Felhasználónév: Jelszó: Elfelejtette a jelszavát?Regisztráció
Danube Institute
NKA
OTP Bank
Prima Prissima díj 2003
EEM
Príma-díj
Magyarország Barátai Alapítvány
Polgári Magyarországért Alapítvány
Batthány Alapítvány
Hungarian Review

A Magyar Szemle tematikus és betűrendes mutatója 2000


 

A Magyar Szemle szerzői betűrendes mutatója


 

2000
  

ADONYI SZTANCS János: Kettős hátrányban: magyar építőcégek itthon. Beszélgetés dr. Borostyánkői Mátyással és Éhn Józseffel – [augusztus] 106. p.

ANDRÁS Károly: A fiatal Beneš – [december] 58. p.

ARDAY Lajos: Vesztes régió (Herczegh Géza: A szarajevói merénylettől a potsdami konferenciáig. Bp., 1999) – [június] 171. p.ÁCS Margit: Volt-­fogyatkozás. Levél Ann Apple­baum­nak – [április] 5. p.

 

BABITS Mihály: A halhatatlanság halála – [április] 131. p.

BABITS Mihály: Darutörpeharc – [április] 129. p.

BAKAY Kornél: László Gyula emlékezete – [december] 109. p.

BALASKÓ Jenő: A szeretet a lét pillére. (Kodolányi Gyula beszélgetése Balaskó Jenővel) – [december] 142. p.

BEKE György: A csángó kérdés európaizálása – [február] 39. p.

BEKE György: Mészkő és a nagyvilág (Balázs Ferenc: Bejárom a kerek világot. A rög alatt. Bp., 1999) – [április] 163. p.

BÉNDEK Péter: Az állam a globalizáció és a relativizmus korában – [április] 89. p.

BERGSON, Henri: Teremtő fejlődés (Részlet) – [december] 170. p.

BOD Péter Ákos: A globalizáció régi-­új arcai I. – [október] 124. p.

BOD Péter Ákos: A globalizáció régi-­új arcai II. – [december] 9. p.

BOTOS Katalin: A rendszerváltás gazdaságtana – [február] 89. p.

BRENNER János: Berlini anzix – [október] 202. p.

BRENNER János: Habent sua fata libelli. Botticelli képciklusa Dante Isteni színjátékához. Berlin, 2000. április 15.-­június 18. – [augusztus] 163. p.

 

CALLMEYER Ferenc: Piramis vagy sátor? – [augusztus] 177. p.

COOMARASWAMY, Ananda K.: Mi a művészet értel­me? – [június] 146. p.

CZETTLER Antal: Kállay Miklós független politikája és a német megszállás okai – [április] 105. p.

CSEJDI László (ford.): Mélonio, Françoise: A csüggedés ideje – [április] 25. p.DÁVID Katalin: Molnár Edit képeiről – [augusztus] 127. p.

DEME Tamás: Viszonyulok, tehát vagyok. Karácsony Sándor pedagógiájának aktualitása – [június] 66. p.ERDŐDY Gábor: A forradalmi Batthyány – [június] 33. p.

ERDŐDY Gábor: A német demokrácia próbája. A pártfinanszírozási botrány és következményei – [április] 184. p.

ERDŐDY Gábor: Kísérlet a polgári forradalom demokratikus kiteljesítésére 1849-­ben – [október] 84. p.

 

FARKAS Ádám: Bálnadal és méhtánc – [október] 25. p.

FEKETE Judit: Samu Géza magányossága – [február] 190. p.

FRENYÓ Zoltán: ÁVH-­jelentések a Demokrata Néppártról – [február] 68. p.

FREUND Tamás: Agyhullámok és az együttműködő szellem ereje. (Kodolányi Gyula beszélgetése – [augusztus] 35. p

FÜLEP Lajos: Az élet értékei – [február] 149. p.

 

GÁSPÁR János, G.: A magától értetődő meglepetés – [augusztus] 183. p.

GÁSPÁR János, G.: Vihar előtti zaj – [december] 205. p.

GÁSPÁR János, G.: A tudat rendszerváltása – [június] 203. p.

GÁSPÁR János, G.: Értékelvű pragmatizmus – [október] 195. p.

GÁSPÁR János, G.: Hol járnak a volt kormánypártok? –[április] 177. p.

GHERMANN, Sabin: A textus gyönyörűsége (Ford. Szőcs Géza) – [február] 36. p.

GRANASZTÓI György: „Szeressük egymást, gyerekek…” – [április] 3. p.

GRANASZTÓI György: A hetvenes évekről. Georges Duby Magyarországon – [április] 42. p.

GRANASZTÓI György: A mozgó célpont. Chirac, Fischer és Közép-­Európa – [augusztus] 189. p.

GRANASZTÓI György: Erkölcs és politika európai csatlakozásunk küszöbén – [október] 5. p.

GRÓH Gáspár: A London-­Róma tengely. Cs. Szabó László és Szőnyi Zsuzsa levelezése. – [április] 141. p.

GRÓH Gáspár: A tékozló atyák – [augusztus] 3. p.

GRÓH Gáspár: Ádvent a Thököly úton, anno 1989. – [február] 3. p.

GRÓH Gáspár: Az újvidéki páholy (Hornyik Miklós: Beszélgetés írókkal. Bp., 2000.) – [december] 187. p.

GRÓH Gáspár: Egy talált tárgy, avagy Könyvhét, 1950. – [június] 1. p.

GRÓH Gáspár: Írósors-­kérdések. Domokos Mátyás Németh László-­könyve – [augusztus] 139. p.

GRÓH Gáspár: Reményik Sándor 110 éve – [október] 165. p.

GULYÁS Balázs: Szentágothai János emlékezete (Ford. Vajda Tünde) – [augusztus] 23. p.HAAS György: A szláv folyosó tervei – [augusztus] 82. p.

HÁMORI József: A magyar agykutatás száz éve – [augusztus] 6. p.

HARSÁNYI László: A Beszélgetőkönyvecskét lapozva (Len­gyel László – Várszegi Asztrik: Beszélgető­köny­vecske. Bp., 1999) – [december] 177. p.

HORKAY HÖRCHER Ferenc: Az interszubjektív állam – [április] 61. p.

 

JOBBÁGYI Gábor: Bűntény, terror, népirtás. A kommunizmus fekete könyve – [december] 173. p.

 

KESERŰ Katalin: Forráskiadványok – [április] 134. p.

KODOLÁNYI Gyula: A hullám taraja – [december] 154. p.

KODOLÁNYI Gyula: A szeretet a lét pillére. Beszélgetés Balaskó Jenővel – [december] 142. p.

KODOLÁNYI Gyula: Agyhullámok és az együttműködő szellem ereje. Beszélgetés Freund Tamással – [augusztus] 35. p.

KODOLÁNYI Gyula: Az idők foglyai – [február] 159. p.

KODOLÁNYI Gyula: Dr. Torma József halálára – [június] 213. p.

KODOLÁNYI Gyula: Fontos mozzanatok – [október] 3. p.

KODOLÁNYI Gyula: In memoriam Rabár Ferenc – [február] 209. p.

KODOLÁNYI Gyula: Meller Péter rajzai Krúdy Gyula Álmoskönyvéhez – [június] 152. p.

KODOLÁNYI Gyula: Múzsa, modell, közeg – [augusztus] 130. p.

KOVÁCS László, G.: Amikor az orvos nemcsak gyógyít… (Tolsztojnál Jasznaja Poljanában. Dušan Makovický naplója. Bp., 1999) – [június] 182. p.

KÖVENDI Dénes: Karácsony Sándor, az alkotó – [június] 88. p.

KUBINSZKY Mihály: A negyvenéves Brasilia – [június] 198. p.

KUBINSZKY Mihály: A tulipán mégis kinőtt – [február] 186. p.

KUBINSZKY Mihály: Hajnóczi Gyula emlékére – [április] 171. p.

KUBINSZKY Mihály: Reneszánszát éli a városi villamos? – [augusztus] 170. p.

KUBINSZKY Mihály: Technikai tökély és a menny kapuja. Gondolatok a gótikus katedrálisról – [október] 189. p.

KUBINSZKY Mihály: Visszatekintés a huszadik század magyar építészetére I. – [december] 94. p.

 

LOPPERT Csaba: A sírból kiásott szociáldemokrácia – [február] 165. p.

 

MARTONYI János. „Nagy dolgokban nincsen kis nép” – [december] 3. p.

MÉLONIO, Françoise: A csüggedés ideje (ford. Csejdi László) – [április] 25. p.

METZ Katalin: A kassai polgárok – a kassai polgároknak. Rendhagyó színházi őrjárat – [december] 203. p.

METZ Katalin: A varázsló elveszti pálcáját – [június] 190. p.

METZ Katalin: Ítélet van – [április] 168. p.

METZ Katalin: Korona és kereszt kettős kötöttségében – [október] 182. p.

METZ Katalin: Madách-­változatok hamis húrokra – [február] 181. p.

METZ Katalin: Vitorlák hátán – illúziók nélkül – [augusztus] 167. p.

MEZŐ Ferenc: A Kaukázus a Szovjetunió összeomlása után I. – [augusztus] 93. p.

MEZŐ Ferenc: A Kaukázus a Szovjetunió összeomlása után II. – [október] 108. p.

MIKLÓSSY Ede: Budapest, Budapest… Tíz év a rendszerváltásból – [június] 6. p.

MIKLÓSSY Endre: Fülep Lajos, az utolsó magyar király I. – [október] 50. p.

MIKLÓSSY Endre: Fülep Lajos, az utolsó magyar király II. – [december] 115. p.

MIKLÓSSY Endre: Kerényi Károly, a lélekvezető – [február] 122. p.

MOHÁS Lívia: Állóképek. Gutai Magda összegyűjtött verseiről (Gutai Magda: Játszmakereső. Bp. 1999.) – [április] 147. p.

MOHÁS Lívia: Az író mint pszichológus, a pszichológus mint író – [október] 40. p.

MOJZER Miklós: Megújuló múzeum (Nagy Zoltán beszélgetése Mojzer Miklóssal – [február] 114. p.

MOLNÁR Ferenc: Egy vállalkozás története (Mitől sikeres a magyar gazdaság?) – [december] 38. p.

MOUSSONG-­KOVÁCS Erzsébet: A kór háza – a kor képe. Kórházlélektani esszé – [augusztus] 63. p.

 

NAGY Zoltán: Megújuló múzeum. Beszélgetés Mojzer Miklóssal – [február] 114. p.

 

PÁL József, N.: A nemzet: közös ügyek lehetősége (Szabó Zoltán: Diaszpóranemzet. Bp. 1999) – [június] 163. p.

PRITZ Pál: Emóció és ráció. Még egyszer Herczegh Géza könyvéről (Herczegh Géza: A szarajevói merénylettől a potsdami konferenciáig. Bp., 1999) – [október] 156. p.

PROHÁSZKA Ottokár: Élet kenyere – [október] 152. p.

 

SÍK Sándor: Szent István tanítása – [augusztus] 135. p.

SNEÉ Péter: A mozgóképkultúra eszközei a nemzetkép alakításában – [február] 203. p.

SNEÉ Péter: Éltem egyszer én, Márai Sándor. Fotók, emlékek, dokumentumok az író életéből – [október] 176. p.

SNEÉ Péter: Harmónia, diszharmónia (Esterházy Péter: Harmonia caelestis. Bp., 2000) – [augusztus]. 150. p.

STURM László: A képzelet önkénye (Márton László: Árnyas főutca. Pécs, 1999) – [április] 153. p.

STURM László: A veszteség harmóniája (Esterházy Péter: Harmonia caelestis. Bp., 2000) – [augusztus] 145. p.

STURM László: Megváltás vagy pusztulás felé? – [február] 152. p.

STURM László: Pusztulás és kegyelem (Háy János: Közötte apának és anyának, fölötte a nagy mindenségnek. Bp., 2000.) – [december] 182. p.

SUGÁR András: Egy nagyvállalat eredményei és gondjai (Mitől sikeres a magyar gazdaság?) – [december]33. p.

 

SZABAD György: Mi a teendő vereség esetén? – [június] 54. p.

SZABADFALVI József: Emlékezés Moór Gyulára – [december] 43. p.

SZEPESI Attila: Angelus – [október] 77. p.

SZEPESI Attila: Az éjszakai Tisza – [augusztus] 116. p.

SZEPESI Attila: Barokk madonna – [december] 80. p.

SZEPESI Attila: Darutörpeharc – [április] 124. p.

SZEPESI Attila: Furkáts Tamás, avagy a palóc Gulliver Pest-­budai utazása (Gál Frigyes: A tudós palóc. Sze­methy Imre és Banga Ferenc rajzaival. Utószó: ­Szi­lágyi Márton. Bp., 2000) – [december] 194. p.

SZEPESI Attila: Lázár deák földjén – [június] 140. p.

SZIRA Tamás: Magyar történelem németül (Miklós Molnár: Geschichte Ungarns. Hamburg, 1999) – [június] 188. p.

SZŐCS Géza (ford.): GHERMANN, Sabin: A textus gyönyörűsége – [február] 36. p.

SZŐCS Géza: Beszélgetések Sabin Ghermannal – [február] 6. p.

 

TAKÁCS Géza: Hazaválasztás, hazatérés (Heller Ágnes: Bicikliző majom. Bp., 1998) – [augusztus] 157. p.

TAKÁCS Miklós: Régészet, új régészet – [február] 172. p.

TAMÁSKA Péter: Árpádok titkai avagy egy magyar krónikaolvasó ötletei – [június] 120. p.

TÓTH Klára: „Csak egy kis emlék…”? – [április] 160. p.

TÓTH Klára: A szabadság káprázata – [június] 195. p.

TÓTH Klára: A szibériai borbély – [február] 199. p.

TÓTH Klára: Ami érték, az nem vész el – [augusztus] 165. p.

TÓTH Klára: Gdanskban repedt meg a berlini fal? A Vasemberről húsz év elteltével – [október] 185. p.

TÓTH Klára: Portugál – [december] 200. p.

TÖRÖK Bálint: Legenda vagy tény? Mi az igazság a Koszorús-­akcióról? – [június] 102. p.

TÖRÖK Bálint: Szövegrontás. Kiegészítés a Legenda vagy tény? című tanulmányhoz – [október] 180. p.

 

VAJDA Tünde (ford.): Gulyás Balázs: Szentágothay János emlékezete – [augusztus] 23. p.

 

 

 

A Magyar Szemle tematikus mutatója

 

2000


 


 

Államtan, államigazgatás

BÉNDEK Péter: Az állam a globalizáció és a relativizmus korában – [április] 89. p.

HORKAY HÖRCHER Ferenc: Az interszubjektív állam – [április] 61. p.

 

Beszélgetés, interjú

KODOLÁNYI Gyula: A szeretet a lét pillére. Beszélgetés Balaskó Jenővel – [december] 142. p.

KODOLÁNYI Gyula: Agyhullámok és az együttműködő szellem ereje. Beszélgetés Freund Tamással – [augusztus] 35. p.

NAGY Zoltán: Megújuló múzeum. Beszélgetés Mojzer Miklóssal – [február] 114. p.

SZŐCS Géza: Beszélgetések Sabin Ghermannal – [február] 6. p.

 

Biológia

HÁMORI József: A magyar agykutatás száz éve – [augusztus] 6. p.

 

Emlékezés

BAKAY Kornél: László Gyula emlékezete – [december] 109. p.

GULYÁS Balázs: Szentágothai János emlékezete (Ford. Vajda Tünde) – [augusztus] 23. p.

KODOLÁNYI Gyula: Múzsa, modell, közeg – [augusztus] 130. p.

MIKLÓSSY Endre: Fülep Lajos, az utolsó magyar király I. – [október] 50. p.

MIKLÓSSY Endre: Fülep Lajos, az utolsó magyar király II. – [december] 115. p.

SZABADFALVI József: Emlékezés Moór Gyulára – [december] 43. p.

 

Esszé

ÁCS Margit: Volt-­fogyatkozás. Levél Ann Applebaum­nak – [április] 5. p.

BABITS Mihály: A halhatatlanság halála – [április] 131. p.

BERGSON, Henri: Teremtő fejlődés (Részlet) – [december] 170. p.

COOMARASWAMY, Ananda K.: Mi a művészet értel­me? – [június] 146. p.

FARKAS Ádám: Bálnadal és méhtánc – [október] 25. p.

FÜLEP Lajos: Az élet értékei – [február] 149. p.

GHERMANN, Sabin: A textus gyönyörűsége (Ford. Szőcs Géza) – [február] 36. p.

GRANASZTÓI György: „Szeressük egymást, gyerekek…” – [április] 3. p.

GRÓH Gáspár: A tékozló atyák – [augusztus] 3. p.

GRÓH Gáspár: Ádvent a Thököly úton, anno 1989. – [február] 3. p.

GRÓH Gáspár: Egy talált tárgy, avagy Könyvhét, 1950. – [június] 1. p.

KODOLÁNYI Gyula: A hullám taraja – [december] 154. p.

KODOLÁNYI Gyula: Fontos mozzanatok – [október] 3. p.

MARTONYI János. „Nagy dolgokban nincsen kis nép” – [december] 3. p.

MOHÁS Lívia: Az író mint pszichológus, a pszichológus mint író – [október] 40. p.

PROHÁSZKA Ottokár: Élet kenyere – [október] 152. p.

SÍK Sándor: Szent István tanítása – [augusztus] 135. p.

SZEPESI Attila: Angelus – [október] 77. p.

SZEPESI Attila: Az éjszakai Tisza – [augusztus] 116. p.

SZEPESI Attila: Barokk madonna – [december] 80. p.

SZEPESI Attila: Darutörpeharc – [április] 124. p.

SZEPESI Attila: Lázár deák földjén – [június] 140. p.

 

Építészet

ADONYI SZTANCS János: Kettős hátrányban: magyar építőcégek itthon. Beszélgetés dr. Borostyánkői Mátyással és Éhn Józseffel – [augusztus] 106. p.

KUBINSZKY Mihály: Visszatekintés a huszadik század magyar építészetére I. – [december] 94. p.

 

Etika

GRANSZTÓI György: Erkölcs és politika európai csatlakozásunk küszöbén – [október] 5. p.

 

Gazdaság

ADONYI SZTANCS János: Kettős hátrányban: magyar építőcégek itthon. Beszélgetés dr. Borostyánkői Mátyással és Éhn Józseffel – [augusztus] 106. p.

BOD Péter Ákos: A globalizáció régi-­új arcai I. – [október] 124. p.

BOD Péter Ákos: A globalizáció régi-­új arcai II. – [december] 9. p.

BOTOS Katalin: A rendszerváltás gazdaságtana – [február] 89. p.

MOLNÁR Ferenc: Egy vállalkozás története (Mitől sikeres a magyar gazdaság?) – [december] 38. p.

SUGÁR András: Egy nagyvállalat eredményei és gondjai (Mitől sikeres a magyar gazdaság?) – [december]33. p.

 

Irodalom

GHERMANN, Sabin: A textus gyönyörűsége (Ford. Szőcs Géza) – [február] 36. p.

 

Irodalomtörténet

KODOLÁNYI Gyula: A szeretet a lét pillére. Beszélgetés Balaskó Jenővel – [december] 142. p.

MIKLÓSSY Endre: Fülep Lajos, az utolsó magyar király I. – [október] 50. p.

MIKLÓSSY Endre: Fülep Lajos, az utolsó magyar király II. – [december] 115. p.

 

Jogtudomány

SZABADFALVI József: Emlékezés Moór Gyulára – [december] 43. p.

 

Kisebbség

BEKE György: A csángó kérdés európaizálása – [február] 39. p.

 

Képzőművészet

DÁVID Katalin: Molnár Edit képeiről – [augusztus] 127. p.

KODOLÁNYI Gyula: Múzsa, modell, közeg – [augusztus] 130. p.

SZEPESI Attila: Angelus – [október] 77. p.

 

Körkép (Kritika, recenzió, ismertetés, szemle)


 

Belpolitika

GÁSPÁR János, G.: A magától értetődő meglepetés – [augusztus] 183. p.

GÁSPÁR János, G.: Vihar előtti zaj – [december] 205. p.

GÁSPÁR János, G.: A tudat rendszerváltása – [június] 203. p.

GÁSPÁR János, G.: Értékelvű pragmatizmus – [október] 195. p.

GÁSPÁR János, G.: Hol járnak a volt kormánypártok? – [április] 177. p.

 

Emlékezés

KODOLÁNYI Gyula: Dr. Torma József halálára – [június] 213. p.

KODOLÁNYI Gyula: In memoriam Rabár Ferenc – [február] 209. p.

 

Építészet

BRENNER János: Berlini anzix – [október] 202. p.

CALLMEYER Ferenc: Piramis vagy sátor? – [augusztus] 177. p.

KUBINSZKY Mihály: A negyvenéves Brasilia – [június] 198. p.

KUBINSZKY Mihály: A tulipán mégis kinőtt – [február] 186. p.

KUBINSZKY Mihály: Hajnóczi Gyula emlékére – [április] 171. p.

KUBINSZKY Mihály: Technikai tökély és a menny kapuja. Gondolatok a gótikus katedrálisról – [október] 189. p.

 

Film

SNEÉ Péter: A mozgóképkultúra eszközei a nemzetkép alakításában – [február] 203. p.

TÓTH Klára: „Csak egy kis emlék…”? – [április] 160. p.

TÓTH Klára: A szabadság káprázata – [június] 195. p.

TÓTH Klára: A szibériai borbély – [február] 199. p.

TÓTH Klára: Ami érték, az nem vész el – [augusztus] 165. p.

TÓTH Klára: Gdanskban repedt meg a berlini fal? A Vasemberről húsz év elteltével – [október] 185. p.

TÓTH Klára: Portugál – [december] 200. p.

 

Irodalom, irodalomtörténet

BEKE György: Mészkő és a nagyvilág (Balázs Ferenc: Bejárom a kerek világot. A rög alatt. Bp., 1999) – [április] 163. p.

GRÓH Gáspár: A London-­Róma tengely. Cs. Szabó László és Szőnyi Zsuzsa levelezése. – [április] 141. p.

GRÓH Gáspár: Az újvidéki páholy (Hornyik Miklós: Beszélgetés írókkal. Bp., 2000.) – [december] 187. p.

GRÓH Gáspár: Írósors-­kérdések. Domokos Mátyás Németh László-­könyve – [augusztus] 139. p.

GRÓH Gáspár: Reményik Sándor 110 éve – [október] 165. p.

HARSÁNYI László: A Beszélgetőkönyvecskét lapozva (Lengyel László – Várszegi Asztrik: Beszélgető­köny­vecske. Bp., 1999) – [december] 177. p.

KODOLÁNYI Gyula: Az idők foglyai (Tolvaly Ferenc: Magányos évszázad. Bp. 1999) – [február] 159. p.

KOVÁCS László, G.: Amikor az orvos nemcsak gyógyít… (Tolsztojnál Jasznaja Poljanában. Dušan Makovický naplója. Bp., 1999) – [június] 182. p.

MOHÁS Lívia: Állóképek. Gutai Magda összegyűjtött verseiről – [április] 147. p.

PÁL József, N.: A nemzet: közös ügyek lehetősége (Szabó Zoltán: Diaszpóranemzet. Bp. 1999) – [június] 163. p.

SNEÉ Péter: Éltem egyszer én, Márai Sándor. Fotók, emlékek, dokumentumok az író életéből – [október] 176. p.

SNEÉ Péter: Harmónia, diszharmónia (Esterházy Péter: Harmonia caelestis. Bp., 2000) – [augusztus]. 150. p.

STURM László: A képzelet önkénye (Márton László: Árnyas főutca. Pécs, 1999) – [április] 153. p.

STURM László: A veszteség harmóniája (Esterházy Péter: Harmonia caelestis. Bp., 2000) – [augusztus] 145. p.

STURM László: Megváltás vagy pusztulás felé? (Bodor Ádám: Az érsek látogatása Bp., 1999) – [február] 152. p.

STURM László: Pusztulás és kegyelem (Háy János: Közötte apának és anyának, fölötte a nagy mindenségnek. Bp., 2000.) – [december] 182. p.

SZEPESI Attila: Furkáts Tamás, avagy a palóc Gulliver Pest-­budai utazása (Gál Frigyes: A tudós palóc. Szemethy Imre és Banga Ferenc rajzaival. Utószó: ­Szi­lágyi Márton. Bp., 2000) – [december] 194. p.

TAKÁCS Géza: Hazaválasztás, hazatérés (Heller Ágnes: Bicikliző majom. Bp., 1998) – [augusztus] 157. p.

 

Képzőművészet

BRENNER János: Habent sua fata libelli. Botticelli képciklusa Dante Isteni színjátékához. Berlin, 2000. április 15.–­június 18. – [augusztus] 163. p.

FEKETE Judit: Samu Géza magányossága – [február] 190. p.

KESERű Katalin: Forráskiadványok – [április] 134. p.

KODOLÁNYI Gyula: Meller Péter rajzai Krúdy Gyula Álmoskönyvéhez – [június] 152. p.

 

Közlekedés

KUBINSZKY Mihály: Reneszánszát éli a városi villamos? – [augusztus] 170. p.

 

Külpolitika

BRENNER János: Berlini anzix – [október] 202. p.

ERDŐDY Gábor: A német demokrácia próbája. A pártfinanszírozási botrány és következményei – [április] 184. p.

GRANASZTÓI György: A mozgó célpont. Chirac, Fischer és Közép-­Európa – [augusztus] 189. p.

 

Színház

METZ Katalin: A kassai polgárok – a kassai polgároknak. Rendhagyó színházi őrjárat – [december] 203. p.

METZ Katalin: A varázsló elveszti pálcáját – [június] 190. p.

METZ Katalin: Ítélet van – [április] 168. p.

METZ Katalin: Korona és kereszt kettős kötöttségében – [október] 182. p.

METZ Katalin: Madách-­változatok hamis húrokra – [február] 181.

METZ Katalin: Vitorlák hátán – illúziók nélkül – [augusztus] 167. p.

 

Történelem

ARDAY Lajos: Vesztes régió (Herczegh Géza: A szarajevói merénylettől a potsdami konferenciáig. Bp., 1999) – [június] 171. p.

JOBBÁGYI Gábor: Bűntény, terror, népirtás. A kommunizmus fekete könyve – [december] 173. p.

LOPPERT Csaba: A sírból kiásott szociáldemokrácia (Gábor Róbert: Az igazi szociáldemokrácia. Bp., 1998) – [február] 165. p.

PRITZ Pál: Emóció és ráció. Még egyszer Herczegh Géza könyvéről (Herczegh Géza: A szarajevói merénylettől a potsdami konferenciáig. Bp., 1999) – [október] 156. p.

SZIRA Tamás: Magyar történelem németül (Miklós Molnár: Geschichte Ungarns. Hamburg, 1999) – [június] 188. p.

TAKÁCS Miklós: Régészet, új régészet (Colin Renfrew – Paul Bahn: Régészet. Elmélet, módszer, gyakorlat. Bp., 1999) – [február] 172. p.

TÖRÖK Bálint: Szövegrontás. Kiegészítés a Legenda vagy tény? című tanulmányhoz – [október] 180. p.

 

Külpolitika

MEZŐ Ferenc: A Kaukázus a Szovjetunió összeomlása után I. – [augusztus] 93. p.

MEZŐ Ferenc: A Kaukázus a Szovjetunió összeomlása után II. – [október] 108. p.

 

Mitológiatörténet, kultúrtörténet

COOMARASWAMY, Ananda K.: Mi a művészet értel­me? – [június] 146. p.

FARKAS Ádám: Bálnadal és méhtánc – [október] 25. p.

KODOLÁNYI Gyula: A hullám taraja – [december] 154. p.

MIKLÓSSY Endre: Kerényi Károly, a lélekvezető – [február] 122. p.

 

Orvostudomány, egészségügy

GULYÁS Balázs: Szentágothai János emlékezete (Ford. Vajda Tünde) – [augusztus] 23. p.

HÁMORI József: A magyar agykutatás száz éve – [augusztus] 6. p.

KODOLÁNYI Gyula: Agyhullámok és az együttműködő szellem ereje. Beszélgetés Freund Tamással – [augusztus] 35. p.

MOUSSONG-­KOVÁCS Erzsébet: A kór háza – a kor képe. Kórházlélektani esszé – [augusztus] 63. p.

 

Pedagógia

DEME Tamás: Viszonyulok, tehát vagyok. Karácsony Sándor pedagógiájának aktualitása – [június] 66. p.

KÖVENDI Dénes: Karácsony Sándor, az alkotó – [június] 88. p.

 

Politológia

GRANASZTÓI György: Erkölcs és politika európai csatlakozásunk küszöbén – [október] 5. p.

 

Pszichológia, pszichiátria

MOHÁS Lívia: Az író mint pszichológus, a pszichológus mint író – [október] 40. p.

 

Történelem

ÁCS Margit: Volt-­fogyatkozás. Levél Ann Applebaum­nak – [április] 5. p.

ANDRÁS Károly: A fiatal Beneš – [december] 58. p.

BAKAY Kornél: László Gyula emlékezete – [december] 109. p.

CZETTLER Antal: Kállay Miklós független politikája és a német megszállás okai – [április] 105. p.

ERDŐDY Gábor: A forradalmi Batthyány – [június] 33. p.

ERDŐDY Gábor: Kísérlet a polgári forradalom demokratikus kiteljesítésére 1849-­ben – [október] 84. p.

FRENYÓ Zoltán: ÁVH-­jelentések a Demokrata Néppártról – [február] 68. p.

GRANASZTÓI György: A hetvenes évekről. Georges Duby Magyarországon – [április] 42. p.

HAAS György: A szláv folyosó tervei – [augusztus] 82. p.

MÉLONIO, Françoise: A csüggedés ideje (ford. Csejdi László) – [április] 25. p.

MEZŐ Ferenc: A Kaukázus a Szovjetunió összeomlása után I. – [augusztus] 93. p.

MEZŐ Ferenc: A Kaukázus a Szovjetunió összeomlása után II. – [október] 108. p.

SZABAD György: Mi a teendő vereség esetén? – [június] 54. p.

TAMÁSKA Péter: Árpádok titkai avagy egy magyar krónikaolvasó ötletei – [június] 120. p.

TÖRÖK Bálint: Legenda vagy tény? Mi az igazság a Koszorús-­akcióról? – [június] 102. p.

 

Városrendezés

MIKLÓSSY Ede: Budapest, Budapest… Tíz év a rendszerváltásból – [június] 6. p. 

A Magyar Szemle illusztrációi

 

2000


 

 

Altáji „Embout” három madárral – [október] 95. p.

Altáji asztal – [október] 77. p.

BARCSAY Jenő: Absztrakt tér – [április] 171. p.

BARCSAY Jenő: Fejfríz – [április] 111. p.

BARCSAY Jenő: Festőállvány – [április] 91. p.

BARCSAY Jenő: Fiúfej – [április] 11. p.

BARCSAY Jenő: Freskóvázlat – [április] 51. p.

BARCSAY Jenő: Gyár – [április] 31. p.

BARCSAY Jenő: Kép a festőállványon – [április] külső borító

BARCSAY Jenő: Leányfej – [április] 71. p.

BARCSAY Jenő: Páholyban – [április] 151. p.

BARCSAY Jenő: Síkok és terek – [április] 191. p.

BARCSAY Jenő: Umbrában sárgák – [április] 133. p.

CHERY, Franz O.: Bilbao, Guggenheim Múzeum – [október] 207. p.

CHILLIDA, Eduardo: „Az álom habja” – [október] 173. p.

CHILLIDA, Eduardo: „Szélfésük” – [október] 191. p.

DAUMIER, Honoré: Portré – [október] 128. p.

DAUMIER, Honoré: Portré – [október] 153. p.

FARKASDY Zoltán: Dunaújvárosi kórház – [december] 135. p.

FISCHER József: A hajdani Gyopár-­szálló homlokzatai, Széchenyi-­hegy – [december] 107. p.

GERGELY Jenő – GUT Árpád: Egykori fegyvergyár, Budapest – [december] 51. p.

GULYÁS Zoltán: OTP Bank, volt Chemolimpex a Belvárosban – [december] 148. p.

GUT Árpád – GERGELY Jenő: Egykori fegyvergyár, Budapest – [december] 51. p.

IVÁNKA András: Dunaújvárosi rendelőintézet – [december] 116. p.

JÁNOSSY György: Karancs-­szálló, Salgótarján – [december] 164. p.

KÓS Károly: Református paplak, Óbuda – [december] 34. p.

Lascaux, „Nagy fekete tehén” – [október] 18. p.

Lascaux-­i barlangrajz – [október] külső borító

Lascaux-­i lámpás – [október] 37. p.

LECHNER Ödön: Szent Erzsébet-­templom, Pozsony – [december] 17. p.

MAGYAR EDE: A szegedi Reök-­palota – [december] külső borító

MEDGYASZAY István: Lakóházak Budán – [december] 68. p.

MELLER Péter: „Csizma, amelyet valaki fejünkre húz, hogy tőle ne láthassunk: megcsalás jegye.” – [június] 159. p.

MELLER Péter: „Elverni anyóst: öröm.” – [június] 155. p.

MELLER Péter: „Enyelgés kövér nővel: ifjúság.” – [június] 160. p.

MELLER Péter: „Farkad, ha vagyon: bátorság…” – [június] 154. p.

MELLER Péter: „Hasadon kopognak: biztos jövedelem.” – [június] 158. p.

MELLER Péter: „Kályhakürtő, amelyen kísértet öklendezne: elégedetlenség sorsunkkal.” – [június] 156. p.

MELLER Péter: „Ördöggel szánkózni: nagyon vidám utazás.” – [június] 157. p.

MELLER Péter: „Öregasszonyt ölelni: szorongattatás.” – [június] 161. p.

MELLER Péter: „Rekettyésben járni: töprengés egy titok felett.” – [június] külső borító

MELLER Péter: „Szakállszálon hegedülni: kínzó szerelem.” – [június] 153. p.

MELLER Péter: „Zsebtolvaj: ha városban élsz, asszonyi figyelem.” – [június] 162. p.

MOLNÁR Edit: Áprily Lajos – [augusztus] 187. p.

MOLNÁR Edit: Déry Tibor – [augusztus] 120. p.

MOLNÁR Edit: Dutka Ákos – [augusztus] 91. p.

MOLNÁR Edit: Ferenczy Béni Erzsikével – [augusztus]

MOLNÁR Edit: Füst Milán – [augusztus] 14. p.

MOLNÁR Edit: Illyés Gyula lányával, Máriával – [augusztus] 77. p.

MOLNÁR Edit: Kassák Lajos – [augusztus] 44. p.

MOLNÁR Edit: Kodolányi János – [augusztus] 102. p.

MOLNÁR Edit: Kós Károly – [augusztus] 153. p.

MOLNÁR Edit: Nagy László édesanyjával – [augusztus] külső borító

MOLNÁR Edit: Németh László – [augusztus] 141. p.

MOLNÁR Edit: Pilinszky János – [augusztus] 197. p.

MOLNÁR Edit: Tamási Áron – [augusztus] 59. p.

MOLNÁR Edit: Tersánszky Józsi Jenő – [augusztus] 31. p.

MOLNÁR Edit: Weöres Sándor – [augusztus] 174. p.

MOLNÁR Farkas: A volt Balla-­ház a Rózsadombon – [december] 84. p.

REMBRANDT: Önarckép – [október] 113. p.

SAMU Géza: Alabástrom ördög – [február] 154. p.

SAMU Géza: Corpus – [február] 41. p.

SAMU Géza: Kétfelé növő fa – [február] 177. p.

SAMU Géza: Kisangyal – [február] 60. p.

SAMU Géza: Kisördög – [február] 125. p.

SAMU Géza: Nagymama mesél – [február] 100. p.

SAMU Géza: Párhuzamos elágazások – [február] 198. p.

SAMU Géza: Szarvasteknő – [február] 80. p.

SAMU Géza: Tüskés ördög – [február] 20. p.

SZROGH György: Budapest Szálloda – [december] 191. p.

Willendorfi Vénusz – [október] 56. p.« vissza