Felhasználónév: Jelszó: Elfelejtette a jelszavát?Regisztráció
Danube Institute
Magyar Fejlesztési Bank Zrt.
NKA
OTP Bank
Prima Prissima díj 2003
EEM
Príma-díj
Magyarország Barátai Alapítvány
Polgári Magyarországért Alapítvány
Batthány Alapítvány
NMI

A Magyar Szemle tematikus és betűrendes mutatója 2002

 

A Magyar Szemle szerzői betűrendes mutatója

 


2002
ANDRÁS Sándor: A magyarság Európában, Európa a magyarságban – [április] 16. p.


ÁCS Margit: Írói alkímia. Kényes kérdések Jókai Anna Napok című regényében – [augusztus] 127. p.


BALLA Bálint: Szorokin, a szeretet szociológusa – [­jú­nius] 48. p.

BANGA Ferenc–CZAKÓ Gábor: Magyar rémmesék. Mi árt jobban az egészségnek – [augusztus] 147. p.

BANGA Ferenc–CZAKÓ Gábor: A rend(s)őre – [április] 144. p.

BANGA Ferenc–CZAKÓ Gábor: Magyar rémmesék. A kockás halacska – [december] 108. p.

BANGA Ferenc–CZAKÓ Gábor: Magyar rémmesék. A teljes élet – [október] 63. p.

BANGA Ferenc–CZAKÓ Gábor: Szerbhit – [február] 134. p.

BANGA Ferenc–CZAKÓ Gábor: Vitéz Eszter és az Isten – [június] 119. p.

BEKE György: Kisebbségi léthelyzetek (Hornyik Miklós: Határsértés. Istar Kiadó, 2002) – [augusztus] 169. p.

BICSKEI Zoltán: Miként élesszük újra a filmet? Röpirat a filmért – [október] 45. p.

BRENNER János: őszi szezon Berlinben – [február] 158. p.

BRENNER János: Választások után – válaszok nélkül. Han­gulatjelentés Berlinből – 2002 ősze a politikában és kultúrában – [december] 200. p.


CZAKÓ Gábor: A humor, avagy az odája és a visszája – [augusztus] 112. p.

CZAKÓ Gábor: A kör négyszögesítése – [április] 147. p.

CZAKÓ Gábor–BANGA Ferenc: A rend(s)őre – [április] 144. p.

CZAKÓ Gábor–BANGA Ferenc: Magyar rémmesék. A kockás halacska – [december] 108. p.

CZAKÓ Gábor–BANGA Ferenc: Magyar rémmesék. A teljes élet – [október] 63. p.

CZAKÓ Gábor–BANGA Ferenc: Magyar rémmesék. Mi árt jobban az egészségnek – [augusztus] 147. p.

CZAKÓ Gábor–BANGA Ferenc: Szerbhit – [február] 134. p.

CZAKÓ Gábor–BANGA Ferenc: Vitéz Eszter és az Isten – [június] 119. p.


ELIADE, Mircea: A szent és a profán (Részlet) – [augusztus] 150. p.

ELIADE, Mircea: A szent és a profán (Részlet) – [június] 122. p.

ERDŐDY Gábor: Behódolás vagy nemzeti önvédelem. Kossuth Lajos és az 1848. évi szeptemberi válság – [augusztus] 39. p.


GÁLFALVI Zsolt: Globalizáció és kultúra – [december] 28. p.

GÁSPÁR G. János: „Bal, jobb, bal!”, avagy a választások éve után – [december] 190. p.

GÁSPÁR G. János: A kampány-­kormány száz napja – [október] 208. p.

GÁSPÁR G. János: Ferdeségek, ferdítések – [április] 190. p.

GÁSPÁR G. János: Mire ad választ a választás? Kánikulai tűnődések – [augusztus] 199. p.

GÁSPÁR G. János: Polgári kormányzás, polgárosodó ország – [február] 180. p.

GÁSPÁR G. János: Választás után – [június] 157. p.

GERENCSÉR Rita: Kortárs zene a Pesti Vigadóban. Mini-Fesztivál 2002 – [február] 164. p.

G. FODOR Gábor: „Politikai szecesszió” – a „kivonulás politikája”. Méray-­Horváth Károly „alkalmazott politikatudománya” – [augusztus] 66. p.

GRANASZTÓI György: Sztálin és a titokzatos élet (Kun Miklós: Az ismeretlen Sztálin. Bp., PolgART, 2002) – [június] 125. p.

GRANASZTÓI György: Zsidókérdés? A lelkiismeret fájdalma vagy a harc eszköze? – [december] 35. p.

GRÓH Gáspár: A világ mint szabadság és végzet (Szilágyi István: Hollóidő. Bp., Magvető, 2001) – [április] 157. p.

GRÓH Gáspár: Korok és pörök (Vázsonyi Bálint: Dohnányi Ernő. Nap Kiadó, Budapest, 2002.) – [december] 173. p.

GRÓH Gáspár: Nemzetállam vagy polgári elvek (Miroslaw Kusy: A magyarkérdés Szlovákiában. Pozsony, Kalligram, 2002.) – [október] 167. p.

GRÓH Gáspár: Özönvizek között – [június] 3. p.


GYÖKÖSSY Endre: Isten elfelejtett nyelve, az álom – [december] 156. p.

GYULAI György: Országgyűlési választások Közép-­Kelet-­Európában I. – [augusztus] 210. p.

GYULAI György: Országgyűlési választások Közép-­Kelet-­Európában II. – [október] 215. p.


HAAS György: A Felvidék és a párizsi békerendszer II. – [február] 62. p.

HAMVAS Béla: 1956. Patmosz I, Interview – [október] 146. p.

HAMVAS Béla: Levél V. J.-­hez – [február] 137. p.

HELTAI Gyöngyi: A Fáklyaláng Erdélyben. Magyar témák, motívumok a romániai magyar színpadokon az ötvenes években – [december] 123. p.

HOPPÁL Mihály: A hagyományalapú társadalomról – [február] 33. p.

HORKAY HÖRCHER Ferenc: Alkotmányos rend és gyakorlati bölcsesség. Edmund Burke és a brit konzervativizmus hagyatéka Molnár Attila Károly monográfiájában I. – [február] 95. p.

HORKAY HÖRCHER Ferenc: Alkotmányos rend és gyakorlati bölcsesség. Edmund Burke és a brit konzervativizmus hagyatéka Molnár Attila Károly monográfiájában II. – [április] 78. p.

HORVÁTH János: A korszerű családi gazdaság – [december] 15 p.

HORVÁTH János: Hazatért Kiss Sándor (1918–1982) közéleti hagyatéka – [február] 20. p.


ISÉPY Tamás: Barankovics István emlékezete – [február] 17. p.


JOBBÁGYI Gábor: A néma talp. Tóth Ilona, az orvosi kar mártírja I. – [február] 73. p.

JOBBÁGYI Gábor: A néma talp. Tóth Ilona, az orvosi kar mártírja II. – [április] 51. p.

JOBBÁGYI Gábor: A néma talp. Tóth Ilona, az orvosi kar mártírja III. – [június] 66. p.

JOVÁNOVICS György: A művészi ábrázolás rejtett tartalékai. Veszelszky Béla képei a St. art Galériában – [december] 159. p.


KÁPOLNAI Iván: Kiutak a magyar népesedési tragédiából (Für Lajos: Magyar sors a Kárpát-­medencében. Népesedésünk évszázadai 896–2000. Kairosz Kiadó, Budapest, 2001) – [április] 174. p.

KASZÁS Gábor: Árral szemben (Plein-­air – Konkoly Gyula kiállítása. Műcsarnok 2001. december 12.–2002. ­ja­nuár 13.) – [február] 161. p.

KODOLÁNYI Gyula: A Magyar Szemle tíz évéről – [december] 3. p.

KODOLÁNYI Gyula: A megújulás ösztöne – [február] 3. p.

KODOLÁNYI Gyula: A világhálón fönnakadva – [október] 3. p.

KODOLÁNYI Gyula: Kereszteződések – [április] 3. p.

KODOLÁNYI Gyula: Új magyar komédia. Balzac, Fitzgerald, Móricz – [augusztus] 3. p.

KOVÁCS László, G.: Egy szemtanú visszanéz (Gratz Gusztáv: Magyarország a két világháború között. Osiris Kiadó, Budapest, 2001) – [február] 139. p.

KÖRMENDY Zsuzsa: Alászállás a pokol köreibe. Feljegyzés a Terror Házából – [október] 122. p.

KUBINSZKY Mihály: A bécsi Gasometer – [augusztus] 188. p.

KUBINSZKY Mihály: Az Európa-­udvar Komáromban – [december] 181. p.

KUBINSZKY Mihály: Emlékezés Menyhárd Istvánra (1902–1969) – [október] 194. p.

KUBINSZKY Mihály: Illeszkedés és teremtés. Jánossy György építész (1923–1998) (Jánossy György építőművész 1923–1998. Szerkesztő Ferkai András. 6 BT Kiadó, 2001) – [február] 176. p.

KUBINSZKY Mihály: Száz éve született Breuer Marcel építész – [június] 152. p.

KUBINSZKY Mihály: Tengerre, magyar – [április] 195. p.

KULIN Ferenc: Szabálytalan recenzió – [augusztus] 6. p.

KULIN György: Az időszerű Kossuth. Gondolatok Szabad György könyvéről – [október] 6. p.


LÁSZLÓFFY Aladár: Berzsenyi – [június] 137. p.

LÁSZLÓFFY Aladár: Hogyan épül a szakadék (Pascal: Gondolatok. Pödör László fordítása. LAZI Kiadó Szeged, 2000) – [április] 154. p.

LÁSZLÓFFY Aladár: Olvasónapló. „Nedves tónak száraz partján…” (Neal Ascherson: A Fekete-­tenger. Bp., Európa, 2000) – [október] 174. p.

LÁSZLÓFFY Aladár: Olvasónapló. A Davies-­saga (Norman Davies: Európa története. Bp., Magvető, 2001) – [augusztus] 152. p.

LÁSZLÓFFY Aladár: Vitorla szélcsendben – [december] 145. p.


MÁDL Ferenc: 1956, az európaiság és az Európai Unió – [december] 6. p.

MÁDL Ferenc: A kommunizmus és a holokauszt ­áldoza­tairól – [február] 7. p.

MEGGYESI Tamás: Parainesis – [december] 53. p.

METZ Katalin: Bumfordi népiség és cizellált artisztikum. Magyar színházi körkép itthon és külföldön – [augusztus] 195. p.

METZ Katalin: Regék és misztériumjáték – a valóságról – [február] 169. p.

METZ Katalin: Színházavatás – Madách Tragédiája – [április] 184. p.

METZ Katalin: Tavaszi színházi körkép – [június] 149. p.

METZ Katalin: Utazás és zarándoklat – [október] 203. p.

MOHÁS Lívia: A belső szilárdságról – [december] 85. p.

MOHÁS Lívia: Műhelyelemzés (egy) szerelmi háromszög­ről – [április] 114. p.

MOLNÁR Pál: Mindenkinek fizettünk. Háború, más eszközökkel (Földesi Margit: A megszállók szabadsága. Kairosz, 2002) – [augusztus] 165. p.

MÓROCZ Zsolt: Ottlik és Ottlik III. A szabadság lépcsői – [február] 114. p.

MÓSER Zoltán: Ki világot vet, szokást arat. A magyar parasztság tisztességtudó szokásairól (Luby Margit: A paraszti élet rendje. Bp., Nap Kiadó, 2002) – [október] 158. p.

MÚJDRICZA Péter: Glóbuszdiagnosztika – [június] 142. p.


NAGY Gáspár: Igazi könyves monumentum (Püski Sándor: Könyves sors – Magyar sors. Püski Kiadó, Budapest, 2002) – [augusztus] 159. p.

NÉMETH Antal: Elfeledett évtized – [augusztus] 184. p.

NÉMETH Attila: A kóros játékszenvedély mint pszichiátriai betegség – [április] 104. p.


ORBÁN Viktor: Akinek a szava számított – [április] 7. p.


PETRIK Béla: Bibó István és a Parasztpárt centruma I. – [október] 106. p.

PETRIK Béla: Bibó István és a Parasztpárt centruma II. – [december] 110. p.

PETRŐCZI Éva: Érzékiség és temperamentum (Elhangzott az Ernst Múzeumban 2002. május 9-­én Futásfalvi Márton Piroska kiállításának megnyitójaként)– [augusztus] 180. p.


ROCKENBAUER Zoltán: A magyarság felfedezője – [április] 13. p.

ROCKENBAUER Zoltán: Furtwängler és a bölcsesség naivitása (Wilhelm Furtwängler: Zene és szó. Zenei és esztétikai írások; Diszkográfia. Főszerk.: Dán Károly. Bp., Q. E. D. Könyvkiadó, 2002.) – [október] 149. p.


SCHLETT István: A nemzetiségi törvényjavaslat országgyűlési vitája 1868-­ban – [február] 40. p.

SKULTÉTY Csaba: Nagydobrony. Egy legenda kérdőjelekkel – [október] 86. p.

SNEÉ Péter: Monológ kettesben (Bodor Ádám: A börtön szaga. Válaszok Balla Zsófia kérdéseire. Magvető, Budapest, 2001) – [április] 168. p.

SOMODY Imre: Siker és felelősség (D. Veszelszky Sára beszélgetése) – [október] 27. p.

STURM László: A meghasadt világ (Marsall László: Szélketrec. Orpheusz Kiadó, 2002.) – [december] 168. p.

STURM László: A szomorúság gyűlölete (Szabó Lőrinc: Vers és valóság. Bizalmas adatok és megjegyzések. Bp. Osiris, 2001) – [június] 131. p.

STURM László: Élet és mű egymásból táplálkozik (Szerb Antal: Naplójegyzetek 1914–1943. Bp., Magvető, 2001) – [február] 150. p.


SZABADOS György: Búcsú Balogh Jánostól – [december] 205. p.

SZABÓ A. Ferenc: Még egyszer Für Lajos könyvéről – [június] 174. p.

SZEBENI Géza, M.: Az olasz rendszerváltozás és a hidegháború. 1943–1948 – [október] 66. p.

SZEPESI Attila: A költő árnyéka – [december] 152. p.

SZEPESI Attila: Aranyváros – [február] 125. p.

SZEPESI Attila: Monstrumok. Németh Géza képeiről – [október] 184. p.

SZEPESI Attila: Quodlibet. Két Drezda – [április] 94. p.

SZEPESI Attila: Táncokkal tele teátrom – [június] 104. p.


TAXNER-­TÓTH Ernő: Egy emlékirat időszerű tanulságai – [augusztus] 23. p.

TÍMÁR Sándor: Sartre évszázada? Politikai arckép – [október] 93. p.

TÓTH Klára: A csodák megtörténnek – [április] 181. p.

TÓTH Klára: Az a nap – [december] 185. p.

TÓTH Klára: Fél könyv Szabó Istvánról (Marx József: Sorsok, filmek. Bp., Vince Kiadó, 2002.) – [október] 200. p.

TÓTH Klára: Hamvadó cigarettavég – [február] 173. p.

TÓTH Klára: Nyomok a szívben – [augusztus] 192. p.

TÓTH Klára: Széchenyi – démonai nélkül – [június] 144. p.

TÖRÖK Bálint: Az olaszországi küldetés – [augusztus] 91. p.


VÁRNAGY Ildikó: A tanárnő – [augusztus] 118. p.

VÁRNAGY Ildikó: Három hét Indiában – [június] 111. p.

VASS Csaba: Humángazdaság – [június] 27. p.

VESZELSZKY Sára, D.: Siker és felelősség. Egy mai mecénás: Somody Imre – [október] 27. p.

VITÁNYI Iván: Muharay Elemér élete és művei – [­feb­ruár] 27. p.

VUKOVICH György: Népesedési gondok Magyarországon és Európában – [június] 6. p.

ZACHAR Péter Krisztián: A megosztott kontinens egybekovácsolása és az Európai Unió jövője. Magyar és német álláspontok – [február] 187. p.

ZACHAR Péter Krisztián: Új biztonságpolitikai környezetünk kihívásai – [június] 166. p.

ZLINSZKY János: Történeti alkotmányunk fejlődése I. – [április] 28. p.

ZLINSZKY János: Történeti alkotmányunk fejlődése II. – [június] 88. p.

 

 

A Magyar Szemle tematikus mutatója

 

2002

 

 

 

Beszélgetés, interjú

VESZELSZKY Sára, D.: Siker és felelősség. Egy mai mecénás: Somody Imre – [október] 27. p.

 

Demográfia

VUKOVICH György: Népesedési gondok Magyarországon és Európában – [június] 6. p.

 

Emlékezés

HORVÁTH János: Hazatért Kiss Sándor (1918–1982) közéleti hagyatéka – [február] 20. p.

ISÉPY Tamás: Barankovics István emlékezete – [február] 17. p.

MÁDL Ferenc: 1956, az európaiság és az Európai Unió – [december] 6. p.

MÁDL Ferenc: A kommunizmus és a holokauszt ­áldoza­tairól – [február] 7. p.

ORBÁN Viktor: Akinek a szava számított – [április] 7. p.

ROCKENBAUER Zoltán: A magyarság felfedezője – [április] 13. p.

SZABADOS György: Búcsú Balogh Jánostól – [december] 205. p.

VITÁNYI Iván: Muharay Elemér élete és művei – [­feb­ruár] 27. p.

 

Esszé

CZAKÓ Gábor: A humor, avagy az odája és a visszája – [augusztus] 112. p.

CZAKÓ Gábor: A kör négyszögesítése – [április] 147. p.

GÁLFALVI Zsolt: Globalizáció és kultúra – [december] 28. p.

GRÓH Gáspár: Özönvizek között – [június] 3. p.

HAMVAS Béla: 1956. Patmosz I., Interview – [október] 146. p.

HAMVAS Béla: Levél V. J.-­hez – [február] 137. p.

KODOLÁNYI Gyula: A Magyar Szemle tíz évéről – [december] 3. p.

KODOLÁNYI Gyula: A megújulás ösztöne – [február] 3. p.

KODOLÁNYI Gyula: A világhálón fönnakadva – [október] 3. p.

KODOLÁNYI Gyula: Kereszteződések – [április] 3. p.

KODOLÁNYI Gyula: Új magyar komédia. Balzac, Fitzge­rald, Móricz – [augusztus] 3. p.

MEGGYESI Tamás: Parainesis – [december] 53. p.

SZEPESI Attila: Aranyváros – [február] 125. p.

SZEPESI Attila: Quodlibet. Két Drezda – [április] 94. p.

SZEPESI Attila: Táncokkal tele teátrom – [június] 104. p.

VÁRNAGY Ildikó: A tanárnő – [augusztus] 118. p.

 

Film

BICSKEI Zoltán: Miként élesszük újra a filmet? Röpirat a filmért – [október] 45. p.

 

Gazdaság

HORVÁTH János: A korszerű családi gazdaság – [december] 15 p.

VASS Csaba: Humángazdaság – [június] 27. p.

 

Irodalom

CZAKÓ Gábor–BANGA Ferenc: A rend(s)őre – [április] 144. p.

CZAKÓ Gábor–BANGA Ferenc: Magyar rémmesék. A kockás halacska – [december] 108. p.

CZAKÓ Gábor–BANGA Ferenc: Magyar rémmesék. A teljes élet – [október] 63. p.

CZAKÓ Gábor–BANGA Ferenc: Magyar rémmesék. Mi árt jobban az egészségnek – [augusztus] 147. p.

CZAKÓ Gábor–BANGA Ferenc: Szerbhit – [február] 134. p.

CZAKÓ Gábor–BANGA Ferenc: Vitéz Eszter és az Isten – [június] 119. p.

LÁSZLÓFFY Aladár: Vitorla szélcsendben – [december] 145. p.

SZEPESI Attila: Aranyváros – [február] 125. p.

SZEPESI Attila: Quodlibet. Két Drezda – [április] 94. p.

 

Irodalomtörténet

ÁCS Margit: Írói alkímia. Kényes kérdések Jókai Anna Napok című regényében – [augusztus] 127. p.

ANDRÁS Sándor: A magyarság Európában, Európa a magyarságban – [április] 16. p.

HELTAI Gyöngyi: A Fáklyaláng Erdélyben. Magyar témák, motívumok a romániai magyar színpadokon az ötvenes években – [december] 123. p.

LÁSZLÓFFY Aladár: Vitorla szélcsendben – [december] 145. p.

MÓROCZ Zsolt: Ottlik és Ottlik III. A szabadság lépcsői – [február] 114. P

SZEPESI Attila: A költő árnyéka – [december] 152. p.

 

Jogtudomány, jogtörténet

SCHLETT István: A nemzetiségi törvényjavaslat országgyűlési vitája 1868-­ban – [február] 40. p.

ZLINSZKY János: Történeti alkotmányunk fejlődése I. – [április] 28. p.

ZLINSZKY János: Történeti alkotmányunk fejlődése II. – [június] 88. p.

 

Kisebbség

SCHLETT István: A nemzetiségi törvényjavaslat országgyűlési vitája 1868-­ban – [február] 40. p.

 

Körkép (kritika, recenzió, ismertetés, szemle)


 

Belpolitika

GÁSPÁR G. János: „Bal, jobb, bal!”, avagy a választások éve után – [december] 190. p.

GÁSPÁR G. János: A kampány-­kormány száz napja – [október] 208. p.

GÁSPÁR G. János: Ferdeségek, ferdítések – [április] 190. p.

GÁSPÁR G. János: Mire ad választ a választás? Kánikulai tűnődések – [augusztus] 199. p.

GÁSPÁR G. János: Polgári kormányzás, polgárosodó ország – [február] 180. p.

GÁSPÁR G. János: Választás után – [június] 157. p.

 

Építészet

KUBINSZKY Mihály: A bécsi Gasometer – [augusztus] 188. p.

KUBINSZKY Mihály: Az Európa-­udvar Komáromban – [december] 181. p.

KUBINSZKY Mihály: Emlékezés Menyhárd Istvánra (1902–1969) – [október] 194. p.

KUBINSZKY Mihály: Illeszkedés és teremtés. Jánossy György építész (1923–1998) (Jánossy György építőművész 1923–1998. Szerkesztő Ferkai András. 6 BT Kiadó, 2001) – [február] 176. p.

KUBINSZKY Mihály: Száz éve született Breuer Marcel építész – [június] 152. p.

 

Film

TÓTH Klára: A csodák megtörténnek – [április] 181. p.

TÓTH Klára: Az a nap – [december] 185. p.

TÓTH Klára: Fél könyv Szabó Istvánról (Marx József: Sorsok, filmek. Bp., Vince Kiadó, 2002.) – [október] 200. p.

TÓTH Klára: Hamvadó cigarettavég – [február] 173. p.

TÓTH Klára: Nyomok a szívben – [augusztus] 192. p.

TÓTH Klára: Széchenyi – démonai nélkül – [június] 144. p.

 

Filozófia

LÁSZLÓFFY Aladár: Hogyan épül a szakadék (Pascal: Gondolatok. Pödör László fordítása. LAZI Kiadó Szeged, 2000) – [április] 154. p.

 

Irodalomtörténet

GRÓH Gáspár: A világ mint szabadság és végzet (­Szi­lágyi István: Hollóidő. Bp., Magvető, 2001) – [április] 157. p.

LÁSZLÓFFY Aladár: Berzsenyi – [június] 137. p.

SNEÉ Péter: Monológ kettesben (Bodor Ádám: A börtön szaga. Válaszok Balla Zsófia kérdéseire. Magvető, Budapest, 2001) – [április] 168. p.

STURM László: A meghasadt világ (Marsall László: Szélketrec. Orpheusz Kiadó, 2002.) – [december] 168. p.

STURM László: A szomorúság gyűlölete (Szabó Lőrinc: Vers és valóság. Bizalmas adatok és megjegyzések. Bp. Osiris, 2001) – [június] 131. p.

STURM László: Élet és mű egymásból táplálkozik (Szerb Antal: Naplójegyzetek 1914–1943. Bp., Magvető, 2001) – [február] 150. p.

 

Képzőművészet

BRENNER János: őszi szezon Berlinben – [február] 158. p.

JOVÁNOVICS György: A művészi ábrázolás rejtett tartalékai. Veszelszky Béla képei a St. art Galériában – [december] 159. p.

KASZÁS Gábor: Árral szemben (Plein-­air – Konkoly Gyula kiállítása. Műcsarnok 2001. december 12.–2002. ­ja­nuár 13.) – [február] 161. p.

NÉMETH Antal: Elfeledett évtized – [augusztus] 184. p.

PETRŐCZI Éva: Érzékiség és temperamentum (Elhangzott az Ernst Múzeumban 2002. május 9-­én Futásfalvi Márton Piroska kiállításának megnyitójaként)– [augusztus] 180. p.

SZEPESI Attila: Monstrumok. Németh Géza képeiről – [október] 184. p.

 

Kisebbség

BEKE György: Kisebbségi léthelyzetek (Hornyik Miklós: Határsértés. Istar Kiadó, 2002) – [augusztus] 169. p.

GRÓH Gáspár: Nemzetállam vagy polgári elvek (Miros­law Kusy: A magyarkérdés Szlovákiában. Pozsony, Kalligram, 2002.) – [október] 167. p.

 

Közlekedés

KUBINSZKY Mihály: Tengerre, magyar – [április] 195. p.

 

Külpolitika

BRENNER János: Választások után – válaszok nélkül. Hangulatjelentés Berlinből – 2002 ősze a politikában és kultúrában – [december] 200. p.

GYULAI György: Országgyűlési választások Közép-­Kelet-­Európában I. – [augusztus] 210. p.

GYULAI György: Országgyűlési választások Közép-­Kelet-­Európában II. – [október] 215. p.

MÚJDRICZA Péter: Glóbuszdiagnosztika – [június] 142. p.

ZACHAR Péter Krisztián: A megosztott kontinens egybekovácsolása és az Európai Unió jövője. Magyar és német álláspontok – [február] 187. p.

ZACHAR Péter Krisztián: Új biztonságpolitikai környezetünk kihívásai – [június] 166. p.

 

Néprajz

MÓSER Zoltán: Ki világot vet, szokást arat. A magyar parasztság tisztességtudó szokásairól (Luby Margit: A paraszti élet rendje. Bp., Nap Kiadó, 2002) – [október] 158. p.

 

Színház

METZ Katalin: Bumfordi népiség és cizellált artisztikum. Magyar színházi körkép itthon és külföldön – [augusztus] 195. p.

METZ Katalin: Regék és misztériumjáték – a valóságról – [február] 169. p

METZ Katalin: Színházavatás – Madách Tragédiája – [április] 184. p.

METZ Katalin: Tavaszi színházi körkép – [június] 149. p.

METZ Katalin: Utazás és zarándoklat – [október] 203. p.

 

Történelem

GRANASZTÓI György: Sztálin és a titokzatos élet (Kun Miklós: Az ismeretlen Sztálin. Bp., PolgART, 2002) – [június] 125. p.

KÁPOLNAI Iván: Kiutak a magyar népesedési tragédiából (Für Lajos: Magyar sors a Kárpát-­medencében. Népesedésünk évszázadai 896–2000. Kairosz Kiadó, Budapest, 2001) – [április] 174. p.

KOVÁCS László, G.: Egy szemtanú visszanéz (Gratz Gusztáv: Magyarország a két világháború között. Osiris Kiadó, Budapest, 2001) – [február] 139. p.

LÁSZLÓFFY Aladár: Olvasónapló. „Nedves tónak száraz partján…” (Neal Ascherson: A Fekete-­tenger. Bp., Európa, 2000) – [október] 174. p.

LÁSZLÓFFY Aladár: Olvasónapló. A Davies-­saga (Norman Davies: Európa története. Bp., Magvető, 2001) – [augusztus] 152. p.

MOLNÁR Pál: Mindenkinek fizettünk. Háború, más eszközökkel (Földesi Margit: A megszállók szabadsága. Kairosz, 2002) – [augusztus] 165. p.

NAGY Gáspár: Igazi könyves monumentum (Püski Sándor: Könyves sors – Magyar sors. Püski Kiadó, Budapest, 2002) – [augusztus] 159. p.

SZABÓ A. Ferenc: Még egyszer Für Lajos könyvéről – [június] 174. p.

 

Zene

GERENCSÉR Rita: Kortárs zene a Pesti Vigadóban. Mini-­Fesztivál 2002 – [február] 164. p.

GRÓH Gáspár: Korok és pörök (Vázsonyi Bálint: Doh­ná­nyi Ernő. Nap Kiadó, Budapest, 2002.) – [december] 173. p.

ROCKENBAUER Zoltán: Furtwängler és a bölcsesség naivitása (Wilhelm Furtwängler: Zene és szó. Zenei és esztétikai írások; Diszkográfia. Főszerk.: Dán Károly. Bp., Q. E. D. Könyvkiadó, 2002.) – [október] 149. p.

 

Lélektan

MOHÁS Lívia: A belső szilárdságról – [december] 85. p.

MOHÁS Lívia: Műhelyelemzés (egy) szerelmi háromszögről – [április] 114. p.

NÉMETH Attila: A kóros játékszenvedély mint pszichiátriai betegség – [április] 104. p.

 

Néprajz, kulturális antropológia

HOPPÁL Mihály: A hagyományalapú társadalomról – [február] 33. p.

 

Politológia

G. FODOR Gábor: „Politikai szecesszió” – a „kivonulás politikája”. Méray-­Horváth Károly „alkalmazott politikatudománya” – [augusztus] 66. p.

GRANASZTÓI György: Zsidókérdés? A lelkiismeret fájdalma vagy a harc eszköze? – [december] 35. p.

HORKAY HÖRCHER Ferenc: Alkotmányos rend és gyakorlati bölcsesség. Edmund Burke és a brit konzervativizmus hagyatéka Molnár Attila Károly monográfiájában – [február] 95. p

HORKAY HÖRCHER Ferenc: Alkotmányos rend és gyakorlati bölcsesség. Edmund Burke és a brit konzervativizmus hagyatéka Molnár Attila Károly monográfiájában II. – [április] 78. p.

KULIN Ferenc: Szabálytalan recenzió – [augusztus] 6. p.

PETRIK Béla: Bibó István és a Parasztpárt centruma I. – [október] 106. p.

PETRIK Béla: Bibó István és a Parasztpárt centruma II. – [december] 110. p.

TÍMÁR Sándor: Sartre évszázada? Politikai arckép – [október] 93. p.

 

Szociológia

BALLA Bálint: Szorokin, a szeretet szociológusa – [­jú­nius] 48. p.

 

Történelem

ERDŐDY Gábor: Behódolás vagy nemzeti önvédelem. Kossuth Lajos és az 1848. évi szeptemberi válság – [augusztus] 39. p.

HAAS György: A Felvidék és a párizsi békerendszer II. – [február] 62. p.

JOBBÁGYI Gábor: A néma talp. Tóth Ilona, az orvosi kar mártírja I. – [február] 73. p.

JOBBÁGYI Gábor: A néma talp. Tóth Ilona, az orvosi kar mártírja. II. – [április] 51. p.

JOBBÁGYI Gábor: A néma talp. Tóth Ilona, az orvosi kar mártírja III. – [június] 66. p.

KÖRMENDY Zsuzsa: Alászállás a pokol köreibe. Feljegyzés a Terror Házából – [október] 122. p.

KULIN György: Az időszerű Kossuth. Gondolatok Szabad György könyvéről – [október] 6. p.

SCHLETT István: A nemzetiségi törvényjavaslat országgyűlési vitája 1868-­ban – [február] 40. p.

SKULTÉTY Csaba: Nagydobrony. Egy legenda kérdőjelekkel – [október] 86. p.

SZEBENI Géza, M.: Az olasz rendszerváltozás és a hidegháború. 1943–1948 – [október] 66. p.

TAXNER-­TÓTH Ernő: Egy emlékirat időszerű tanulságai – [augusztus] 23. p.

TÖRÖK Bálint: Az olaszországi küldetés – [augusztus] 91. p.

 

Útirajz

VÁRNAGY Ildikó: Három hét Indiában – [június] 111. p.

 

Vallás

ELIADE, Mircea: A szent és a profán – [június] 122. p.

ELIADE, Mircea: A szent és a profán (Részlet) – [augusztus] 150. p.

GYÖKÖSSY Endre: Isten elfelejtett nyelve, az álom – [december] 156. p.

 


 

A Magyar Szemle illusztrációi

 

2002 

BÁN Béla: Férfifej (1943) – [augusztus] 121. p.

BANA Ferenc: A teljes élet – [október] 6. p.

BANGA Ferenc: A kockás halacska – [december] 109. p.

BANGA Ferenc: A rend(s)őre – [április] 145. p.

BANGA Ferenc: Mi árt jobban az egészségnek? – [augusztus] 148. p.

BANGA Ferenc: Szerbhit – [február] 135. p.

BANGA Ferenc: Vitéz Eszter és az Isten – [június] 120. p.

BENCZE László: Öregasszony (1948) – [augusztus] 19. p.

CZENE Béla: Fürdő nők (1944) – [augusztus] 11. p.

FORGÁCS-­HANN Erzsébet: Férfiarcmás (Gegesi Kiss Pál) (1945 körül) – [augusztus] 131. p.

FUTÁSFALVI MÁRTON Piroska: Béresházak (1935 körül) – [augusztus] 203. p.

FUTÁSFALVI MÁRTON Piroska: Halas csendélet (1930 körül) – [augusztus] 170. p.

FUTÁSFALVI MÁRTON Piroska: Két akt macskával (1931 körül) – [augusztus] 193. p.

FUTÁSFALVI MÁRTON Piroska: Kisörs (1932) – [augusztus] 185. p.

FUTÁSFALVI MÁRTON Piroska: Kőbánya (1940 körül) – [augusztus] 140. p.

FUTÁSFALVI MÁRTON Piroska: Tulipános csendélet (1932 körül) – [augusztus] 161. p.

GADÁNYI Jenő: Csendélet gyümölcsökkel (1940) – [­augusz­tus] 70. p.

HAJDÚ István: Kompozíció (1947 körül) – [augusztus] 108. p.

HAJDÚ József felvétele: Jánossy György: A Gödöllői Agrártudományi Egyetem víztornya, 1955. Megyeri Barna réz szélkakasával – [február] 29. p.

HAJDÚ József felvétele: Jánossy György: A víztorony nyugati kapuja Borsos Miklós bronz domborművével – [február] 49. p.

HAJDÚ József felvétele: Jánossy György: Az ablakok ritmusa a Tóth Árpád sétány felől. Hajdú József felvétele – [február] 103. p.

HAJNAL János: Önarckép (1947) – [augusztus] 53. p.

HANTAI Simon: Jegyespár (1947) – [augusztus] 81. p.

JÁNOSSY Ferenc: Cím nélkül (1946) – [augusztus] 101. p.

JÁNOSSY György: A fantomhomlokzatok egyike – [­feb­ruár] 196. p.

JÁNOSSY György: A Gödöllői Agrártudományi Egyetem víztornya, 1955. Megyeri Barna réz szélkakasával. Hajdú József felvétele. – [február] 29. p.

JÁNOSSY György: A gödöllői víztorony üvegfala – [február] 13–14. p.

JÁNOSSY György: A Nemzeti Színház esti képe a liget felől. Tervpályázat, 1965. (Monotípia) – [február] 175. p.

JÁNOSSY György: A Tóth Árpád sétányon álló ház udvara középkori falrészlettel. Lelkes László felvétele – [február] borító

JÁNOSSY György: A Tóth Árpád sétányon álló lakóház oromfala. Hajdú József felvétele – [február] 85. p.

JÁNOSSY György: A víztorony nyugati kapuja Borsos Miklós bronz domborművével. Hajdú József felvétele – [február] 49. p.

JÁNOSSY György: Az ablakok ritmusa a Tóth Árpád sétány felől. Hajdú József felvétele – [február] 103. p.

JÁNOSSY György: Kazincbarcikai kórház, 1962–69. A rendelőintézet felső szintjének folyosója – [február] 140. p.

JÁNOSSY György: Kórház és rendelőintézet előre kihelyezett műtőblokkal és kiszolgáló épületekkel – [február] 159. p.

JÁNOSSY György: Lakóház a Tóth Árpád sétányon, 1962–63. A meszelt nyerstégla fal kapcsolata a beton lábazattal – [február] 66–67. p.

JÁNOSSY György: Udvari homlokzat az Úri utca 38. ka­pujából. Az előtérben középkori falmaradvány – [február] 121. p.

KANDÓ Gyula, E.: Vörös fazék (1940) – [augusztus] 30. p.

LELKES László felvétele: Jánossy György: A Tóth Árpád sétányon álló ház udvara középkori falrészlettel. Lelkes László felvétele – [február] borító

LUGOSI LUGO László reprodukciója: Veszelszky Béla: Ablak (1959 körül) – [december] 95. p.

LUGOSI LUGO László reprodukciója: Veszelszky Béla: Ádám és Éva (Szőnyegterv, 1929) – [december] 25. p.

LUGOSI LUGO László reprodukciója: Veszelszky Béla: Alvó nő (Veszelszky Béláné) (1960-­as évek) – [december] 117. p.

LUGOSI LUGO László reprodukciója: Veszelszky Béla: Csendélet (1963) – [december] 131. p.

LUGOSI LUGO László reprodukciója: Veszelszky Béla: Férfiportré (Szabó Lajos, 1940 körül) – [december] 39. p.

LUGOSI LUGO László reprodukciója: Veszelszky Béla: Kunszt Györgyné portréja (1970) – [december] borító

LUGOSI LUGO László reprodukciója: Veszelszky Béla: Küzdő Ádám (1976) – [december] 186. p.

LUGOSI LUGO László reprodukciója: Veszelszky Béla: Ornamensterv III. (Kakas) (1957) – [december] 67. p.

LUGOSI LUGO László reprodukciója: Veszelszky Béla: Önarckép (1976) – [december] 167. p.

LUGOSI LUGO László reprodukciója: Veszelszky Béla: Önarckép I. (1974) – [december] 166. p.

LUGOSI LUGO László reprodukciója: Veszelszky Béla: Táj (1962) – [december] 147. p.

LUGOSI LUGO László reprodukciója: Veszelszky Béla: Veszelszky Eszter portréja (1953) – [december] 55. p.

LUGOSI LUGO László reprodukciója: Veszelszky Béla: Veszelszky Sára portréja (1956–57) – [december] 82. p.

MÁGORI VARGHA Béla: Falurészlet (1940) – [augusztus] 41. p.

MENYHÁRD István: Ganz-­Mávag, a Dízelhajtóműgyár tetőzete (1962) – [október] 199. p.

MENYHÁRD István: Kelenföldi autóbuszgarázs (1940) – [október] 135. p.

MENYHÁRD István: Székesfehérvári Könnyűfémmű (1959) – [október] 165. p.

MENYHÁRD István: Vasas Teniszcsarnok, Pasarét (1960) – [október] 180. p.

NÉMETH Géza: Arizona I. (1995) – [október] 115. p.

NÉMETH Géza: Arizona III. (1995) – [október] 135. p.

NÉMETH Géza: Ikrek – [október] borító

NÉMETH Géza: Madáridomár (1992) – [október] 49. p.

NÉMETH Géza: Próféta (1993) – [október] 83. p.

NÉMETH Géza: Repülés – [október] 33. p.

NÉMETH Géza: Támadás (1992–93) – [október] 69. p.

NÉMETH Géza: Torzó (1994) – [október] 99. p.

NÉMETH Géza: Vihar (1987) – [október] 17. p.

ROZSDA Endre: Önarckép (1945 körül) – [augusztus] 93. p.

SZALAY Lajos: Rakodómunkás (1941) – [augusztus] borító

SZIN György: Emlékezés (1940 körül) – [augusztus] 61. p.

Tóth Ilona pere. A műhiba: a nyomozást elrendelő határozat Molnár József, Tóth Ilona és társai ügyében (1956. november 21.) hamisítás a koncepció szelemében: ekkor a gyilkosság még csak koncepcióban létezett. – [április] 31. p.

Tóth Ilona pere. A Tóth Ilona és társai „bűnügy” vádirata (1957. Január 14.) – [április] 61. p.

Tóth Ilona pere. A Tóth Ilona és társai büntetőügy nyilvános tárgyalásának jegyzőkönyve (1957. február 18.) – [április] 89. p.

Tóth Ilona pere. Jegyzőkönyv a Tóth Ilona és társai büntetőper ítélethirdetéséből (1957. április 8.) – [április] 117. p.

Tóth Ilona pere. Kegyelmi tanácskozási jegyzőkönyv – [április] 149. p.

Tóth Ilona pere. Tóth Ilona és Obersovszky Gyula az 1957. március 4-­i nyilvános tárgyaláson – [április] 187. p.

Tóth Ilona pere. Tóth Ilona kivégzéséről felvett jegyzőkönyv – [április] 165. p.

VÁRNAGY Ildikó: Bivalyok a Gangesz partján (fénykép) – [június] 176. p.

VÁRNAGY Ildikó: Cipők a templom előtt (fénykép) – [június] borító

VÁRNAGY Ildikó: Hajnali Gangesz (fénykép) – [június] 169. p.

VÁRNAGY Ildikó: Jóni és lingam (Delhi Múzeum) (fénykép) – [június] 139. p.

VÁRNAGY Ildikó: Kilátás a hotelból (fénykép) – [június] 128. p.

VÁRNAGY Ildikó: Konyha (fénykép) – [június] 107. p.

VÁRNAGY Ildikó: Minimal art a Gangesz partján (fénykép) – [június] 93. p.

VÁRNAGY Ildikó: Ráma-­ünnep (fénykép) – [június] 41. p.

VÁRNAGY Ildikó: Templom és szent tehén Kadjura­hó­ban (fénykép) – [június] 23. p.

VÁRNAGY Ildikó: Templom Kadjurahóban (fénykép) – [június] 147. p.

VÁRNAGY Ildikó: Templomrenoválás (fénykép) – [június] 55. p.

VÁRNAGY Ildikó: Vasútállomás (fénykép) – [június] 155. p.

VÁRNAGY Ildikó: Villanyoszlop (fénykép) – [június] 77. p.

Veszelszky Béla és Veszelszky Éva a gödörnél 1960 körül – [december] 160. p.

VESZELSZKY Béla: Ablak (1959 körül) – [december] 95. p.

VESZELSZKY Béla: Ádám és Éva (Szőnyegterv, 1929) – [december] 25. p.

VESZELSZKY Béla: Alvó nő (Veszelszky Béláné) (1960-­as évek) – [december] 117. p.

VESZELSZKY Béla: Csendélet (1963) – [december] 131. p.

VESZELSZKY Béla: Férfiportré (Szabó Lajos, 1940 körül) – [december] 39. p.

VESZELSZKY Béla: Kunszt Györgyné portréja (1970) – [december] borító

VESZELSZKY Béla: Küzdő Ádám (1976) – [december] 186. p.

VESZELSZKY Béla: Ornamensterv III. (Kakas) (1957) – [december] 67. p.

VESZELSZKY Béla: Önarckép (1976) – [december] 167. p.

VESZELSZKY Béla: Önarckép I. (1974) – [december] 166. p.

VESZELSZKY Béla: Táj (1962) – [december] 147. p.

VESZELSZKY Béla: Veszelszky Eszter portréja (1953) – [december] 55. p.

VESZELSZKY Béla: Veszelszky Sára portréja (1956–57) – [december] 82. p.

VESZELSZKY Sára felvétele: Veszelszky Béla a Váradi utcában, 1967. – [december] 13. p.« vissza