Felhasználónév: Jelszó: Elfelejtette a jelszavát?Regisztráció
Danube Institute
Magyar Fejlesztési Bank Zrt.
NKA
OTP Bank
Prima Prissima díj 2003
EEM
Príma-díj
Magyarország Barátai Alapítvány
Polgári Magyarországért Alapítvány
Batthány Alapítvány
NMI

A Magyar Szemle tematikus és betűrendes mutatója 2001


 

A Magyar Szemle szerzői betűrendes mutatója

 


2001


 
 

ABLONCZY Balázs: Válasz Török Bálintnak – [október] 211 p.

ANDRÁS Károly: Hidegháború és lélektani hadviselés. A Szabad Európa Rádióról – [augusztus] 45. p.

ANDRÁS Károly: Hidegháború és lélektani hadviselés. A Szabad Európa Rádióról II. – [október] 20. p.

 

BALÁZS Sándor: A kérdezés praxisa. Beszélgetés Radnóti Sándor művészetfilozófussal – [április] 36. p.

BANGA Ferenc–CZAKÓ Gábor: Magyar rémmesék. Szakácskönyv – [június] 157. p.

BANGA Ferenc–CZAKÓ Gábor: Magyar rémmesék. Az első gyónó – [február] 159. p.

BANGA Ferenc–CZAKÓ Gábor: Magyar rémmesék. Egyházalapítás – [április] 159. p.

BANGA Ferenc–CZAKÓ Gábor: Maradék magyar – [december] 133. p.

BANGA Ferenc–CZAKÓ Gábor: Rablójog – [október] 155. p.

BARÁTH Edina: Gyarmathy Lívia (Színkép) – [február] 147. p.

BEJCZY Antal: Az űrkutatás modern perspektívái – [április] 12. p.

BEKE György: A párbeszéd papja – [február] 129. p.

BEKE György: Szabédi László és a történelem (Kántor Lajos: Erdélyi sorskerék – Szabédi László és a történelem. Bp., 1999) [június] 175. p.

BENCSIK István: „A 360 fok misztérium” Bencsik István és Jovánovics György párhuzamos beszédei a szobrászatról – [augusztus] 117. p.

BENEDIKTY-­HORVÁTH Tamás: Színkép (Hornyik Miklós beszélgetése Benedikty-­Horváth Tamással – [­feb­ruár] 149. p.

BODOSI György: Családi gazdaságok – múlt, jelen, jövő – [december] 98. p.

BORBÁNDI Gyula: Egy élet diktatúrák árnyékában (Haas György: Diktatúrák árnyékában, Tildy Zoltán élete. Magyar Napló, Budapest, 2000.) – [december] 139. p.

BORBÁNDI Gyula: Magyarország sorsdöntő három éve. 1941–1944 (Czettler Antal: A mi kis élethalál ­kérdé­seink. A magyar külpolitika a hadba lépéstől a német megszállásig. Bp., 2000) – [augusztus] 158. p.

BORBÁNDI Gyula: Szellem és erkölcs. Emlékezés a negyven évvel ezelőtt elhunyt Csécsy Imrére – [április] 145. p.

BÖHME, Jakob: Földi és Égi Misztériumról (részlet) – [augusztus] 155. p.

BRENNER János: Egy jubileum alkalmából – [október] 165. p.

 

CZAKÓ Gábor–BANGA Ferenc: Magyar rémmesék. Szakácskönyv – [június] 157. p.

CZAKÓ Gábor: Hagyomány – [június] 3. p.

CZAKÓ Gábor–BANGA Ferenc: Magyar rémmesék. Az első gyónó – [február] 159. p.

CZAKÓ Gábor–BANGA Ferenc: Magyar rémmesék. Egyházalapítás – [április] 159. p.

CZAKÓ Gábor–BANGA Ferenc: Maradék magyar – [december] 133. p.

CZAKÓ Gábor–­BANGA Ferenc: Rablójog – [október] 155. p.

CZETTLER Antal: Lengyel tervek Közép-­Európa újrarendezésére, és Kárpátalja visszatérése a magyar anyaországhoz 1939 márciusában I. – [augusztus] 63. p.

CZETTLER Antal: Lengyel tervek Közép–Európa újrarendezésére, és Kárpátalja visszatérése a magyar anyaországhoz 1939 márciusában II. – [október] 54. p.


CSERMÉNYI Vajk: Kodolányi László királyportréi (Kecskeméti Kálmán beszélgetése) – [október] 152. p.


DOMOKOS Mátyás: Két beszélgetés Németh Lászlóról (Színkép. Hornyik Miklós beszélgetései) – [június] 41. p.


EGEDY Gergely: (Multi)kultúra – konzervatív olvasatban – [április] 52. p.

ELEK István: Magyarnak lenni most – [december] 6. p.

ERDÉSZ Ádám: A párt ökle (Kiszely Gábor: Az ÁVH – Egy erőszakszervezet története. Bp., 2000) – [június] 184. p.

ERDÉSZ Ádám: Túl a szövegen (Ács Margit: A hely hívása. Antológia Kiadó, 2000) – [február] 164. p.


GÁBOR Róbert: A szociáldemokrácia elszakadása a marxizmustól – [április] 136. p.

GÁBOR Róbert: Liberális kapitalizmus vagy szociáldemokrácia – [december] 72. p.

GÁSPÁR G. János: A dabasi főpróba – [június] 208. p.

GÁSPÁR G. János: Elvtársak, úrtársak – [augusztus] 194. p.

GÁSPÁR G. János: Egy utólagos felszólalás margójára – [december] 182. p.

GÁSPÁR G. János: Politikai látványkonyha és stratégiai átalakulása – [október] 192. p.

GÁSPÁR G. János: Történelem, politika, ezredvég, idő – [február] 207. p.

GÁSPÁR G. János: Új társadalmi integráció felé? – [április] 207. p.

GEREBEN Ágnes: A szovjet egyházpolitika gyökerei. Az ortodox egyház 1925 után – [december] 35. p.

GRANASZTÓI György: Györffy György (1917–2000) – [február] 215. p.

GRANASZTÓI György: Három megjegyzés a globalizá­ció­val kapcsolatban – [június] 8. p.

GRÓH Gáspár: A komcsizás mint olyan (Kukorelly Endre: Rom – A szovjetónió története. Jelenkor, Pécs, 2000.) – [április] 176. p.

GRÓH Gáspár: Az időtlenség ideje (Szepesi Attila: A béka kertje. Bp., 2001) – [augusztus] 180. p.

GRÓH Gáspár: Az üldözők diadala? – [október] 3. p.

GRÓH Gáspár: Botránykő a vízben – [április] 3. p.

GRÓH Gáspár: Két bagoly. W. Gy. emlékének – [december] 3. p.

GRÓH Gáspár: Németh László, a klasszikus (Németh László – A minőség forradalmára. Bp., 2001) – [június] 167. p.

GRÓH Gáspár: Verseny, monopólium, alternatíva – [augusztus] 3. p.

GYARMATHY Lívia: Színkép (Baráth Edina interjúja Gyarmathy Líviával) – [február] 147. p.


GYÖRFFY György: István király és műve (részlet) – [­jú­nius] 165. p.


HAAS György: A felvidék és a párizsi békerendszer I. – [december] 56. p.

HÁMORI József: Az emberi agy és a nyelv – [október] 103. p.

HAMZA Gábor: A macedón kérdés az európai politikában I. – [október] 202. p.

HAMZA Gábor: A macedón kérdés az európai politikában II. – [december] 192. p.

HERCZEGH Géza: Kádár és kora I. – [augusztus] 6. p.

HERCZEGH Géza: Kádár János és kora II. – [október] 7. p.

HORNYIK Miklós: Benedikty-­Horváth Tamás (Színkép) – [február] 149. p.

HORNYIK Miklós: Beszélgetés Tornai Józseffel – [augusztus] 115. p.

HORNYIK Miklós: Két beszélgetés Németh Lászlóról (Színkép. Beszélgetés Lakatosné dr. Németh Ágnessel és Domokos Mátyással) – [június] 41. p.


ISÉPY Tamás: Jogrend és jogalkotás a rendszerváltozás tükrében – [augusztus] 26. p.


JÁROSI Márton: Stratégiai ágazatok – kiárusítás után (Molnár Pál beszélgetése) – [augusztus] 82. p.

JOVÁNOVICS György: „A 360 fok misztérium” Bencsik István és Jovánovics György párhuzamos beszédei a szobrászatról – [augusztus] 117. p.

JUHÁSZ Ferenc: Virágasszony – [december] 169. p.

JUHÁSZ László: A Szabad Európa Rádió bécsi tudósítója voltam – [október] 43. p.


KASZÁS Gábor: Az ábrázolás ábrázolása (Türk Péter kiállítása 2001. október 26.–­december 5. Pintér Sonja Galéria)– [december] 170. p.

KECSKEMÉTI Kálmán: Kodolányi László királyportréi (Beszélgetés Cserményi Vajkkal és Kodolányi Lászlóval) – [október] 152. p.

KISS J. László: Osztrák külpolitika és az EU kibővülése: aktív szomszédpolitika avagy „közép-­európai érdekközösség” az integráció útján – [augusztus] 202. p.

KODOLÁNYI Gyula: A mese igaz. Antall József 1990-­es külpolitikai kezdeményezései – [december] 20. p.

KODOLÁNYI Gyula: Művészet és globalizáció. Jegyzetek – [június] 17. p.

KODOLÁNYI Gyula: Nyelvünk az ezredfordulón – [február] 3. p.

KODOLÁNYI János levele Várkonyi Nándorhoz – [­feb­ruár] 161. p.

KODOLÁNYI László: Kodolányi László királyportréi (Kecs­keméti Kálmán beszélgetése) – [október] 152. p.

KOPP Mária–SKRABSKI Árpád: Társadalmi tőke Magyarországon – [október] 77. p.

KORZENSZKY Richárd: „Béke az érkezőnek, áldás a távozónak!” Szabó Katalin beszélgetése dr. Korzenszky Richárddal, a tihanyi bencés apátság perjelével – [április] 102. p.

KOVÁCS G. László: Hitler Bécsben. Nyomozás egy ismeretlen fiatalember után (Brigitte Hamann: Bécs és Hitler. Egy diktátor tanulóévei. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2000.) – [február] 169. p.

KUBINSZKY Mihály: A modernizálódó soproni Lőver – [február] 200. p.

KUBINSZKY Mihály: Gyorsuló vasutak – [október] 187. p.

KUBINSZKY Mihály: Visszatekintés a huszadik század magyar építészetére II. – [április] 112. p.

KUBINSZKY Mihály: Volt egyszer egy Déli Vasút – [augusztus] 185. p.

KUBINSZKY Mihály: Westend város a Váci úton – [­jú­nius] 204. p.

KUBINYI András: Györffy György és műve – [június] 160. p.

KULIN Ferenc: Tudás és személyesség. A kulturális foly­tonosság elve az oktatás(politiká)ban – [február] 59. p.


LUKÁTS János: A „szigorú virrasztó” ébresztése – [április] 185. p.


MÁDL Ferenc: Erkölcsi értékek az európai integrációban – [április] 7. p.

MÁTYUS Alíz: Ez az a föld (Kőváry E. Péter: Ez az a föld… Bp., Magyar Napló, 2001) – [december] 162. p.

METZ Katalin: Az élet árnyékos térfelén – [december] 173. p.

METZ Katalin: Démoni indulatok hálójában – [augusztus] 190. p.

METZ Katalin: Főszerepben a díszlet (Ezio Frigerio kiállítása az Ernst Múzeumban) – [február] 188. p.

METZ Katalin: Hatalom és idegenség – [április] 192. p.

METZ Katalin: Láthatatlan kapuk – [június] 197. p.

METZ Katalin: Szellemidézés – mesterfokon – [október] 182. p.

METZ Katalin: Színházak – európai mércével – [február] 183. p.

MIKLÓSSY Endre: Egmont – [október] 158. p.

MIKLÓSSY Endre: Természet, rend, szabadság (Természet és szabadság. Humánökológiai olvasókönyv. Szerk. Lányi András. Osiris, 2000. György Lajos: Vissza a kozmikus rendhez. Föld Napja Alapítvány, 2000.)– [december] 148. p.

MOHÁS Lívia: Noémi esete. A spiritualitás tévútján – [június] 129. p.

MOLNÁR Pál: A Kossuth téri vérengzés (Kő And­rás–Nagy J. Lambert: Kossuth tér 1956. Teleki László Alapítvány, 2001) – [október] 161. p.

MOLNÁR Pál: Stratégiai ágazatok – kiárusítás után. Járosi Márton helyreállítaná a nemzeti energiapolitikát (Beszélgetés Járosi Mártonnal) – [augusztus] 82. p.

MÓROCZ Zsolt: Ottlik és Ottlik I. – [október] 128. p.

MÓROCZ Zsolt: Ottlik és Ottlik II. Valóság és modell – [december] 114. p.

MÓSER Zoltán: Színkép (Ocsenás Tamás beszélgetése Móser Zoltánnal) – [február] 152. p.

 

NÁDASDY Ferenc: Nádasdy Alapítvány és Akadémia – [október] 98. p.

NAGY Gáspár: A szemlélet tágassága (Papp Endre szerk: A névjegyen. Bp., Magyar Napló, 2001.) – [december] 165. p.

NAGY T. Katalin: „… A jobb képeken teljesen ott kell, hogy legyek” Beszélgetés Újházi Péter festőművésszel – [június] 146. p.

NÉMETH Ágnes, Lakatosné: Két beszélgetés Németh Lászlóról (Színkép. Hornyik Miklós beszélgetései) – [június] 41. p.

 

OCSENÁS Tamás: Holt nyelv – élő kultúra. Beszélgetés Vekerdi Józseffel – [augusztus] 104. p.

OCSENÁS Tamás: Móser Zoltán (Színkép) – [február] 152. p.

OPLATKA András: Magyarország és Európa – [december] 12. p.

 

POKORNI Zoltán: Oktatás és nevelés ma – [október] 86. p.

PRITZ Pál: Bárdossy és Teleki (Részletek a szerző Bár­dossy László című könyvéből) – [június] 52. p.

 

RADNÓTI Sándor: A kérdezés praxisa. Balázs Sándor beszélgetése Radnóti Sándorral – [április] 36. p.

SKRABSKI Árpád: Együttműködő vállalkozói magatartás az egészségügyben – [december] 87. p.

SKRABSKI Árpád–KOPP Mária: Társadalmi tőke Magyarországon – [október] 77. p.

SNEÉ Péter: Káoszgyakorlati jegyzetek – [április] 71. p.

SNEÉ Péter: Kívül-­belül-­oldalt (György Péter: Néma hagyomány – kollektív felejtés és kései múltértelmezés 1956–1989-­ben [a régmúlttól az örökségig] Bp., 2000) – [június] 190. p.

SNEÉ Péter: Szerep és szerep (Witold Gombrowicz: Napló 1953–1956. Ford. Pályi András. Kaligram, Pozsony, 2000) – [április] 172. p.

SNEÉ Péter: Tisztelgés és ünneplés (Törések és kötések a magyar társadalomban. Szerk. Elekes Zsuzsanna és Spéder Zsolt. Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság – Századvég Kiadó, Budapest 2000. Emberi viszonyok. Cseh-­Szombathy László tiszteletére. Szerk. Spéder Zsolt, Tóth Pál Péter. Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság – Századvég Kiadó, 2000.) – [december] 158. p.

SOMODY Imre: A mi kihívásunk – [február] 51. p.

STURM László: A szépség vonzása (Takáts Gyula: Már Drangalag viszi. Nap Kiadó, 2001) – [október] 169. p.

STURM László: Szenvedélyes közöny (Fehér Béla: Filkó. Bp., 2000) – [augusztus] 175. p.

STURM László: Vállalt személyesség (Alexa Károly: Ugyanazon gyuradékból. Kortárs Kiadó, Bp., 2000.)– [április] 165. p.

SÜTŐ András: Tamási Áron esete Groza Péterrel – [­feb­ruár] 35. p.

 

SZABADOS György: Időszerűség és lábadozás. A ham­vasi szellem aktualitása – [augusztus] 146. p.

SZABADOS György: Levél Koppenhágából – [december] 206. p.

SZABÓ Katalin: „Béke az érkezőnek, áldás a távozónak!” Beszélgetés dr. Korzenszky Richárddal, a tihanyi bencés apátság perjelével – [április] 102. p.

SZABÓ Lajos: Mammon (Tény és titok, 1999. részlet) – [december] 137. p.

SZABÓ Magda: Ikerregény. Mohás Lívia smaragdzöld optikája – [április] 88. p.

SZEGEDY-­MASZÁK Mihály: Vörösmarty Mihály – [február] 7. p.

SZEPESI Attila: A jelenvaló ősvilág (Kunkovács László: ősépítmények – népi építészetünk archaikus rétege. A Kós Károly Alapítvány és az Örökség Könyvműhely kiadása, Bp., 2000.) – [április] 183. p.

SZEPESI Attila: A sátán temploma – [október] 142. p.

SZEPESI Attila: Lélek illata – [december] 125. p.

 

TAXNER-­TÓTH Ernő: A nyelvteremtő emlékezete – [február] 15. p.

TAXNER-­TÓTH Ernő: Nyelv, megértés, hagyomány – [október] 116. p.

TORNAI József: Beszélgetés Tornai Józseffel (Hornyik Miklós beszélgetése) – [augusztus] 114. p.

TÓTH Klára: „Pusztán a pontosság miatt…” – [április] 202. p.

TÓTH Klára: A méltóbb létezés vágya – [december] 179. p.

TÓTH Klára: Csak lazán, könnyedén? – [június] 201. p.

TÓTH Klára: Emberi arcunk – [február] 198. p.

TÓTH Klára: Megkésett krónika – [augusztus] 192. p.

TÓTH Klára: Történelemmentes tudat – [október] 184. p.

TÖRÖK Bálint: A hűség könyve. Száz éve született Esterházy János (Esterházy János: A kisebbségi kérdés. Válogatott írások, beszédek, interjúk. Ister, Budapest, 2000.) – [február] 178. p.

TÖRÖK Bálint: Értjük-­e Teleki Pál nagyságát? Gondolatok Ablonczy Balázs tanulmányai olvastán – [június] 72. p.

TÖRÖK Bálint: Kísérlet és kudarc? (Palasik Mária: A jogállam megteremtésének kísérlete és kudarca Magyarországon. 1944–1949. Bp., 2000) – [augusztus] 170. p.

TÖRÖK Bálint: Válasz Ablonczy Balázs „Válasz”-­ára – [december] 205. p.

 

ÚJHÁZI Péter: „… A jobb képeken teljesen ott kell, hogy legyek” (Nagy T. Katalin beszélgetése) – [június] 146. p.

 

VÁRKONYI Nándor levele Kodolányi Jánoshoz 1949. I. 9-én – [április] 164. p.

VÁRNAGY Ildikó: Nem is olyan magasak ezek a New York-­i felhőkarcolók! – [április] 195. p.

VÁRNAGY Ildikó: Nő művészek, művésznők, nőnemű emberek (Modern magyar nőművészet-­történet. Szerk. Keserű Katalin, Kijárat Kiadó 2000. Women’s Art in Hungary 1960–2000 Ernst Museum Budapest 20 Sept–11 Oct) – [február] 192. p.

VÁRNAGY Ildikó: Szobrászaton innen és túl. Gondolatok a millenniumi tárlat kapcsán – [június] 194. p.

VÁRNAGY Ildikó: Szobrászportré írásban. Hadik Gyula – [október] 177. p.

VASAS Géza: Magyar nemzetfelfogások a dualizmus korában I. Fogalommeghatározások keringője – [február] 99. p.

VASAS Géza: Magyar nemzetfelfogások a dualizmus korában II. – [június] 91. p.

VEKERDI József: Holt nyelv – élő kultúra (Ocsenás Tamás beszélgetése) – [augusztus] 104. p.

VERESS László: Az utolsó pillanat – [február] 86. p.

 

 

 

A Magyar Szemle tematikus mutatója

 

2001

 

 

 

Beszélgetés, interjú

BALÁZS Sándor: A kérdezés praxisa. Beszélgetés Radnóti Sándor művészetfilozófussal – [április] 36. p.

BARÁTH Edina: Gyarmathy Lívia (Színkép) – [február] 147. p.

BENCSIK István–­ JOVÁNOVICS György: „A 360 fok misztérium” Bencsik István és Jovánovics György párhuzamos beszédei a szobrászatról – [augusztus] 117. p.

HORNYIK Miklós: Benedikty-­Horváth Tamás (Színkép) – [február] 149. p.

HORNYIK Miklós: Beszélgetés Tornai Józseffel – [augusztus] 115. p.

HORNYIK Miklós: Színkép: két beszélgetés Németh Lászlóról (Beszélgetés Lakatosné dr. Németh Ágnessel és Domokos Mátyással) – [június] 41. p.

KECSKEMÉTI Kálmán: Kodolányi László királyportréi (Beszélgetés Cserményi Vajkkal és Kodolányi Lászlóval) – [október] 152. p.

MOLNÁR Pál: Stratégiai ágazatok – kiárusítás után. Járosi Márton helyreállítaná a nemzeti energiapolitikát (Beszélgetés Járosi Mártonnal) – [augusztus] 82. p.

NAGY T. Katalin: „… A jobb képeken teljesen ott kell, hogy legyek” Beszélgetés Újházi Péter festőművésszel – [június] 146. p.

OCSENÁS Tamás: Holt nyelv – élő kultúra. Beszélgetés Vekerdi Józseffel – [augusztus] 104. p.

OCSENÁS Tamás: Móser Zoltán (Színkép) – [február] 152. p.

SZABÓ Katalin: „Béke az érkezőnek, áldás a távozónak!” Beszélgetés dr. Korzenszky Richárddal, a tihanyi bencés apátság perjelével – [április] 102. p.

 

Emlékezés

BORBÁNDI Gyula: Szellem és erkölcs. Emlékezés a negyven évvel ezelőtt elhunyt Csécsy Imrére – [április] 145. p.

KUBINYI András: Györffy György és műve – [június] 160. p.

 

Energetika

MOLNÁR Pál: Stratégiai ágazatok – kiárusítás után. Járosi Márton helyreállítaná a nemzeti energiapolitikát (Beszélgetés Járosi Mártonnal) – [augusztus] 82. p.

 

Esszé

BÖHME, Jakob: Földi és Égi Misztériumról (részlet) – [augusztus] 155. p.

CZAKÓ Gábor: Hagyomány – [június] 3. p.

GRÓH Gáspár: Az üldözők diadala? – [október] 3. p.

GRÓH Gáspár: Botránykő a vízben – [április] 3. p.

GRÓH Gáspár: Két bagoly. W. Gy. emlékének – [december] 3. p.

GRÓH Gáspár: Verseny, monopólium, alternatíva – [­augusz­tus] 3. p.

KODOLÁNYI János levele Várkonyi Nándorhoz – [­feb­ruár] 161. p.

MIKLÓSSY Endre: Egmont – [október] 158. p.

SNEÉ Péter: Káoszgyakorlati jegyzetek – [április] 71. p.

SZABADOS György: Időszerűség és lábadozás. A ham­vasi szellem aktualitása – [augusztus] 146. p.

SZABADOS György: Levél Koppenhágából – [december] 206. p.

SZABÓ Lajos: Mammon (Tény és titok, 1999. részlet) – [december] 137. p.

SZEPESI Attila: Lélek illata – [december] 125. p.

VÁRKONYI Nándor levele Kodolányi Jánoshoz 1949. I. 9-én – [április] 164. p.

 

Építészet

KUBINSZKY Mihály: Visszatekintés a huszadik század magyar építészetére II. – [április] 112. p.

 

Etika

MÁDL Ferenc: Erkölcsi értékek az európai integrációban – [április] 7. p.

 

Gazdaság, globalizáció

BODOSI György: Családi gazdaságok – múlt, jelen, jövő – [december] 98. p.

GRANASZTÓI György: Három megjegyzés a globa­li­zá­ció­val kapcsolatban – [június] 8. p.

KODOLÁNYI Gyula: Művészet és globalizáció. Jegyzetek – [június] 17. p.

SOMODY Imre: A mi kihívásunk – [február] 51. p.

 

Irodalom

CZAKÓ Gábor–­BANGA Ferenc: Magyar rémmesék. Az első gyónó – [február] 159. p.

CZAKÓ Gábor–­BANGA Ferenc: Magyar rémmesék. Egyházalapítás – [április] 159. p.

CZAKÓ Gábor–­BANGA Ferenc: Magyar rémmesék. Szakácskönyv – [június] 157. p.

CZAKÓ Gábor–­BANGA Ferenc: Maradék magyar – [december] 133. p.

CZAKÓ Gábor–­BANGA Ferenc: Rablójog – [október] 155. p.

SZEPESI Attila: Lélek illata – [december] 125. p.

 

Irodalomtörténet, irodalomelmélet

KODOLÁNYI Gyula: Nyelvünk az ezredfordulón – [február] 3. p.

MÓROCZ Zsolt: Ottlik és Ottlik I. – [október] 128. p.

MÓROCZ Zsolt: Ottlik és Ottlik II. Valóság és modell – [december] 114. p.

SZABÓ Magda: Ikerregény. Mohás Lívia smaragdzöld optikája – [április] 88. p.

SZEGEDY-­MASZÁK Mihály: Vörösmarty Mihály – [február] 7. p.

SZEPESI Attila: A sátán temploma – [október] 142. p.

TAXNER-­TÓTH Ernő: A nyelvteremtő emlékezete – [február] 15. p.

TAXNER-­TÓTH Ernő: Nyelv, megértés, hagyomány – [október] 116. p.

 

Jog, jogtudomány

ISÉPY Tamás: Jogrend és jogalkotás a rendszerváltozás tükrében – [augusztus] 26. p.

 

Képzőművészet

BENCSIK István–­ JOVÁNOVICS György: „A 360 fok misztérium” Bencsik István és Jovánovics György párhuzamos beszédei a szobrászatról – [augusztus] 117. p.

KECSKEMÉTI Kálmán: Kodolányi László királyportréi (Beszélgetés Cserményi Vajkkal és Kodolányi Lászlóval) – [október] 152. p.

NAGY Katalin, T.: „… A jobb képeken teljesen ott kell, hogy legyek” Beszélgetés Újházi Péter festőművésszel – [június] 146. p.

 

Mezőgazdaság

VERESS László: Az utolsó pillanat – [február] 86. p.

 

Nemzet, nemzetiség, kisebbség

BEKE György: A párbeszéd papja – [február] 129. p.

ELEK István: Magyarnak lenni most – [december] 6. p.

VASAS Géza: Magyar nemzetfelfogások a dualizmus korában. I. Fogalommeghatározások keringője – [­feb­ruár] 99. p.

VASAS Géza: Magyar nemzetfelfogások a dualizmus korában II. – [június] 91. p.

 

Körkép (kritika, recenzió, ismertetés, szemle)


Belpolitika

GÁSPÁR G. János: A dabasi főpróba – [június] 208. p.

GÁSPÁR G. János: Egy utólagos felszólalás margójára – [december] 182. p.

GÁSPÁR G. János: Elvtársak, úrtársak – [augusztus] 194. p.

GÁSPÁR G. János: Politikai látványkonyha és stratégiai átalakulása – [október] 192. p.

GÁSPÁR G. János: Történelem, politika, ezredvég, idő – [február] 207. p.

GÁSPÁR G. János: Új társadalmi integráció felé? – [április] 207. p.

 

Emlékezés

GRANASZTÓI György: Györffy György (1917–2000) – [február] 215. p.

LUKÁTS János: A „szigorú virrasztó” ébresztése – [április] 185. p.

 

Építészet

KUBINSZKY Mihály: A modernizálódó soproni Lőver – [február] 200. p.

KUBINSZKY Mihály: Westend város a Váci úton – [­jú­nius] 204. p.

SZEPESI Attila: A jelenvaló ősvilág (Kunkovács László: ősépítmények – népi építészetünk archaikus rétege. A Kós Károly Alapítvány és az Örökség Könyvműhely kiadása, Bp., 2000.) – [április] 183. p.

 

Film

TÓTH Klára: A méltóbb létezés vágya – [december] 179. p.

TÓTH Klára: Csak lazán, könnyedén? – [június] 201. p.

TÓTH Klára: Emberi arcunk – [február] 198. p.

TÓTH Klára: Megkésett krónika – [augusztus] 192. p.

TÓTH Klára: Történelemmentes tudat – [október] 184. p.

 

Irodalom, irodalomtörténet

BEKE György: Szabédi László és a történelem (Kántor Lajos: Erdélyi sorskerék – Szabédi László és a történelem. Bp., 1999) [június] 175. p.

ERDÉSZ Ádám: Túl a szövegen (Ács Margit: A hely hívása. Antológia Kiadó, 2000) – [február] 164. p.

GRÓH Gáspár: A komcsizás mint olyan (Kukorelly Endre: Rom – A szovjetónió története. Jelenkor, Pécs, 2000.) – [április] 176. p.

GRÓH Gáspár: Az időtlenség ideje (Szepesi Attila: A béka kertje. Bp., 2001) – [augusztus] 180. p.

GRÓH Gáspár: Németh László, a klasszikus (Németh László – A minőség forradalmára. Bp., 2001) – [június] 167. p.

JUHÁSZ Ferenc: Virágasszony – [december] 169. p.

NAGY Gáspár: A szemlélet tágassága (Papp Endre szerk: A névjegyen. Bp., Magyar Napló, 2001.) – [december] 165. p.

SNEÉ Péter: Szerep és szerep (Witold Gombrowicz: Napló 1953–1956. Ford. Pályi András. Kalligram, Pozsony, 2000) – [április] 172. p.

STURM László: A szépség vonzása (Takáts Gyula: Már Drangalag viszi. Nap Kiadó, 2001) – [október] 169. p.

STURM László: Szenvedélyes közöny (Fehér Béla: Filkó. Bp., 2000) – [augusztus] 175. p.

STURM László: Vállalt személyesség (Alexa Károly: Ugyanazon gyuradékból. Kortárs Kiadó, Bp., 2000.)– [április] 165. p.

TÓTH Klára: „Pusztán a pontosság miatt…” – [április] 202. p.

 

Képzőművészet

JUHÁSZ Ferenc: Virágasszony – [december] 169. p.

KASZÁS Gábor: Az ábrázolás ábrázolása (Türk Péter kiállítása (2001. október 26.–­december 5. Pintér Sonja Galéria)– [december] 170. p.

SNEÉ Péter: Kívül-­belül-­oldalt (György Péter: Néma hagyomány – kollektív felejtés és kései múltértelmezés 1956–1989-­ben [a régmúlttól az örökségig] Bp., 2000) – [június] 190. p.

VÁRNAGY Ildikó: Nem is olyan magasak ezek a New York-­i felhőkarcolók! – [április] 195. p.

VÁRNAGY Ildikó: Nő művészek, művésznők, nőnemű emberek (Modern magyar nőművészet-­történet. Szerk. Keserű Katalin, Kijárat Kiadó 2000. Women’s Art in Hungary 1960–2000 Ernst Museum Budapest 20 Sept–11 Oct) – [február] 192. p.

VÁRNAGY Ildikó: Szobrászaton innen és túl. Gondolatok a millenniumi tárlat kapcsán – [június] 194. p.

VÁRNAGY Ildikó: Szobrászportré írásban. Hadik Gyula – [október] 177. p.

 

Közlekedés

KUBINSZKY Mihály: Gyorsuló vasutak – [október] 187. p.

KUBINSZKY Mihály: Volt egyszer egy Déli Vasút – [­augusz­tus] 185. p.

 

Külpolitika

HAMZA Gábor: A macedón kérdés az európai politikában I. – [október] 202. p.

HAMZA Gábor: A macedón kérdés az európai politikában II. – [december] 192. p.

KISS J. László: Osztrák külpolitika és az EU kibővülése: aktív szomszédpolitika avagy „közép-­európai érdekközösség” az integráció útján – [augusztus] 202. p.

 

Ökológia

MIKLÓSSY Endre: Természet, rend, szabadság (Természet és szabadság. Humánökológiai olvasókönyv. Szerk. Lányi András. Osiris, 2000. György Lajos: Vissza a kozmikus rendhez. Föld Napja Alapítvány, 2000.) – [december] 148. p.

 

Színház

METZ Katalin: Az élet árnyékos térfelén – [december] 173. p.

METZ Katalin: Démoni indulatok hálójában – [augusztus] 190. p.

METZ Katalin: Főszerepben a díszlet (Ezio Frigerio kiállítása az Ernst Múzeumban) – [február] 188. p.

METZ Katalin: Hatalom és idegenség – [április] 192. p.

METZ Katalin: Láthatatlan kapuk – [június] 197. p.

METZ Katalin: Szellemidézés – mesterfokon – [október] 182. p.

METZ Katalin: Színházak – európai mércével – [február] 183. p.

 

Történelem

ABLONCZY Balázs: Válasz Török Bálintnak – [október] 211 p.

BEKE György: Szabédi László és a történelem (Kántor Lajos: Erdélyi sorskerék – Szabédi László és a történelem. Bp., 1999) [június] 175. p.

BORBÁNDI Gyula: Egy élet diktatúrák árnyékában (Haas György: Diktatúrák árnyékában, Tildy Zoltán élete. Magyar Napló, Budapest, 2000.) – [december] 139. p.

BORBÁNDI Gyula: Magyarország sorsdöntő három éve. 1941–1944 (Czettler Antal: A mi kis élethalál kérdéseink. A magyar külpolitika a hadba lépéstől a német megszállásig. Bp., 2000) – [augusztus] 158. p.

BRENNER János: Egy jubileum alkalmából – [október] 165. p.

ERDÉSZ Ádám: A párt ökle (Kiszely Gábor: Az ÁVH – Egy erőszakszervezet története. Bp., 2000) – [június] 184. p.

GÁSPÁR G. János: Történelem, politika, ezredvég, idő – [február] 207. p.

KOVÁCS G. László: Hitler Bécsben. Nyomozás egy ismeretlen fiatalember után (Brigitte Hamann: Bécs és Hitler. Egy diktátor tanulóévei. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2000.) – [február] 169. p.

MOLNÁR Pál: A Kossuth téri vérengzés (Kő András-­Nagy J. Lambert: Kossuth tér 1956. Teleki László Alapítvány, 2001) – [október] 161. p.

SNEÉ Péter: Kívül-­belül-­oldalt (György Péter: Néma hagyomány – kollektív felejtés és kései múltértelmezés 1956–1989-­ben [a régmúlttól az örökségig] Bp., 2000) – [június] 190. p.

TÖRÖK Bálint: A hűség könyve. Száz éve született Esterházy János (Esterházy János: A kisebbségi kérdés. Válogatott írások, beszédek, interjúk. Ister, Budapest, 2000.) – [február] 178. p.

TÖRÖK Bálint: Kísérlet és kudarc? (Palasik Mária: A jogállam megteremtésének kísérlete és kudarca Magyarországon. 1944–1949. Bp., 2000) – [augusztus] 170. p.

TÖRÖK Bálint: Válasz Ablonczy Balázs „Válasz”-­ára – [december] 205. p.

 

Társadalom

SNEÉ Péter: Tisztelgés és ünneplés (Törések és kötések a magyar társadalomban. Szerk. Elekes Zsuzsanna és Spéder Zsolt. Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság – Századvég Kiadó, Budapest 2000. Emberi viszonyok. Cseh-­Szombathy László tiszteletére. Szerk. Spéder Zsolt, Tóth Pál Péter. Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság – Századvég Kiadó, 2000.) – [december] 158. p.

Mátyus Alíz: Ez az a föld (Kőváry E. Péter: Ez az a föld… Bp., Magyar Napló, 2001) – [december] 162. p.

 

Kultúra

EGEDY Gergely: (Multi)kultúra – konzervatív olvasatban – [április] 52. p.

NÁDASDY Ferenc: Nádasdy Alapítvány és Akadémia – [október] 98. p.

SNEÉ Péter: Káoszgyakorlati jegyzetek – [április] 71. p.

 

Külpolitika

KODOLÁNYI Gyula: A mese igaz. Antall József 1990-­es külpolitikai kezdeményezései – [december] 20. p.

OPLATKA András: Magyarország és Európa – [december] 12. p.

 

Oktatáspolitika

KULIN Ferenc: Tudás és személyesség. A kulturális folytánosság elve az oktatás(politiká)ban – [február] 59. p.

POKORNI Zoltán: Oktatás és nevelés ma – [október] 86. p.

 

Orvostudomány, egészségügy

HÁMORI József: Az emberi agy és a nyelv – [október] 103. p.

SKRABSKI Árpád: Együttműködő vállalkozói magatartás az egészségügyben – [december] 87. p.

 

Politika, politológia

GÁBOR Róbert: A szociáldemokrácia elszakadása a marxizmustól – [április] 136. p.

GÁBOR Róbert: Liberális kapitalizmus vagy szociáldemokrácia – [december] 72. p.

 

Pszichológia

MOHÁS Lívia: Noémi esete. A spiritualitás tévútján – [június] 129. p.

 

Szociológia

KOPP Mária–SKRABSKI Árpád: Társadalmi tőke Magyarországon – [október] 77. p.

 

Történelem

ANDRÁS Károly: Hidegháború és lélektani hadviselés. A Szabad Európa Rádióról – [augusztus] 45. p.

ANDRÁS Károly: Hidegháború és lélektani hadviselés. A Szabad Európa Rádióról II. – [október] 20. p.

BEKE György: A párbeszéd papja – [február] 129. p.

CZETTLER Antal: Lengyel tervek Közép-­Európa újrarendezésére, és Kárpátalja visszatérése a magyar anyaországhoz 1939 márciusában I. – [augusztus] 63. p.

CZETTLER Antal: Lengyel tervek Közép–Európa újrarendezésére, és Kárpátalja visszatérése a magyar anyaországhoz 1939 márciusában II. – [október] 54. p.

GEREBEN Ágnes: A szovjet egyházpolitika gyökerei. Az ortodox egyház 1925 után – [december] 35. p.

GYÖRFFY György: István király és műve (részlet) – [június] 165. p.

HAAS György: A felvidék és a párizsi békerendszer I. – [december] 56. p.

HERCZEGH Géza: Kádár és kora I. – [augusztus] 6. p.

HERCZEGH Géza: Kádár János és kora II. – [október] 7. p.

JUHÁSZ László: A Szabad Európa Rádió bécsi tudósítója voltam – [október] 43. p.

KUBINYI András: Györffy György és műve – [június] 160. p.

MIKLÓSSY Endre: Egmont – [október] 158. p.

PRITZ Pál: Bárdossy és Teleki (Részletek a szerző Bár­dossy László című könyvéből) – [június] 52. p.

SÜTő András: Tamási Áron esete Groza Péterrel – [­feb­ruár] 35. p.

TÖRÖK Bálint: Értjük-­e Teleki Pál nagyságát? Gondolatok Ablonczy Balázs tanulmányai olvastán – [június] 72. p.

VASAS Géza: Magyar nemzetfelfogások a dualizmus korában I. Fogalommeghatározások keringője – [február] 99. p.

VASAS Géza: Magyar nemzetfelfogások a dualizmus korában II. – [június] 91. p.

 

Űrkutatás

BEJCZY Antal: Az űrkutatás modern perspektívái – [április] 12. p.

 

 

 

A Magyar Szemle illusztrációi

 

2001


 


 

A felsőtest a belégzés állapotában (dokumentumfotó) – [augusztus] 21. p.

A Jupiter bolygó Európa holdját befedő vastag jégréteg érdekes felületi formaképződései. Galileo űrszonda felvétele, 1999. – [április] 30. p.

A Mars kb. 4000 km hosszú óriás szakadéka (Valles Mari­ne­ris) egyik lejtőrészletének sokatmondó felületi rétegződése. MGS űrszonda felvétele, 2000. – [április] 15. p.

A négyzethálóval megvilágított felsőtest a kilégzés állapotában (dokumentumfotó) – [augusztus] 20. p.

ANNA Margit: Lilith, 1967. – [február] 119. p.

BANGA Ferenc: Az első gyónó – [február] 160. p.

BANGA Ferenc: Egyházalapítás – [április] 159. p.

BANGA Ferenc: Maradék magyar – [december] 134. p.

BANGA Ferenc: Rablójog – [október] 156. p.

BANGA Ferenc: Szakácskönyv – [június] 159. p.

Beethoven: Fidelio. Milano, Teatro alla Scala, 1999. Rendező H. Werner Herzog (Színpadkép) – [február] 76. p.

BENCSIK István: A szigetvári Magyar millenniumi emlékmű részlete – [augusztus] 120. p.

BENCSIK István: Európa – [augusztus] 40. p.

BENCSIK István: Has – [augusztus] külső borító

BENCSIK István: Női fej – [augusztus] 76. p.

BENCSIK István: Női mellkas (belégzés) – [augusztus] 59. p.

BENCSIK István: Spirál (köldök) – [augusztus] 101. p.

BERKI Viola: Archaikus ima – [december] 145. p.

BERKI Viola: Erdei Boldogasszony – [december] 197. p.

BERKI Viola: Kioszk – [december] 31. p.

BERKI Viola: Kis templom – [december] 44. p.

BERKI Viola: Kosovo – [december] 177. p.

BERKI Viola: Kun László táborozása – [december] 123. p.

BERKI Viola: Meditáció – [december] 75. p.

BERKI Viola: Nosztalgia – [december] 95. p.

BERKI Viola: Odaát – [december] külső borító

BERKI Viola: Régi gáztartály – [december] 15. p.

BERKI Viola: Találkozás – [december] 161. p.

BERKI Viola: Találkozás a magyar irodalom forrása körül – [december] 109. p.

BERKI Viola: Utolsó vacsora – [december] 61. p.

BIKÁCSY Daniella: Tér Marseille-­ben, 1997. Sulyok Miklós felvétele – [február] 191. p.

Cherubini: Médea. Opéra de Paris, 1986. Rendező Liliana Cavani (Színpadkép) – [február] 48. p.

CZIGÁNY Tamás: Apor Vilmos Iskola, Győr, 1993. – [április] 119. p.

CSÁGOLY Ferenc: Apartmanház, Budapest, 1999. – [április] 167. p.

CSETE György: Megbékélés-­kápolna, Beremend, 1998. – [április] 118. p.

Csillagok születése a Sas csillagképben, a Földtől hétezer fényév távolságban. Hubble űrteleszkóp felvétele, 1995. – [április] 31. p.

DÉVÉNYI Tamás–­MAGYARI Éva: Az Inter-­Európa Bank székháza, Budapest, 1990–98. – [április] 48. p.

Egy felszakadt jégmezőn kialakult új jeges felület a Jupiter bolygó Európa holdján. Galileo űrszonda felvétele, 1999. – [április] 23. p.

Goldoni: Két úr szolgája. Milánó, Piccolo Teátro, 1963. Rendező G. Strehler (Színpadkép) – [február] 9. p.

GULYÁS János felvétele: Schaár Erzsébet: Utca, 1974. – [február] 104. p.

HADIK Gyula: Bánat – [október] 31. p.

HADIK Gyula: Egyedül – [október] 46. p.

HADIK Gyula: Egyedül (részlet) – [október] 63. p.

HADIK Gyula: Lev Tolsztoj emlékére – [október] 79. p.

HADIK Gyula: Lev Tolsztoj emlékére (részlet) – [október] 95. p.

HADIK Gyula: Nagyanyám emlékére – [október] 105. p.

HADIK Gyula: Nagyanyám emlékére (részlet) – [október] 122. p.

HADIK Gyula: Régi emlék – [október] 15. p.

HADIK Gyula: Régi emlék (részlet) – [október] külső ­bo­rító

JOVÁNOVICS György: Ember – [augusztus] 181. p.

JOVÁNOVICS György: Fekvő – [augusztus] 141. p.

JOVÁNOVICS György: Konklúzió–fénytár II. – [augusztus] 200. p.

JOVÁNOVICS György: Liza Wiatbruck J. Gy.-­vel sakkozik annak műtermében – [augusztus] 160. p.

KESERű Ilona: Üzenet, 1968. Szabóky Zsolt felvétele – [február] 133. p.

Késő őszi fagy nyomai a Mars északi sarkvidéke közelében lévő homokbuckákon. MGS űrszonda felvétele, 1999. – [április] 22. p.

Királygaléria a székesfehérvári romkertben – [október] 209. p.

KODOLÁNYI László: III. Béla – [október] 167. p.

KODOLÁNYI László: István király – [október] 137. p.

KODOLÁNYI László: Könyves Kálmán – [október] 181. p.

KODOLÁNYI László: Mátyás király – [október] 197. p.

KODOLÁNYI László: Szent Imre temetése – [október] 149. p.

Kráterrészlet a Marson, a kráter falából kitörő aránylag „friss” vízfolyás nyomaival. MGS űrszonda felvétele, 2000. – [április] 14. p.

LÁZÁR Antal–­REIMHOLZ Péter: Siemens Telefongyár belső udvara, Budapest, 1999. – [április] 166. p.

LOVAS Ilona: Installáció 13., 1991. – [február] 144. p.

MAGYARI Éva–DÉVÉNYI Tamás: Az Inter-­Európa Bank székháza, Budapest, 1990–98. – [április] 48. p.

MAKONA Kft.: Versenyuszoda, Eger. Oldalhomlokzat. – [április] 98–99. p.

MAKOVECZ Imre: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba, 2000. – [április] 49. p.

MAKOVECZ Imre: Versenyuszoda, főbejárat, Eger, 2000. – [április] 76. p.

MAYER Berta: Két oszlop I-­II., 1998. Sulyok Miklós felvétele – [február] 204. p.

Minkus: A bajadér. Opéra de Paris, 1992. Rendező R. Nurejev (Színpadkép) – [február] 63. p.

MoliÊre: A fösvény. Villeurbanne, Théâtre National Populaire, 1986. Rendező R. Planchon (Színpadkép) – [február] 91. p.

MoliÊre: Don Juan. Villeurbanne, Théâtre National Populaire, 1980. Rendező R. Planchon (Színpadkép) – [február] 32. p.

Mozart: Figaro házassága. Opera de Paris, Palais Garnier, Opéra Royal, Château de Versailles, 1973. Rendező G. Strehler (Színpadkép) – [február] 20. p.

REIMHOLZ Péter–­LÁZÁR Antal: Siemens Telefongyár belső udvara, Budapest, 1999. – [április] 166. p.

SCHAÁR Erzsébet: Utca, 1974. Gulyás János felvétele – [február] 104. p.

SIMSAY Ildikó: Néma kacsa két disznóval, 1996–97. Sulyok Miklós felvétele – [február] 177. p.

SULYOK Miklós felvétele: Bikácsy Daniella: Tér Marseille-­ben, 1997. – [február] 191. p.

SULYOK Miklós felvétele: Mayer Berta: Két oszlop I-­II., 1998. – [február] 204. p.

SULYOK Miklós felvétele: Simsay Ildikó: Néma kacsa két disznóval, 1996–97. – [február] 177. p.

SZABÓKY Zsolt felvétele: Keserű Ilona: Üzenet, 1968. – [február] 133. p.

ÚJHÁZY Péter: „Érettségi tabló” – [június] 82. p.

ÚJHÁZY Péter: „Volt szlovák kocsmakép” – [június] 99. p.

ÚJHÁZY Péter: Nadapi kert – pünkösdi rózsa – [június] 64. p.

ÚJHÁZY Péter: Örs vezér tér (részlet) I. – [június] külső borító

ÚJHÁZY Péter: Örs vezér tér (részlet) II. – [június] 12. p.

ÚJHÁZY Péter: Örs vezér tér (részlet) III. – [június] 29. p.

ÚJHÁZY Péter: Örs vezér tér (részlet) IV. – [június] 46. p.

ÚJHÁZY Péter: Természetem II. – [június] 151. p.

ÚJHÁZY Péter: Természetem IV. – [június] 116. p.

ÚJHÁZY Péter: Zöld démon – [június] 135. p.

VADÁSZ György: A jel. Hannoveri magyar pavilon, 2000. – [április] 198. p.

VÁGÓ, Pierre: Központi Bank, udvarrészlet, Tunisz, 1953. – [április] 199. p.

VISZLAI József: Deák tér, Sopron, 1996–98. – [április] 140. p.« vissza