Felhasználónév: Jelszó: Elfelejtette a jelszavát?Regisztráció
Danube Institute
Magyar Fejlesztési Bank Zrt.
NKA
OTP Bank
Prima Prissima díj 2003
EEM
Príma-díj
Magyarország Barátai Alapítvány
Polgári Magyarországért Alapítvány
Batthány Alapítvány
NMI

A Magyar Szemle tematikus és betűrendes mutatója 2013

 

A Magyar Szemle tematikus és betűrendes mutatója2013

 

 

Egyház, egyházpolitika

 

Botos Katalin: A jó pápa – [december] 166. p.

Botos Katalin: Törésvonalak: a válság mélyebb gyökerei – [április] 177. p.

Fáy Zoltán: Benedek pápa és a harmadik évezred – [április] 170. p.

Fáy Zoltán: Boldogság – [december] 161. p.

Fáy Zoltán: Hit és erkölcs – [augusztus] 175. p.

Fáy Zoltán: Kisfilm, nagy botrány – [február] 162. p.

Fáy Zoltán: Népszámlálás – reakciók és elemzések – [június] 160. p.

Fáy Zoltán: Szentszéki sajtókalandok – [október] 177. p.


Emlékezés

 

Duray Miklós: Herczegh Géza emlékére – [december] 157. p.

Entz Géza Antal: Antall József, a rendszerváltoztatás specialistája – [augusztus] 6. p.

Granasztói György: Antall József modellszerű politikai gondolkodásáról – [december] 26. p.

Gróh Gáspár: In memoriam Görömbei András – [augusztus] 141. p.

Jeszenszky Géza: Antall József, a tanár – [december] 39. p.

Jeszenszky Géza: Egy magyar nagyasszony halálára. Edelsheim–Gyulai Ilona (1918–2013) – [június] 188. p.

Kodolányi Gyula: Antall József hagyatéka, 1993–2013 – [december] 13. p.

Marosi Ernő: 100 éve született Entz Géza – [október] 122. p.


Energiapolitika

 

Gereben Ágnes: Az orosz energetikai fegyver – [február] 129. p.


Esszé

 

Bibó István: A forradalomról és a liberalizmusról – [április] 137. p.

Bod Péter Ákos: Ipartalanítás? – [augusztus] 3. p.

Bod Péter Ákos: Kisállami lét és európai integráció – [október] 8. p.

Forgács Hajnalka: Egy „örökifjú” Magyar Szemle–előfizető köszöntése [augusztus] 189. p.

Granasztói György: Az igazi haladás – [február] 3. p.

Granasztói György: Lehet–e Európa ellen szavazni? – [december] 3. p.

Gróh Gáspár: A szakszerűség szűkössége – [április] 3. p.

Gróh Gáspár: A valóság képtelensége és a képek valótlansága – [október] 3. p.

Gróh Gáspár: Még ezer év... – [június] 3. p.

Jeszenszky Géza: Nemzeti államok és nemzeti kisebbségek – [október] 15. p.

Scruton, Roger Vernon: Nélkülözhetetlen nemzetek. Fügedi Tímea fordítása – [augusztus] 52. p.

Várnagy Ildikó: Apám emlékére – [április] 110. p.

Várnagy Ildikó: Apám emlékére. 2. rész – [június] 114. p.

Várnagy Ildikó: Apám emlékére. 3. rész – [augusztus] 122. p.

Várnagy Ildikó: Apám emlékére. 4. rész – [október] 111. p.

Várnagy Ildikó: Apám emlékére. 5. rész – [december] 145.p.

Vásárhelyi Lajos: Ezeréves morfogenetikai mélystruktúrák a Kárpát–medencében – [október] 101. p.


Építészet

 

Kubinszky Mihály: A mi építésztanáraink – [október] 151. p

Kubinszky Mihály: A totalitárius országok építészetéről – [április] 152. p.

Kubinszky Mihály: A Vatikán állomása – [június] 152. p.

Kubinszky Mihály: Emlékezés egy jeles kassai építészre. Oelschlager–Óry Lajos – [augusztus] 169. p.

Kubinszky Mihály: Hundertwasser építészete – [február] 155. p.

Kubinszky Mihály: Műemlék vagy világörökség? A Semmering bázisalagút építése megkezdődött – [december] 191. p.


Film

 

Tóth Klára: A nagy siker. Szász János: A nagy füzet – [december] 198. p.

Tóth Klára: Átalakítás miatt zárva – [október] 162. p.

Tóth Klára „Egy egész nem osztható egésze” – [június] 156. p.


Gazdaság

 

Bod Péter Ákos: A fejlett Nyugat: utolérni vagy oda menni? – [április] 193. p.

Bod Péter Ákos: Iparosítás, újraiparosítás — de mi az ipar ma? – [augusztus] 182. p.

Bod Péter Ákos: Ipartalanítás? – [augusztus] 3. p.

Bod Péter Ákos: Látlelet az európai és a magyar gazdaságpolitikáról – [december] 207. p.

Bod Péter Ákos: Válság, populizmus és a szociális piacgazdaság újrafelfedezésének esélye – [június] 179. p.

Bod Péter Ákos: Válságot válság követ – mit tanultunk mindebből? – [február] 166. p.

Csaba László: Hiteles és kompetens ismeretátadás. Bod Péter Ákos könyvéről – [június] 176. p.


Irodalom, irodalomtörténet

 

Ablonczy László: Ő maga volt Dániel. Illyés Gyuláról 3. rész – [augusztus] 20. p.

Ablonczy László: Ő maga volt Dániel. Illyés Gyuláról. 2. rész – [június] 14. p.

Ablonczy László: Ő maga volt Dániel... Válaszok a Magyar Szemle kérdéseire Illyés Gyuláról – [április] 24. p.

Arany János: Honnan és hová? – [április] 133. p.

Balázs Attila: Pokol mélyén rózsakert. Avagy az ezredes úr golyóstolla. Részlet a Rózsa–Flores Eduardo–könyvből – [április] 115. p.

Domokos Mátyás: Vakvéletlen? – [június] 124. p.

Éles Csaba: Esztétikai kultúrák kritikus koronatanúja. 150 éve született Justh Zsigmond. 1. rész – [december] 126. p.

Görömbei András: Németh László és a magyar forradalom. Részlet – [augusztus] 135. p.

Gróh Gáspár: A megélt idő. Ágh '75 – [június] 129. p.

Gróh Gáspár: Árulás vagy hűség? Rónay László új könyvéről – [február] 149. p.

Gróh Gáspár: Levelek két száműzetésből. Cs. Szabó László és Gál István levelezéséből – [október] 124. p.

Gróh Gáspár: Nemzet és baloldal. Jegyzetek a Beatrice apródjai margójára. 3. rész – [február] 9. p.

Jonas, George: Oral History (Vajda Tünde fordítása) – [június] 82. p.

Kosztolányi Dezső: Marcus Aurelius: – [december] 154. p.

Marsall László: Az utolsó előtti óra – [augusztus] 133. p.

Monostori Imre: Új felfogásban Erdei Ferencről. Reflexiók Bognár Bulcsú A népies irányzat a két háború között. Erdei Ferenc és a harmadik út képviselői című könyvéről – [június] 63. p.

Nagy Rita: Tisztán látható, ha nincs köd vagy eső. Beszélgetés Illyés Máriával édesapjáról, Illyés Gyuláról – [június] 32. p.

Pelle János: Magyar–zsidó irodalom (Kőbányai János könyvéről) – [október] 143. p.

Petrik Béla: Ilia Mihály és Kiss Ferenc levele mellé – [október] 24. p.

Solymosi Tari Emőke: „Olyanok voltak, mint Castor és Pollux”. Lajtha László és Tamási Áron – [augusztus] 39. p.

Szávai János: A közvetítő szenvedélye – [június] 100. p.

Szilágyi István: Hollóidő. Kő hull apadó kútba. Részletek – [október] 118. p.

Szmodis Jenő: Küldetés és szerep. Kulin Ferenc könyvéről – [augusztus] 161. p.

Vasy Géza: Értékálló irodalomértelmezés. Görömbei András könyvéről – [június] 134. p.

Vörösmarty Mihály: Az élő szobor – [február] 126. p.

Weöres Sándor: Orbis Pictus. Részletek – [június] 119. p.


Jog

 

Erdene Noel: Dzsingisz kán kódexe: a Jasza. Egy alapvető jelentőségű keleti jogforrásról – [április] 93. p.

Kahler Frigyes: Az 1956–os kommunista terror és a jogállam – [február] 61. p.

Sáry Pál: A jogi jelenségek multidiszciplináris vizsgálata. Szmodis Jenő könyvéről – [június] 149. p.


Képzőművészet

 

Bráda Tibor: Csendéletek – [december] 187. p.

Illyés Mária: Szeretek utat vágni a kőbe. Beszélgetés Farkas Ádámmal – [február] 114. p.

Lóska Lajos: A fa fúrógéptől a zöld szobrokig. Körösényi Tamás emlékkiállítása a Műcsarnokban – [október] 157. p.

Márfai Molnár László: Száz (fény)kép. Fülöp Péter képeihez – [augusztus] 128. p.

Sümegi György: A nagy vihar. Borsos Miklós 1956–os rajzsorozata – [október] 56. p.


Külpolitika

 

Gereben Ágnes: Az orosz energetikai fegyver – [február] 129. p.

Gyulai György: A romániai választások után – „most naponta Ponta” – [február] 179. p.

Gyulai György: A szerbség Trianonja? – [június] 163. p.

Pusztay János: Bizánctól Bizáncig. Gecse Géza könyve – [június] 166. p.


Műemlékvédelem

 

Csornay Boldizsár: Az örökségvédelemről – [június] 6. p.

Entz Géza Antal: A hely szelleme és a főépítészek. Székesfehérvár példája – [április] 62. p.

Granasztóiné Györffy Katalin: Szellemi örökségünk, a magyar műemlékvédelem – [április] 80. p.

Marosi Ernő: 100 éve született Entz Géza – [október] 122. p.


Nemzetpolitika

 

Bod Péter Ákos: Kisállami lét és európai integráció – [október] 8. p.

Jeszenszky Géza: Nemzeti államok és nemzeti kisebbségek – [október] 15. p.

Scruton, Roger Vernon: Nélkülözhetetlen nemzetek. Fügedi Tímea fordítása – [augusztus] 52. p.


Nyelvtudomány

 

Sebestyén Ilona: Kihalt szavainkról – [augusztus] 145. p.

Tóth Gyula, Sz.: Nyelvi világítótorony a „lakható ég” alatt – [február] 138. p.


Politológia

 

Bibó István: A forradalomról és a liberalizmusról – [április] 137. p.

Egedy Gergely: Liberalizmus kontra demokrácia? (Umut Korkut könyvéről) – [április] 140. p.

Király Béla, S.: A patriotizmus szenvedélye. Jacques Chirac memoárjairól – [június] 140. p.


Sport

 

Gróh Gáspár: A labdarúgás és valami más... – [december] 201. p.


Színház

 

Udvaros Béla: Újjászületett a Nemzeti Színház: – [december] 196. p.


Szociográfia

 

Fehér Zoltán: „Rekviem a parasztságért”. 2. rész – [augusztus] 68. p.

Fehér Zoltán: „Rekviem a parasztságért”. Látlelet a félmúlt és a mai magyar valóság egy mikrovilágáról. 1. rész – [június] 52. p.

Monostori Imre: Új felfogásban Erdei Ferencről. Reflexiók Bognár Bulcsú A népies irányzat a két háború között. Erdei Ferenc és a harmadik út képviselői című könyvéről – [június] 63. p.


Történelem

 

Bartha Ákos: Baj–társak a két világháború közötti Magyarországon (Kerepeszki Róbert: A Turul Szövetség 1919–1945.) – [február] 144. p.

Erős Vilmos: A modem osztrák történetírás vázlata – [június] 89. p.

Gecsényi Lajos: A városi élet keretei a feudális kori Magyarországon. Granasztói György könyvéről – [április] 149. p.

Gróh Gáspár: Utazások a közös hazában. Kiss Gy. Csaba könyvéről – [augusztus] 148. p.

Gulyás Martin: Kádár János és Nagy Imre politikai gondolkodása 1956 októberében – [október] 37. p.

Haas György: B. Szabó István, az államminiszter. 1. rész – [augusztus] 79. p.

Haas György: B. Szabó István, az államminiszter. 2. rész – [október] 89. p.

Horváth János: Találkozások egy szürke eminenciással. Előszó Szent–Iványi Domokos könyvéhez. Berecz Zsuzsa fordítása – [december] 76. p.

Jobbágyi Gábor: A Kossuth téri tömeggyilkosságról – [február] 37. p.

Király Béla, S.: Esztéta a hatalomban avagy egy példás államférfi előhívott képei – [október] 131. p.

Mezey László Miklós: Egy magyar sorssal sújtott politikus. Pásint Ödön életrajza – [augusztus] 155. p.

Miskolczy Ambrus: A Vasgárda identitásképző stratégiája – [február] 98. p.

Németh Ferenc: Vészterhes idők bánáti krónikája. Dr. Várady Imre Naplója – [április] 145. p.

O'Sullivan, John: A fogoly hatalma (Vajda Tünde fordítása) – [február] 83. p.

Pelle János: A magyar Gulágon. Osváth György története – [április] 44. p.

Pusztay JÁNOS: Bizánctól Bizáncig. Gecse Géza könyve – [június] 166. p.

Scruton, Roger Vernon: Nélkülözhetetlen nemzetek. Fügedi Tímea fordítása – [augusztus] 52. p.

Szebeni Géza, M.: Kádár János és Urho Kekkonen találkozásai – [augusztus] 91. p.

Szekér Nóra: Szent–Iványi Domokos és könyve. 1. – [december] 108. p.

Szent–Iványi Domokos: A Magyar Függetlenségi Mozgalom, 1936–1946. Részletek. 1. – [december] 52. p.

Szeredi PÁL: Kovács Imre kapcsolata az angol titkosszolgálattal – [október] 67. p.

Szeredi Pál: Kovács Imre rehabilitálása – [április] 7. p.


Zene

 

Bónis Ferenc: Amerikai délibáb. Kodály Zoltán és tanítványa, Balogh Ernő – [október] 166. p.

Bónis Ferenc: Kodály és az Universal Edition – [június] 40. p.

Bónis Ferenc: Új adatok Bartók Béla életrajzához – [április] 157. p.

Bruckner Adrienne: Paradigmaváltás a zenében – [augusztus] 114. p.

Juhász Előd: Mozart–ragyogás. Újra pódiumon Kocsis Zoltán – [április] 168. p.

Solymosi Tari Emőke: „Olyanok voltak, mint Castor és Pollux”. Lajtha László és Tamási Áron – [augusztus] 39. p.

Tóth Klára: Kallós Zoltántól Kacsó Hangáig szállott a páva – [február] 160. p.

 

 

 

 

A Magyar Szemle szerzői betűrendes mutatója

 

 

2013


 

Ablonczy László: Ő maga volt Dániel... Válaszok a Magyar Szemle kérdéseire Illyés Gyuláról. 1. rész – [április] 24. p.

Ablonczy László: Ő maga volt Dániel… Válaszok a Magyar Szemle kérdéseire Illyés Gyuláról. 2. rész – [június] 14. p.

Ablonczy László: Ő maga volt Dániel… Válaszok a Magyar Szemle kérdéseire Illyés Gyuláról. 3. rész – [augusztus] 20. p.

Arany János: Honnan és hová? – [április] 133. p.

Balázs Attila: Pokol mélyén rózsakert. Avagy az ezredes úr golyóstolla. Részlet a Rózsa-Flores Eduardo-könyvből – [április] 115. p.

Bartha Ákos: Baj–társak a két világháború közötti Magyarországon (Kerepeszki Róbert: A Turul Szövetség 1919–1945.) – [február] 144. p.

Bibó István: A forradalomról és a liberalizmusról – [április] 137. p.

Bod Péter Ákos: A fejlett Nyugat: utolérni vagy oda menni? – [április] 193. p.

Bod Péter Ákos: Iparosítás, újraiparosítás – de mi az ipar ma? – [augusztus] 182. p.

Bod Péter Ákos: Ipartalanítás? – [augusztus] 3. p.

Bod Péter Ákos: Kisállami lét és európai integráció – [október] 8. p.

Bod Péter Ákos: Látlelet az európai és a magyar gazdaságpolitikáról – [december] 207. p.

Bod Péter Ákos: Válság, populizmus és a szociális piacgazdaság újrafelfedezésének esélye – [június] 179. p.

Bod Péter Ákos: Válságot válság követ – mit tanultunk mindebből? – [február] 166. p.

Bónis Ferenc: Amerikai délibáb. Kodály Zoltán és tanítványa, Balogh Ernő – [október] 166. p.

Bónis Ferenc: Kodály és az Universal Edition – [június] 40. p.

Bónis Ferenc: Új adatok Bartók Béla életrajzához – [április] 157. p.

Botos Katalin: A jó pápa – [december] 166. p.

Botos Katalin: Törésvonalak: a válság mélyebb gyökerei – [április] 177. p.

Bráda Tibor: Csendéletek – [december] 187. p.

Bruckner Adrienne: Paradigmaváltás a zenében – [augusztus] 114. p.

Csaba László: Hiteles és kompetens ismeretátadás. Bod Péter Ákos könyvéről – [június] 176. p.

Csornay Boldizsár: Az örökségvédelemről – [június] 6. p.

Domokos Mátyás: Vakvéletlen? – [június] 124. p.

Duray Miklós: Herczegh Géza emlékére – [december] 157. p.

Egedy Gergely: Liberalizmus kontra demokrácia? (Umut Korkut könyvéről) – [április] 140. p.

Éles Csaba: Esztétikai kultúrák kritikus koronatanúja. 150 éve született Justh Zsigmond. 1. rész – [december] 126. p.

Entz Géza Antal: A hely szelleme és a főépítészek. Székesfehérvár példája – [április] 62. p.

Entz Géza Antal: Antall József, a rendszerváltoztatás specialistája – [augusztus] 6. p.

Erdene Noel: Dzsingisz kán kódexe: a Jasza. Egy alapvető jelentőségű keleti jogforrásról – [április] 93. p.

Erős Vilmos: A modem osztrák történetírás vázlata – [június] 89. p.

Farkas Ádám: Szeretek utat vágni a kőbe. Illyés Mária beszélgetése – [február] 114. p.

Fáy Zoltán: Népszámlálás – reakciók és elemzések. – [június] 160. p.

Fáy Zoltán: Benedek pápa és a harmadik évezred – [április] 170. p.

Fáy Zoltán: Boldogság – [december] 161. p.

Fáy Zoltán: Hit és erkölcs – [augusztus] 175. p.

Fáy Zoltán: Kisfilm, nagy botrány – [február] 162. p.

Fáy Zoltán: Szentszéki sajtókalandok – [október] 177. p.

Fehér Zoltán: „Rekviem a parasztságért”. Látlelet a félmúlt és a mai magyar valóság egy mikrovilágáról. 1. rész – [június] 52. p.

Fehér Zoltán: „Rekviem a parasztságért”. Látlelet a félmúlt és a mai magyar valóság egy mikrovilágáról. 2. rész – [augusztus] 68. p.

Forgács Hajnalka: Egy „örökifjú” Magyar Szemle–előfizető köszöntése: 189. p.

Gecsényi Lajos: A városi élet keretei a feudális kori Magyarországon. Granasztói György könyvéről – [április] 149. p.

Gereben Ágnes: Az orosz energetikai fegyver – [február] 129. p.

Görömbei András: Németh László és a magyar forradalom. Részlet – [augusztus] 135. p.

Granasztói György: Antall József modellszerű politikai gondolkodásáról – [december] 26. p.

Granasztói György: Az igazi haladás – [február] 3. p.

Granasztói György: Lehet–e Európa ellen szavazni? – [december] 3. p.

Granasztóiné Györffy Katalin: Szellemi örökségünk, a magyar műemlékvédelem: – [április] 80. p.

Gróh Gáspár: A labdarúgás és valami más... – [december] 201. p.

Gróh Gáspár: A megélt idő. Ágh '75 – [június] 129. p.

Gróh Gáspár: A szakszerűség szűkössége – [április] 3. p.

Gróh Gáspár: A valóság képtelensége és a képek valótlansága – [október] 3. p.

Gróh Gáspár: Árulás vagy hűség? Rónay László új könyvéről – [február] 149. p.

Gróh Gáspár: In memoriam Görömbei András – [augusztus] 141. p.

Gróh Gáspár: Levelek két száműzetésből. Cs. Szabó László és Gál István levelezéséből – [október] 124. p.

Gróh Gáspár: Még ezer év... – [június] 3. p.

Gróh Gáspár: Nemzet és baloldal. Jegyzetek a Beatrice apródjai margójára. 3. rész – [február] 9. p.

Gróh Gáspár: Utazások a közös hazában. Kiss Gy. Csaba könyvéről – [augusztus] 148. p.

Gulyás Martin: Kádár János és Nagy Imre politikai gondolkodása 1956 októberében – [október] 37. p.

Gyulai György: A romániai választások után – „most naponta Ponta” – [február] 179. p.

Gyulai György: A szerbség Trianonja?: – [június] 163. p.

Haas György: B. Szabó István, az államminiszter. 1. rész – [augusztus] 79. p.

Haas György: B. Szabó István, az államminiszter. 2. rész – [október] 89. p.

Horváth János: Találkozások egy szürke eminenciással. Előszó Szent–Iványi Domokos könyvéhez. Berecz Zsuzsa fordítása – [december] 76. p.

Illyés Mária: Szeretek utat vágni a kőbe. Beszélgetés Farkas Ádámmal – [február] 114. p.

ILLYÉS Mária: Tisztán látható, ha nincs köd vagy eső. Nagy Rita beszélgetése Illyés Máriával Illyés Gyuláról – [június] 32. p.

Jeszenszky Géza: Antall József, a tanár – [december] 39. p.

Jeszenszky Géza: Egy magyar nagyasszony halálára. Edelsheim-Gyulai Ilona (1918–2013) – [június] 188. p.

Jeszenszky Géza: Nemzeti államok és nemzeti kisebbségek – [október] 15. p.

Jobbágyi Gábor: A Kossuth téri tömeggyilkosságról – [február] 37. p.

Jonas, George: Oral History (Vajda Tünde fordítása) – [június] 82. p.

Juhász Előd: Mozart–ragyogás. Újra pódiumon Kocsis Zoltán – [április] 168. p.

Kahler Frigyes: Az 1956–os kommunista terror és a jogállam – [február] 61. p.

Király Béla, S.: A patriotizmus szenvedélye. Jacques Chirac memoárjairól – [június] 140. p.

Király Béla, S.: Esztéta a hatalomban avagy egy példás államférfi előhívott képei – [október] 131. p.

Kodolányi Gyula: Antall József hagyatéka, 1993–2013 – [december] 13. p.

Kosztolányi Dezső: Marcus Aurelius: – [december] 154. p.

Kubinszky Mihály: A mi építésztanáraink – [október] 151. p.

Kubinszky Mihály: A totalitárius országok építészetéről – [április] 152. p.

Kubinszky Mihály: A Vatikán állomása: – [június] 152. p.

Kubinszky Mihály: Emlékezés egy jeles kassai építészre. Oelschlager–Óry Lajos – [augusztus] 169. p.

Kubinszky Mihály: Hundertwasser építészete – [február] 155. p.

Kubinszky Mihály: Műemlék vagy világörökség? A Semmering bázisalagút építése megkezdődött: – [december] 191. p.

Lóska Lajos: A fa fúrógéptől a zöld szobrokig. Körösényi Tamás emlékkiállítása a Műcsarnokban – [október] 157. p.

Márfai Molnár László: Száz (fény)kép. Fülöp Péter képeihez – [augusztus] 128. p.

Marosi Ernő: 100 éve született Entz Géza – [október] 122. p.

Marsall László: Az utolsó előtti óra – [augusztus] 133. p.

Mezey László Miklós: Egy magyar sorssal sújtott politikus. Pásint Ödön életrajza – [augusztus] 155. p.

Miskolczy Ambrus: A Vasgárda identitásképző stratégiája – [február] 98. p.

Monostori Imre: Új felfogásban Erdei Ferencről. Reflexiók Bognár Bulcsú A népies irányzat a két háború között. Erdei Ferenc és a harmadik út képviselői című könyvéről – [június] 63. p.

Nagy Rita: Tisztán látható, ha nincs köd vagy eső. Beszélgetés Illyés Máriával édesapjáról, Illyés Gyuláról – [június] 32. p.

Németh Ferenc: Vészterhes idők bánáti krónikája. Dr. Várady Imre Naplója – [április] 145. p.

O'Sullivan, John: A fogoly hatalma (Vajda Tünde fordítása) – [február] 83. p.

Pelle János: A magyar Gulágon. Osváth György története – [április] 44. p.

Pelle János: Magyar–zsidó irodalom (Kőbányai János könyvéről) – [október] 143. p.

Petrik Béla: Ilia Mihály és Kiss Ferenc levele mellé – [október] 24. p.

Pusztay JÁNOS: Bizánctól Bizáncig. Gecse Géza könyve – [június] 166. p.

SÁRY Pál: A jogi jelenségek multidiszciplináris vizsgálata. Szmodis Jenő könyvéről – [június] 149. p.

Scruton, Roger Vernon: Nélkülözhetetlen nemzetek. Fügedi Tímea fordítása – [augusztus] 52. p.

Sebestyén Ilona: Kihalt szavainkról – [augusztus] 145. p.

Solymosi Tari Emőke: „Olyanok voltak, mint Castor és Pollux”. Lajtha László és Tamási Áron – [augusztus] 39. p.

Sümegi György: A nagy vihar. Borsos Miklós 1956–os rajzsorozata – [október] 56. p.

Szávai János: A közvetítő szenvedélye – [június] 100. p.

Szebeni Géza, M.: Kádár János és Urho Kekkonen találkozásai – [augusztus] 91. p.

Szekér Nóra: Szent–Iványi Domokos és könyve. 1. – [december] 108. p.

Szent–Iványi Domokos: A Magyar Függetlenségi Mozgalom, 1936–1946. Részletek. 1.:  – [december] 52. p.

Szeredi PÁL: Kovács Imre kapcsolata az angol titkosszolgálattal – [október] 67. p.

Szeredi Pál: Kovács Imre rehabilitálása – [április] 7. p.

Szilágyi István: Hollóidő. Kő hull apadó kútba. Részletek – [október] 118. p.

Szmodis Jenő: Küldetés és szerep. Kulin Ferenc könyvéről – [augusztus] 161. p.

Tóth Gyula, Sz.: Nyelvi világítótorony a „lakható ég” alatt – [február] 138. p.

Tóth Klára „Egy egész nem osztható egésze”: – [június] 156. p.

Tóth Klára: A nagy siker. Szász János: A nagy füzet – [december] 198. p.

Tóth Klára: Átalakítás miatt zárva – [október] 162. p.

Tóth Klára: Kallós Zoltántól Kacsó Hangáig szállott a páva – [február] 160. p.

Udvaros Béla: Újjászületett a Nemzeti Színház: – [december] 196. p.

Várnagy Ildikó: Apám emlékére. 1. rész – [április] 110. p.

Várnagy Ildikó: Apám emlékére. 2. rész – [június] 114. p.

Várnagy Ildikó: Apám emlékére. 3. rész – [augusztus] 122. p.

Várnagy Ildikó: Apám emlékére. 4. rész – [október] 111. p.

Várnagy Ildikó: Apám emlékére. 5. rész – [december] 145.p.

Vásárhelyi Lajos: Ezeréves morfogenetikai mélystruktúrák a Kárpát–medencében – [október] 101. p.

Vasy Géza: Értékálló irodalomértelmezés. Görömbei András könyvéről – [június] 134. p.

Vörösmarty Mihály: Az élő szobor – [február] 126. p.

Weöres Sándor: Orbis Pictus. Részletek – [június] 119. p.« vissza