNYI Gyula: Az integráció álmodó realistája (Martonyi János) – [június] 215. p.

KODOLÁNYI Gyula: Kései érés, árnyékban – [augusztus] 3. p.

KODOLÁNYI Gyula: Sziget: az Iparterv. Beszélgetés dr. Borostyánkői Mátyással – [április] 41. p.

KOVÁCS István: „Én ott voltam Bárcánál!” – [április] 145. p.

KOVÁCS István: Az európai cigányság integrációjának utópisztikus terve (Elhangzott a Közép-Európai Intézet által szervezett Történelem és integráció konferencián, 1998. április 16–17.) – [október] 63. p.

KUBINSZKY Mihály: 100 éve született Alvar Aalto – [október] 184. p.

KUBINSZKY Mihály: A budapesti tisztviselőtelep építészettörténeti jelentősége – [augusztus] 190. p.

KUBINSZKY Mihály: Az építészeti jellegvédelem – [június] 195. p.

KUBINSZKY Mihály: Eszterházai új vigasság – [február] 187. p.

KUBINSZKY Mihály: Helyreállítják a munkácsi vár-műemléket – [december] 198. p.

KUBINSZKY Mihály: Kotsis István építészprofesszor emléke – [április] 173. p.

KUBINSZKY Mihály: A nagyvilág tükre. Gondolatok a Finta József építészetét bemutató kötetről – [április] 198. p.

 

LOVAS Lajos: Lebilincselő bombasiker – [április] 212. p.

LOVAS Lajos: Merényletek: a határ átlépése – [augusztus] 211. p.

LOVAS Lajos: Vírus – [február] 206. p.

 

MÁDL Ferenc: Bős–Nagymaros tegnap és ma – [február] 7. p.

MÁDL Ferenc: Az integrációról (Csáky Zoltán beszélgetése Mádl Ferenccel a Duna TV Esti kérdés című műsorában. Elhangzott 1998. január 16-án)

MARTONYI János: Értékek és külpolitika – [április] 216. p.

METZ Katalin: A boszorkányüldözéstől a tündérmeséig – [április] 208. p.

METZ Katalin: A lélek s a múlt rejtelmei – [június] 200. p.

METZ Katalin: Rítusok és mítoszok nyomdokain – [december] 189. p.

METZ Katalin: Szerelem: öncsalás és/vagy lélekhasadás – [február] 177. p.

METZ Katalin: A taszítás és kapaszkodás libikóka-játéka – [augusztus] 195. p.

METZ Katalin: Szentivánéji mágia – [október] 195. p.

MIKLÓSSY Endre: Antiszenzáció (Fülep Lajos: Egybegyűjtött írások III.) – [december] 166. p.

MIKLÓSSY Endre: Karácsony Sándor, az embertárs (1891. Földes – 1952. Budapest) – [augusztus] 28. p.

MIKLÓSSY Endre: Szabó Lajos, a fundamentum (1902. Budapest – 1967. Düsseldorf) I. – [december] 145. p.

MOHAI V. Lajos: A Füst-jelenség (Kis Pintér Imre: Szellemek utcája című szövegválogatása) – [december] 169. p.

MOHÁS Lívia: A Démétér–Perszephoné kapcsolatról (Elhangzott a gödöllői Családvédő Nyári Egyetemen 1998. július 9-én) – [október] 129. p.

MOLNÁR Antal: A zeneszerző világa (részlet) – [október] 7. p.

MOLNÁR József: Áchim és Nagyatádi (Részlet a szerző Áchim L. Andrásról írott biográfiájából) – [október] 99. p.

MOLNÁR Sándor: Minden ablakot, minden ajtót ki kell nyitni (Illyés Mária beszélgetése Molnár Sándorral) – [február] 141. p.

MOLNÁR Tamás: A posztmodern társadalom értelmezése felé – [június] 137. p.

 

NAGY Boldizsár: Ördögárok – [február] 43. p.

NAGY Miklós Mihály: A Magyar Szemle katonaírója: Julier Ferenc – [június] 60. p.

NAGY Miklós Mihály: Nemzet és hadelmélet. A hadseregreformról a NATO-csatlakozás előestéjén – [december] 131. p.

NAGY Zoltán: A csillag igézetében és árnyékában – [december] 194. p.

 

OBERFRANK Ferenc: A biodiverzitás időszerű kérdései – [augusztus] 74. p.

OBERFRANK Ferenc – VIZI E. Szilveszter: Az orvostudomány fenntartható fejlődése – [június] 153. p.

OLÁH Sándor: A mezőgazdaság a Székelyföldön – [február] 111. p.

OLASZ Sándor: A műgonddal alkotó ember. Vekerdi László Németh László-tanulmányairól – [április] 181. p.

 

PÁLVÖLGYI Márta: Feketén – [június] 99. p.

PELLE János: Goldhagen és a kelet-európaiak – [október] 175. p.

PUBLIK Ottó József: Tizenkét nap, mely hat évig tartott. Interjú egy gulagfogollyal (Szöllősy Tibor beszélgetése Publik Ottó Józseffel) – [december] 33. p.

 

RABÁR Ferenc: Mezőgazdaság és földvásárlás. Mit kérdezzünk? – [február] 125. p.

ROMSICS Ignác: Trianon és a magyar politikai gondolkodás – [december] 83. p.

 

SCHMIDT Mária: Forradalom, szabadságharc, polgárháború (Kahler Frigyes–M. Kiss Sándor: Kinek a forradalma?…) – [október] 168. p.

SKULTÉTY Csaba: Ahol az érték a mérték (Székely András Bertalan beszélgetése Skultéty Csabával) – [október] 82. p.

SNEÉ Péter: Higgyed, bolond! (Moldova György: Ég a Duna!) – [december] 186. p.

SNEÉ Péter: Szegények vagyunk. (Witman fiúk) – [február] 174. p.

SNEÉ Péter: Üresjárat. 29. Magyar Filmszemle – [április] 202. p.

SULYOK Vince: A „hídépítő”. Váczi Gábor interjúja Sulyok Vincével – [február] 101. p.

 

SZABADOS György: Egy el nem vágyódó zeneszerző – [június] 162. p.

SZABÓ Lilla: Kortárs erdélyi képzőművészek tárlata – [április] 191. p.

SZABÓ Lilla: A szépség igézetében. Olasz Ferenc kiállítása – Vigadó Galéria – [június] 204. p.

SZÉKELY András Bertalan: Ahol az érték a mérték. Beszélgetés Skultéty Csabával – [október] 82. p.

SZEKFŰ Gyula: Három nemzedék (részlet) – [április] hátsó borító

SZIRMAI Ágnes (ford.): Cernovodeanu, Paul: Föderalizmusgondolat a múlt századi Romániában (Elhangzott a Közép-Európai Intézet által szervezett Történelem és integráció konferencián, 1998. április 16–17.) – [október] 53. p.

SZŐCS Géza: Tervezet egy dunai erőmű építésére a Fekete-erdőben (Részletek a Duna-kör által 1988-ban kiadott Duna. Egy antológia című könyvből) – [február] 5. p.

SZÖLLŐSY Tibor: Tizenkét nap, mely hat évig tartott. Interjú egy gulagfogollyal (Szöllősy Tibor beszélgetése Publik Ottó Józseffel) – [december] 33. p.

 

TAR Pál: Zbigniew Brzezinski: A nagy sakktábla – [február] 193 p.

TORMA József: Nyelvi kérdés Kazakisztánban I. – [október] 68. p.

TORMA József: Nyelvi kérdés Kazakisztánban II. – [december] 42. p.

TÓTH Gy. László: Önkormányzati választások Magyarországon – [december] 206. p.

 

VÁCZI Gábor: A „hídépítő”. Váczi Gábor interjúja Sulyok Vincével – [február] 101. p.

VÁCZI Gábor: A hívő ember és a politika. Interjú Jelenits Istvánnal – [június] 89. p.

VAJDA János: Legyünk polgárok, hogy magyarok lehessünk (részlet) – [október] hátsó borító

VÁRADY Tibor: A magyar jogfejlődés határon túlról nézve (A magyar jogász vándorgyűlésre írt előadás szerkesztett változata) – [december] 19. p.

VÁRADY Tibor: Szabályozott forradalom? (Mádl Ferenc: Állam és gazdaság…) – [október] 199. p.

VARGA György: Csehország Szlovákia nélkül, Közép-Európa Csehszlovákia nélkül – [augusztus] 214. p.

VARGA György: A fordulat éve Csehországban? – [február] 200. p.

VARGA György: Szlovákia esélyei – [június] 9. p.

VÁRKONYI Nándor: Tanulság – [június] 7. p.

VÁRNAGY Ildikó: Nem tudok hazudni! (Illyés Mária beszélgetése Várnagy Ildikóval) – [augusztus] 21. p.

VERESS Bulcsú: A NATO küszöbén: hogyan tovább? – [december] 211. p.

VIDA Gábor: A Bős–Nagymarosi Vízlépcső és az ökológia – [február] 65. p.

VIZI E. Szilveszter – OBERFRANK Ferenc: Az orvostudomány fenntartható fejlődése – [június] 153. p.

 

WEINFELD, Jean: A radikálisok. A radikalizmus mítosza a modern és posztmodern filozófiában (ford. Homoki Géza) – [augusztus] 162. p.

 

ZEHERY Miklós: Bibó Nyugatról – éltében, holtában – [augusztus] 206. p.

 

 

 

A Magyar Szemle tematikus mutatója

 

1998

 


 

Belpolitika

DEBRECZENI József: A Kádár-kor öröksége (Részlet a szerző A miniszterelnök című könyvéből) – [április] 75. p.

GRANASZTÓI György: Polgár és önkormányzat – [december] 12. p.

KEMÉNY Zsigmond: Korteskedés és ellenszerei (részletek) – [április] 5. p.

KODOLÁNYI Gyula: Emlékmű épül (Részletek a Duna-kör által 1988-ban kiadott Duna. Egy antológia című könyvből) – [február] hátsó borító

KODOLÁNYI Gyula: Fordulat előtt? – [június] 3. p.

LOVAS Lajos: Vírus – [február] 206. p.

MÁDL Ferenc: Bős–Nagymaros tegnap és ma – [február] 7.p.

RABÁR Ferenc: Mezőgazdaság és földvásárlás. Mit kérdezzünk? – [február] 125. p.

VÁRADY Tibor: A magyar jogfejlődés határon túlról nézve (A magyar jogász vándorgyűlésre írt előadás szerkesztett változata) – [december] 19. p.


 

Beszélgetés, interjú

CSÁKY Zoltán: Mádl Ferenc akadémikus az integrációról (Csáky Zoltán beszélgetése Mádl Ferenccel a Duna TV Esti kérdés című műsorában. Elhangzott 1998. január 16-án) – [április] 69. p.

GRANASZTÓI György: Az ember a szűkösségek lénye. Beszélgetés Balla Bálinttal – [február] 73. p.

ILLYÉS Mária: Minden ablakot, minden ajtót ki kell nyitni. Beszélgetés Molnár Sándorral – [február] 141. p.

ILLYÉS Mária: Nem tudok hazudni! (Beszélgetés Várnagy Ildikóval) – [augusztus] 21. p.

KODOLÁNYI Gyula: Sziget: az Iparterv. Beszélgetés dr. Borostyánkői Mátyással – [április] 41. p.

SZÉKELY András Bertalan: Ahol az érték a mérték. Beszélgetés Skultéty Csabával – [október] 82.
p.

SZÖLLŐSY Tibor: Tizenkét nap, mely hat évig tartott. Interjú egy gulagfogollyal (Szöllősy Tibor beszélgetése Publik Ottó Józseffel) – [december] 33. p.

VÁCZI Gábor: A „hídépítő”. Váczi Gábor interjúja Sulyok Vincével – [február] 101. p.

VÁCZI Gábor: A hívő ember és a politika. Interjú Jelenits Istvánnal – [június] 89. p.


 

Biológia

OBERFRANK Ferenc: A biodiverzitás időszerű kérdései – [augusztus] 74. p.


 

Energetika

MÁDL Ferenc: Bős–Nagymaros tegnap és ma – [február] 7. p.

NAGY Boldizsár: Ördögárok – [február] 43. p.


 

Etika

BOD Péter Ákos: Gazdasági humanizmus – [április] 7. p.

OBERFRANK Ferenc–VIZI E. Szilveszter: Az orvostudomány fenntartható fejlődése – [június] 153. p.

OBERFRANK Ferenc: A biodiverzitás időszerű kérdései – [augusztus] 74. p.

VÁCZI Gábor: A hívő ember és a politika. Interjú Jelenits Istvánnal – [június] 89. p.


 

Építészet

KODOLÁNYI Gyula: Sziget: az Iparterv. Beszélgetés dr. Borostyánkői Mátyással – [április] 41. p.

KUBINSZKY Mihály: A nagyvilág tükre. Gondolatok a Finta József építészetét bemutató kötetről – [április] 198. p.

KUBINSZKY Mihály: Az építészeti jellegvédelem – [június] 195. p.

KUBINSZKY Mihály: Kotsis István építészprofesszor emléke – [április] 173. p.


 

Esszé

GRÓH Gáspár: Európába(n), botladozva – [február] 3. p.

GRÓH Gáspár: Integráció, itthon – [október] 3. p.

GRÓH Gáspár: Szonya a villamoson – [december] 3. p.

GRÓH Gáspár: Több mint szeretet – [április] 3. p.

HAMVAS Béla: Ha utópiámat meg kellene határozni… (részlet) – [augusztus] 8. p.

ILLYÉS Gyula: Az ajtónyitó. A hatvanéves Szabó Zoltánról – [október] 125. p.

KEMÉNY Katalin: Várakozás – [augusztus] 10. p.

KODOLÁNYI Gyula: Fordulat előtt? – [június] 3. p.

KODOLÁNYI Gyula: Kései érés, árnyékban – [augusztus] 3. p.

MIKLÓSSY Endre: Karácsony Sándor, az embertárs (1891. Földes – 1952. Budapest) – [augusztus] 28. p.

MIKLÓSSY Endre: Szabó Lajos, a fundamentum (1902. Budapest – 1967. Düsseldorf) I. – [december] 145. p.

MOLNÁR Antal: A zeneszerző világa (részlet) – [október] 7. p.

VÁRKONYI Nándor: Tanulság – [június] 7. p.


 

Filozófia

WEINFELD, Jean: A radikálisok. A radikalizmus mítosza a modern és posztmodern filozófiában (ford. Homoki Géza) – [augusztus] 162. p.


 

Gazdaság

BOD Péter Ákos: Gazdasági humanizmus – [április] 7. p.

GYULAI György: Gondolatok az agrárcsatlakozásról – [augusztus] 94. p.


 

Honvédelem, hadtörténet

NAGY Miklós Mihály: A Magyar Szemle katonaírója: Julier Ferenc – [június] 60. p.

NAGY Miklós Mihály: Nemzet és hadelmélet. A hadseregreformról a NATO-csatlakozás előestéjén – [december] 131. p.


 

Integráció

CSÁKY Zoltán: Mádl Ferenc akadémikus az integrációról (Csáky Zoltán beszélgetése Mádl Ferenccel a Duna TV Esti kérdés című műsorában. Elhangzott 1998. január 16-án) – [április] 69. p.

JESZENSZKY Géza: A „visegrádi gondolat” és az euro-atlanti integráció – [augusztus] 124. p.

KISS J. László: Az integrációs folyamat anatómiája, avagy az „integráció integrálása” – [augusztus] 107. p.

KOVÁCS István: Az európai cigányság integrációjának utópisztikus terve (Elhangzott a Közép-Európai Intézet által szervezett Történelem és integráció konferencián, 1998. április 16–17.) – [október] 63. p.


 

Irodalom

BOLYAI János: f. (A megvilágosodás) – [december] 6. p.

CZAKÓ Gábor: A mákszem csúcsa – [június] 147. p.

SZŐCS Géza: Tervezet egy dunai erőmű építésére a Fekete-erdőben (Részletek a Duna-kör által 1988-ban kiadott Duna. Egy antológia című könyvből) – [február] 5. p.


 

Irodalomtörténet

VÁCZI Gábor: A „hídépítő”. Váczi Gábor interjúja Sulyok Vincével – [február] 101. p.

ELEK Tibor: Végül is kinek az ideje? Gion Nándor: Ez a nap a miénk – [február] 157. p.

GRÓH Gáspár: …az élet maga. Csáth Gézáról és Naplójáról – [február] 163. p.


 

Jog, jogtudomány

KARÁCSONY András: Világtársadalom, posztmodern, jog – [június] 117. p.

VÁRADY Tibor: A magyar jogfejlődés határon túlról nézve (A magyar jogász vándorgyűlésre írt előadás szerkesztett változata) – [december] 19. p.


 

Kisebbség

BEKE György: Magyar kormányzati szerepvállalás Erdélyben – [április] 25. p.

KOVÁCS István: Az európai cigányság integrációjának utópisztikus terve (Elhangzott a Közép-Európai Intézet által szervezett Történelem és integráció konferencián, 1998. április 16–17.) – [október] 63. p.

TORMA József: Nyelvi kérdés Kazakisztánban I. – [október] 68. p.

TORMA József: Nyelvi kérdés Kazakisztánban II. – [december] 42. p.

VARGA György: Szlovákia esélyei – [június] 9. p.


 

KÖRKÉP (Kritika, recenzió, ismertetés, szemle)


 

Belpolitika

DEBRECZENI József: Janus-arcú rendszerváltozás – [augusztus] 177. p.

GÁSPÁR G. János: A politikai stílus rendszerváltása – [december] 202. p.

GRÓH Gáspár: Választások után – [június] 208. p.

LOVAS Lajos: Lebilincselő bombasiker – [április] 212. p.

LOVAS Lajos: Merényletek: a határ átlépése – [augusztus] 211. p.

LOVAS Lajos: Vírus – [február] 206. p.

SNEÉ Péter: Higgyed, bolond! (Moldova György: Ég a Duna!) – [december] 186. p.

TÓTH Gy. László: Önkormányzati választások Magyarországon – [december] 206. p.


 

Építészet

KUBINSZKY Mihály: 100 éve született Alvar Aalto – [október] 184. p.

KUBINSZKY Mihály: A budapesti tisztviselőtelep építészettörténeti jelentősége – [augusztus] 190. p.

KUBINSZKY Mihály: Az építészeti jellegvédelem – [június] 195. p.

KUBINSZKY Mihály: Eszterházai új vigasság – [február] 187. p.

KUBINSZKY Mihály: Helyreállítják a munkácsi vár-műemléket – [december] 198. p.

KUBINSZKY Mihály: A nagyvilág tükre. Gondolatok a Finta József építészetét bemutató kötetről – [április] 198. p.

NAGY Zoltán: A csillag igézetében és árnyékában – [december] 194. p.


 

Film

SNEÉ Péter: Szegények vagyunk. (Witman fiúk) – [február] 174. p.

SNEÉ Péter: Üresjárat. 29. Magyar Filmszemle – [április] 202. p.
Irodalom

BEKE György: Értelmiségi modell kisebbségben? (Sombori Sándor Zajló esztendők című regényéről) – [december] 178. p.

ELEK Tibor: Végül is kinek az ideje? (Gion Nándor: Ez a nap a miénk) – [február] 157. p.

ELEK Tibor: Vétéseink, botlásaink, szántszándékos tiprásaink (Závoda Pál: Jadviga párnája című regényéről) – [június] 174. p.

GRÓH Gáspár: …az élet maga. Csáth Gézáról és Naplójáról – [február] 163. p.

GRÓH Gáspár: A meglelt idő nyomai (Kovács István A gyermekkor tündöklete című kötetéről) – [augusztus] 184. p.

GRÓH Gáspár: Helye és árnyéka (Bertók László: Dongó a szobában című kötetéről) – [december] 173. p.


 

Irodalomtörténet

BODOSI György: „Gyönyörű magyar tengerke” – [október] 189. p.

GRÓH Gáspár: Hallgatag jövendő (Ablonczy László Sütő Andrásról írt kötetéről) – [április] 187. p.

GRÓH Gáspár: Mű, csoda, magyarázat – új Nagy László-monográfia – [június] 182. p.

GRÓH Gáspár: Puszta látszat a mulandó múlása (Rakovszky Zsuzsa Egyirányú utca című verseskötetéről) – [október] 191. p.

HORNYIK Miklós: Cselekvő bátorság. Domokos Mátyás új könyvéről – [február] 181. p.

MOHAI V. Lajos: A Füst-jelenség (Kis Pintér Imre Szellemek utcája című szövegválogatása) – [december] 169. p.

OLASZ Sándor: A műgonddal alkotó ember. Vekerdi László Németh László-tanulmányairól – [április] 181. p.


 

Jog, jogtudomány

VÁRADY Tibor: Szabályozott forradalom? – [október] 199. p.


 

Képzőművészet, művészettörténet

GRANASZTÓI György: Molnár Sándor festőművész kiállítása elé – [február] 137. p.

JÓRY Judit: Gajzágó Sándor képeiről – [október] 142. p.

MIKLÓSSY Endre: Antiszenzáció – (Fülep Lajos: Egybegyűjtött írások III.) – [december] 166. p.

NAGY Zoltán: A csillag igézetében és árnyékában – [december] 194. p.

SZABÓ Lilla: A szépség igézetében. Olasz Ferenc kiállítása – Vigadó Galéria – [június] 204. p.

SZABÓ Lilla: Kortárs erdélyi képzőművészek tárlata – [április] 191. p.


 

Kultúrtörténet, szellemtörténet

BOLDIZSÁR Miklós: Jean Cluzel: A televízió kora – [augusztus] 198. p.

HORVÁTH Róbert: Az intellektus állásfoglalása. Jean Robin az UFO-kérdésről – [augusztus] 58. p.


 

Külpolitika

KÄFER István: A harmadik Csehszlovák Köztársaság nagykövete – [június] 165. p.

KODOLÁNYI Gyula: Az elnöki hatalom megbénítása – [október] 203. p.

KODOLÁNYI Gyula: Az integráció álmodó realistája (Martonyi János) – [június] 215. p.

MARTONYI János: Értékek és külpolitika – [április] 216. p.

TAR Pál: Zbigniew Brzezinski: A nagy sakktábla – [február] 193 p.

VARGA György: A fordulat éve Csehországban? – [február] 200. p.

VARGA György: Csehország Szlovákia nélkül, Közép-Európa Csehszlovákia nélkül – [augusztus] 214. p.

VERESS Bulcsú: A NATO küszöbén: hogyan tovább? – [december] 211. p.

ZEHERY Miklós: Bibó Nyugatról – éltében, holtában – [augusztus] 206. p.


 

Néprajz

ANDRÁSFALVY Bertalan: Az európai parasztság megismerésének kulcsa: Átány (Fél Edit–Hofer Tamás: Arányok és mértékek a paraszti gazdálkodásban) – [október] 161. p.


 

Színház

METZ Katalin: Szentivánéji mágia – [október] 195. p.

METZ Katalin: A boszorkányüldözéstől a tündérmeséig – [április] 208. p.

METZ Katalin: A lélek s a múlt rejtelmei – [június] 200. p.

METZ Katalin: A taszítás és kapaszkodás libikóka-játéka – [augusztus] 195. p.

METZ Katalin: Rítusok és mítoszok nyomdokain – [december] 189. p.

METZ Katalin: Szerelem: öncsalás és/vagy lélekhasadás – [február] 177. p.


 

Történelem, visszaemlékezés

FASANG Árpád, ifj.: A szellem (és az igazság) diadala (Vladár Gábor: Visszaemlékezéseim című könyvéről) – [június] 190. p.

PELLE János: Goldhagen és a kelet-európaiak – [október] 175. p.

SCHMIDT Mária: Forradalom, szabadságharc, polgárháború (Kahler Frigyes–M. Kiss Sándor: Kinek a forradalma?…) – [október] 168. p.


 

Zene

SZABADOS György: Egy el nem vágyódó zeneszerző – [június] 162. p.


 

Külpolitika

BEKE György: Magyar kormányzati szerepvállalás Erdélyben – [április] 25. p.

GYIVICSÁN Anna: Egy szlovák–magyar megbékélési tervezet 1850-ből (Elhangzott a Közép-Európai Intézet által szervezett Történelem és integráció konferencián, 1998. április 16–17.) – [október] 42. p.

JESZENSZKY Géza: A „visegrádi gondolat” és az euro-atlanti integráció – [augusztus] 124. p.

KÄFER István: A harmadik Csehszlovák Köztársaság nagykövete – [június] 165. p.

KISS J. László: Az integrációs folyamat anatómiája, avagy az „integráció integrálása” – [augusztus] 107. p.

MÁDL Ferenc: Bős–Nagymaros tegnap és ma – [február] 7. p.

MARTONYI János: Értékek és külpolitika – [április] 216. p.

TAR Pál: Zbigniew Brzezinski: A nagy sakktábla – [február] 193 p.

VARGA György: A fordulat éve Csehországban? – [február] 200. p.

VARGA György: Szlovákia esélyei – [június] 9. p.


 

Mezőgazdaság

GYULAI György: Gondolatok az agrárcsatlakozásról – [augusztus] 94. p.

OLÁH Sándor: A mezőgazdaság a Székelyföldön – [február] 111. p.

RABÁR Ferenc: Mezőgazdaság és földvásárlás. Mit kérdezzünk? – [február] 125. p.


 

Művészettörténet, képzőművészet

GRANASZTÓI György: Molnár Sándor festőművész kiállítása elé – [február] 137. p.

ILLYÉS Mária: Minden ablakot, minden ajtót ki kell nyitni. Beszélgetés Molnár Sándorral – [február] 141. p.

ILLYÉS Mária: Nem tudok hazudni! (Beszélgetés Várnagy Ildikóval) – [augusztus] 21. p.

JÓRY Judit: Gajzágó Sándor képeiről – [október] 142. p.


 

Orvostudomány

OBERFRANK Ferenc–VIZI E. Szilveszter: Az orvostudomány fenntartható fejlődése – [június] 153. p.


 

Ökológia

MÁDL Ferenc: Bős–Nagymaros tegnap és ma – [február] 7. p.

NAGY Boldizsár: Ördögárok – [február] 43. p.

VIDA Gábor: A Bős–Nagymarosi Vízlépcső és az ökológia – [február] 65. p.


 

Politológia

EGEDY Gergely: Konzervativizmus és nemzettudat – [augusztus] 135. p.


 

Pszichológia, pszichiátria

MOHÁS Lívia: A Démétér–Perszephoné kapcsolatról (Elhangzott a gödöllői Családvédő Nyári Egyetemen 1998. július 9-én) – [október] 129. p.


 

Szociológia

GRANASZTÓI György: Az ember a szűkösségek lénye. Beszélgetés Balla Bálinttal – [február] 73. p.

PÁLVÖLGYI Márta: Feketén – [június] 99. p.


 

Társadalomelmélet

KARÁCSONY András: Világtársadalom, posztmodern, jog – [június] 117. p.

MOLNÁR Tamás: A posztmodern társadalom értelmezése felé – [június] 137. p.


 

Történelem

AGIÈIÆ, Damir: A magyar királyság nemzetei a 16–19. században (Elhangzott a Közép-Európai Intézet által szervezett Történelem és integráció konferencián, 1998. április 16–17.) (ford. Illés Pál Attila) – [október] 35. p.

BEKE György: Magyar kormányzati szerepvállalás Erdélyben – [április] 25. p.

BIERNACZKY János: Földkérdés a két háború között – [december] 101. p.

CERNOVODEANU, Paul: Föderalizmusgondolat a múlt századi Romániában (Elhangzott a Közép-Európai Intézet által szervezett Történelem és integráció konferencián, 1998. április 16–17.) (ford. Szirmai Ágnes) – [október] 53. p.

CSICSERY-RÓNAY István: A magyar legitimitás és a harmadik politikai emigráció – [december] 61. p.

CSORBA László: Az első népképviseleti országgyűlés. Művelődés- és egyházpolitika – [április] 109. p.

DEBRECZENI József: A Kádár-kor öröksége (Részlet a szerző A miniszterelnök című könyvéből) – [április] 75. p.

ERDŐDY Gábor: A magyar külpolitika alternatívái 1848-ban – [június] 33. p.

GERGELY András: Az „európai népcsalád” és Magyarország. A magyar külpolitika 1848–49-ben – [április] 93. p.

GRANASZTÓI György: Polgár és önkormányzat – [december] 12. p.

GYIVICSÁN Anna: Egy szlovák–magyar megbékélési tervezet 1850-ből (Elhangzott a Közép-Európai Intézet által szervezett Történelem és integráció konferencián, 1998. április 16–17.) – [október] 42. p.

HERCZEGH Géza: Kelet-Közép-Európa mint történelmi régió – [okóber] 9. p.

KEMÉNY Zsigmond: Korteskedés és ellenszerei (részletek) – [április] 5. p.

KISS Sándor, M.: Viszlát, Pali! – [december] 71. p.

KOVÁCS István: „Én ott voltam Bárcánál!” – [április] 145. p.

MOLNÁR József: Áchim és Nagyatádi (Részlet a szerző Áchim L. Andrásról írott biográfiájából) – [október] 99. p.

NAGY Miklós Mihály: A Magyar Szemle katonaírója: Julier Ferenc – [június] 60. p.

ROMSICS Ignác: Trianon és a magyar politikai gondolkodás – [december] 83. p.

SZÖLLŐSY Tibor: Tizenkét nap, mely hat évig tartott. Interjú egy gulagfogollyal (Szöllősy Tibor beszélgetése Publik Ottó Józseffel) – [december] 33. p.


 

Vallás, vallástörténet, valláspolitika

CSORBA László: Az első népképviseleti országgyűlés. Művelődés- és egyházpolitika – [április] 109. p.

VÁCZI Gábor: A hívő ember és a politika. Interjú Jelenits Istvánnal – [június] 89. p.


 

 


 

A Magyar Szemle illusztrációi
 

1998


 

BENCZE László: Könyöklő paraszt (1948) – [december] 219. p.

BOKROS BIRMAN Dezső: Duna-völgyi népek kórusa (1945) – [december] 55. p.

BOROSTYÁNKŐI Mátyás és team: Expó/ELTE épületek – [április] 215. p.

BOROSTYÁNKŐI Mátyás: Export tervezés, Líbia – [április] 179. p.

BOROSTYÁNKŐI Mátyás: Páfrány utcai IKV-üzem, 1974. Madártávlati kép – [április] 108. p.

GAJZÁGÓ Sándor: A térkép megtalálása – [október] 151. p.

GAJZÁGÓ Sándor: Az igazság hét oszlopa – [október] 116. p.

GAJZÁGÓ Sándor: Bethesda – [október] 6. p.

GAJZÁGÓ Sándor: Jákob és az idegen – [október] 187. p.

GAJZÁGÓ Sándor: Jézus megcsúfolása I. – [október] 134. p.

GAJZÁGÓ Sándor: Jézus megcsúfolása II. – [október] 205. p.

GAJZÁGÓ Sándor: Jézus színeváltozása – [október] 62. p.

GAJZÁGÓ Sándor: Lakoma – [október] 169. p.

GAJZÁGÓ Sándor: Lepel – [október] borító

GAJZÁGÓ Sándor: Mennybemenetel – [október] 45. p.

GAJZÁGÓ Sándor: Mosom kezeim – [október] 28. p.

GAJZÁGÓ Sándor: Sátor – [október] 79. p.

GAJZÁGÓ Sándor: Töviskorona – [október] 97. p.

HANTAI Simon: Önarckép (1947) – [december] 174. p.

IPARTERV TEAM: A Keleti pályaudvar felújítása – [április] 24. p.

IPARTERV TEAM: Vágánycsarnok – [április] 57–58. p.

KORNIS Dezső: Ellentét II. (1947) – [december] 104. p.

LÉGRÁDY Sándor: Boldogasszony éve, 1947–1948. (1948) – [december] 10. p.

MAJOROS György: Alkotmány utcai irodaház átépítése (1998) Homlokzati rész – [április] 73. p.

MALLÁSZ Gitta: Hongrie – [december] 10. p.

MOLNÁR Sándor: Metamorfózis I. – [február] 71. p.

MOLNÁR Sándor: Metamorfózis II. – [február] 97. p.

MOLNÁR Sándor: Sétáló szerelmespár – [február] 64. p.

MOLNÁR Sándor: Táj figurával – [február] 42. p.

MOLNÁR Sándor: Princípium – [február] 110. p.

MOLNÁR Sándor: Princípium IV. – [február] 124. p.

MOLNÁR Sándor: Tumo No. 12/5, (1998) – [február] 213. p.

MOLNÁR Sándor: Tumo No. 12/6, (1998) – [február] 222. p.

MOLNÁR Sándor: Tumo No. 7, (1998) – [február] 155. p.

MOLNÁR Sándor: Tumo No. 9, (1998) – [február] 136. p.

OLASZ Ferenc: Beszterce környéke – [június] 93. p.

OLASZ Ferenc: Jászjákóhalma – [június] 157. p.

OLASZ Ferenc: Kolozsgyalu – [június] 58. p.

OLASZ Ferenc: Kővágóörs – [június] 6. p.

OLASZ Ferenc: Szárhegy – [június] 229. p.

OLASZ Ferenc: Szátok – [június] 222. p.

OLASZ Ferenc: Szendehely – [június] 173. p.

OLASZ Ferenc: Szomor – [június] 191. p.

OLASZ Ferenc: Vasboldogasszony – [június] 179. p.

OLASZ Ferenc: Vértesszentkereszt – [június] 29. p.

SOMORJAI Imre: Párttagsági könyv (1950) – [december] 10. p.

TAR István: Hídépítő – [december] 199. p.

TÓTH Tibor: Dolgos utcai lakóház (1997) – [április] 68. p.

VÁRNAGY Ildikó: A. K. irodalomtörténész – [augusztus] 166. p.

VÁRNAGY Ildikó: Anyám – [augusztus] 34. p.

VÁRNAGY Ildikó: G. J. író – [augusztus] 210. p.

VÁRNAGY Ildikó: Önportré – [augusztus] 79. p.

VÁRNAGY Ildikó: Sz. Á. festő – [augusztus] 145. p.

VÁRNAGY Ildikó: T. I. mérnök – [augusztus] 120. p.

VÁRNAGY Ildikó: T. Z. író – [augusztus] 189. p.

VÁRNAGY Ildikó: U. M. festő – [augusztus] 13. p.

VÁRNAGY Ildikó: Apám – [augusztus] 57. p.

VÉGH Gusztáv – FILO (Mihályfi Ernőné): 1848–1948. (1948) – [december] 10. p.

VILT Tibor: Ketrec – [december] 79. p.« vissza