Felhasználónév: Jelszó: Elfelejtette a jelszavát?Regisztráció
Danube Institute
Magyar Fejlesztési Bank Zrt.
NKA
OTP Bank
Prima Prissima díj 2003
EEM
Príma-díj
Magyarország Barátai Alapítvány
Polgári Magyarországért Alapítvány
Batthány Alapítvány
NMI

A Magyar Szemle tematikus mutatója 1992-1994

 

ÖSSZESÍTETT MUTATÓK: ÚJ FOLYAM I-III.

 

1992 – 1994

 

 

A MAGYAR SZEMLE BETŰRENDES MUTATÓJA

 

 

ALEXA Károly: „...Ki voltam homályban, most vagyok setéiben.(Tompa Mihályról) — 1994 [július] 716. p.

ANDORRA Rudolf: Biztató tendenciák és égető problémák a mai magyar társadalomban (Magyar gond és remény. Körkérdés III.) — 1993 [február] 115. p.

Változások és állandóságok a magyar társadalomban a rendszerváltás óta (Állandóság és változás I.) — 1994 [október] 1011. p.

ANKERL Géza: A Kárpát-medence magyar nyelvterületeinek fenntartása (Nyugati példák és nemzetközi jogi eszközök) — 1993 [szeptember] 906. p.

A NATO együttélése a többi civilizációval — 1994 [április] 422. p.

ANNÁR István: Magyar gond és remény (Körkérdés I.) — 1992 [december] 27. p.

ANTALL József: Az Amerikai Egyesült Államok a világpolitikában — 1993 [szeptember] 981. p.

ASMUS, Ronald D. [Kugler, Richard L. és Larrabee, F. Stephen]: Az új NATO megalkotása — 1993 [december] 1322. p.

ÁLLÁSFOGLALÁS a Duna-menti régiók polgármestereinek konferenciáján a Duna ügyében Dunaszerdahelyen 1992. április 25-én — 1992 [november] 57. p.

BAKONYI József: Tokarski, Adam: Magyar barátainknál (A lengyel menekültek története Magyarországon a háború alatt, 1939-től 1945-ig) (ford. és jegyz.) — 1993 [augusztus] 803. p.

BAKONYVÁRI M. Ágnes: A népszínmű és a népi életkép kapcsolata a XIX. században — 1994 [január] 54. p.

BAKOS Katalin: Bortnyik Sándor két(?) arca — 1994 [február] 167. p.

BALLA Bálint: Szociológia emigrációban, avagy Az emigráció szociológiája (Éger György interjúja) — 1994 [augusztus] 829. p.

BARÁTH József: '56 Kárpátalján — 1994 [október] 1046. p.

BARÁTH József: Novodvorszkaja, Valerija: „Ukrajnában a demokraták ugyanazt kapják, amit mi kaptunk Ororszországban” (Dimitrij Kublickij interjúja) (ford.) — 1994 [június] 656. p.

'56 Kárpátalján. Dokumentumok (ford. és összeáll.) — 1994 [október] 1051. p.

BARTÓK Béla: Török népzene Kisázsiából (Bevezetés; részletek) (A tanulmány eredeti címe Turkish folk Musik from Asia Minor) — 1994 [június] 597. p.

BÁBA Iván: Az én rendszerváltásom (Avagy az elmúlt évek történetének egy lehetséges olvasata) (Állandóság és változás II.) — 1994 [november] 1124. p.

Az én rendszerváltásom (Avagy az elmúlt évek történetének egy lehetséges olvasata; részlet) — 1994 [november] hátsó borító

Irányváltás a magyar külpolitikában 1990-1994 I. — 1994 [december] 1252. p.

Irányváltás a magyar külpolitikában 1990-1994 I. (részlet) — 1994 [december] hátsó borító

BÁLINT Csanád: A honfoglaló magyarok és Európa —1994 [augusztus] 787. p.

BÁNYÁSZ Kató: Adalékok a maffiáról — 1994 [március] 303. p.

Az egységes Itália széthúzása (Régiók története) — 1994 [augusztus] 882. p.

BECK Mihály: Kutatás, módszertan, etika — 1993 [július] 686. p.

BEKE György: Csángó üzenet Tőkés Lászlóhoz — 1993 [október] 1011. p.

BENCZE Gyula: Ész nélkül a jövőbe? (Magyar gond és remény; körkérdés IV.) — 1993 [március] 230. p.

BERÉNYI Dénes: Felelősségünk a világ jelenéért és jövőjéért — 1994 [szeptember] 949. p.

BERKES József: Gavrilo Princip bírósági vallomása (részletek; a Magyar Szemle 1930. áprilisi számából) — 1994 [augusztus] hátsó borító

BERTHA Zoltán: Magyar gond és remény (Körkérdés V.) — 1993 [április] 341. p.

BÉHAR, Pierre: Közép-Európa: az új törésvonalak (a Geopolitique 39. számából) — 1993 [április] 432. p.

BIRENBAUM, Dávid E.: Kelet-Európa: a csúcstechnológiai kapcsolat — 1992 [december] 65. p.

BISZTRAY Gyula: A könyvkiadás gondjai (részletek; a Magyar Szemle 1940. márciusi számából) — 1994 [június] hátsó borító

BOD Péter Ákos: A gazdasági struktúrák változásai — 1993 [május] 451. p.

Az ismeretlen kapitalizmus (Állandóság és változás I.) — 1994 [október] 1025. p.

BODOSI György: Megcsonkult házak, sínlődő öregek (Falusi helyzetkép 1964-ből) — 1993 [május] 462. p.

BODÓ Barna: Bánság és az etnikai diskurzus —-1994 [június] 625. p.

BOGLÁR Lajos: A tárgyteremtés mágiája és mítosza (Németh Lajos és az etnológia) -— 1992 [december] 60. p.

BOGNÁR László: Ember- és természetközpontú pedagógiák (Gondolatok az új oktatási törvények elé) — 1993 [január] 27. p.

BORBÁNDI Gyula: Bibótól és Bibóról (Három könyv Bibó István jobb megismeréséért) — 1992 [november] 92. p.

Magyar gond és remény (Körkérdés II.) — 1993 [január] 18. p.

Kovács Imre és a Magyar Szemle — 1993 [március] 277. p.

A Szabad Európa Rádió előzményei és indulása I. — 1994 [július] 677. p.

A Szabad Európa Rádió előzményei és indulása II. — 1994 [augusztus] 818. p.

BOTOS Katalin: Egy pluralista demokrata a XIX. században — Báró Eötvös Károly — 1993 [szeptember] 951. p.

BOTOS Máté: Történet és üdvtörténet (Arnold Joseph Toynbee történetbölcselete) — 1994 [október] 1086. p.

BRZEZINSKI, Zbigniew: A nagy átalakulás (The National Interest 33. szám; 1993. ősz.) — 1994 [január] 6. p.

Korai még a partnerség (Amerika és Oroszország) (The Premature Partnership; Foreign Affairs, New York, Spring 1994, pp. 67-82.) — 1994 [június] 635. p.

CZ: (december) — 1992 [december] hátsó borító

(Május) — 1993 [május] hátsó borító

(Augusztus) — 1993 [augusztus] hátsó borító

(December) — 1993 [december] hátsó borító

CZAKÓ Gábor: Kék mise — 1992 [november] 77. p.

CSAPODI Csaba: Mesterek és tanítványok — 1994 [január] 91. p.

CSEH-SZOMBATHY László: A magyar parlamentáris demokrácia kilátásai (Magyar gond és remény. Körkérdés II.) — 1993 [január] 3. p.

CSEH-SZOMBATHY László [Molnár Edit, S., Pongrácz Tiborné, Utasi Ágnes]: Családi értékek — családi normák — 1994 [szeptember] 918. p.

CSIZMAZIA Antal: Magyar gond és remény (Körkérdés I.) — 1992 [december] 27. p.

CSOMA Áron [Fáy Zoltán]: Kérdések a „Válasz”-ról I. (Beszélgetés Domokos Mátyással) — 1993 [február] 132. p.

Kérdések a „Válasz”-ról II. (Beszélgetés Lator Lászlóval) — 1993 [március] 256. p.

DARÓCZI László: Jaruzelski, a nemzetmentő diktátor? (Orosz vélekedések a lengyelországi hadiállapotról) — 1994 [január] 31. p.

DÁVID Csaba: Sutarski, Konrad: Katyn, Katyn... (ford.) — 1993 [április] 408. p.

DÁVID Géza: A magyarországi turkológia — 1994 [augusztus] 812. p.

DÁVID Imre: Magyar gond és remény (Körkérdés I.) — 1992 [december] 26. p.

DÁVID Katalin: Magyar gond és remény (Körkérdés II.) — 1993 [január] 19. p.

DÁVID Zoltán: Körbetekintés I. (A szomszédos országokban élő magyarok 1992-ben) — 1993 [április] 419. p.

Körbetekintés II. (A szomszédos országokban élő magyarok 1992-ben) — 1993 [május] 526. p.

Körbetekintés III. (A szomszédos országokban élő magyarok 1992-ben) — 1993 [június] 651. p.

Körbetekintés IV. (A szomszédos országokban élő magyarok 1992-ben) — 1993 [július] 754. p.

DEÁK Ernő: Mi a legégetőbb és mi a legbiztatóbb? (Magyar gond és remény; körkérdés IV.) — 1993 [március] 234. p.

DIPPOLD PÁL: Magyar gond és remény (Körkérdés I.) — 1992 [december] 32. p.

DOBAI István: A nemzetiség jogi fogalma — 1994 [december] 1328. p.

DOBÓ Andor: Magyar gond és remény (Körkérdés V.) — 1993 [április] 339

A banki sorban állás felszámolásáról (A vállalatok fizetésképessé tételének elősegítése) — 1993 [szeptember] 930. p.

DOMOKOS Mátyás: Kérdések a „Válaszáról (Csorna Áron és Fáy Zoltán interjúja I.) — 1993 (február] 132. p.

D'SOUZA, Dinesh: El a radikalizmustól (Változóban a New York Times) (A Policy Rewiew 1984/30. száma nyomán) — 1993 [június] 602. p.

DURAY Miklós: A társnemzeti viszony kialakulásának szükségszerűsége — 1993 [június] 563. p.

Van-e, lehet-e hazájuk a nemzeti kisebbségeknek? — 1993 [november] 1123. p.

EGEDY Gergely: A modernizáció válaszútján — 1993 [július] 675. p.

EGYED István: A parlamentarizmus sorsa (A Magyar Szemle 1942. márciusi számából) — 1994 [május] 542. p.

ENDREFFY Zoltán: Genetika, géntechnológia és etika (Tudomány és lelkiismeret. Vita V.) — 1994 [augusztus] 872. p.

ERDŐ Péter: Vallásszabadság az egyházban — 1994 [március] 263. p.

EURÓPAI Stabilitási Egyezmény Tervezet — 1993 [október] 1086. p.

ÉGER György: Adatok a burgenlandi magyarságról — 1994 [február] 178. p.

Szociológia emigrációban, avagy Az emigráció szociológiája (Beszélgetés Bállá Bálinttal) — 1994 [augusztus] 829. p.

ÉLES Csaba: A tegnap árnyékában (Huizinga kulturális diagnózisának öröksége ma) — 1994 [január] 46. p.

FARAGÓ Béla: Ónrendelkezés és önkormányzat Nyugat-Európában — 1993 [május] 530. p.

FARKAS Szilveszter: A német talpraállás (Gazdaságpolitika és gazdasági növekedés Németország nyugati régióiban 1945 után) I. — 1992 [december] 82. p.

A német talpraállás (Gazdaságpolitika és gazdasági növekedés Németország nyugati régióiban 1945 után) II. — 1993 [január] 95. p.

FÁBIÁN Ernő Milyen lehet a magyar? — 1994 [május] 473. p.

FÁBIÁN László: Előtérben a háttér — 1992 [december] 95. p.

A válság szolid bíbora — 1993 [június] 584. p.

Az elpopsítás tragikomédiája — 1993 [november] 1164. p.

FÁY Zoltán: „A várvavárt idő leszáll a földre” I. (Keresztény szimbólumok a sztálinizmus verseiben) — 1993 [május] 510. p.

A várvavárt idő leszáll a földre” II. (Keresztény szimbólumok a sztálinizmus verseiben) — 1993 [június] 571. p.

Mindszenty bíboros New Brunswickban I. (Az előkészületek) — 1994 [szeptember] 978. p.

Mindszenty bíboros New Brunswickban II. (A látogatás) — 1994 [október] 1093. p.

FÁY ZOLTÁN [Csorna Áron]: Kérdések a „Válasz”-ról I. (Beszélgetés Domokos Mátyással) — 1993 [február] 132. p.

Kérdések a „Válasz”-ról II. (Beszélgetés Lator Lászlóval) —1993 [március] 256. p.

FEHÉRVÁRI Géza: Oxyrrhynchosz/Bahnaszá (A papiruszok és a kerámia városa) — 1993 [szeptember] 965. p.

FRENYÓ Zoltán: A magyar Gironde útjain (Adalékok Mihelics Vid pályaképéhez) — 1992 [november] 67. p.

GEHÉR József: Jogfosztás és megkülönböztetés az új szövetkezeti törvényekben — 1992 [december] 3. p.

GELLÉR KATALIN: XX. századi bestiarium (Nagy Sándor fantáziarajzai) — 1993 [augusztus] 857. p.

GELLÉRT KIS Gábor: Magyar gond és remény (Körkérdés I.) — 1992 [december] 33. p.

GERZSON Pál: Magyar gond és remény (Körkérdés I.) — 1992 [december] 25. p.

GRATZ Gusztáv: A szerb-horvát ellentét (a Magyar Szemle 1929. decemberi számából) — 1993 [február] 198. p.

Reálpolitika (A régi Magyar Szemle 1931. februári számából) —1994 [február] 202. p.

GRENDEL Lajos: Magyar gond és remény (Körkérdés II.) — 1993 [január] 18. p.

GYÖKÖSSY Endre: Az újrafelfedezett C. G. Jung —1993 [június] 633. p.

GYÖRGY Lajos: Két vagy három kultúra? (Tudomány és bölcsesség — néhány gondolat Vizi E. Szilveszter akadémikus írásához) (Tudomány és lelkiismeret. Vita I.) — 1994 [április] 394. p.

Hová lettél, harmadik út? (Állandóság és változás III.) — 1994 [december] 1245. p.

HABSBURG Ottó: Magyar gond és remény (Körkérdés III.) — 1993 [február] 130. p.

HAJNAL Béla: Regionális demográfiai folyamatok (Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és Észak-kelet-Magyarországon) — 1993 [október] 1034. p.

HAMVAS Béla: Bizánc (a Válasz 1934. 3-4. számából) — 1994 [július] 750. p.

HAMZA Gábor: Magyar gond és remény (Körkérdés IV.) — 1993 [március] 229. p.

HANN Ferenc: Barcsay — 1993 [április] 372. p.

HARTMANN, Andreas-Renatus: Az Európai Közösség és az új világrend (Gondolatok a geopolitikáról Európa jövőjének tükrében) — 1993 [február] 208. p.

HASZUNUMA Tajko: A „so” írásművészet — 1993 [november] 1171. p.

HEVESI Éva: „Egyébként a magyar zsidók askenázik” (Sújtó László interjúja) — 1993 [április] 377. p.

HEVESI Simon: A magyar nemzet (Ünnepi beszéd az ezred év ünnepén. Kassa, 1896. május 10-én) — 1993 [április] 388. p.

HIERONYMI Ottó: A szociális piacgazdaság és a magyar átalakulás — 1993 [július] 696. p.

HILLMAN, James: A halálélmény (A szerző Suicide and the Soul c. könyvének 4. fejezete. London és New York, 1964. Új kiadás, Dallas, 1976 és 1983. Ford. Kodolányi Gyula) — 1993 [január] 48. p.

HIRATA Takeshi: Haszunuma Tajko: A „so” írásművészet (ford.) — 1993 [november] 1171. p.

HORTI József: Magyar gond és remény (Körkérdés Hl.) — 1993 [február] 128. p.

HORVÁTH Tamás, J.: Bevezetés Wilhelm Röpke „Önarckép”-éhez — 1993 [február] 158. p.

Röpke, Wilhelm: Önarckép (ford.) 1993 [február] 160. p.

HÓDI Sándor: Vajdasági magyar autonómia — 1993 [február] 169. p.

Felhívás (Támogassa a Délvidéki Magyarságért Alapítványt!) — 1993 [február] 172. p.

HUSZÁR János: Magyar gond és remény (Körkérdés I.) — 1992 [december] 28. p.

IZINGER Anna: Vighék (részlet) — 1993 [május] 471. p.

JESZENSZKY Géza: A magyar külpolitika dilemmái a XX. században — 1993 [április] 360. p.

Nemzetek és kisebbségek (Az Európai Stabilitási Egyezmény nyitókonferenciája elé) — 1994 [június] 563. p.

JOBBÁGYI Gábor: A magzatvédelmi törvényről — 1993 [június] 613. p.

JUHANI NAGY János: Nordheimer, Axel: A Nemzeti Néphadsereg integrációja a Szövetségi Véderőbe (ford.) — 1992 [december] 72. p.

JUHÁSZ NAGY Sándor: A magyar októberi forradalom története (részlet) — 1994 [október] hátsó borító

JURECSKÓ László: Horti Pál, a nemzeti eszme áldozata — 1993 [május] 499. p.

Huszka József, a magyar stíl előharcosa — 1994 [szeptember] 940. p.

KAHLER Frigyes: Bűn és kiengesztelődés I. (Gondolatok az igazságtételről) — 1993 [július] 730. p.

Bűn és kiengesztelődés II. (Gondolatok az igazságtételről) — 1993 [augusztus] 834. p.

Bűn és kiengesztelődés III. (Gondolatok az igazságtételről) — 1993 [szeptember] 921. p.

KAISER, Philip M.: Carter nagykövete voltam a kommunista Magyarországon I. (Részlet a Journeying Far and White c. könyv 8. fejezetéből. Charles Scribner's Sons, New York, 1992.) — 1993 [október] 1065. p.

Carter nagykövete voltam a kommunista Magyarországon II. (Részlet a Journeying Far and White c. könyv 8. fejezetéből. Charles Scribner's Sons, New York, 1992.) — 1993 [november] 1207. p.

KAKOLEWSKI, Krzysztof: Quislingek és Pétainek nélkül, de Jaruzelskivel I. (Megjelent a krakkói Árka c. havilap 1992. évi 6. számában) — 1993 [december] 1235. p.

Quislingek és Pétainek nélkül, de Jaruzelskivel II. (Megjelent a krakkói Árka c. havilap 1992. évi 6. számában) — 1994 [január] 21. p.

KAPÁS István [Veres Sándor]: A lélekmentés felelőssége — 1994 [szeptember] 961. p.

KARAGANOV, Szergej A.: Forgatókönyv-vázlatok (Orosz forgatókönyvek) (Karaganov, Sergei A.: Russia — The State of Reforms; Bertelsman Foundation Publishes. Gütersloh, 1993. 79-87. pp.) — 1994 [június] 648. p.

KARÁTSON Gábor: Felső helyzetben, megszorulva (Magyar gond és remény. Körkérdés I.) — 1992 [december] 28. p.

KASSAI Gyula: A Balladur-terv, és ami utána következhet — 1993 [október] 1093. p.

KATONA Ádám: A 425 éves tordai ediktum („Az igazi tolerancia és vallásszabadság előkészítője volt...”) — 1993 [november] 1152. p.

KÁDÁR Péter: Magyar gond és remény (Körkérdés II.) — 1993 [január] 22. p.

KECSKÉS László: Hartmann, Andreas-Renatus: Az Európai Közösség és az új világrend (Gondolatok a geopolitikáról Európa jövőjének tükrében) (ford.) — 1993 [február] 208. p.

KEREKES Sándor: A környezetügy perspektívái — 1993 [január] 87. p.

KESERŰ Katalin: A pop-art megítélése a 60-as években Magyarországon — 1992 [november] 60. p.

KIRÁLY Edit: Fényben — árnyékban (Beszélgetés Szabados György zeneszerzővel) — 1994 [június] 591. p.

KISHONTHY Zsolt: Nagybánya (A MissionArt Galéria kiállítása a Miskolci Galériában) — 1993 [február] 153. p.

KISS Károly: Nyugati receptek Kelet-Európa gazdasági átalakítására — 1993 [augusztus] 818. p.

Recesszió, munkanélküliség, környezeti veszélyek (Világproblémák alul-, felül- és oldalnézetben — 1994 [február] 127. p.

KISS Sándor, M.: 1956 és a sortüzek I. — 1994 [április] 373. p. 1956 és a sortüzek II. — 1994 [június] 571. p.

KISS Sándor, M. [Kodolányi Gyula]: Állandóságok és változás — 1994 [október]

1011. p.

[Kodolányi Gyula]: Állandóságok és változás — 1994 [november] 1123. p.

KOCSIS Észten Magyar gond és remény (Körkérdés IV.) — 1993 [március] 232. p.

Tisztelt Szerkesztőség! — 1993 [szeptember] 1000. p.

KODOLÁNYI Gyula: Az új Magyar Szemle — 1992 [november] 3

Az új Magyar Szemle (részlet) — 1992 [november] hátsó borító

Január — 1993 [január] hátsó borító

Szerkesztői széljegyzetek Deák Ernő leveléhez — 1993 [március] 238. p.

Kaiser, Philip M.: Carter nagykövete voltam a kommunista Magyarországon I. (bev.) — 1993 [október] 1065. p.

Antall József és az új Magyar Szemle — 1994 [január] 3. p.

Keressük az új nyelvet — 1994 [július] 675. p.

KODOLÁNYI Gyula [Kiss Sándor, M.]: Állandóság és változás (Felhívás) — 1994 [október] 1011. p.

Állandóság és változás (Felhívás) — 1994 [november] 1123. p.

KODOLÁNYI Gyula: Hillman, James: A halálélmény (ford.) —1993 [január] 48. p.

KODOLÁNYI János: Bevezető a szárszói találkozóhoz (In: Szárszó. Az 1943. évi balatonszárszói Magyar Élet-tábor előadás- és megbeszéléssorozata. Bp., 1943.) — 1993 [augusztus] 883. p.

Valami elő fog tömi a lélek mélységeiből” (Tóbiás Áron beszélgetése Kodolányi Jánossal 1964-ben) — 1994 [május] 486. p.

Levelek Várkonyi Nándornak — 1994 [május] 498. p.

KORNFELD Móric: Nemzeti gazdaságpolitika (részletek; a Magyar Szemle 1932. júliusi számából) — 1994 [április] hátsó borító

KOVACSICS József: A helynevekről és községnévtáblákról — 1994 [július] 745. p.

KOVÁCS Ida: Írók arcai — 1994 [március] 283. p.

KRAUS, Willy: A szociális piacgazdaság mint a kapitalizmust és a tervutasításos gazdálkodást meghaladó piacgazdasági rendszer — 1992 [november] 19. p.

KREISZ János: Németnek lenni Magyarországon (Lovas Lajos interjúja) — 1993 [december] 1309. p.

KUBINSZKY Mihály: A budavári kormányzati negyed kérdéséhez — 1994 [február] 174

KUBLICKIJ, Dimitrij: „Ukrajnában a demokraták ugyanazt kapják, amit mi kaptunk Ororszországban” (Beszélgetés Valerija Novodvorszkajával) — 1994 [június] 656. p.

KUGLER, Richard L. [Asmus, Ronald D. és Larrabee, F. Stephen]: Az új NATO megalkotása — 1993 [december] 1322. p.

KUN Attila: Bartók Béla: Török népzene Kisázsiából (Bevezetés; részletek) (ford.) — 1994 [június] 597. p.

LAKATOS István: Tisztelt Szerkesztőség! — 1993 [december] 1340. p.

LARRABEE, F. Stephen: Oroszország, Ukrajna és Kelet-Európa (Larrabee: East European Security after the Cold War (Rand, Santa Monica, 1993.) c. könyvének 8. fejezete) — 1994 [július] 763. p.

LARRABEE, F. Stephen [Asmus, Ronald D. és Kugler, Richard L.]: Az új NATO megalkotása — 1993 [december] 1322. p.

LATOR László: Kérdések a „Válasz”-ról (Csorna Áron és Fáy Zoltán interjúja II.) — 1993 [március] 256. p.

LENGYEL Géza: Röpke harmadik útja (a Magyar Szemle 1943. májusi számából) — 1992 [december] 99. p.

LENGYEL Zsolt, K.: A meghiúsult kompromisszum (A húszas évek transzilvanizmusáról) (A szerző Auf der Suche nach dem Kompromiss Ursprünge und Gestalten des frühen Transsilvanismus 1918-1928. c., 1993-ban kiadásra szánt művének rövid, magyar nyelvű összefoglalása) — 1993 [augusztus] 845. p.

LIPTÁK Béla: Válaszútnál az emberiség (Tudomány és lelkiismeret. Vita II.) 1994 [május] 467. p.

LOVAS István: Ónrendelkezés és az új világrend — 1993 [november] 1192. p.

LOVAS István: Kaiser, Philip M.: Carter nagykövete voltam a kommunista Magyarországon I. (ford.) — 1993 [október] 1065. p.

KAISER, Philip M.: Carter nagykövete voltam a kommunista Magyarországon II. (ford.) — 1993 [november] 1207. p.

LOVAS Lajos: (Április) — 1993 [április] hátsó borító

Tököl (Egy hajdan nemzetiségi falu története) —1993 [szeptember] 944. p.

(Szeptember) — 1993 [szeptember] hátsó borító

(Október) — 1993 [október] hátsó borító

Németnek lenni Magyarországon (Beszélgetés Kreisz János 27 éves német nemzetiségű taksonyi honpolgárral. 1992) — 1993 [december] 1309. p.

(Tavasz) — 1994 [március] hátsó borító

A punk (Alternatív zenei mozgalmak a 80-as években) — 1994 [október] 1061. p.

LUDVIG Nándor: Világtudomány: a züllöttség vonzásában — 1994 [október] 1080. p.

LUKÁCS Béla: Hasonlat a politika ingájáról — 1993 [augusztus] 866. p.

Egy próféta védelmében — 1994 [március] 293. p.

Az inga lendülése után — 1994 [szeptember] 914. p.

MAGYAR Bertalan: (Február) — 1993 [február] hátsó borító

(Július) — 1993 [július] hátsó borító

MAKOVECZ Imre: Magyar gond és remény (Körkérdés R) — 1993 [január] 24. p.

MAROSI Ernő: Entz Géza, 1937-1993 — 1993 [július] 714. p.

MAROSI Miklós: A vállalatok világának átalakítása I. — 1993 [november] 1179. p.

A vállalatok világának átalakítása II. — 1993 [december] 1275. p.

MATUSKA Márton: Színigazítás a jugoszláv mozaikon I. — 1993 [február] 187. p.

Színigazítás a jugoszláv mozaikon II. — 1993 [március] 294. p.

MÁDL Ferenc kormánymeghatalmazott munkabizottsága: A Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer története (összeáll.) — 1992 [november] 43. p.

MÁNYOKI Endre: Nemesség és autonómia — 1993 [június] 589. p.

Hagyomány születik (D. K. útja Kerkabarabástól Veszprémig) — 1993 [július] 775. p.

Fényírógép — 1993 [október] 1079. p.

MELLÁR Tamás: A gazdaságpolitika lehetőségei — 1993 [március] 240. p.

A szolgaság és a szabadság útja (Állandóság és változás II.) —-1994 [november] 1140. p.

A szolgaság és a szabadság útja (részlet) — 1994 [november] hátsó borító

MIKLÓSSY Endre: A negyven év Budapestje — és ami utána következik —1994 [április] 339. p.

A táguló és zsugorodó ember (Gondolatok Vidor Ferenc: „Az építészeten innen és túl — a technétől az urbanisztikáig” című könyve kapcsán) — 1994 [november] 1156. p.

A táguló és zsugorodó ember (Gondolatok Vidor Ferenc: „Az építészeten innen és túl — a technétől az urbanisztikáig” című könyve kapcsán) (részlet) — 1994 [november] hátsó borító

MOHÁS Lívia: Ősmaga és a szivárvány alatti lét — 1993 [január] 63. p.

MOHÁS Lívia [Tompa Mária]: Gondolkodjunk az örök nőiről I. — 1993 [december] 1250. p.

Gondolkodjunk az örök nőiről II. Szophia és Mária — 1994 [január] 65. p.

MOLNÁR Attila: A semleges állam fordulatai — 1994 [május] 529. p.

Bevezetés a tudlib tanulmányozásába — 1994 [szeptémber] 899. p.

MOLNÁR Edit, S.: Megőrizhetjük-e a család értékét? — 1993 [október] 1047. p.

MOLNÁR Edit, S.: [Cseh-Szombathy László, Pongrácz Tiborné, Utasi Ágnes]: Családi értékek — családi normák — 1994 [szeptember] 918. p.

MOLNÁR Gusztáv: A belső és a külső integrációról — 1993 [március] 284. p.

Magyarország és szomszédai — 1994 [február] 115. p.

MOLNÁR Gyula: Magyar sinológus Tajvanon (Zsoldos Imre verbita szerzetes életútja. Beszélgetés Zsoldos Imrével) — 1994 [július] 692. p.

MOLNÁR Gyula [Zsoldos Imre]: Seifert, Josef: Egyház és homoszexualitás (ford.) —1993 [április] 394. p.

MOLNÁR Tamás: A liberalizmus mint ideológia — 1993 [június] 595. p.

Kedves Szerkesztőség! — 1993 [június] 665. p

A semlegesség ideológiája — 1994 [február] 138. p.

MÓROCZ Zsolt: A hallgatás mitológiája — 1994 [január] 34. p.

Átváltozások és pokoljárások — 1994 [szeptember] 932. p.

MÓSER Zoltán: Két jelenet (A Szent László-legenda falképciklusról) — 1994 [június] 617. p.

MOUSSONG-KOVÁCS Erzsébet: Képes krónika a lelki szenvedésről —-1994 [május] 507. p.

Segítő-oltalmazó Demiurgosz (Avagy a művészet mint túlélési stratégia) — 1994 [november] 1168. p.

NAGY DOMOKOS Imre: Névadósdi a Baradlában (Kórkép az ötvenes évek elejéről) — 1994 [november] 1200. p.

Névadósdi Baradlában (részlet) — 1994 [november] hátsó borító

NÉMETH Zsolt: Füstbe megy-e a Balladur-terv? — 1993 [október] 1103. p.

NORDHEIMER, Axel: A Nemzeti Néphadsereg integrációja a Szövetségi Véderőbe — 1992 [december] 72. p.

NOSZLOPY György: Az egyedi és az univerzális Csontváry művészetében — 1993 [január] 42. p.

NOVODVORSZKAJA, Valerija: „Ukrajnában a demokraták ugyanazt kapják, amit mi kaptunk Oroszországban” (Dimitrij Kublickij interjúja) (Nyezaviszimoszty 1994. II. 2. 4-5. old.) — 1994 [június] 656. p.

NYÍRI János: (Március) — 1993 [március] hátsó borító

(Június) — 1993 [június] hátsó borító

NYÍRI Tamás: Magyar gond és remény (Körkérdés II.) — 1993 [január] 11. p.

Manipulálható-e a sors? (Tudomány és lelkiismeret. Vita n.) — 1994 [május] 451. p.

OLÁH Sándor: „Mindennap friss kenyér” (Vendégmunkán Magyarországon) — 1993 [március] 250. p.

OLSZANSKI, Tadeusz: A gyűlölet gyökerei — 1993 [március] 301. p.

ŐSI László: Egy kiállítás elé — 1994 [október] 1076. p.

PAPP Sándor: Az oktatás és kutatás műhelyeitől a szolgáltató intézményig? — 1994 [február] 143. p.

Descartes-on innen és túl (Tudomány és lelkiismeret. Vita III.) — 1994 [június] 585. p.

PATAKY Ernő: Nagymúltú agrárszervezeteink likvidálása — 1993 [december] 1292. p.

PÁKH Tibor: Visszaélések a pszichiátriában (Moszkva pszichiátriai visszaéléseinek hatása a magyar igazságszolgáltatásban) (az Égtájak nevű szamizdat kiadó Elszakadás c. lapjának 1987. novemberi számából) — 1993 [január] 71. p.

PÁL József: Hamvas Endre Csanádi püspök és a magyarországi németek kitelepítése (A kitelepítés gondolata Potsdam előtt) — 1993 [december] 1298. p.

Hamvas Endre Csanádi püspök és a felvidéki magyarok (1945-1948) — 1994 [szeptember] 990. p.

PÁLVÖLGYI Márta: Tüntetések, tudósítások — 1994 [március] 271. p.

Kis történetek vallásháborús közelmúltunkból I. — 1994 [október] 1104. p.

Kis történetek vallásháborús közelmúltunkból II. — 1994 [november] 1212. p.

PERNECZKY Géza: A művészkönyvek kiállítása elé — 1994 [július] 713. p.

PETHŐ Bertalan: Media moralia —1992 [december] 44. p.

A média kialakulásáról és funkciójáról 1994 [december] 1310. p.

PETHŐ Tibor: A légüres tér nemzetközi logikája — 1993 [január] 105. p.

Utópia és valóság Közép-Európában — 1993 [március] 326. p.

Fenyegető rezgéshullámok — 1993 [április] 440. p.

Világtájak — iránytű nélkül — 1993 [május] 549. p.

A történelmi dugattyú Kelet felé mozdul —1993 [június] 661

A vallási, törzsi, etnikai gyűlölet járványa — 1993 [július] 770. p.

Békefenntartás” vagy „béketeremtés”? — 1993 [augusztus] 878. p.

Zátonyra futott házasság — 1993 [szeptember] 995. p.

Régi feszültségek, új megközelítések — 1993 [október] 1107. p.

Hiányzó játékszabályok — 1993 [november] 1221. p.

APEC, NAFTA, GATT, NATO — 1993 [december] 1334. p.

A jövendölések könyvei — 1994 [január] 105. p.

A „szaxofon-diplomácia” és a partnerek — 1994 [február] 212. p.

A szarajevói „varázsformula” — 1994 [március] 327. p.

Hebron árnyékában (Az izraeli-palesztin tárgyalások jövője) — 1994 [április] 437. p.

A kiszámíthatatlan kiszámítása — 1994 [május] 552. p.

Nemzetek fölötti szemlélet, vagy „A hazák Európája” — 1994 [június] 662. p.

Az USA, Kína és Korea — 1994 [július] 775. p.

A Brandenburgi kapu két oldala — 1994 [augusztus] 889. p.

Újfajta terrorizmus — 1994 [szeptember] 1000. p.

Újra kitalálni Európát” — 1994 [október] 1109. p.

Búredő az emberiség arculatán — 1994 [november] 1222. p.

Merre tart az Egyesült Államok? — 1994 [december] 1334. p.

PETRIK Béla: Szárszói erővonalak — 1993 [augusztus] 787. p.

PÉNTEK János: Koreszmék és rögeszmék — 1994 [november] 1177. p.

PÉTER László: Magyar gond és remény (Körkérdés IV.) — 1993 [március] 226. p.

POKOL Béla: A magyar politika hatótényezői a '90-es években (Állandóság és változás ffl.) — 1994 [december] 1235. p.

A magyar politika hatótényezői a '90-es években (részlet) — 1994 [december] hátsó borító

POLCZ Alaine: Élni tudni, halni tudni (Váczi Gábor interjúja) — 1993 [november] 1157. p.

PONGRÁCZ Tiborné: A mai magyar család demográfus-szemmel nézve — 1992 [november] 32. p.

A mai magyar család demográfus-szemmel nézve (részlet) — 1992 [november] hátsó borító

PONGRÁCZ Tiborné [Cseh-Szombathy László, Molnár Edit, S., Utasi Ágnes]: Családi értékek — családi normák — 1994 [szeptember] 918. p.

POPÉLY Gyula: A müncheni döntéstől a komáromi tárgyalások megszakadásáig — 1993 [november] 1133. p.

A kedvenc bukása (55 éve bomlott fel először a Csehszlovák Köztársaság) — 1994 [március] 309. p.

PRINCIP, Gavrilo: Bírósági vallomás (részletek; a Magyar Szemle 1930. áprilisi számából) — 1994 [augusztus] hátsó borító

PROKOPY Imre: Miért nem lehetett Jugoszlávia „egységes nemzeti állam”? (a Magyar Szemle 1941. decemberi számából) — 1993 [március] 314. p.

RÁSZLAI Tibor: „Magyarország a kereszténység védőpajzsa” (A szállóige történetének egy évszázada) — 1994 [január] 75. p.

A megértés kezdeteire vettetve” — 1994 [julius] 726. p.

Nándor falu remetéi — 1994 [november] 1188. p.

ROSKÓ Zoltán: Munkológia (Humánpolitika és munkaerőgazdálkodás Japánban és az Egyesült Államokban — 1994 [február] 148. p.

RÖPKE, Wilhelm: Önarckép (A Jenseits von Angebot und Nachfrage c. 1958-ban megjelent könyv 1. fejezetéből. Címe: Látlelet húsz év után — Személyes vallomás) — 1993 [február] 160. p.

RUFF Tibor: Tisztelt Szerkesztőség! — 1993 [augusztus] 887. p.

RÚZSA György: Gondolatok a Vlagyimirt Istenanya ikonról — 1993 [november] 1174. p.

Karácsony az ikonokon — 1994 [december] 1280. p.

Karácsony az ikonokon (részletek) — 1994 [december] hátsó borító

SAÁD József: Reformbeszéd: 1978-1987 — 1993 [szeptember] 974. p.

História és historikum (A magyarországi szociológia történetéről és történeti identitásáról) — 1994 [augusztus] 841. p.

SALAMON István: Zádor Anna beszél életútjáról (Interjú Zádor Annával) — 1994 [december] 1269.p.

SÁRKÖZI Mátyás: Kedves Főszerkesztő Úr — 1993 [május] 554. p.

SCHANDA Balázs: A világnézeti semlegesség jogi szemmel — 1994 [július] 736. P-

SCHILLER Róbert: Dilettáns vélekedések (Magyar gond és remény. Körkérdés V.) — 1993 [április] 345. p.

SCHMIDT Mária: A Rajk-per és az amerikai kapcsolat I. (Néhány új szempont az Egyesült Államok-beli Alger Hiss-ügy és a Rajk-per történetéhez) — 1994 [március] 227. p.

A Rajk-per és az amerikai kapcsolat II. — 1994 [április] 360

SCRUTON, Rogen: Liberális konzervativizmus és Közép-Európa — 1993 [november] 1196. p.

SEEWANN, Gerhard: A német kisebbség Magyarországon 1945 óta — 1993 [december] 1314. p.

SEIFERT, Josef: Egyház és homoszexualitás — 1993 [április] 394. p.

SNEÉ Péter: Richard Attenborough: Árnyékország (Shadowlands) -— 1994 [november] 1219. p.

Cholnoky kérdése — 1994 [december] 1282. p.

SOMFAI Béla: Tudomány és lelkiismeret; Mi a teendő? (Tudomány és lelkiismeret. Vita I.) —1994 [április] 389. p.

Génsebészet és eugenikai beavatkozás — etikai szemmel (Tudomány és lelkiismeret. Vita IV.) — 1994 [július] 709. p.

Igazmondás és hazugság a keresztény erkölcstan fényében — 1994 [december] 1290. p.

STEIN, Herbert: Az általunk ismert közgazdaságtan vége (The American Enterprise 1994. szeptember-október) — 1994 [november] 1149. p.

STRAKY Zoltán: Brzezinski, Zbigniew: Korai még a partnerség (Amerika és Oroszország) (ford.) —1994 [június] 635. p.

Karaganov, Szergej A.: Forgatókönyvvázlatok (Orosz forgatókönyvek) (ford.) — 1994 [június] 648. p.

Larrabee, F Stephen: Ororszország, Ukrajna és Kelet-Európa (ford.) — 1994 [július] 763. p.

Stein, Herbert: Az általunk ismert közgazdaságtan vége (ford.) — 1994 [november] 1149. p.

SÚJTÓ László: „Egyébként a magyar zsidók askenázik” (Beszélgetés Hevesi Évával) — 1993 [április] 377. p.

SUTARSKI, Konrad: Katyn, Katyn... — 1993 [április] 408. p.

SÜMEGI György: A kecskeméti művésztelep indulása (1909-1912) — 1993 [június] 641. p.

Egy Lechner-álom: víztorony Rákóczi-lovasszoborral — 1994 [augusztus] 863. p.

SZABADOS György: (November) — 1993 [november] hátsó borító

Fényben — árnyékban (Király Edit interjúja) — 1994 [június] 591. p.

Jegyzet Bartók Béla Török népzene Kisázsiából c. írásának részleteihez — 1994 [június] 597. p.

SZABÓ A. Ferenc: Pusztulás, egyke, földbirtokviszonyok (Illyés Gyula „Pusztulás”-a és a Gömbös-kormány válaszkísérlete 1933-34-ben) — 1994 [október] 1033. p.

SZABÓ János: A magyar katonatársadalom a második szabad választás küszöbén — 1994 [május] 515. p.

SZABÓ Sándor: D'Souza, Dinesh: El a radikalizmustól (Változóban a New York Times) (A Policy Rewiew 1984/30. száma nyomán) (ford.) — 1993 [június] 602. p.

SZABÓ Zoltán: A historikus halálhírére (Szekfű Gyuláról) — 1992 [november] 101. p.

SZALAI Attila: A lengyel út tanulságai (Három év — négy kormány. Rendszerváltás és reálpolitika) I — 1992 [november] 81. p.

A lengyel út tanulságai (Három év — négy kormány. Rendszerváltás és reálpolitika) II. — 1992 [december] 36. p.

SZALAI Attila: Kakolewski, Krzysztof: Quislingek és Pétainek nélkül, de Jaruzelskivel I. (ford. és jegyz.) — 1993 [december] 1235. p.

Kakolewski, Krzysztof: Quislingek és Pétainek nélkül, de Jaruzelskivel II. (ford. és jegyz.) — 1994 [január] 21. p.

SZARKA László: Trianoni keresztlevél (A magyar kisebbségek két világháború közti önszerveződéséről) — 1994 [augusztus] 853. p.

SZÁSZ Zsombor: A magyarok Erdélyben (részletek; a Magyar Szemle 1934. februári számából) — 1994 [szeptember] hátsó borító

SZEKERES Lenke: Mi a baj a reklámmal? — 1994 [február] 161. p.

SZEKFŰ Gyula: A mai Széchenyi (Részlet az 1935-ben megjelent Széchenyi-válogatás előszavából.) 1993 [május] 543. p.

SZEPESVÁRALJAI HAENDEL Vilmos: A propaganda (részletek; a Magyar Szemle 1939.-szeptemberi számából) — 1994 [május] hátsó borító

SZERKESZTŐI üzenet — 1993 [október] címlap belső

1994 [április] címlap belső

1994 [május] címlap belső

1994 [augusztus] címlap belső

1994 [szeptember] címlap belső

1994 [október] címlap belső

1994 [december] címlap belső

SZERKESZTŐSÉG: Körkérdés — 1992 [december] 25. p.

Körkérdés — 1993 [január] 3. p.

Körkérdés — 1993 [február] 115. p.

Körkérdés — 1993 [március] 225. p.

Körkérdés — 1993 [április] 339. p.

Pályázati felhívás — 1993 [június] 588. p.

Pályázati felhívás — 1993 [augusztus] 832. p.

A Magyar Szemle esszépályázata — 1993 [december] hátsó belső borító

Eredményhirdetés helyett — 1994 [január] hátsó borító

Az új cenzúra ellen — 1994 [május] belső hátsó borító

Kedves Olvasónk! — 1994 [június] belső hátsó borító

Helyesbítés — 1994 [szeptember] 1003. p.

Esélyek — 1994 [december] címlap belső

SZÉKELY ANDRÁS Bertalan: Etnikai folyamatok déli határaink mentén — 1993 [március] 308. p.

A magyar művelődés kisebbségi színterei Kelet-Közép-Európában — 1993 [július] 740. p.

SZIPŐCS Krisztina: Kondor Béla prófétákkal vacsorázik — 1993 [március] 266. P-

Angyalok és angyalt rajzolók — 1993 [december] 1265. p.

SZŐCS Géza: A Vasfüggönytől keletre (Integráció a Nyugat által?) — 1993 [szeptember] 899. p.

SZŐKE Domonkos: A régi Magyar Szemle és a kisebbségi kérdés — 1993 [július] 760. p.

SZÖLLŐSY Lajos: A lélegzés (részletek; a Magyar Szemle 1940. márciusi számából) — 1994 [július] hátsó borító

SZÖLLŐSY VÁGÓ László: Maradás? Megmaradás? (Adalékok a vajdasági magyarság megmaradási esélyeinek vizsgálatához) —1994 [november] 1206. p.

TAMÁS Sándor: Kivándorlás Erdélyből — 1994 [február] 188. p.

TAR Károly: Olszanski, Tadeusz: A gyűlölet gyökerei (ford.) — 1993 [március] 301. p.

TARCSA Zoltán: Az alkony mítoszai (Az amerikai társadalom változásai a képregények tükrében) — 1994 [április] 398. p.

TELEKI Pál: Az európai probléma (részletek; a régi Magyar Szemle 1931. márciusi számából) — 1994 [február] hátsó borító

TÓBIÁS Áron: „Valami elő fog tömi a lélek mélységeiből” (Beszélgetés Kodolányi Jánossal 1964-ben) — 1994 [május] 486. p.

TOKARSKI, Adam: Magyar barátainknál (A lengyel menekültek története Magyarországon a háború alatt, 1939-től 1945-ig) — 1993 [augusztus] 803. p.

TOMÁN László: A vajdasági magyarság sorsa: múlt és jelen — 1994 [április] 410. p.

TOMPA Mária [Mohás Lívia]: Gondolkodjunk az örök nőiről I. — 1993 [december] 1250. p.

Gondolkodjunk az örök nőiről II. Szophia és Mária — 1994 [január] 65. p.

TORMA József: Mándoky Kongur Atlan „vérszerződése” — 1994 [június] 608. p.

TÓTH Ferenc: Magyar gond és remény (Körkérdés I.) — 1992 [december] 27. p.

TÓTH Károly Antal: Az államnemzet klasszikus modellje Európa keleti felén — 1994 [január] 96. p.

TÓTH M. László: Alapos és alaptalan félelmek (Bibó István vitája Lukács Györggyel) — 1992 [december] 14

TURGONYI Zoltán: Jacques Maritain a politikáról — 1994 [december] 1320. p.

UTASI Ágnes [Cseh-Szombathy László, Molnár Edit, S., Pongrácz Tiborné]: Családi értékek — családi normák — 1994 [szeptember] 918. p.

VARGA Károly: Az első magyar magánbánya megalapításának története — 1993 [április] 349. p.

VÁCZI Gábor: Az üdvösség birodalma (Egy „keresztény” szekta nyomában) — 1993 [május] 483. p.

Élni tudni, halni tudni (Beszélgetés dr. Polcz Alaine thanatológussal) — 1993 [november] 1157. p.

VÁJLOK Sándor: A szlovák önállóság kezdetei (A régi Magyar Szemle 1940. januári számából) — 1994 [március] 317. p.

VÁRADY Tibor: Tézisek a (volt) Jugoszlávia kisebbségeinek minimális jogairól — 1993 [február] 174. p.

VERES Sándor [Kapás István]: A lélekmentés felelőssége — 1994 [szeptember] 961. p.

VÉCSEI Károly: Menni és maradni (A marosvásárhelyi RMDSZ-tagok véleménye, értékelése az erdélyi magyarság kivándorlásáról és helyzetéről) — 1993 [október] 1026. p.

VÉGEL László: A totalitárius örökség és a kisebbségek jogai (a VMDK Hírmondójából) — 1992 [november] 9. p.

A totalitárius örökség és a kisebbségek jogai (részlet) — 1992 [november] hátsó borító

VIDA István: Félbemaradt reformkor (Jegyzet századunk első feléről) — 1994 [március] 253. p.

VÍZI E. Szilveszter Tudomány és lelkiismeret (Vitaindító cikk) — 1994 [április] 382. p.

VUKOVICH GYÖRGY: Hányan vagyunk, hányan leszünk? — 1993 [október] 1056. p.

ZÁDOR Anna: Entz Gézáról — a barát szemével — 1993 [július] 725. p.

ZÁDOR Anna beszél életútjáról (Salamon István interjúja) — 1994 [december] 1269. p.

ZSOLDOS Imre [Molnár Gyula]: Seifert, Josef: Egyház és homoszexualitás (ford.) — 1993 [április] 394. p.

ZSOLDOS Imre: Magyar sinológus Tajvanon (Zsoldos Imre verbita szerzetes életútja. Molnár Gyula interjúja) — 1994 [július] 692. p.

ZSOLNAI László: A szocio-ökonómia paradigmája — 1993 [december] 1287. p.

 

ILLUSZTRÁCIÓK:

 

ALTORJAI Sándor: Süllyedjek felfelé (E. M. portréja. Integetös kép) (1967) — 1992 [november] 18. p.

ANNA Margit: Angyal (1965) — 1993 [december] 1291. p.

ÁMOS Imre: Mi ketten (1939) — 1993 [december] 1274. p.

A halál angyala (1938) — 1993 [december] 1286. p.

ÁRVA Gabriella: Cím nélkül — 1993 [április] 348. p.

BABINSZKY Csilla: Linómetszet — 1993 [április] 418. p.

BADA Tibor: Emberevő borsó (1993) — 1994 [október] 1032. p.

BAKSAI József: Reprodukciók — 1994 [október] címlap, 1024, 1032, 1045, 1060, 1075, 1079, 1085, 1092, 1103, 1108. p.

Tánc — 1994 [október] 1085. p.

BANGA Ferenc: Spiccvasgyűjtemény (1970 körül) — 1992 [november] 100. p.

BARABÁS Miklós: Vásárra induló román család — 1994 [január] 5. p.

A menyasszony érkezése — 1994 [január] 20. p.

BARANYAI András: Kéz II. — 1992 [november] címlap

BARCSAY Jenő: Két figura (1963) — 1993 [április] címlap

BARSOKEVITSCH, Viktor fotója — 1993 [október] 1033. p.

BÁLINT Endre: Leprás angyal (1960) — 1993 [december] 1296. p.

Homokfutó, harsonás angyallal (1957) — 1993 [december] 1320. p.

Angyali üdvözlet — 1993 [december] 1321. p.

Szárny angyal nélkül (1973) — 1993 [december] 1333. p.

BÉR Rudolf: Tanulmány — 1993 [április] 407. p.

BIHARI Sándor: Az ő nótája — 1994 [január] 104. p.

BOGÁR György: Reprodukciók — 1993 [február] 157, 168, 173, 186, 197. p.

BOGLÁR Lajos fotóillusztrációi cikkéhez — 1992 [november] 13, 35, 43, 59, 81, 98,107. p.

BOKOR György: Tanulmány — 1993 [április] 417. p.

BOKOR Zsuzsa: Reprodukciók — 1992 [november] címlap, 18, 42, 80, 91, 108. p.

Reprodukciók — 1993 [március] címlap, 239, 248, 249, 255, 265, 275, 276, 283, 293, 300, 306, 307, 313, 325. p.

Reprodukciók — 1993 [december] címlap, 1249, 1263, 1264, 1274, 1286, 1291, 1296, 1297,1308,1313,1320, 1321,1333. p.

BOROMISZA Tibor: Önarckép (részlet; 1910 körül) — 1993 [február] 207. p.

BORSOS és DOCTOR: Madách Imre 1859-60 körül — 1994 [március] 252. p.

BORTNYIK Sándor: Ritmus (1918) — 1994 [február] címlap

A próféta — 1994 [február] 126. p.

Agitátor (részlet) — 1994 [február] 137. p.

Tiziano-Picasso: Lavinia torsica — 1994 [február] 142. p.

Lámpagyújtó (1921) — 1994 [február] 160. p.

Ál' a malom, ál' a vitorlája (részlet) — 1994 [február] 166. p.

Plakát — 1994 [február] 173. p.

Képarchitektúra (1921) — 1994 [február] 177. p.

Demagóg — 1994 [február] 187. p.

Az Új Föld címlapja (1927 február) — 1994 [február] 201. p.

Modiano (1926) — 1994 [február] 211. p.

Mértani kompozíció (Képarchitektúra) (1922) — 1994 [február] 216. p.

Modiano (1929) — 1994 [február] 221. p.

BYRUM, Lilli: Vendégkönyv — 1994 [július] 708. p.

CANZI Ágoston: Váci szüret — 1994 [január] 95. p.

CSÖMÖR László: Reprodukciók — 1993 [április] 348, 358, 359, 370, 371, 376, 393, 407, 417, 418, 431, 439. p.

CSONTVÁRY KOSZTKA Tivadar: Allegorikus jelenet (részlet) — 1993 [január] címlap

A Panaszfal bejáratánál Jeruzsálemben (részlet) — 1993 [január] 26. p.

Baalbek (részlet) — 1993 [január] 41. p.

Önarckép (részlet) — 1993 [január] 47. p.

A Panaszfal bejáratánál Jeruzsálemben (részlet) — 1993 [január] 62. p.

A taorminai görög színház romjai (részlet) — 1993 [január] 69. p.

Jajcei vízesés (részlet) — 1993 [január] 86. p.

CSORDÁS Zoltán: Tanulmány — 1993 [április] 431. p.

DANIUNAS, Jonas fotója — 1993 [október] 1046. p.

DÉNES Valéria: Cigánylány (1914) — 1993 [február] 131. p.

DÍSZÍTŐMOTÍVUMOK. Jurecskó László: Huszka József, a magyar stil előharcosa c. cikkének illusztrációi — 1994 [szeptember] címlap, 913, 917, 931, 939, 948, 960, 977, 989, 999. p.

DOMBÓVÁRI Tibor: Reprodukciók — 1993 [február] címlap, 131, 151, 152, 167,

207. p.

DÜRER, Albrecht: Balkezes önarckép párnával (1493) — 1993 [március] 249. p.

Nemesis (A nagy szerencse) (1501-1502 körül) — 1993 [március] 255. p.

Iustitia (Az Igazság napja) (1500) — 1993 [március] 276. p.

ef. ZÁMBÓ István: Bombázó a női napozó felett (1985) —1994 [október] 1045. P-

eM. SOÓS György fotója — 1993 [október] 1111. p.

ERDÉLY Miklós fotója — 1993 [október] 1025. p.

ETSTATIA, Galacanu: Reprodukciók — 1993 [július] címlap, 685, 695, 712, 713, 724, 729, 738, 739, 752, 753, 759, 769, 774, 780. p.

FEHÉRVÁRI Géza fotói Oxyrrhynchos/Bahnaszá c. cikkéhez — 1993 [szeptember] címlap, 905, 920, 929, 943, 950, 964, 973, 980, 994, 999,1003. p.

feLUGOSSY László: Érintés (1991) — 1994 [október] 1060. p.

FERKAI Jenő: Tavaszi munka (1912) — 1993 [június] 583. p.

FÖLDI Péter: Rongyszőnyeg (Üzenet) (1990) — 1994 [október] 1024. p.

Béka-ember (1990) — 1994 [október] 1092. p.

Vadnyulak (1994) —1994 [október] 1108. p.

FREY Krisztián: „Minden múlandó csak egy hasonlat” (1969) — 1992 [november] 8. p.

FÜZES Gergely: Tanulmány —1993 [április] 371. p.

GAÁL József: Gyűrött arca már nem labirintus (1992) — 1994 [október] 1103. p.

GALLUSZ Gyöngyi: Láthatatlanná válás variációi — 1993 [április] 376. p.

GÁL Csaba: Reprodukciók — 1994 [március] címlap, 252, 261, 262, 269, 270, 282, 292, 302, 308, 316, 325, 326, 331. p.

GÖZSY Gábomé: Reprodukciók — 1994 [augusztus] 811, 817, 828. p.

GRANDVTLLE, J. J.: Apollótól a békáig — 1993 [augusztus] 895. p.

GRÁBER Margit: Fiú (1916 körül) — 1993 [június] 594. p.

Két akt (1916-17) — 1993 [június] 601. p.

Tanulmány (1916 körül) — 1993 [június] 640. p.

GULYÁS János: Reprodukció — 1992 [november] 59. p.

GULYÁS Sándor: Sárgakendős nő — 1993 [június] 572. p.

GYARMATHY Tihamér fotója (részlet) —1993 [október] címlap

GYÉMÁNT László: Bix Beiderbecke (1975) — 1992 [november] 66. p.

HAÁSZ Ágnes: Mini-könyvtár — 1994 [július] 691. p.

Vaskódex — 1994 [július] 749. p.

HASZUNUMA Tajko: „Harmónia” — 1993 [november] címlap

Ördögfiúka” —1993 [november] 1170. p.

Diadalmenet” — 1993 [november] 1173. p.

HASZUNUMA Tajko tanítványainak munkája — 1993 [november] 1173. p.

HAVAS Bálint: Cím nélküli kocka — 1993 [április] 358. p.

HELFGOTT Sámuel: Molnár Ferenc 1905 körül — 1994 [március] 262. p.

HOMONNAI Nándor: József Attila 1924-ben Makón —1994 [március] 326. p.

HORNYÁK László rajzai — 1994 [június] címlap, 590, 661. p.

HORTI Pál: Címlapterv a Magyar Iparművészet című folyóirat pályázatára — 1993 [május] címlap

A Magyar Iparművészet 1900/1-2. számának fejléce — 1993 [május] 460. p.

A Mintalapok-ból — 1993 [május] 461. p.

Díszítmény a Magyar Iparművészet 1899/5-6. számából — 1993 [május] 469. p.

Tervei szerint Staig Flórián és Misky Sándor mázas cserépedényei —1993 [május] 470. p.

által tervezett díszalbum Mártonffy Márton jubileumára — 1993 [május] 482. p.

A st. louisi világkiállítás magyar osztályának homlokzata —1993 [május] 498. p.

A st. louisi világkiállítás magyar osztályának kerítése — 1993 [május] 498. p.

A st. louisi világkiállítás magyar iparművészeti és háziipari csoportja — 1993 [május] 509. p.

A st. louisi világkiállítás magyar iparművészeti és háziipari csoportjának homlokzata — 1993 [május] 509. p.

által tervezett kovácsoltvas kapu a st. louisi világkiállítás magyar csoportjához — 1993 [május] 525. p.

vázlataiból — 1993 [május] 529. p.

vázlataiból — 1993 [május] 542. p.

rajza — 1993 [május] 548. p.

Őskori mexikói cserépedények vázlatkönyvéből — 1993 [május] 553. p.

HUSZTHY Zoltán: Ady Endre Maria-Grünben (1913. március) — 1994 [március] 270. p.

ISMERETLEN fényképészek: Petőfi-dagerrotípia (1847) —1994 [március] 269. p.

Karinthy Frigyes a Gellért Fürdőben (1929) — 1994 [március] 325. p.

ISMERETLEN művész acélmetszete Arany János 1880-as portréjáról — 1994 [március] címlap, p.

ISMERETLEN művészek: Vlagyimiri Istenanya (XHI. sz. első fele(?); Moszkva, Tretyakov képtár) — 1993 [november] 1151. p.

Vlagyimiri Istenanya (részlet; XIII. sz. első fele(?); Moszkva, Tretyakov képtár) — 1993 [november] 1163. p.

Vlagyimiri Istenanya (XV. sz. eleje; Szentpétervár, Orosz Múzeum) — 1993 [november] 1191. p.

Vlagyimiri Istenanya (XV. sz. eleje; Moszkva, Kreml) — 1993 [november] 1195. p.

Vlagyimiri Istenanya (XV. sz. első negyede; Moszkva, Tretyakov képtár) — 1993 [november] 1206. p.

Vlagyimiri Istenanya (XV. sz. vége; Szentháromság kolostor) — 1993 [november] 1220. p.

ISMERETLEN művészek: Jézus születése (részlet; XIX. sz.) — 1994 [december] címlap

Jézus születése (XI. sz. szinai Szent Katalin kolostor) — 1994 [december] 1268. p.

Jézus születése (1410-1430; Moszkva, Tretyakov Képtár) — 1994 [december] 1279, p.

Jézus születése (XVI. sz. közepe; Velence, Görög Intézet) — 1994 [december] 1309. p.

Jézus születése (XVII. sz. második fele; Kolomenszkoje, múzeum) — 1994 [december] 1319. p.

Jézus születése (1742; Szentendre, Szerb Egyházművészeti Gyűjtemény) — 1994 [december] 1327. p.

Jézus születése (1770 körül; Ráckeve, szerb templom) —1994 [december] 1333. p.

Ünnepek (XTV. sz.; Moszkva, Tretyakov Képtár) — 1994 [december] 1289. p.

ISMERETLEN művészek alkotásai Móser Zoltán Két jelenet a Szent László-legenda falképdklusról c. cikkéhez — 1994 [június] 570,584,590, 596, 616, 624, 634. p.

ISMERETLEN szerző fotója. Illusztráció Mányoki Endre Fényírógép c. cikkéhez — 1993 [október] 1078. p.

ISMERETLEN szerző: A kecskeméti művésztelepen 1912 nyarán — 1993 [június]

600. p.

ISMERETLEN szerzők képei Gellér Katalin XX. századi bestiárium c. cikkéhez: Metamorfózisok. Bogarak, férgek, halak. Kínai ábrázolás —1993 [augusztus] 817. p.

Szfinx és ember-madár. Arab miniatúra (részlet) — 1993 [augusztus] 886. p.

Részlet a Nagy Sándor regényből. 13. sz. Itália — 1993 [augusztus] 889. p.

ISMERETLEN szerzők alkotásai. Illusztrációk Moussong-Kovács Erzsébet Képes krónika a lelki szenvedésről c. cikkéhez — 1994 [május] címlap, 466, 472, 485, 497, 506, 513, 514, 528, 541, 551, 555.p.

ISMERETLEN szerzők alkotásai. Illusztrációk Moussong-Kovács Erzsébet Segítő-oltalmazó Demiurgosz c. cikkéhez — 1994 [november] címlap, 1139,1148,1155, 1167, 1172, 1176, 1187, 1199, 1205, 1211, 1218, 1225. p.

IVÁNYI-GRÜNWALD Béla: Kecskeméti táj (1909) —1993 [június] 612. p.

Triptichon — 1993 [június] 667. p.

JANKÓ János: Népdal születése — 1994 [január] 90. p.

JEGOROV, N. Sz.: Vlagyimiri Istenanya — 1993 [november] 1132. p.

A Vlagyimiri Istenanya — 1993 [november] 1156. p.

Jézus születése (részlet) — 1994 [december] 1251. p.

JUHÁSZ Imre: Reprodukció — 1993 [június] 632. p.

Reprodukciók — 1993 [augusztus] címlap, 833, 844, 856, 865, 877, 882. p.

JUHOS KIS Sándor: Tanulmány — 1993 [április] 359. p.

JURECSKÓ László: Reprodukció — 1993 [május] címlap

Reprodukciók — 1994 [szeptember] címlap, 913, 917, 931, 939, 948, 960, 977, 989, 999. p.

KÁLMÁN Kata fotója — 1993 [október] 1102. p.

Móricz Zsigmond és Hevesy Kata (1941) — 1994 [március] 292. p.

KESERŰ Ilona: Tányéros II. (1968) — 1992 [november] 31. p.

KISS Béla: Reprodukciók — 1994 [augusztus] 852, 862, 871. p.

KLEE, Paul: Angyal, még nőies (1939) — 1993 [december] 1249. p.

Angelus militans (1939) — 1993 [december] 1264. p.

KLEIN JÓzsef: Akttanulmány (1925 körül) — 1993 [február] 197. p.

KMETTY János: A Kecskeméti Múzeum (részlet; 1914) — 1993 [június] 660. p.

KONDOR Béla: Malom (1962) — 1993 [március] címlap

Arányok (1969) — 1993 [március] 239. p.

Írástudók között (1969) —1993 [március] 248. p.

Igazság (1969) — 1993 [március] 265. p.

Blake és az angyal, sugárzás (1962) — 1993 [március] 275. p.

Blake prófétákkal vacsorázik (1961) — 1993 [március] 283. p.

Két angyal (1969) —1993 [március] 293. p.

A képzeleted megtévesztett engem (1962) — 1993 [március] 300. p.

Newton hitétől mentsen meg az Isten (1961) — 1993 [március] 306. p.

Pokolbeli kocsma (1961) — 1993 [március] 307. p.

Egy dolgozó, egy mesterember arcképe (1969) — 1993 [március] 313. p.

Melankólia (1969) —1993 [március] 325. p.

Angyal (1957) — 1993 [december] címlap

Angyalok és emberek (1957) — 1993 [december] 1263. p.

Csokonai (1958) —1993 [december] 1297. p.

Angyal bombával (1958) — 1993 [december] 1308. p.

Ezékiel angyala bemegy a házba (1972) — 1993 [december] 1313. p.

KONKOLY Gyula: Főiskolai tanulmány (1968) —1992 [november] 91. p.

KÖNIG Frigyes [Lengyel András és Pácser Attila]: Harmonika, léglexikon és fülszöveg — 1994 [július] 735. p.

KUNKOVÁCS László fotója — 1993 [október] 1085. p.

LAKATOS Vince fotója — 1993 [október] 1106. p.

LAKNER László: Rembrandt tanulmány (1966) — 1992 [november] 108. p.

LÁZÁRON, Edna: Sorbanállás — 1994 [július] 778. p.

LECHNER Ödön: Toronyterv — 1994 [augusztus] címlap

Torony-terv — 1994 [augusztus] 811. p.

Torony-terv — 1994 [augusztus] 817. p.

Torony-terv — 1994 [augusztus] 828. p.

Torony-terv — 1994 [augusztus] 852. p.

Torony-terv — 1994 [augusztus] 862. p.

Rákóczi-szobor (Torony-terv) — 1994 [augusztus] 871. p.

A pozsonyi Szent Erzsébet templom főhomlokzata és alaprajza (1907-13) — 1994 [augusztus] 888. p.

LENGYEL András [König Frigyes és Pácser Attila]: Harmonika, léglexikon és fülszöveg — 1994 [július] 735. p.

LÉVAI Ádám: Meditáció az öregségről —1993 [április] 393. p.

LOTZ Károly: Parasztlakodalom — 1994 [január] 33. p.

Táncoló parasztok — 1994 [január] 45. p.

Nyomtatás (Nyári genre-kép) — 1994 [január] 53. p.

LUX Géza: Gyulafehérvári püspöki székesegyház, Lászay-kápolna (1943) — 1993 [július] címlap

MAKKY György: Reprodukciók — 1993 [augusztus] 817, 886, 889, 895. p.

MÁRTONFY: Boncza Berta 1909 körül — 1994 [március] 282. p.

MÁTÉ Olga: Kaffka Margit 1917 körül — 1994 [március] 302. p.

MESTER Tibor: Reprodukció — 1993 [augusztus] 802. p.

MÉHES László: „Lajoska” (Mazsola) (1969) — 1992 [november] 59. p.

MISKY Sándor mázas cserépedényei Horti Pál tervei szerint — 1993 [május] 470. p.

MÓSER Zoltán: Reprodukciók — 1994 [június] címlap, 570, 584, 590, 596, 616, 624, 634, 661. p.

MUND HUGÓ: Asszonyok (részlet) — 1993 [február] címlap

Nagybányai festők (részlet; 1920-as évek) — 1993 [február] 157. p.

MUNKÁCSI Mihály: Siralomház I. (Vázlat) — 1994 [január] 74

Újoncok — 1994 [január] 89. p.

NAGY András fotója — 1993 [október] 1092. p.

NAGY Oszkár: Távolbanéző (részlet; 1929) —• 1993 [február] 186. p.

NAGY Sándor: Souper (Tollrajz a Párizsi emlék c. sorozatból, 1920 körül) — 1993 [augusztus] címlap

Pelleas és Mélisande (részlet) — 1993 [augusztus] 802. p.

Vázlatlap (részletek) — 1993 [augusztus] 833, 844. p.

A Julián Akadémia bálja (tollrajz a Párisi emlékek c. sorozatból, 1920 után) — 1993 [augusztus] 856. p.

A disznófejű Nagyúr — 1993 [augusztus] 865. p.

Vázlat a Fantázia Mester műhelyében c. temperafestményhez — 1993 [augusztus] 877. p.

Vázlatlap (részlet) — 1993 [augusztus] 882. p.

OLEJNIK Janka: Mystikum (részlet) — 1993 [február] 151. p.

ORSZÁGOS Műemlékvédelmi Hivatal fényképtárának fotói id. Entz Géza életművét méltató cikkekhez — 1993 [július] 685, 695, 712, 713, 724, 729, 738, 739, 752, 753, 759, 769, 774, 780. p.

PAIZS László: A trónörököspárt meggyilkolták (1970)— 1994 [november] 42. p.

PASZK Jenő: Álló akt (1910-es évek második fele) — 1993 [június] 632. p.

PATI-NAGY Bence: Fotók — 1994 [július] címlap, 691, 708, 712, 715, 725, 735, 744, 749, 762, 778. p.

PATKÓ Károly: Férfifej (1926) — 1993 [február] 152. p.

PÁCSER Attila [Kőnig Frigyes és Lengyel András]: Harmonika, léglexikon és fülszöveg — 1994 [július] 735. p.

PERNECZKY Géza: Polifónia naturale — Polifónia artificale — Polifónia minerale (1992) — 1994 [július] 712. p.

PERLOTT Csaba Vilmos: Almaszedők (részlet; 1922 körül) — 1993 [február] 173. p.

PITTNER Olivér: Csendélet (1936 körül) — 1993 [február] 167. p.

RÓNAI Dénes: Babits Mihály 1931-ben — 1994 [március] 331. p.

RUBLJOV, Andrej: Vlagyimiri Istenanya (1408?) — 1993 [november] 1178. p.

SCHMAL Károly: Együtt és külön 2. (részlet) —1992 [december] címlap

SHARE, Susan: Megzabolázva (1992) — 1994 [július] 725. p.

SILVERBERG, Robbin Ami: Féte de Campagne (Kékben/In Blue; részlet; 1994) — 1994 [július] címlap

Satuba szorítva — 1994 [július] 749. p.

STAIG Flórián mázas cserépedényei Horti Pál tervei szerint — 1993 [május] 470. p.

STALTER György fotói — 1993 [október] 1033,1064, 1116. p.

STRELISKY: Jókai Mór díszmagyarban (1887) —1994 [március] 261. p.

Kosztolányi Dezső 1924-ben — 1994 [március] 316. p.

SOMFAI István: Reprodukciók — 1993 [június] 594, 601, 640. p.

SOMLÓSI Lajos: Ötágú csillag — 1994 [július] 744. p.

SULYOK Miklós: Reprodukció — 1992 [november] 100. p.

SÜMEGI Balázs: Reprodukciók — 1993 [június] címlap, 572, 583, 600, 612, 650, 660, 667. p.

SÜMEGI György: Reprodukciók — 1994 [augusztus] címlap, 888. p.

SZENES Zsuzsa. Aljosa iskolája (1994) — 1994 [július] 762. p.

SZEPSY SZÜCS Levente: Reprodukció — 1992 [december] címlap

Reprodukciók — 1993 [január] címlap, 26, 41, 47, 62, 69, 86. p.

Reprodukció — 1993 [április] címlap

Reprodukciók — 1993 [november] címlap, 1132, 1151, 1156, 1163, 1170, 1173, 1178,1191, 1195,1206,1220, 1225. p.

Reprodukciók — 1994 [január] címlap, 5, 20, 33, 45, 53, 64, 74, 89, 90, 95,104. p.

Reprodukciók — 1994 [február] címlap, 126, 137, 142, 147, 160, 166, 173, 177, 187, 201, 211, 216, 221. p.

Reprodukciók -— 1994 [december] címlap, 1251, 1268, 1279, 1289, 1309, 1319, 1327, 1333. p.

SZILÁGYI Lenke fotói — 1993 [október] 1055, 1116. p.

SZIRÁNYI István: Mongol telefonkönyv (1994) — 1994 [július] 744. p.

SZŰCS Tibor: Litográfia — 1993 [április] 370. p-

TAKÁCS Márton: Tanulmány (részlet) — 1993 [április] 439. p.

TESZÉRI György: Reprodukciók — 1994 [május] címlap, 466, 472, 485, 497, 506, 513, 514, 528, 541, 551, 555. p.

Reprodukciók — 1994 [november] címlap, 1139, 1148, 1155, 1167, 1172, 1176, 1187, 1199, 1205,1211, 1218, 1225. p.

THAN Mór: Újoncozás az 1848 előtti időkből — 1994 [január] 64. p.

TIEDGE János: Vörösmarty Mihály 1855-ben — 1994 [március] 308. p.

TÓTH Endre: Cím nélkül (1967) — 1992 [november] 80. p.

UITZ Béla: Gyümölcsszedők (részlet) — 1993 [június] címlap

ÚJHÁZI Péter: Érettségi tabló (1992) — 1994 [júius] 715. p.

Itt az ellenség — 1994 [október] címlap

Lények (1975) — 1994 [október] 1075. p.

Casanova becsukja az ablakot (1992) — 1994 [október] 1079. p.

USAKOV, Szimon: A Vlagyimiri Istenanya dicsőítése (1668) — 1993 [november] 1225. p.

VALERIÓ: A juhász — 1994 [január] címlap

ZIFFER Sándor: Zazar-part a régi malomnál (részlet; 1920-as évek) — 1993 [február] 168. p.

 

 

 

MAGYAR SZEMLE TEMATIKUS MUTATÓ ÚJ FOLYAM, 1992-1994.

 

 

 

BELPOLITIKA:

 

ANDORKA Rudolf: Biztató tendenciák és égető problémák a mai magyar társadalomban (Magyar gond és remény. Körkérdés III.) — 1993 [február] 115. p.

Változások és állandóságok a magyar társadalomban a rendszerváltás óta — 1994 [október] 1011.p.

ANNÁR István: Magyar gond és remény (Körkérdés I.) •— 1992 [december] 27. p.

BÁBA Iván: Az én rendszerváltozásom — 1994 [november] 1124. p.

BENCZE Gyula: Ész nélkül a jövőbe? (Magyar gond és remény; körkérdés IV.) — 1993 [március] 230. p.

BERTHA Zoltán: Magyar gond és remény (Körkérdés V.) -— 1993 [április] 341. p.

BORBÁNDI Gyula: Magyar gond és remény (Körkérdés II.) — 1993 [január] 18. P-

CSEH-SZOMBATHY László: A magyar parlamentáris demokrácia kilátásai (Magyar gond és remény. Körkérdés II.) — 1993 [január] 3. p.

CSIZMAZIA Antal: Magyar gond és remény (Körkérdés I.) — 1992 [december] 27. p.

DÁVID Imre: Magyar gond és remény (Körkérdés I.) — 1992 [december] 26. p.

DÁVID Katalin: Magyar gond és remény (Körkérdés II.) — 1993 [január] 19. p.

DEÁK Ernő: Mi a legégetőbb és mi a legbiztatóbb? (Magyar gond és remény; körkérdés IV.) — 1993 [március] 234. p.

DIPPOLD Pál: Magyar gond és remény (Körkérdés I.) — 1992 [december] 32. p.

DOBÓ Andor: Magyar gond és remény (Körkérdés V.) — 1993 [április] 339. p.

GEHÉR József: Jogfosztás és megkülönböztetés az új szövetkezeti törvényekben — 1992 [december] 3. p.

GELLÉRT KIS Gábor: Magyar gond és remény (Körkérdés I.) — 1992 [december] 33. p.

GERZSON Pál: Magyar gond és remény (Körkérdés I.) — 1992 [december] 25. p.

GYÖRGY Lajos: Hová lettél, harmadik út? (Állandóság és változás III.) — 1994 [december] 1245. p.

HABSBURG Ottó: Magyar gond és remény (Körkérdés ÜL) -1993 [február] 130. p

HAMZA Gábor: Magyar gond és remény (Körkérdés IV.) — 1993 [március] 229. p.

HIERONYMI Ottó: A szociális piacgazdaság és a magyar átalakulás — 1993 [július] 696. p.

HORTI József: Magyar gond és remény (Körkérdés III.) — 1993 [február] 128. p.

HUSZÁR János: Magyar gond és remény (Körkérdés I.) -— 1992 [december] 28. p.

JOBBÁGYI Gábor: A magzatvédelmi törvényről — 1993 [június] 613. p.

KAHLER Frigyes: Bűn és kiengesztelődés I. (Gondolatok az igazságtételről) — 1993 [július] 730. p.

Bűn és kiengesztelődés II. (Gondolatok az igazságtételről) — 1993 [augusztus] 834. p.

Bűn és kiengesztelődés III. (Gondolatok az igazságtételről) — 1993 [szeptember] 921. p.

KARÁTSON Gábor: Felső helyzetben, megszorulva (Magyar gond és remény. Körkérdés I.) — 1992 [december] 28. p.

KÁDÁR Péter: Magyar gond és remény (Körkérdés II.) — 1993 [január] 22. p.

KOCSIS Eszter: Magyar gond és remény (Körkérés IV.) — 1993 [március] 232. p.

LENGYEL Zsolt, K.: A meghiúsult kompromisszum (A húszas évek transzilvanizmusáról) (A szerző Auf der Suche nach dem Kompromi Ursprünge und Gestalten des frühen Transsilvanismus 1918-1928. c., 1993-ban kiadásra szánt művének rövid, magyar nyelvű összefoglalása) — 1993 [augusztus] 845. p.

LOVAS Lajos: Németnek lenni Magyarországon (Beszélgetés Kreisz János 27 éves német nemzetiségű taksonyi honpolgárral. 1992) — 1993 [december] 1309. p.

LUKÁCS Béla: Hasonlat a politika ingájáról — 1993 [augusztus] 866. p.

Az inga lendülése után — 1994 [szeptember] 914. p.

MAROSI Miklós: A vállalatok világának átalakítása I. — 1993 [november] 1179. p.

A vállalatok világának átalakítása II. — 1993 [december] 1275. p.

MÁDL Ferenc kormánymeghatalmazott munkabizottsága: A Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer története (összeáll.) — 1992 [november] 43. p.

MELLÁR Tamás: A gazdaságpolitika lehetőségei — 1993 [március] 240. p.

A szolgaság és a szabadság útja (Állandóság és változás II.) — 1994 [november] 1140. p.

MOLNÁR Gusztáv: Magyarország és szomszédai — 1994 [február] 115. p.

NYÍRI Tamás: Magyar gond és remény (Körkérdés II.) — 1993 [január] 11. p.

PÁLVÖLGYI Márta: Tüntetések, tudósítások a rendszerváltás sajtójában — 1994 [március] 271. p.

Kis történetek vallásháborús közelmúltunkból I. 1104. p.

Kis történetek vallásháborús közelmúltunkból n. 1212. p.

PÉTER László: Magyar gond és remény (Körkérdés IV.) — 1993 [március] 226. p.

POKOL Béla: A magyar politika hatótényezői a '90-es években (Állandóság és változás III.) — 1994 [december] 1235. p.

A magyar politika hatótényezői a '90-es években (részlet) — 1994 [december] hátsó borító

SAÁD József: Reformbeszéd: 1978-1987 — 1993 [szeptember] 974. p.

SZABÓ János, dr.: A magyar katonatársadalom a második szabad választás küszöbén — 1994 [május] 515. p.

TÓTH Ferenc: Magyar gond és remény (Körkérdés I.) — 1992 [december] 27. p.

VARGA Károly: Az első magyar magánbánya megalapításának története — 1993 [április] 349. p.

 

DOKUMENTUM:

 

ÁLLÁSFOGLALÁS a Duna-menti régiók polgármestereinek konferenciáján a Duna ügyében Dunaszerdahelyen 1992. április 25-én — 1992 [november] 57. p.

ANTALL József: Az Amerikai Egyesült Államok a világpolitikában — 1993 [szeptember] 981. p.

BARTÓK Béla: Török népzene Kisázsiából (Bevezetés) — 1994 [június] 597. p.

HEVESI Simon: A magyar nemzet (Ünnepi beszéd az ezred év ünnepén. Kassa, 1896. május 10-én) — 1993 [április] 388. p.

KODOLÁNYI János: Levelek Várkonyi Nándornak — 1994 [május] 498. p.

 

ESSZÉ:

 

ALEXA Károly: „Ki voltam homályban, most vagyok setétben” (Tompa Mihályról) — 1994 [július] 716. p.

BARTÓK Béla: Török népzene Kisázsiából (Bevezetés) [SZABADOS György bevezetőjével] [Első magyar közlés] — 1994 [június] 597. p.

BODOSI György: Megcsonkult házak, sínlődő öregek (Falusi helyzetkép 1964-ből) — 1993 [május] 462. p.

BOGLÁR Lajos: A tárgyteremtés mágiája és mítosza (Németh Lajos és az etnológia) — 1992 [december] 60. p.

BOTOS Máté: Történet és üdvtörténet (A.J. Toynbee történetbölcselete) — 1994 [október] 1086. p.

CZ: December — 1992 [december] hátsó borító

Május — 1993 [május] hátsó borító

Augusztus — 1993 [augusztus] hátsó borító

December — 1993 [december] hátsó borító

CZAKÓ Gábor: Kék mise — 1992 [november] 77. p.

CSAPODI Csaba: Mesterek és tanítványok. — 1994 [január] 91. p.

EGEDY Gergely: A modernizáció válaszúján — 1993 [július] 675. p.

ÉLES Csaba: A tegnap árnyékában (Huizinga kulturális diagnózisának öröksége ma) — 1994 [január] 46. p.

FÁBIÁN Ernő Milyen lehet a magyar? — 1994 [május] 473. p.

FÁBIÁN László: Előtérben a háttér — 1992 [december] 95. p.

A válság szolid bíbora — 1993 [június] 584. p.

Az elpopsítás tragikomédiája — 1993 [november] 1164. p.

GYÖKÖSSY Endre: Az újrafelfedezett C. G. Jung — 1993 [június] 633. p.

HAMVAS Béla: Bizánc (a Válasz 1934. 3-4. számából) — 1994 [július] 750. p.

HORVÁTH Tamás, J.: Bevezetés Wilhelm Röpke „Önarckép”-éhez — 1993 [február] 158. p.

KARÁTSON Gábor: Felső helyzetben, megszorulva (Magyar gond és remény. Körkérdés I.) — 1992 [december] 28. p.

KODOLÁNYI Gyula: Az új Magyar Szemle — 1992 [november] 3. p.

Antall József és az új Magyar Szemle — 1994 [január] 3. p.

Keressük az új nyelvet -1994 [július] 675. p.

KODOLÁNYI János: Bevezető a szárszói találkozóhoz (In: Szárszó. Az 1943. évi balatonszárszói Magyar Élet-tábor előadás- és megbeszéléssorozata. Bp., 1943.) — 1993 [augusztus] 883. p.

LOVAS Lajos: Március - 1994 [március] hátsó borító

Április —1993 [április] hátsó borító

Szeptember — 1993 [szeptember] hátsó borító

Október —1993 [október] hátsó borító

LUKÁCS Béla: Egy próféta védelmében — 1994 [március] 293. p.

Hasonlat a politika ingájáról — 1993 [augusztus] 866. p.

MAGYAR Bertalan: Február — 1993 [február] hátsó borító

Július — 1993 [július] hátsó borító

MÁNYOKI Endre: Nemesség és autonómia — 1993 [június] 589. p.

Hagyomány születik (D. K. útja Kerkabarabástól Veszprémig) — 1993 [július] 775. p.

MOHÁS Lívia [Tompa Mária]: Gondolkodjunk az örök nőiről I. — 1993 [december] 1250. p.

Gondolkodjunk az örök nőiről II. Szophia és Mária — 1994 [január] 65. p.

MOLNÁR Tamás: A liberalizmus mint ideológia — 1993 [június] 595. p.

Kedves Szerkesztőség! — 1993 [június] 665. p.

MÓROCZ Zsolt: A hallgatás mitológiája — 1994 [január] 34. p.

Átváltozások és pokoljárások — 1994 [szeptember] 932. p.

NYÍRI János: Március — 1993 [március] hátsó borító

Június — 1993 [június] hátsó borító

OLSZANSKI, Tadeusz: A gyűlölet gyökerei — 1993 [március] 301. p.

PETHŐ Tibor: A légüres tér nemzetközi logikája — 1993 [január] 105. p.

A történelmi dugattyú Kelet felé mozdul — 1993 [június] 661. p.

PÉNTEK János: Koreszmék és rögeszmék (Bálint Gábor erdélyi nyelvész) — 1994 [november] 1177.p.

RÖPKE, Wilhelm: Önarckép (A Jenseits von Angebot und Nachfrage c. 1958-ban megjelent könyv 1. fejezetéből. Címe: Látlelet húsz év után — Személyes vallomás) — 1993 [február] 160. p.

SCHILLER Róbert: Dilettáns vélekedések (Magyar gond és remény. Körkérdés V.) — 1993 [április] 345. p.

SNEÉ Péter: Cholnoky kérdése — 1994 [december] 1282. p.

Richard Attenborough: Ámyékország (Shadowlands) —1994 [november] 1219. p.

SZABADOS György: November — 1993 [november] hátsó borító, p.

SZABÓ Zoltán: A historikus halálhírére (Szekfű Gyuláról) — 1992 [november] 101. p.

SZEKFŰ Gyula: A mai Széchenyi (Részlet az 1935-ben megjelent Széchenyi-válogatás előszavából.)-1993 [május] 543. p.

TARCSA Zoltán: Az alkony mítoszai (Az amerikai társadalom a képregények tükrében) — 1994 [április] 398. p.

TÓTH Károly Antal: Az államnemzet klasszikus modellje Európa keleti felén —1994 [január] 96.p.

 

ETIKA:

 

BECK Mihály: Kutatás, módszertan, etika — 1993 [július] 686. p.

BERÉNYI Dénes: Felelősségünk a világ jelenéért és jövőjéért — 1994 [szeptember] 949. p.

BERTHA Zoltán: Magyar gond és remény (Körkérdés V.) — 1993 [április] 341. p.

BOD Péter Ákos: A gazdasági struktúrák változásai — 1993 [május] 451. p.

ENDREFFY Zoltán: Genetika, géntechnológia és etika — 1994 [augusztus] 872. p.

GYÖRGY Lajos: Két vagy három kultúra? — 1994 [április] 394. p.

HAMZA Gábor: Magyar gond és remény (Körkérdés IV.) — 1993 [március] 229. p.

JOBBÁGYI Gábor: A magzatvédelmi törvényről — 1993 [június] 613. p.

LIPTÁK Béla: Válaszútnál az emberiség — 1994 [május] 467. p.

LUDVIG Nándor: Világtudomány: a züllöttség vonzásában — 1994 [október] 1080. p.

NYÍRI Tamás: Manipulálható-e a sors? — 1994 [május] 451. p.

NYÍRI Tamás: Magyar gond és remény (Körkérdés II.) — 1993 [január] 11. p.

PAPP Sándor: Descartes-on innen és túl — 1994 [június] 585. p.

PETHŐ Bertalan: Media moralia — 1992 [december] 44. p.

POLCZ Alaine: Élni tudni, halni tudni (Váczi Gábor interjúja) — 1993 [november] 1157. p.

RÁSZLAI Tibor: „A megértés kezdeteire vettetve” —1994 [július] 726. p.

SCHANDA Balázs: A világnézeti semlegesség jogi szemmel — 1994 [július] 736. p.

SEIFERT, Josef: Egyház és homoszexualitás — 1993 [április] 394. p.

SOMFAI Béla SJ: Tudomány és lelkiismeret; mi a teendő — 1994 [április] 389. p.

Génsebészet és eugenikai beavatkozás — etikai szemmel — 1994 [július] 709. p.

Igazmondás és hazugság a keresztény erkölcstan fényében — 1994 [december] 1290. p.

SZEKERES Lenke, dr.: Mi a baj a reklámmal? — 1994 [február] 161. p.

TURGONYI Zoltán: Jacques Maritain a politikáról — 1994 [december] 1320. p.

VERES Sándor [Kapás István]: A lélekmentés felelőssége — 1994 [szeptember] 961. p.

VÍZI E. Szilveszter; Tudomány és lelkiismeret — 1994 [április] 382. p.

ZSOLNAI László: A szocio-ökonómia paradigmája — 1993 [december] 1287. p.

 

ÉLETRAJZ:

 

BORBÁNDI Gyula: Kovács Imre és a Magyar Szemle — 1993 [március] 277. p.

PÉNTEK János: Koreszmék és rögeszmék - 1994 [november] 1177. p.

ZÁDOR Anna: Entz Gézáról - a barát szemével - 1993 [július] 725. p.

 

FILOZÓFIA:

 

BOTOS Máté: Történet és üdvtörténet (A.J. Toynbee történetbölcselete) — 1994 [október] 1086. p.

PETHŐ Bertalan: Media moralia — 1992 [december] 44. p.

TURGONYI Zoltán: Jacques Maritain a politikáról — 1994 [december] 1320. p.

 

GAZDASÁG:

 

ANDORKA Rudolf: Biztató tendenciák és égető problémák a mai magyar társadalomban (Magyar gond és remény. Körkérdés ül.) — 1993 [február] 115. p.

BENCZE Gyula: Ész nélkül a jövőbe? (Magyar gond és remény; körkérdés IV.) — 1993 [március] 230. p.

BÉHAR, Pierre: Közép-Európa: az új törésvonalak (a Geopolitique 39. számából) — 1993 [április] 432. p.

BIRENBAUM, Dávid E.: Kelet-Európa: a csúcstechnológiai kapcsolat — 1992 [december] 65. p.

BOD Péter Ákos: A gazdasági struktúrák változásai — 1993 [május] 451. p.

Az ismeretlen kapitalizmus — 1994 [október] 1025. p.

DOBÓ Andor: Magyar gond és remény (Körkérdés V.) —1993 [április] 339. p.

A banki sorban állás felszámolásáról (A vállalatok fizetésképessé tételének elősegítése) — 1993 [szeptember] 930. p.

FARKAS Szilveszter: A német talpraállás (Gazdaságpolitika és gazdasági növekedés Németország nyugati régióiban 1945 után) I. — 1992 [december] 82. p.

A német talpraállás (Gazdaságpolitika és gazdasági növekedés Németország nyugati régióiban 1945 után) II. — 1993 [január] 95. p.

HIERONYMI Ottó: A szociális piacgazdaság és a magyar átalakulás —1993 [július] 696. p.

KISS Károly: Nyugati receptek Kelet-Európa gazdasági átalakítására — 1993 [augusztus] 818. p.

Recesszió, munkanélküliség, környezeti veszélyek — 1994 [február] 127. p.

KOCSIS Eszter: Magyar gond és remény (Körkérés IV.) — 1993 [március] 232. p.

KRAUS, Willy: A szociális piacgazdaság mint a kapitalizmust és a tervutasításos gazdálkodást meghaladó piacgazdasági rendszer — 1992 [november] 19. p.

LENGYEL Géza: Röpke harmadik útja (a Magyar Szemle 1943. májusi számából) — 1992 [december] 99. p.

MAROSI Miklós: A vállalatok világának átalakítása I. — 1993 [november] 1179. p.

A vállalatok világának átalakítása II. — 1993 [december] 1275. p.

MELLÁR Tamás: A gazdaságpolitika lehetőségei — 1993 [március] 240. p.

A szolgaság és a szabadság útja (Állandóság és változás II.) — 1994 [november] 1140. p.

PATAKY Ernő: Nagymúltú agrárszervezeteink likvidálása — 1993 [december] 1292. p.

PÉTER László: Magyar gond és remény (Körkérdés IV.) — 1993 [március] 226. p.

ROSKÓ Zoltán: Munkológia. Humánpolitika és munkaerőgazdálkodás Japánban és az Egyesült Államokban — 1994 [február] 148. p.

RÖPKE, Wilhelm: Önarckép (A Jenseits von Angebot und NacWrage c. 1958-ban megjelent könyv 1. fejezetéből. Címe: Látlelet húsz év után — Személyes vallomás) — 1993 [február] 160. p.

STEIN, Herbert: Az általunk ismert közgazdaságtan vége — 1994 [november] 1149. p.

VARGA Károly: Az első magyar magánbánya megalapításának története —1993 [április] 349. p.

ZSOLNAI László: A szocio-ökonómia paradigmája — 1993 [december] 1287. p.

 

INTERJÚ:

 

BALLA Bálint: Szociológia az emigrációban, avagy az emigráció szociológiája (ÉGER György beszélgetése) — 1994 [augusztus] 829. p.

DOMOKOS Mátyás: Kérdések a „Válasz”-ról (Csorna Áron és Fáy Zoltán interjúja I.) — 1993 [február] 132. p.

HEVESI Éva: „Egyébként a magyar zsidók askenázik” (Sújtó László interjúja) — 1993 [április] 377. p.

KODOLÁNYI János: „Valami elő fog tömi a lélek mélységeiből”. Tóbiás Áron beszélgetése 1964-ben — 1994 [május] 486. p.

BEKE György: Csángó üzenet Tőkés Lászlóhoz — 1993 [október] 1011. p.

BODÓ Barna: Bánság és az etnikai diskurzus — 1994 [június] 625. p.

DÁVID Zoltán: Körbetekintés I. (A szomszédos országokban élő magyarok 1992-ben) — 1993 [április] 419. p.

Körbetekintés II. (A szomszédos országokban élő magyarok 1992-ben) — 1993 [május] 526. p.

Körbetekintés III. (A szomszédos országokban élő magyarok 1992-ben) — 1993 [június] 651. p.

Körbetekintés IV. (A szomszédos országokban élő magyarok 1992-ben) — 1993 [július] 754. p.

DOBAI István: A nemzetiség jogi fogalma — 1994 [december] 1328. p.

DURAY Miklós: A társnemzeti viszony kialakulásának szükségszerűsége — 1993 [június] 563. p.

Van-e, lehet-e hazájuk a nemzeti kisebbségeknek? — 1993 [november] 1123. p.

EURÓPAI Stabilitási Egyezmény Tervezet — 1993 [október] 1086. p.

ÉGER György: Adatok a burgenlandi magyarságról — 1994 [február] 178. p.

GRATZ Gusztáv: A szerb-horvát ellentét (a Magyar Szemle 1929. decemberi számából) — 1993 [február] 198. p.

GRENDEL Lajos: Magyar gond és remény (Körkérdés II.) —1993 [január] 18. p.

HÓDI Sándor: Fölhívás (Támogassa a Délvidéki Magyarságért Alapítványt!) — 1993 [február] 172. p.

Vajdasági magyar autonómia — 1993 [február] 169. p.

JESZENSZKY Géza: Nemzetek és kisebbségek — 1994 [június] 563. p.

KASSAI Gyula: A Balladur-terv, és ami utána következhet — 1993 [október] 1093. p.

KOVACSICS József: A helynevekről és községnévtáblákról — 1994 [július] 745. p.

LENGYEL Zsolt, K.: A meghiúsult kompromisszum (A húszas évek transzilvanizmusáról) (A szerző Auf der Suche nach dem Kompromi Ursprünge und Gestalten des frühen Transsilvanismus 1918-1928. c., 1993-ban kiadásra szánt művének rövid, magyar nyelvű összefoglalása) — 1993 [augusztus] 845. p.

LOVAS Lajos: Tököl (Egy hajdan nemzetiségi falu története) — 1993 [szeptember] 944. p.

Németnek lenni Magyarországon (Beszélgetés Kreisz János 27 éves német nemzetiségű taksonyi honpolgárral. 1992) — 1993 [december] 1309. p.

MATUSKA Márton: Színigazítás a jugoszláv mozaikon I. — 1993 [február] 187. p.

Színigazítás a Jugoszláv mozaikon II. — 1993 [március] 294. p.

MOLNÁR Gusztáv: A belső és a külső integrációról — 1993 [március] 284. p.

Magyarország és szomszédai — 1994 [február] 115. p.

NÉMETH Zsolt: Füstbe megy-e a Balladur-terv? — 1993 [október] 1103. p.

OLSZANSKI, Tadeusz: A gyűlölet gyökerei — 1993 [március] 301. p.

PÁL József: Hamvas Endre Csanádi püspök és a felvidéki magyarok 1945-1948 — 1994 [szeptember] 990. p.

Hamvas Endre Csanádi püspök és a felvidéki magyarok 1945-1948 — 1994 [szeptember] 990. p.

PETHŐ Tibor A vallási, törzsi, etnikai gyűlölet járványa — 1993 [július] 770. p.

Régi feszültségek, új megközelítések — 1993 [október] 1107. p.

POPÉLY Gyula: A müncheni döntéstől a komáromi tárgyalások megszakadásáig — 1993 [november] 1133. p.

PROKOPY Imre: Miért nem lehetett Jugoszlávia „egységes nemzeti állam”? (a Magyar Szemle 1941. decemberi számából) — 1993 [március] 314. p.

SEEWANN, Gerhard: A német kisebbség Magyarországon 1945 óta — 1993 [december] 1314. p.

SZARKA László: Trianoni keresztlevél — 1994 [augusztus] 853. p.

SZÉKELY András Bertalan: Etnikai folyamatok déli határaink mentén — 1993 [március] 308. p.

A magyar művelődés kisebbségi színterei Kelet-Közép-Európában — 1993 [július] 740. p.

SZEKFŰ Gyula: A mai Széchenyi (Részlet az 1935-ben megjelent Széchenyi-válogatás előszavából.) — 1993 [május] 543. p.

SZŐKE Domonkos: A régi Magyar Szemle és a kisebbségi kérdés — 1993 [július] 760. p.

SZÖLLŐSY VÁGÓ László: Maradás? Megmaradás? (A vajdasásgi magyarság megmaradásának esélyei) — 1994 [november] 1206. p.

TAMÁS Sándor: Kivándorlás Erdélyből — 1994 [február] 188. p.

TOMÁN László: A vajdasági magyarság sorsa: múlt és jelen — 1994 [április] 410. P-

TÓTH Károly Antal: Az államnemzet klasszikus modellje Európa keleti felén — 1994 [január] 96. p.

VÁRADY Tibor: Tézisek a (volt) Jugoszlávia kisebbségeinek minimális jogairól — 1993 [február] 174. p.

VÉCSEI Károly: Menni és maradni (A marosvásárhelyi RMDSZ-tagok véleménye, értékelése az erdélyi magyarság kivándorlásáról és helyzetéről) — 1993 [október] 1026. p.

VÉGEL László: A totalitárius örökség és a kisebbségek jogai (a VMDK Hírmondójából) — 1992 [november] 9. p.

 

KÖRKÉRDÉS, VITA, MAGYAR GOND ÉS REMÉNY:

 

ANDORKA Rudolf: Biztató tendenciák és égető problémák a mai magyar társadalomban — 1993 [február] 115. p.

ANNÁR István: — 1992 [december] 27. p.

BENCZE Gyula: Ész nélkül a jövőbe? — 1993 [március] 230. p.

BERTHA Zoltán: Magyar gond és remény — 1993 [április] 341. p.

BORBÁNDI Gyula: Magyar gond és remény — 1993 [január] 18. p.

CSEH-SZOMBATHY László: A magyar parlamentáris demokrácia kilátásai — 1993 [január] 3. p.

CSIZMAZIA Antal: Magyar gond és remény — 1992 [december] 27. p.

DÁVID Imre: Magyar gond és remény — 1992 [december] 26. p.

DÁVID Katalin: Magyar gond és remény — 1993 [január] 19. p.

DEÁK Ernő: Mi a legégetőbb és mi a legbiztatóbb? — 1993 [március] 234. p.

DIPPOLD Pál: Magyar gond és remény — 1992 [december] 32. p.

DOBÓ Andor: Magyar gond és remény — 1993 [április] 339. p.

GELLÉRT KIS Gábor: Magyar gond és remény — 1992 [december] 33. p.

GERZSON Pál: Magyar gond és remény — 1992 [december] 25. p.

GRENDEL Lajos: Magyar gond és remény — 1993 [január] 18. p.

HABSBURG Ottó: Magyar gond és remény — 1993 [február] 130. p.

HAMZA Gábor: Magyar gond és remény — 1993 [március] 229. p.

HORTI József: Magyar gond és remény — 1993 [február] 128. p.

HUSZÁR János: Magyar gond és remény — 1992 [december] 28. p.

KARÁTSON Gábor: Felső helyzetben, megszorulva — 1992 [december] 28. p.

KÁDÁR Péter: Magyar gond és remény —1993 [január] 22. p.

KOCSIS Eszter: Magyar gond és remény — 1993 [március] 232. p.

MAKOVECZ Imre: Magyar gond és remény — 1993 [január] 24. p.

NYÍRI Tamás: Magyar gond és remény — 1993 [január] 11. p.

PÉTER László: Magyar gond és remény — 1993 [március] 226. p.

SCHILLER Róbert: Dilettáns vélekedések — 1993 [április] 345. p.

TÓTH Ferenc: Magyar gond és remény — 1992 [december] 27. p.

 

ÁLLANDÓSÁG ÉS VÁLTOZÁS:

 

ANDORKA Rudolf: Változások és állandóságok a magyar társadalomban a rendszerváltás óta — 1994 [október] 1011. p.

BÁBA Iván: Az én rendszerváltásom (Avagy az elmúlt évek történetének egy lehetséges olvasata) — 1994 [november] 1124. p.

BOD Péter Ákos: Az ismeretlen kapitalizmus — 1994 [október] 1025. p.

MELLÁR Tamás: A szolgaság és a szabadság útja — 1994 [november] 1140. p.

POKOL Béla: A magyar politika hatótényezői a '90-es években — 1994 [december] 1235. p.

 

TUDOMÁNY ÉS LELKIISMERET:

 

ENDREFFY Zoltán: Genetika, géntechnológia és etika — 1994 [augusztus] 87. p.

GYÖRGY Lajos: Két vagy három kultúra? (Tudomány és bölcsesség — néhány gondolat Vizi E. Szilveszter akadémikus írásához) — 1994 [április] 394. p.

LIPTÁK Béla: Válaszútnál az emberiség — 1994 [május] 467. p.

LUDVIG Nándor: Világtudomány: a züllöttség vonzásában — 1994 [október] 1080. p.

NYÍRI Tamás: Manipulálható-e a sors? — 1994 [május] 451. p.

PAPP Sándor: Descartes-on innen és túl — 1994 [június] 585. p.

SOMFAI Béla: Tudomány és lelkiismeret; Mi a teendő? —1994 [április] 389. p.

Génsebészet és eugenikai beavatkozás — etikai szemmel — 1994 [július] 709. p.

VÍZI E. Szilveszter: Tudomány és lelkiismeret (Vitaindító cikk) — 1994 [április] 382. p.

 

KÖRNYEZETVÉDELEM:

 

GYÖRGY Lajos: Hová lettél, harmadik út? (Állandóság és változás III.) — 1994 [december] 1245. p.

KEREKES Sándor: A környezetügy perspektívái — 1993 [január] 87. p.

KISS Károly: Recesszió, munkanélküliség, környezeti veszélyek — 1994 [február] 127. p.

LIPTÁK Béla: Válaszútnál az emberiség — 1994 [május] 467. p.

MÁDL Ferenc kormánymeghatalmazott munkabizottsága: A Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer története (összeáll.) — 1992 [november] 43. p.

ZSOLNAI László: A szocio-ökonómia paradigmája — 1993 [december] 1287. p.

 

KÜLPOLITIKA:

 

ANKERL Géza: A Kárpát-medence magyar nyelvterületeinek fenntartása (Nyugati példák és nemzetközi jogi eszközök) — 1993 [szeptember] 906. p.

ANTALL József: Az Amerikai Egyesült Államok a világpolitikában — 1993 [szeptember] 981. p.

ASMUS, Ronald D. [Kugler, Richard L. és Larrabee, F. Stephen]: Az új NATO megalkotása — 1993 [december] 1322. p.

BÁBA Iván: Irányváltás a magyar külpolitikában 1990-1994 I. — 1994 [december] 1252. p.

Irányváltás a magyar külpolitikában 1990-1994 I. (részlet) — 1994 [december] hátsó borító

BEKE György: Csángó üzenet Tőkés Lászlóhoz — 1993 [október] 1011. p.

BÉHAR, Pierre: Közép-Európa: az új törésvonalak (a Geopolitique 39. számából) — 1993 [április] 432. p.

BIRENBAUM, Dávid E.: Kelet-Európa: a csúcstechnológiai kapcsolat — 1992 [december] 65. p.

BRZEZINSKI, Zbigniew: A nagy átalakulás (The National Interest 33. szám; 1993. ősz) — 1994 [január] 6. p.

DARÓCZI László: Jaruzelski, a nemzetmentő diktátor? (Orosz vélekedések a lengyelországi hadiállapotról) — 1994 [január] 31. p.

DURAY Miklós: Van-e, lehet-e hazájuk a nemzeti kisebbségeknek? — 1993 [november] 1123. p.

D'SOUZA, Dinesh: El a radikalizmustól (Változóban a New York Times) (A Policy Rewiew 1984/30. száma nyomán) — 1993 [június] 602. p.

EURÓPAI Stabilitási Egyezmény Tervezet — 1993 [október] 1086. p.

FARAGÓ Béla: Önrendelkezés és önkormányzat Nyugat-Európában — 1993 [május] 530. p.

GRATZ Gusztáv: A szerb-horvát ellentét (a Magyar Szemle 1929. decemberi számából) — 1993 [február] 198. p.

HARTMANN, Andreas-Renatus: Az Európai Közösség és az új világrend (Gondolatok a geopolitikáról Európa Jövőjének tükrében) — 1993 [február] 208. p.

HÓDI Sándor Vajdasági magyar autonómia — 1993 [február] 169. p.

JESZENSZKY Géza: A magyar külpolitika dilemmái a XX. században — 1993 [április] 360. p.

KAKOLEWSKI, Krzysztof: Quislingek és Pétainek nélkül, de Jaruzelskivel I. (Megjelent a krakkói Árka c. havilap 1992. évi 6. számában) — 1993 [december] 1235. p.

Quislingek és Pétainek nélkül, de Jaruzelskivel II. (Megjelent a krakkói Árka c. havilap 1992. évi 6. számában) — 1994 [január] 21. p.

KASSAI Gyula: A Balladur-terv, és ami utána következhet — 1993 [október] 1093. p.

KISS Károly: Nyugati receptek Kelet-Európa gazdasági átalakítására — 1993 [augusztus] 818. p.

LOVAS István: Önrendelkezés és az új világrend — 1993 [november] 1192. p.

MATUSKA Márton: Színigazítás a Jugoszláv mozaikon I. —1993 [február] 187. p.

Színigazítás a Jugoszláv mozaikon II. — 1993 [március] 294. p.

MÁDL Ferenc kormánymeghatalmazott munkabizottsága: A Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer története (összeáll.) — 1992 [november] 43. p.

MOLNÁR Gusztáv: A belső és a külső integrációról — 1993 [március] 284. p.

NÉMETH Zsolt: Füstbe megy-e a Balladur-terv? — 1993 [október] 1103. p.

NORDHEIMER, Axel: A Nemzeti Néphadsereg integrációja a Szövetségi Véderőbe — 1992 [december] 72. p.

NOVODVORSZKAJA, Valerija: „Ukrajnában a demokraták ugyanazt kapják, amit mi kaptunk Oroszországban” (Dimitrij Kublickij interjúja) — 1994 [június] 656. p.

OLSZANSKI, Tadeusz: A gyűlölet gyökerei — 1993 [március] 301. p.

PETHŐ Tibor: A légüres tér nemzetközi logikája — 1993 [január] 105. p.

Utópia és valóság Közép-Európában — 1993 [március] 326. p.

Fenyegető rezgéshullámok — 1993 [április] 440. p.

Világtájak — iránytű nélkül — 1993 [május] 549. p.

A történelmi dugattyú Kelet felé mozdul — 1993 [június] 661. p.

A vallási, törzsi, etnikai gyűlölet járványa — 1993 [július] 770. p.

Békefenntartás” vagy „béketeremtés”? — 1993 [augusztus] 878. p.

Zátonyra futott házasság — 1993 [szeptember] 995. p.

Régi feszültségek, új megközelítések — 1993 [október] 1107. p.

Hiányzó játékszabályok — 1993 [november] 1221. p.

APEC, NAFTA, GATT, NATO — 1993 [december] 1334. p.

A jövendölések könyvei — 1994 [január] 105. p.

A „Szaxofon-diplomácia” és a partnerek — 1994 [február] 212. p.

A szarajevói „varázsformula” — 1994 [március] 327. p.

Hebron árnyékában —1994 [április] 437. p.

A kiszámíthatatlan kiszámítása — 1994 [május] 552. p.

Nemzetekfölötti szemlélet vagy a „hazák Európája” — 1994 [június] 662. p.

Az USA, Kína és Korea — 1994 [július] 775. p.

A brandenburgi kapu két oldala — 1994 [augusztus] 889. p.

Újfajta terrorizmus — 1994 [szeptember] 1000. p.

Újra kitalálni Európát” — 1994 [október] 1109. p.

Búredő az emberiség arculatán — 1994 [november] 1222. p.

Merre tart az Egyesült Államok? — 1994 [december] 1334. p.

PROKOPY Imre: Miért nem lehetett Jugoszlávia „egységes nemzeti állam”? (a Magyar Szemle 1941. decemberi számából) — 1993 [március] 314. p.

SZALAI Attila: A lengyel út tanulságai (Három év — négy kormány. Rendszerváltás és reálpolitika) I. — 1992 [november] 81. p.

A lengyel út tanulságai (Három év — négy kormány. Rendszerváltás és reálpolitika) II. — 1992 [december] 36. p.

SZÉKELY András Bertalan: Etnikai folyamatok déli határaink mentén — 1993 [március] 308. p.

A magyar művelődés kisebbségi színterei Kelet-Közép-Európában — 1993 [július] 740. p.

SZŐCS Géza: A Vasfüggönytől keletre (Integráció a Nyugat által?) — 1993 [szeptember] 899. p.

TOKARSKI, Adam: Magyar barátainknál (A lengyel menekültek története Magyarországon a háború alatt, 1939-től 1945-ig) — 1993 [augusztus] 803. p.

VÁRADY Tibor: Tézisek a (volt) Jugoszlávia kisebbségeinek minimális jogairól — 1993 [február] 174. p.

VÉCSEI Károly: Menni és maradni (A marosvásárhelyi RMDSZ-tagok véleménye, értékelése az erdélyi magyarság kivándorlásáról és helyzetéről) — 1993 [október] 1026. p.

 

LEVÉL:

 

KOCSIS Eszter: Tisztelt Szerkesztőség! — 1993 [szeptember] 1000. p.

KODOLÁNYI János: Levelek Várkonyi Nándornak — 1994 [május] 498. p.

SÁRKÖZI Mátyás: Kedves Főszerkesztő Úr — 1993 [május] 554. p.

 

MŰVÉSZETTÖRTÉNET:

 

BAKONYVÁRI M. Ágnes: A népszínmű és a népi életkép kapcsolata a XIX. században — 1994 [január] 54. p.

BAKOS Katalin: Bortnyik Sándor két (?) arca — 1994 [február] 167. p.

GELLER Katalin: XX. századi bestiarium (Nagy Sándor fantáziarajzai) — 1993 [augusztus] 857. p.

HANN Ferenc: Barcsay — 1993 [április] 372. p.

HASZUNUMA Tajko: A „so” írásművészet — 1993 [november] 1171. p.

JURECSKÓ László: Horti Pál, a nemzeti eszme áldozata — 1993 [május] 499. p.

Huszka József, a magyar stíl előharcosa — 1994 [szeptember] 940. p.

KESERŰ Katalin: A pop-art megítélése a 60-as években Magyarországon — 1992 [november] 60. p.

KISHONTHY Zsolt: Nagybánya (A MissionArt Galéria kiállítása a Miskolci Galériában) — 1993 [február] 153. p.

KOVÁCS Ida: írók arcai; portréfotók a Petőfi Irodalmi Múzeumban — 1994 [március] 283. p.

KUBINSZKY Mihály: A budavári kormányzati negyed kérdéséhez — 1994 [február] 174. p.

MAROSI Ernő: Entz Géza, 1937-1993 — 1993 [július] 714. p.

MÁNYQKI Endre: Fényírógép — 1993 [október] 1079. p.

MIKLÓSSY Endre: A negyven év Budapestje — és ami utána következik — 1994 [április] 339. p.

A táguló és zsugorodó ember — 1994 [november] 1156. p.

MÓSER Zoltán: Két jelenet a Szent László-legenda falképciklusról — 1994 [június] 617. p.

MOUSSONG-KOVÁCS Erzsébet: Segítő-oltalmazó Demiurgosz avagy a művészet, mint túlélési stratégia — 1994 [november] 1168. p.

NOSZLOPY György: Az egyedi és az univerzális Csontváry művészetében — 1993 [január] 42. p.

ŐSI László: Egy kiállítás elé — 1994 [október] 1076. p.

PERNECZKY Géza: A művészkönyvek kiállítása elé — 1994 [július] 713. p.

RÚZSA György: Gondolatok a Vlagyimiri Istenanya ikonról — 1993 [november] 1174. p.

Karácsony az ikonokon — 1994 [december] 1280. p.

Karácsony az ikonokon (részletek) — 1994 [december] hátsó borító

SÜMEGI György: A kecskeméti művésztelep indulása (1909-1912) — 1993 [június] 641. p.

Egy Lechner-álom: víztorony Rákóczi-lovasszoborral — 1994 [augusztus] 863. p.

SZIPŐCS Krisztina: Kondor Béla prófétákkal vacsorázik — 1993 [március] 266. p.

Angyalok és angyalt rajzolók — 1993 [december] 1265. p.

ZÁDOR Anna beszél életútjáról (Salamon István interjúja) — 1994 [december] 1269. p.

 

NÉPRAJZ:

 

BARTÓK Béla: Török népzene Kisázsiából (Bevezetés) [SZABADOS György bevezetőjével] — 1994 [június] 597. p.

BOGLÁR Lajos: A tárgyteremtés mágiája és mítosza (Németh Lajos és az etnológia) — 1992 [december] 60. p.

TORMA József: Mándoky Kongur Atlan „vérszerződése” — 1994 [június] 608. p.

 

OKTATÁS:

 

ANDORKA Rudolf: Biztató tendenciák és égető problémák a mai magyar társadalomban (Magyar gond és remény. Körkérdés ül.) —1993 [február] 115. p.

BECK Mihály: Kutatás, módszertan, etika — 1993 [július] 686. p.

BEKE György: Csángó üzenet Tőkés Lászlóhoz — 1993 [október] 1011. p.

BOGNÁR László: Ember- és természetközpontú pedagógiák (Gondolatok az új oktatási törvények elé) — 1993 [január] 27. p.

CSAPODI Csaba: Mesterek és tanítványok — 1994 [január] 91. p.

HORTI József: Magyar gond és remény (Körkérdés in.) —1993 [február] 128. p.

LOVAS Lajos: Németnek lenni Magyarországon (Beszélgetés Kreisz János 27 éves német nemzetiségű taksonyi honpolgárral 1992) —1993 [december] 1309. p.

PAPP Sándor: Az oktatás és kutatás műhelyeitől a szolgáltató intézményig? — 1994 [február] 143. p.

SCHANDA Balázs: A világnézeti semlegesség jogi szemmel —1994 [július] 736. p.

TOKARSKI, Adam: Magyar barátainknál (A lengyel menekültek története Magyarországon a háború alatt, 1939-től 1945-ig) — 1993 [augusztus] 803. p.

 

ORVOSTUDOMÁNY:

 

ENDREFFY Zoltán: Genetika, géntechnológia és etika — 1994 [augusztus] 872. p.

JOBBÁGYI Gábor: A magzatvédelmi törvényről — 1993 [június] 613. p.

MOUSSONG-KOVÁCS Erzsébet: Képes krónika a lelki szenvedésről — 1994 [május] 507. p.

Segítő-oltalmazó Demiurgosz — 1994 [november] 1168. p.

PÁKH Tibor: Visszaélések a pszichiátriában (Moszkva pszichiátriai visszaéléseinek hatása a magyar igazságszolgáltatásban) (az Égtájak nevű szamizdat kiadó Elszakadás c. lapjának 1987. novemberi számából) — 1993 [január] 71. p.

POLCZ Alaine: Élni tudni, halni tudni (Váczi Gábor interjúja) — 1993 [november] 1157. p.

VERES Sándor [Kapás István]: A lélekmentés felelőssége — 1994 [szeptember] 961. p.

 

POLITOLÓGIA:

 

ANKERL Géza: A Kárpát-medence magyar nyelvterületeinek fenntartása (Nyugati példák és nemzetközi jogi eszközök) — 1993 [szeptember] 906. p.

A NATO együttélése a többi civilizációval — 1994 [április] 422. p.

BÁNYÁSZ Kató: Adalékok a maffiáról — 1994 [március] 303. p.

BORBÁNDI Gyula: A Szabad Európa Rádió előzményei és indulása I. — 1994 [július] 677. p.

A Szabad Európa Rádió előzményei és indulása n. — 1994 [augusztus] 818. p.

BRZEZINSKI, Zbigniew: A nagy átalakulás (The National Interest 33. szám; 1993. ősz) — 1994 [január] 6. p.

Korai még a partnerség (Amerika és Oroszország) — 1994 [június] 635. p.

DURAY Miklós: A társnemzeti viszony kialakulásának szükségszerűsége —1993 [június] 563. p.

EGEDY Gergely: A modernizáció válaszúján — 1993 [július] 675. p.

EGYED István: A parlamentarizmus sorsa (Magyar Szemle 1942) — 1994 [május] 542. p.

FARAGÓ Béla: Önrendelkezés és önkormányzat Nyugat-Európában — 1993 [május] 530. p.

GRATZ Gusztáv: Reálpolitika — 1994 [február] 202 . -p.

HARTMANN, Andreas-Renatus: Az Európai Közösség és az új világrend (Gondolatok a geopolitikáról Európa jövőjének tükrében) — 1993 [február] 208. p.

KARAGANOV, Szergej: Forgatókönyvvázlatok — 1994 [június] 648. p.

KISS Károly: Nyugati receptek Kelet-Európa gazdasági átalakítására — 1993 [augusztus] 818. p.

Recesszió, munkanélküliség, környezeti veszélyek — 1994 [február] 127. p.

KRAUS, Willy: A szociális piacgazdaság mint a kapitalizmust és a tervutasításos gazdálkodást meghaladó piacgazdasági rendszer — 1992 [november] 19. p.

LENGYEL Géza: Röpke harmadik útja (a Magyar Szemle 1943 májusi számából) — 1992 [december] 99. p.

LOVAS István: Önrendelkezés és az új világrend — 1993 [november] 1192. p.

MELLÁR Tamás: A szolgaság és a szabadság útja — 1994 [november] 1140. p.

MOLNÁR Attila: A semleges állam fordulatai — 1994 [május] 529. p.

Bevezetés a tudlib tanulmányozásába — 1994 [szeptember] 899. p.

MOLNÁR Gusztáv: A belső és a külső integrációról — 1993 [március] 284. p.

MOLNÁR Tamás: A liberalizmus mint ideológia — 1993 [június] 595. p.

A semlegesség ideológiája — 1994 [február] 138. p.

RÖPKE, Wilhelm: Önarckép (A Jenseits von Angebot und Nachfrage c. 1958-ban megjelent könyv 1. fejezetéből. Címe: Látlelet húsz év után — Személyes vallomás) — 1993 [február] 160. p.

SCRUTON, Roger: Liberális konzervativizmus és Közép-Európa — 1993 [november] 1196. p.

SZŐCS Géza: A Vasfüggönytől keletre (Integráció a Nyugat által?) — 1993 [szeptember] 899. p.

TÓTH Károly Antal: Az államnemzet klasszikus modellje Európa keleti felén — 1994 [január] 96. p.

TURGONYI Zoltán: Jacques Maritain a politikáról — 1994 [december] 1320. p.

VÉGEL László: A totalitárius örökség és a kisebbségek jogai (a VMDK Hírmondójából) — 1992 [november] 9. p.

 

PSZICHOLÓGIA, PSZICHIÁTRIA:

 

GYÖKÖSSY Endre: Az újrafelfedezett C. G. Jung — 1993 [június] 633. p.

HILLMAN, James: A halálélmény (A szerző Suicide and the Sóul c. könyvének 4. fejezete. London és New York, 1964. Új kiadás, Dallas, 1976 és 1983. Ford. Kodolányi Gyula) — 1993 [január] 48. p.

MOHÁS Lívia: Ősmaga és a szivárvány alatti lét — 1993 [január] 63

MOUSSONG-KOVÁCS Erzsébet: Képes krónika a lelki szenvedésről — 1994 [május] 507. p.

Segítő-oltalmazó Demiurgosz Avagy a művészet, mint túlélési stratégia — 1994 [november] 1168. p.

PÁKH Tibor Visszaélések a pszichiátriában (Moszkva pszichiátriai visszaéléseinek hatása a magyar igazságszolgáltatásban) (az Égtájak nevű szamizdat kiadó Elszakadás c. lapjának 1987. novemberi számából) — 1993 [január] 71. p.

POLCZ Alaine: Élni tudni, halni tudni (Váczi Gábor interjúja) — 1993 [november] 1157. p.

VERES Sándor [Kapás István]: A lélekmentés felelőssége — 1994 [szeptember] 961. p.

 

SZERKESZTŐSÉGI KÖZLEMÉNYEK:

 

Eredményhirdetés helyett — 1994 [január] Az új cenzúra ellen — 1994 [május]

 

SZOCIOGRÁFIA:

 

BODOSI György: Megcsonkult házak, sínlődő öregek (Falusi helyzetkép 1964-ből) — 1993 [május] 462. p.

IZINGER Anna: Vighék (részlet) — 1993 [május] 471. p.

LOVAS Lajos: Tököl (Egy hajdan nemzetiségi falu története) — 1993 [szeptember] 944. p.

VARGA Károly: Az első magyar magánbánya megalapításának története —1993 [április] 349. p.

 

SZOCIOLÓGIA:

 

ANDORKA Rudolf: Biztató tendenciák és égető problémák a mai magyar társadalomban (Magyar gond és remény. Körkérdés Hl.) — 1993 [február] 115. p.

Változások és állandóságok a magyar társadalomban a rendszerváltás óta — 1994 [október] 1011. p.

BEKE György: Csángó üzenet Tőkés Lászlóhoz — 1993 [október] 1011. p.

BENCZE Gyula: Ész nélkül a jövőbe? (Magyar gond és remény; körkérdés IV.) — 1993 [március] 230. p.

BODOSI György: Megcsonkult házak, sínlődő öregek (Falusi helyzetkép 1964-ből) — 1993 [május] 462. p.

CSEH-SZOMBATHY László [S. Molnár Edit, Pongrácz Tiborné, Utasi Ágnes]: Családi értékek — családi normák — 1994 [szeptember] 918. p.

DÁVID Zoltán: Körbetekintés I. (A szomszédos országokban élő magyarok 1992-ben) — 1993 [április] 419. p.

Körbetekintés II. (A szomszédos országokban élő magyarok 1992-ben) — 1993 [május] 526. p.

Körbetekintés III. (A szomszédos országokban élő magyarok 1992-ben) — 1993 [június] 651. p.

Körbetekintés IV. (A szomszédos országokban élő magyarok 1992-ben) — 1993 [július] 754. p.

ÉGER György: Szociológia az emigrációban, avagy az emigráció szociológiája (Beszélgetés Balla Bálinttal) — 1994 [augusztus] 829. p.

HAJNAL Béla: Regionális demográfiai folyamatok (Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és Északkelet-Magyarországon) — 1993 [október] 1034. p.

IZINGER Anna: Vighék (részlet) — 1993 [május] 471. p.

LOVAS Lajos: Tököl (Egy hajdan nemzetiségi falu története) — 1993 [szeptember] 944. p.

A punk — 1994 [október] 1061. p.

MAROSI Miklós: A vállalatok világának átalakítása I. — 1993 [november] 1179. p.

A vállaltok világának átalakítása II. — 1993 [december] 1275. p.

MATUSKA Márton: Színigazítás a Jugoszláv mozaikon I. — 1993 [február] 187. p.

Színigazítás a Jugoszláv mozaikon II. — 1993 [március] 294. p.

MOLNÁR Attila: Bevezetés a tudlib tanulmányozásába — 1994 [szeptember] 899. p.

MOLNÁR Edit, S.: [Cseh-Szombathy László, Pongrácz Tiborné, Utasi Ágnes]: Családi értékek — családi normák — 1994 [szeptember] 918. p.

OLÁH Sándor: „Mindennap friss kenyér” (Vendégmunkán Magyarországon) — 1993 [március] 250. p.

PETHŐ Bertalan: A média kialakulásáról és funkciójáról — 1994 [december] 1310. p.

PONGRÁCZ Tiborné: A mai magyar család demográfus-szemmel nézve — 1992 [november] 32. p.

PROKOPY Imre: Miért nem lehetett Jugoszlávia „egységes nemzeti állam”? (a Magyar Szemle 1941. decemberi számából) — 1993 [március] 314. p.

SAÁD József: História és historikum (A magyarországi szociológia történetéről és történeti identitásáról) — 1994 [augusztus] 841. p.

SZÉKELY András Bertalan: Etnikai folyamatok déli határaink mentén — 1993 [március] 308. p.

VUKOVICH György: Hányan vagyunk, hányan leszünk? —1993 [október] 1056. p.

ZSOLNAI László: A szocio-ökonómia paradigmája — 1993 [december] 1287. p.

 

TERMÉSZETTUDOMÁNY:

 

BECK Mihály: Kutatás, módszertan, etika — 1993 [július] 686. p.

BENCZE Gyula: Ész nélkül a jövőbe? (Magyar gond és remény; körkérdés IV.) —1993 [március] 230. p.

BERÉNYI Dénes: Felelősségünk a vüág jelenéért és jövőjéért — 1994 [szeptember] 949. p.

LUDVIG Nándor: Világtudomány: a züllöttség vonzásában -— 1994 [október] 1080. p.

MÁDL Ferenc kormánymeghatalmazott munkabizottsága: A Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer története (összeáll.) — 1992 [november] 43. p.

PAPP Sándor: Descartes-on innen és túl (Tudomány és lelkiismeret. Vita III.) — 1994 [június] 585. p.

SCHILLER Róbert: Dilettáns vélekedések (Magyar gond és remény. Körkérdés V.) — 1993 [április] 345. p.

VÍZI E. Szilveszter: Tudomány és lelkiismeret —1994 [április] 382. p.

 

TÖRTÉNELEM:

 

ANKERL Géza: A Kárpát-medence magyar nyelvterületeinek fenntartása (Nyugati példák és nemzetközi jogi eszközök) — 1993 [szeptember] 906. p.

ANTALL József: Az Amerikai Egyesült Államok a világpolitikában — 1993 [szeptember] 981. p.

BARÁTH József: '56 Kárpátalján — 1994 [október] 1046. p.

BÁLINT Csanád: A honfoglaló magyarok és Európa — 1994 [augusztus] 787. p.

BÁNYÁSZ Kató: Az egységes Itália széthúzása — 1994 [augusztus] 882. p.

BEKE György: Csángó üzenet Tőkés Lászlóhoz — 1993 [október] 1011. p.

BÉHAR, Pierre: Közép-Európa: az új törésvonalak (a Geopolitique 39. számából) — 1993 [április] 432. p.

BORBÁNDI Gyula: Bibótól és Bibóról (Három könyv Bibó István jobb megismeréséért) — 1992 [november] 92. p.

A Szabad Európa Rádió előzményei és indulása I. — 1994 [július] 677. p.

A Szabad Európa Rádió előzményei és indulása II. — 1994 [augusztus] 818. p.

BOTOS Katalin: Egy pluralista demokrata a XIX. században — 1993 [szeptember] 951. p.

BOTOS Máté: Történet és üdvtörténet (A. J. Toynbee történetbölcselete) — 1994 [október] 1086. p.

CSAPODI Csaba: Mesterek és tanítványok. — 1994 [január] 91. p.

DÁVID Géza: A magyarországi turkulógia — 1994 [augusztus] 812. p.

DEÁK Ernő: Mi a legégetőbb és mi a legbiztatóbb? (Magyar gond és remény; körkérdés IV.) — 1993 [március] 234. p.

D'SOUZA, Dinesh: El a radikalizmustól (Változóban a New York Times) (A Policy Rewiew 1984/30. száma nyomán) — 1993 [június] 602. p.

DURAY Miklós: A társnemzeti viszony kialakulásának szükségszerűsége — 1993 [június] 563. p.

Van-e, lehet-e hazájuk a nemzeti kisebbségeknek? — 1993 [november] 1123. p.

FARKAS Szilveszter: A német talpraállás (Gazdaságpolitika és gazdasági növekedés Németország nyugati régióiban 1945 után) I. — 1992 [december] 82. p.

A német talpraállás (Gazdaságpolitika és gazdasági növekedés Németország nyugati régióiban 1945 után) II. — 1993 [január] 95. p.

FÁY Zoltán: „A várvavárt idő leszáll a földre” I. (Keresztény szimbólumok a sztálinizmus verseiben) — 1993 [május] 510. p.

A várvavárt idő leszáll a földre” II. (Keresztény szimbólumok a sztálinizmus verseiben) — 1993 [június] 571. p.

Mindszenty bíboros New Brunswickban I. — 1994 [szeptember] 978. p.

Mindszenty bíboros New Brunswickban II. — 1994 [október] 1093. p.

FEHÉRVÁRI Géza: Oxyrrhynchosz/Bahnaszá (A papiruszok és a kerámia városa) —1993 [szeptember] 965. p.

FRENYÓ Zoltán: A magyar Gironde útjain (Adalékok Mihelics Vid pályaképéhez) — 1992 [november] 67. p.

GRATZ Gusztáv: A szerb-horvát ellentét (a Magyar Szemle 1929. decemberi számából) — 1993 [február] 198. p.

HAJNAL Béla: Regionális demográfiai folyamatok (Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és Észak-kelet-Magyarországon) — 1993 [október] 1034. p.

HAMVAS Béla: Bizánc — 1994 [július] 750. p.

HARTMANN, Andreas-Renatus: Az Európai Közösség és az új világrend (Gondolatok a geopolitikáról Európa Jövőjének tükrében) —1993 [február] 208. p.

HEVESI Éva: „Egyébként a magyar zsidók askenázik” (Sújtó László interjúja) — 1993 [április] 377. p.

JESZENSZKY Géza: A magyar külpolitika dilemmái a XX. században — 1993 [április] 360. p.

KAHLER Frigyes: Bűn és kiengesztelődés I. (Gondolatok az igazságtételről) — 1993 [július] 730. p.

Bűn és kiengesztelődés II. (Gondolatok az igazságtételről) — 1993 [augusztus] 834. p.

Bűn és kiengesztelődés III. (Gondolatok az igazságtételről) — 1993 [szeptember] 921. p.

KAISER, Philip M.: Carter nagykövete voltam a kommunista Magyarországon I. (Részlet a Journeying Far and White c. könyv 8. fejezetéből. Charles Scribner's Sons, New York, 1992.) — 1993 [október] 1065. p.

KATONA Ádám: A 425 éves tordai ediktum („Az igazi tolerancia és vallásszabadság előkészítője volt...”) — 1993 [november] 1152. p.

KISS Sándor, M.: 1956 és a sortüzek I. — 1994 [április] 373. p.

1956 és a sortüzek II. —1994 [június] 571. p.

KOVACSICS József: A helynevekről és községnévtáblákról — 1994 [július] 745. p.

LARRABEE, Stephen F.: Oroszország, Ukrajna és Kelet-Európa — 1994 [július] 763. p.

LENGYEL Zsolt, K.: A meghiúsult kompromisszum (A húszas évek transzilvanizmusáról) (A szerző Auf der Suche nach dem Kompromi Ursprünge und Gestalten des frühen Transsilvanismus 1918-1928. c., 1993-ban kiadásra szánt művének rövid, magyar nyelvű összefoglalása) — 1993 [augusztus] 845. p.

LUKÁCS Béla: Egy próféta védelmében — 1994 [március] 293. p.

MATUSKA Márton: Színigazítás a Jugoszláv mozaikon I. — 1993 [február] 187. p

Színigazítás a Jugoszláv mozaikon II. — 1993 [március] 294. p.

MELLÁR Tamás: A gazdaságpolitika lehetőségei — 1993 [március] 240. p.

MIKLÓSSY Endre: A negyven év Budapestje — és ami utána következik — 1994 [április] 339. p.

NAGY Domokos Imre: Névadósdi a Baradlában — 1994 [november] 1200. p.

OLSZANSKI, Tadeusz: A gyűlölet gyökerei — 1993 [március] 301. p.

PATAKY Ernő: Nagymúltú agrárszervezeteink likvidálása — 1993 [december] 1292. p.

PÁL József: Hamvas Endre Csanádi püspök és a felvidéki magyarok 1945-1948 — 1994 [szeptember] 990. p.

PETHŐ Bertalan: A média kialakulásáról és funkciójáról — 1994 [december] 1310. p.

PÉTER László: Magyar gond és remény (Körkérdés IV.) — 1993 [március] 226. p.

PETHŐ Tibor: A vallási, törzsi, etnikai gyűlölet járványa —1993 [július] 770. p.

PETRIK Béla: Szárszói erővonalak — 1993 [augusztus] 787. p.

POPÉLY Gyula: A müncheni döntéstől a komáromi tárgyalások megszakadásáig — 1993 [november] 1133. p.

A kedvenc bukása, avagy az első csehszlovák köztársaság felbomlása — 1994 [március] 309. p.

PROKOPY Imre: Miért nem lehetett Jugoszlávia „egységes nemzeti állam”? (a Magyar Szemle 1941. decemberi számából) — 1993 [március] 314. p.

RÁSZLAI Tibor: „Magyarország a kereszténység védőpajzsa” (A szállóige történetének egy évszázada) — 1994 [január] 75. p.

SAÁD József: Reformbeszéd: 1978-1987 — 1993 [szeptember] 974. p.

História és historikum (A magyarországi szociológia történetéről és történeti identitásáról) — 1994 [augusztus] 841. p.

SCHMIDT Mária: A Rajk-per és az amerikai kapcsolat I. —1994 [március] 227. p.

A Rajk-per és az amerikai kapcsolat II. — 1994 [április] 360. p.

SEEWANN, Gerhard: A német kisebbség Magyarországon 1945 óta — 1993 [december] 1314. p.

SUTARSKI, Konrad: Katyn, Katyn... — 1993 [április] 408. p.

SZABÓ A. Ferenc: Pusztulás, egyke, földbirtokviszonyok (Illyés Gyula Pusztulása és a Gömbös-kormány válaszkísérlete 1933-34-ben) — 1994 [október] 1033. p.

SZABÓ Zoltán: A historikus halálhírére (Szekfű Gyuláról) — 1992 [november] 101. p.

SZALAI Attila: A lengyel út tanulságai (Három év — négy kormány. Rendszerváltás és reálpolitika) I. — 1992 [november] 81. p.

A lengyel út tanulságai (Három év — négy kormány. Rendszerváltás és reálpolitika) II. — 1992 [december] 36. p.

SZARKA László: Trianoni keresztlevél — 1994 [augusztus] 853. p.

SZÉKELY András Bertalan: Etnikai folyamatok déli határaink mentén — 1993 [március] 308. p.

A magyar művelődés kisebbségi színterei Kelet-Közép-Európában — 1993 [július] 740. p.

SZEKFŰ Gyula: A mai Széchenyi (Részlet az 1935-ben megjelent Széchenyi-válogatás előszavából.)-1993 [május] 543. p.

SZŐKE Domonkos: A régi Magyar Szemle és a kisebbségi kérdés — 1993 [július] 760. p.

TOKARSKI, Adam: Magyar barátainknál (A lengyel menekültek története Magyarországon a háború alatt, 1939-től 1945-ig) — 1993 [augusztus] 803. p.

TÓTH Károly Antal: Az államnemzet klasszikus modellje Európa keleti felén — 1994 [január] 96. p.

TÓTH M. László: Alapos és alaptalan félelmek (Bibó István vitája Lukács Györggyel) — 1992 [december] 14. p.

VÁJLOK Sándor: A szlovák önállóság kezdetei — 1994 [március] 317. p.

VIDA István, dr.: Félbemaradt reformkor — 1994 [március] 253. p.

ZÁDOR Anna beszél életútjáról (Salamon István interjúja) — 1994 [december] 1269. p.

 

VALLÁS:

 

BEKE György: Csángó üzenet Tőkés Lászlóhoz — 1993 [október] 1011. p.

ERDŐ Péter: Vallásszabadság az egyházban — 1994 [március] 263. p.

FÁY Zoltán: „A várvavárt idő leszáll a földre” I. (Keresztény szimbólumok a sztálinizmus verseiben) — 1993 [május] 510. p.

A várvavárt idő leszáll a földre” II. (Keresztény szimbólumok a sztálinizmus verseiben) — 1993 [június] 571. p.

Mindszenty bíboros New Brunswickban I. — 1994 [szeptember] 978. p.

Mindszenty bíboros New Brunswickban II. — 1994 [október] 1093. p.

HEVESI Éva: „Egyébként a magyar zsidók askenázik” (Sújtó László interjúja) — 1993 [április] 377. p.

KATONA Ádám: A 425 éves tordai ediktum („Az igazi tolerancia és vallásszabadság előkészítője volt...”) — 1993 [november] 1152. p.

PÁL József: Hamvas Endre Csanádi püspök és a magyarországi németek kitelepítése (A kitelepítés gondolata Potsdam előtt) — 1993 [december] 1298. p.

Hamvas Endre Csanádi püspök és a felvidéki magyarok 1945-1948 — 1994 [szeptember] 990. p.

PÁLVÖLGYI Márta: Kis történetek vallásháborús közelmúltunkból I. 1104. p.

Kis történetek vallásháborús közelmúltunkból II. 1212. p.

PETHŐ Tibor: A vallási, törzsi, etnikai gyűlölet járványa — 1993 [július] 770. p.

POLCZ Alaine: Élni tudni, halni tudni (Váczi Gábor interjúja) — 1993 [november] 1157. p.

PROKOPY Imre: Miért nem lehetett Jugoszlávia „egységes nemzeti állam”? (a Magyar Szemle 1941. decemberi számából) — 1993 [március] 314. p.

RÁSZLAI Tibor: „Magyarország a kereszténység védőpajzsa” —1994 [január] 75. p.

A megértés kezdeteire vettetve” — 1994 [július] 726. p.

Nándor falu remetéi — 1994 [november] 1188. p.

RUFF Tibor: Tisztelt Szerkesztőség! — 1993 [augusztus] 887. p.

SEIFERT, Josef: Egyház és homoszexualitás —1993 [április] 394. p.

SOMFAI Béla SJ: Tudomány és lelkiismeret; mi a teendő — 1994 [április] 389. p.

Igazmondás és hazugság a keresztény erkölcstan fényében — 1994 [december] 1290. p.

TURGONYI Zoltán: Jacques Maritain a politikáról — 1994 [december] 1320. p.

VÁCZI Gábor: Az üdvösség birodalma (Egy „keresztény” szekta nyomában) — 1993 [május] 483. p.

 

VERS:

 

KODOLÁNYI Gyula: Január — 1993 [január] hátsó borító

 

VISSZAEMLÉKEZÉS:

 

DOMOKOS Mátyás: Kérdések a „Válasz”-ról (Csorna Áron és Fáy Zoltán interjúja I.) — 1993 [február] 132

HEVESI Éva: „Egyébként a magyar zsidók askenázik” (Sújtó László interjúja) — 1993 [április] 377. p.

KAISER, Philip M.: Carter nagykövete voltam a kommunista Magyarországon I. (Részlet a Journeying Far and White c. könyv 8. fejezetéből. Charles Scribner's Sons, New York, 1992.) — 1993 [október] 1065. p.

LATOR László: Kérdések a „Válasz”-ról (Csorna Áron és Fáy Zoltán interjúja II.) — 1993 [március] 256. p.

RÖPKE, Wilhelm: Önarckép (A Jenseits von Angebot und Nachfrage c. 1958-ban megjelent könyv 1. fejezetéből. Címe: Látlelet húsz év után — Személyes vallomás) — 1993 [február] 160. p.

ZÁDOR Anna: Entz Gézáról — a barát szemével — 1993 [július] 725. p.

ZÁDOR Anna beszél életútjáról (Salamon István interjúja) —1994 [december] 1269. p.« vissza