Felhasználónév: Jelszó: Elfelejtette a jelszavát?Regisztráció
Danube Institute
Magyar Fejlesztési Bank Zrt.
NKA
OTP Bank
Prima Prissima díj 2003
EEM
Príma-díj
Magyarország Barátai Alapítvány
Polgári Magyarországért Alapítvány
Batthány Alapítvány
NMI

A Magyar Szemle tematikus és betűrendes mutatója 2003

 

A Magyar Szemle szerzői betűrendes mutatója

 


2003


 
 

ABLONCZY László: Szemtanúk az 1947-es párizsi békeszerződés aláírásáról – [június] 90. p.

BABUS Antal: „…a népért és a népi írókért csatáztam.” (Féja Géza levelezése. Válogatta, összeállította Féja Endre. Nap Kiadó, Budapest, 2003.)

BALLA Bálint: A hármas szám varázsa a szociológiában – [február] 128. p.

BALLA Bálint: Emigráció és identitás (Emigráció és identitás. – ’56-os magyar menekültek Svájcban. Szerk. Kanyó Tamás. L’Harmattan-­MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 2002.) – [október] 170. p.

BANGA Ferenc–CZAKÓ Gábor: Magyar rémmesék. Harangszentelés – [december] 172. p.

BANGA Ferenc–CZAKÓ Gábor: Magyar rémmesék. Küldöm a mamámat! – [április] 140. p.

BANGA Ferenc–CZAKÓ Gábor: Magyar rémmesék. Nán­dor­fehérváry Zelma – [augusztus] 180. p.

BANGA Ferenc–CZAKÓ Gábor: Magyar rémmesék. Ton­csi­bácsinéni – [október] 142. p.

BANGA Ferenc–CZAKÓ Gábor: Magyar rémmesék. Vaksegély – [június] 158. p.

BEKE György: A diktatúra árnyéka – tündérmesében (Kozma Mária: Sárkányfogvetés. Pallas Akadémia Kiadó, Csíkszereda, 2003.) – [december] 195. p.

BEKE György: Az első magyar iskolák Csángóföldön – [augusztus] 74. p.

BOD Péter Ákos: A kormányzati taktikázás csődje – [december] 100. p.

BOD Péter Ákos: Egy év elment, egy évünk van még… – [június] 8. p.

BOD Péter Ákos: Forró nyárra forró ősz? – [október] 197. p.

BODNÁR György: Klasszikus arcok (Molnár Edit: Látni és élni. Interart Stúdió Kft., Budapest, 2002.) – [augusztus] 201. p.

BODONYI Ilona: Tények a múltból (Solymossy Péter: Magyar revízió svéd szemmel. A szerző kiadása, Budapest, 2000.) – [december] 200. p.

BORBÁNDI Gyula: A másik Magyarország hangja. A Szabad Európa Rádió utóélete – [december] 87. p.

BORBÁNDI Gyula: Emlékezés Nagy Ferencre – születésének századik évfordulóján – [október] 85. p.

BÖHR, Christoph: A kereszténydemokrácia álláspontja. Gondolatok egy európai mozgalom jövőjéről– [június] 196. p.

BRENNER János: Európa beteg embere – [augusztus] 235. p.

COMENIUS: A világhíres emberek dicsősége (Részlet) – [augusztus] 183. p.

CZAKÓ Gábor–BANGA Ferenc: Magyar rémmesék. Harangszentelés – [december] 172. p.

CZAKÓ Gábor–BANGA Ferenc: Magyar rémmesék. Küldöm a mamámat! – [április] 140. p.

CZAKÓ Gábor–BANGA Ferenc: Magyar rémmesék. Nán­dorfehérváry Zelma – [augusztus] 180. p.

CZAKÓ Gábor–BANGA Ferenc: Magyar rémmesék. Ton­csibácsinéni – [október] 142. p.

CZAKÓ Gábor–BANGA Ferenc: Magyar rémmesék. Vaksegély – [június] 158. p.

CZAKÓ Sándor: Hosszú út hazától hazáig. A decsi cigányokról. I. – [április] 124. p.

CZAKÓ Sándor: Hosszú út hazától hazáig. A decsi cigányokról. II. – június] 32. p.

CZETTLER Antal: A Torch (Fáklya) hadművelet. Az észak-­afrikai angolszász partraszállás és következményei. I. – [február] 58. p.

CZETTLER Antal: A Torch (Fáklya) hadművelet. Az észak-­afrikai angolszász partraszállás és következményei. II. – [április] 70. p.

CZETTLER Antal: A Torch (Fáklya) hadművelet. Az észak-­afrikai angolszász partraszállás és következményei. III. – [június] 52. p.

CZETTLER Antal: Az Allende-­kísérlet I. – [október] 105. p.

CZETTLER Antal: Az Allende-­kísérlet II. – [december] 68. p.

DELSOL, Chantal: A köztársaság mint francia kérdés – [október] 126. p.

EGEDY Gergely: Szellem és politika – [február] 110. p.

ELEK Tibor: Valótlan, világtól idegen (Rakovszky Zsuzsa: A kígyó árnyéka. Magvető, Budapest, 2002.) – [december] 178. p.

ERDÉSZ Ádám: A támogatástól a tiltásig (Németh György: A Mozgó Világ története. Palatinus, Budapest, 2002.) – [június] 173. p.

GÁSPÁR G. János: A hét nem és az álpolitika démona – [augusztus] 224. p.

GÁSPÁR G. János: A válság küszöbén – [október] 188. p.

GÁSPÁR G. János: Év végi politikai mérleg – [december] 207. p.

GÁSPÁR G. János: Iránytű nélkül – avagy merre is van ­Európa? – [április] 191. p.

GÁSPÁR G. János: Restauráció vagy atavizmus – [február] 203. p.

GERGELY András: A demokrácia és az önkormányzatiság kossuthi öröksége – [április] 39. p.

GRANASZTÓI György: Fénykép – Antall Józsefről – [december] 31. p.

GRANASZTÓI György: Zsidókérdés? A lelkiismeret fájdalma, vagy a harc eszköze? II. – [február] 6. p.

GRÓH Gáspár: A hiány arcai – [február] 3. p.

GRÓH Gáspár: Ady Endre Jajdonban – [augusztus] 167. p.

GRÓH Gáspár: Egy Deák-­file, avagy a hír csak maga a tény – [december] 3. p.

GRÓH Gáspár: Egy vallomás polgárai (Alexa Károly: A magyar polgár – és a magyar író. Kortárs Kiadó, Budapest, 2003.) – [október] 157. p.

GRÓH Gáspár: Kelet népe és az Occidens – [április] 3. p.

GRÓH Gáspár: Kívül a körön, otthon az időben (Mikszáth Kálmánné visszaemlékezései. Mikszáth Kiadó, Horpács. é. n.)– [augusztus] 194. p.

GRÓH Gáspár: Szeretni az igazságot (Domokos Mátyás: Szembesülés. Nap Kiadó, Budapest, 2003.) – [június] 163. p.

GRÓH Gáspár: Történelmünk vagy történelmeink? – [augusztus] 3. p.

GRÓH János: A lélek tájain. Három Csontváry-­kép – [december] 129. p.

GYULAI György: A lengyel eurorealizmus háttere – [február] 210. p.

HAAS György: Száz éve született Varga Béla – [április] 106. p.

HORÁNYI Katalin: A túlélés filozófiája (Mohás Lívia: Jessze fája. Argumentum, Budapest, 2003.) – [december] 190. p.

ILLYÉS Gyula: Magyarok. (Részlet) – [április] 143. p.

JESZENSZKY Géza: Márs és Vénusz – civakodás vagy szakítás Amerika és Európa között– [június] 206. p.

KÁDÁR Béla: Miért Európa? – [április] 7. p.

KÁNTOR Lajos: Szabó Dezső életei és utókora két közelítésben – [augusztus] 205. p.

KASLIK Péter: Milyen iskolára van szükségünk? Gondolatok az oktatási törvény módosításáról – [augusztus] 135. p.

KÉPZőMűVÉSZEK BATTHYÁNY KÖRE: A kortárs képzőművészetről, 2003-­ban. Vitairat – [október] 173. p.

KERÉK-­BÁRCZY Szabolcs: Hitek és tévhitek az Amerikai Egyesült Államokról – [december] 213. p.

KODOLÁNYI Gyula: A munka java – [június] 3. p.

KODOLÁNYI Gyula: A szűkösség visszacsap – [október] 3. p.

KODOLÁNYI Gyula: Amerika ideje: személyes, tárgyilagos visszatekintés – [június] 112. p.

KÖRMENDY Zsuzsa: Félelem nélküli sorok a nemzeti érzésről – [december] 51. p.

KUBINSZKY András: Egy építész gondolatai a 300 éves Szentpétervárról – [április] 186. p.

KUBINSZKY Mihály: „Neves” vonatok – [február] 190. p.

KUBINSZKY Mihály: Belsőépítészeti kiállítás az Iparművészeti Múzeumban – [október] 177. p.

KUBINSZKY Mihály: Erdély: az építész sorsa (Anthony Gall: Kós Károly. Mundus Magyar Egyetem Kiadó, Budapest, 2002.) – [június] 185. p.

KUBINSZKY Mihály: Válság vagy átalakulás? Egy építész gondolatai az MTA műszaki osztályának ülése után – [augusztus] 216. p.

KULIN Ferenc: Szűkösség – Balla Bálint könyve – [augusztus] 49. p.

LÁSZLÓFFY Aladár: A lengéscsillapító – [december] 159. p.

LÁSZLÓFFY Aladár: Huszárok hintalova – [augusztus] 154. p.

LÁSZLÓFFY Aladár: Ötvenhat – [október] 43. p.

LÁSZLÓFFY Aladár: Pápua intercity – [február] 165. p.

MAGYARICS Tamás: Nemzetek, államok, határok (Gecse Géza: Állam és nemzet a rendszerváltás után. Kairosz Kiadó, Budapest, 2002.) – [április] 172. p.

MAGYARICS Tamás: Régiók, esélyek – [február] 173. p.

MARINOVICH Endre: Antall és Jelcin – [október] 50. p.

MARINOVICH Endre: Antall és Kohl – [április] 24. p.

MARTONYI János: Európa válaszúton – [december] 225. p.

MATOLCSY György: Négy választás – két gazdaságpolitika 2002–2004 – [december] 108. p.

MELLÁR Tamás: Csapdahelyzetben? Gazdaság és népesedés kapcsolata az új évezredben – [október] 8. p.

METZ Katalin: A mindenség mércéjével– [június] 189. p.

METZ Katalin: Fekete zaj és óriáscsecsemő – [február] 199. p.

METZ Katalin: Leigázható-e a szellem, a szenvedély, a becsület? – [április] 182. p.

METZ Katalin: Visszapillantó tükör – [október] 183. p.

MIKLÓSSY Endre– SÁTRAI István: Az agrárkoncepció alapvetése – [augusztus] 28. p.

MIKLÓSSY Endre: Jövendölés a nihilről (Kunszt György: Nihil és Ámen – Nietzsche-­reflexiók. Palatinus Kiadó, Budapest, 2002.) – [február] 180. p.

MOHÁS Lívia: Amazon az árnyékban. Egy mellműtét lélektani hátteréről – [április] 143. p.

MÓROCZ Zsolt: „Az információ ellenőrzött” (Nagy Gáspár: …nem szabad feledNI…! Versek – 1956 láthatatlan emlékművének talapzatára. Püski, Budapest, 2002.) – [április] 165. p.

MÓROCZ Zsolt: Higgyünk a csodákban is? (Nemeskürty István: Mi történt velünk? Szabad Tér Kiadó, Budapest, 2002.) – [október] 147. p.

MOUSSUNG-­KOVÁCS Erzsébet: Amikor magyarul beszéltünk Besszarábiában – [október] 136. p.

NÁRAY-­SZABÓ Gábor: Sorsunk és feladatunk: a rein­teg­rá­ció – [augusztus] 8. p.

NÁRAY-­SZABÓ Gábor: A fogyasztás zsákutcája – [október] 26. p.

ORBÁN Viktor: Az európai kereszténydemokrácia értékeiről – [június] 8. p.

ORTEGA y GASSET, José: A Don Quijote az iskolában. (Részlet) – [február] 162. p.

ORTEGA y GASSET, José: A forradalmak alkonya – [december] 175. p.

ORTEGA y GASSET, José: Atlantisz (Részlet) – [június] 161. p.

ORTEGA y GASSET, José: Einstein elméletének történel­mi jelentősége – [október] 144. p.

SÁTRAI István–MIKLÓSSY Endre: Az agrárkoncepció alapvetése – [augusztus] 28. p.

STURM Ferenc: Élet és szerep (Tolvaly László: A szélhárfa lakói. Officina ’96 Kiadó, Budapest, 2002.) – [december] 186. p.

STURM László: Földhöz ragadt szárnyalás (Oláh Gábor: Naplók. Kossuth egyetemi Kiadó, Debrecen, 2002.) – [október] 163. p.

STURM László: Példázat és képiség (Krasznahorkai László: Északról hegy, Délről tó, Nyugatról utak, Keletről folyó. Magvető, Budapest, 2003.) – [augusztus] 187. p.

SZEPESI Attila: A barlang, a cseresznyevirág, a szent hegy és a zöld szél – [február] 151. p.

SZEPESI Attila: Lélek és forma. (Tűnődés Halmy Miklós művészetéről) – [április] 140. p.

SZEPESI Attila: Régi bolondságok – [június] 148. p.

TAR Pál: Utazások Antall Józseffel – [december] 44. p.

TARJÁN Gábor: Nemzedékváltás az amerikai magyarságnál – [augusztus] 92. p.

TAXNER-­TÓTH Ernő: Alkalmi bevezetés a libertinus eszmék világába – [április] 49. p.

TÓTH Klára: Az esküvő, a menyasszony és a rengeteg – [június] 193. p.

TÓTH Klára: Boldog születésnapot – [október] 186. p.

TÓTH Klára: Good bye Lenin! – [december] 203. p.

TÓTH Klára: Játsszuk azt… – [február] 196. p.

TÓTH Klára: Kóla, puska, sültkrumpli – [augusztus] 221. p.

TÖRÖK Bálint: „Ön nem evilági ember” (Híven önmagunkhoz. Barankovics István összegyűjtött írásai a kereszténydemokráciáról. Szerk. Kovács K. Zoltán és Gyorgyevics Miklós. Barankovics Akadémia Alapítvány, Budapest, 2001.) – [április] 177. p.

TÖRÖK Bálint: A lélek az első. Ötven éve halt meg Soos Géza – [augusztus] 114. p.

TÖRÖK Bálint: A Magyar Függetlenségi Mozgalom zsidómentő tevékenysége. Az Auschwitzi Jegyzőkönyv. I. – [február] 33. p.

TÖRÖK Bálint: A Magyar Függetlenségi Mozgalom zsidómentő tevékenysége. Az Auschwitzi Jegyzőkönyv. II. – [április] 88. p.

TÖRÖK Bálint: Egy sokszínű eminenciás. Tisztelgés a százöt éve született Szent-­Iványi Domokos emléke előtt – [június] 67. p.

TÜSKÉS Tibor: Németh László és Veres Péter – [február] 93. p.

VÁRKONYI Ágnes: Közép-­Európa II. Rákóczi Ferenc politikájában – [december] 8. p.

ZLINSZKY János: Deák Ferenc erkölcsisége – [október] 72. p.

 


A Magyar Szemle tematikus mutatója

 

2003

 

 

Belpolitika

GÁSPÁR G. János: A hét nem és az álpolitika démona – [augusztus] 224. p.

GÁSPÁR G. János: A válság küszöbén – [október] 188. p.

GÁSPÁR G. János: Év végi politikai mérleg – [december] 207. p.

GÁSPÁR G. János: Iránytű nélkül – avagy merre is van Európa? – [április] 191. p

GÁSPÁR G. János: Restauráció vagy atavizmus – [február] 203. p.

MAGYARICS Tamás: Nemzetek, államok, határok (Gecse Géza: Állam és nemzet a rendszerváltás után. Kairosz Kiadó, Budapest, 2002.) – [április] 172. p


Demográfia

MELLÁR Tamás: Csapdahelyzetben? Gazdaság és népesedés kapcsolata az új évezredben – [október] 8. p.


Emlékezés

BORBÁNDI Gyula: Emlékezés Nagy Ferencre – születésének századik évfordulóján – [október] 85. p.

KODOLÁNYI Gyula: Amerika ideje: személyes, tárgyilagos visszatekintés – [június] 112. p.

MOUSSUNG-­KOVÁCS Erzsébet: Amikor magyarul beszéltünk Besszarábiában – [október] 136. p.

TÖRÖK Bálint: A lélek az első. Ötven éve halt meg Soos Géza – [augusztus] 114. p.

TÖRÖK Bálint: Egy sokszínű eminenciás. Tisztelgés a százöt éve született Szent-­Iványi Domokos emléke előtt – [június] 67. p.


Építészet

KUBINSZKY András: Egy építész gondolatai a 300 éves Szentpétervárról – [április] 186. p

KUBINSZKY Mihály: Belsőépítészeti kiállítás az Iparművészeti Múzeumban – [október] 177. p.

KUBINSZKY Mihály: Erdély: az építész sorsa (Anthony Gall: Kós Károly. Mundus Magyar Egyetem Kiadó, Budapest, 2002.) – [június] 185. p.

KUBINSZKY Mihály: Válság vagy átalakulás? Egy építész gondolatai az MTA műszaki osztályának ülése után – [augusztus] 216. p.


Esszé

COMENIUS: A világhíres emberek dicsősége (Részlet) – [augusztus] 183. p.

GRANASZTÓI György: Zsidókérdés? A lelkiismeret fájdalma, vagy a harc eszköze? II. – [február] 6. p.

GRÓH Gáspár: A hiány arcai – [február] 3. p.

GRÓH Gáspár: Egy Deák-­file, avagy a hír csak maga a tény – [december] 3. p.

GRÓH Gáspár: Kelet népe és az Occidens – [április] 3. p.

GRÓH Gáspár: Történelmünk vagy történelmeink? – ­[­augusztus] 3. p.

ILLYÉS Gyula: Magyarok. (Részlet) – [április] 143. p

KODOLÁNYI Gyula: A munka java – [június] 3. p

KODOLÁNYI Gyula: A szűkösség visszacsap – [október] 3. p.

KODOLÁNYI Gyula: Amerika ideje: személyes, tárgyilagos visszatekintés – [június] 112. p.

LÁSZLÓFFY Aladár: A lengéscsillapító – [december] 159. p.

LÁSZLÓFFY Aladár: Huszárok hintalova – [augusztus] 154. p.

LÁSZLÓFFY Aladár: Ötvenhat – [október] 43. p.

LÁSZLÓFFY Aladár: Pápua intercity – [február] 165. p.

ORTEGA y GASSET, José: A Don Quijote az iskolában. (Részlet) – [február] 162. p.

ORTEGA y GASSET, José: A forradalmak alkonya – [december] 175. p.

ORTEGA y GASSET, José: Atlantisz (Részlet) – [június] 161. p.

ORTEGA y GASSET, José: Einstein elméletének történel­mi jelentősége – [október] 144. p.


Film

TÓTH Klára: Az esküvő, a menyasszony és a rengeteg– [június] 193. p.

TÓTH Klára: Boldog születésnapot – [október] 186. p.

TÓTH Klára: Good bye Lenin! – [december] 203. p.

TÓTH Klára: Játsszuk azt… – [február] 196. p.

TÓTH Klára: Kóla, puska, sültkrumpli – [augusztus] 221. p.


Filozófia

KULIN Ferenc: Szűkösség – Balla Bálint könyve – [augusztus] 49. p.

MIKLÓSSY Endre: Jövendölés a nihilről (Kunszt György: Nihil és Ámen – Nietzsche-­reflexiók. Palatinus Kiadó, Budapest, 2002.) – [február] 180. p.


Gazdaság

BOD Péter Ákos: A kormányzati taktikázás csődje – [december] 100. p.

BOD Péter Ákos: Egy év elment, egy évünk van még… – [június] 8. p.

BOD Péter Ákos: Forró nyárra forró ősz? – [október] 197. p.

MATOLCSY György: Négy választás – két gazdaságpolitika 2002–2004 – [december] 108. p.

NÁRAY-­SZABÓ Gábor: A fogyasztás zsákutcája – [október] 26. p.


Integráció

KÁDÁR Béla: Miért Európa? – [április] 7. p.

NÁRAY-­SZABÓ Gábor: Sorsunk és feladatunk: a rein­teg­ráció – [augusztus] 8. p.


Irodalom

CZAKÓ Gábor–BANGA Ferenc: Magyar rémmesék. Harangszentelés – [december] 172. p.

CZAKÓ Gábor–BANGA Ferenc: Magyar rémmesék. Küldöm a mamámat! – [április] 140. p.

CZAKÓ Gábor–BANGA Ferenc: Magyar rémmesék. Nán­dor­fehérváry Zelma – [augusztus] 180. p.

CZAKÓ Gábor–BANGA Ferenc: Magyar rémmesék. Ton­csi­bácsinéni – [október] 142. p.

CZAKÓ Gábor–BANGA Ferenc: Magyar rémmesék. Vaksegély – [június] 158. p.


Irodalomtörténet

BABUS Antal: „…a népért és a népi írókért csatáztam.” (Féja Géza levelezése. Válogatta, összeállította Féja Endre. Nap Kiadó, Budapest, 2003.)

BEKE György: A diktatúra árnyéka – tündérmesében (Koz­ma Mária: Sárkányfogvetés. Pallas Akadémia Kiadó, Csíkszereda, 2003.) – [december] 195. p.

ELEK Tibor: Valótlan, világtól idegen (Rakovszky Zsuzsa: A kígyó árnyéka. Magvető, Budapest, 2002.) – [december] 178. p.

ERDÉSZ Ádám: A támogatástól a tiltásig (Németh György: A Mozgó Világ története. Palatinus, Budapest, 2002.) – [június] 173. p.

GRÓH Gáspár: Ady Endre Jajdonban – [augusztus] 167. p.

GRÓH Gáspár: Egy vallomás polgárai (Alexa Károly: A magyar polgár – és a magyar író. Kortárs Kiadó, Budapest, 2003.) – [október] 157. p.

GRÓH Gáspár: Kívül a körön, otthon az időben (Mikszáth Kálmánné visszaemlékezései. Mikszáth Kiadó, Horpács. é. n.) – [augusztus] 194. p.

GRÓH Gáspár: Szeretni az igazságot (Domokos Mátyás: Szembesülés. Nap Kiadó, Budapest, 2003.) – [június] 163. p.

HORÁNYI Katalin: A túlélés filozófiája (Mohás Lívia: Jessze fája. Argumentum, Budapest, 2003.) – [december] 190. p.

KÁNTOR Lajos: Szabó Dezső életei és utókora két közelítésben – [augusztus] 205. p.

KODOLÁNYI Gyula: Amerika ideje: személyes, tárgyilagos visszatekintés – [június] 112. p.

KÖRMENDY Zsuzsa: Félelem nélküli sorok a nemzeti érzésről – [december] 51. p.

MÓROCZ Zsolt: „Az információ ellenőrzött” (Nagy Gáspár: …nem szabad feledNI…! Versek – 1956 láthatatlan emlékművének talapzatára. Püski, Budapest, 2002.) – [április] 165. p

STURM Ferenc: Élet és szerep (Tolvaly László: A szélhárfa lakói. Officina ’96 Kiadó, Budapest, 2002.) – [december] 186. p.

STURM László: Földhöz ragadt szárnyalás (Oláh Gábor: Naplók. Kossuth egyetemi Kiadó, Debrecen, 2002.) – [október] 163. p.

STURM László: Példázat és képiség (Krasznahorkai László: Északról hegy, Délről tó, Nyugatról utak, Keletről folyó. Magvető, Budapest, 2003.) – [augusztus] 187. p.

SZEPESI Attila: Régi bolondságok – [június] 148. p.

TAXNER-­TÓTH Ernő: Alkalmi bevezetés a libertinus eszmék világába – [április] 49. p.

TÜSKÉS Tibor: Németh László és Veres Péter – [február] 93. p.


Képzőművészet

BODNÁR György: Klasszikus arcok (Molnár Edit: Látni és élni. Interart Stúdió Kft., Budapest, 2002.) – [augusztus] 201. p.

GRÓH János: A lélek tájain. Három Csontváry-­kép – [december] 129. p.

KÉPZőMűVÉSZEK BATTHYÁNY KÖRE: A kortárs képzőművészetről, 2003-­ban. Vitairat – [október] 173. p.

SZEPESI Attila: A barlang, a cseresznyevirág, a szent hegy és a zöld szél – [február] 151. p.

SZEPESI Attila: Lélek és forma. (Tűnődés Halmy Miklós művészetéről) – [április] 140. p


Közlekedés

KUBINSZKY Mihály: „Neves” vonatok – [február] 190. p.


Külpolitika

BRENNER János: Európa beteg embere – [augusztus] 235. p.

GYULAI György: A lengyel eurorealizmus háttere – [február] 210. p.

JESZENSZKY Géza: Márs és Vénusz – civakodás vagy szakítás Amerika és Európa között– [június] 206. p.

KERÉK-­BÁRCZY Szabolcs: Hitek és tévhitek az Amerikai Egyesült Államokról – [december] 213. p.

MAGYARICS Tamás: Régiók, esélyek – [február] 173. p.

MARTONYI János: Európa válaszúton – [december] 225. p.


Mezőgazdaság

SÁTRAI István–MIKLÓSSY Endre: Az agrárkoncepció alapvetése – [augusztus] 28. p.


Oktatás

KASLIK Péter: Milyen iskolára van szükségünk? Gondolatok az oktatási törvény módosításáról – [augusztus] 135. p.


Politológia

BÖHR, Christoph: A kereszténydemokrácia álláspontja. Gondolatok egy európai mozgalom jövőjéről– [június] 196. p.

DELSOL, Chantal: A köztársaság mint francia kérdés – [október] 126. p.

GRANASZTÓI György: Zsidókérdés? A lelkiismeret fájdalma, vagy a hars eszköze? II. – [február] 6. p.

ORBÁN Viktor: Az európai kereszténydemokrácia értékeiről – [június] 8. p


Pszichológia

MOHÁS Lívia: Amazon az árnyékban. Egy mellműtét lélektani hátteréről – [április] 143. p


Színház

METZ Katalin: A mindenség mércéjével– [június] 189. p.

METZ Katalin: Fekete zaj és óriáscsecsemő – [február] 199. p.

METZ Katalin: Leigázható-e a szellem, a szenvedély, a becsület? – [április] 182. p

METZ Katalin: Visszapillantó tükör – [október] 183. p.


Szociográfia

CZAKÓ Sándor: Hosszú út hazától hazáig. A decsi cigányokról. I. – [április] 124. p.

CZAKÓ Sándor: Hosszú út hazától hazáig. A decsi cigányokról. II. – június] 32. p.


Szociológia

BALLA Bálint: A hármas szám varázsa a szociológiában – [február] 128. p.

KULIN Ferenc: Szűkösség – Balla Bálint könyve – [augusztus] 49. p.

TARJÁN Gábor: Nemzedékváltás az amerikai magyarságnál – [augusztus] 92. p.


Történelem

ABLONCZY László: Szemtanúk az 1947-es párizsi békeszerződés aláírásáról – [június] 90. p.

BALLA Bálint: Emigráció és identitás (Emigráció és identitás. – ’56-os magyar menekültek Svájcban. Szerk. Kanyó Tamás. L’Harmattan-­MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 2002.) – [október] 170. p.

BEKE György: Az első magyar iskolák Csángóföldön – [augusztus] 74. p.

BODONYI Ilona: Tények a múltból (Solymossy Péter: Magyar revízió svéd szemmel. A szerző kiadása, Budapest, 2000.) – [december] 200. p.

BORBÁNDI Gyula: A másik Magyarország hangja. A Szabad Európa Rádió utóélete – [december] 87. p.

BORBÁNDI Gyula: Emlékezés Nagy Ferencre – születésének századik évfordulóján – [október] 85. p.

CZETTLER Antal: A Torch (Fáklya) hadművelet. Az észak-­afrikai angolszász partraszállás és következményei. I. – [február] 58. p.

CZETTLER Antal: A Torch (Fáklya) hadművelet. Az észak-­afrikai angolszász partraszállás és következményei. II. – [április] 70. p.

CZETTLER Antal: A Torch (Fáklya) hadművelet. Az észak-­afrikai angolszász partraszállás és következményei. III. – [június] 52. p.

CZETTLER Antal: Az Allende-­kísérlet I. – [október] 105. p.

CZETTLER Antal: Az Allende-­kísérlet II. – [december] 68. p.

EGEDY Gergely: Szellem és politika – [február] 110. p.

ERDÉSZ Ádám: A támogatástól a tiltásig (Németh György: A Mozgó Világ története. Palatinus, Budapest, 2002.) – [június] 173. p.

GERGELY András: A demokrácia és az önkormányzatiság kossuthi öröksége – [április] 39. p.

GRANASZTÓI György: Fénykép – Antall Józsefről – [december] 31. p.

HAAS György: Száz éve született Varga Béla – [április] 106. p.

MARINOVICH Endre: Antall és Jelcin – [október] 50. p.

MARINOVICH Endre: Antall és Kohl – [április] 24. p.

MÓROCZ Zsolt: Higgyünk a csodákban is? (Nemeskürty István: Mi történt velünk?Szabad Tér Kiadó, Budapest, 2002.) – [október] 147. p.

SZEPESI Attila: Régi bolondságok – [június] 148. p.

TAR Pál: Utazások Antall Józseffel – [december] 44. p.

TÖRÖK Bálint: A lélek az első. Ötven éve halt meg Soos Géza – [augusztus] 114. p.

TÖRÖK Bálint: A Magyar Függetlenségi Mozgalom zsidómentő tevékenysége. Az Auschwitzi Jegyzőkönyv. I. – [február] 33. p.

TÖRÖK Bálint: A Magyar Függetlenségi Mozgalom zsidómentő tevékenysége. Az Auschwitzi Jegyzőkönyv. II. – [április] 88. p.

TÖRÖK Bálint: Egy sokszínű eminenciás. Tisztelgés a százöt éve született Szent-­Iványi Domokos emléke előtt – [június] 67. p.

TÖRÖK Bálint: „Ön nem evilági ember” (Híven önmagunkhoz. Barankovics István összegyűjtött írásai a kereszténydemokráciáról. Szerk. Kovács K. Zoltán és Gyorgyevics Miklós. Barankovics Akadémia Alapítvány, Budapest, 2001.) – [április] 177. p

VÁRKONYI Ágnes: Közép-­Európa II. Rákóczi Ferenc politikájában – [december] 8. p.

ZLINSZKY János: Deák Ferenc erkölcsisége – [október] 72. p.

 


 

A Magyar Szemle illusztrációi

 

2003
 


 

BANGA Ferenc: Harangszentelés – [december] 173. p.

BANGA Ferenc: Küldöm a mamámat! – [április] 141. p.

BANGA Ferenc: Nándorfehérváry Zelma – [augusztus] 181. p.

BANGA Ferenc: Toncsibácsinéni – [október] 143. p.

BANGA Ferenc: Vaksegély – [június] 158. p.

BIKÁCSI Daniella: Ragyogj, ragyogj csillagom, 2000 – [október] 29. p.

BUTAK András: Rajz II., 2002 – [október] 55. p.

CSÁJI Attila: Rovásjelek IV., 1972 – [október] 76. p.

CSONTVÁRY KOSZTKA Tivadar: Castellammare di Sta­bia – [december] 73. p.

CSONTVÁRY KOSZTKA Tivadar: Fohászkodó Üdvözítő (Részlet) – [december] 133. p.

CSONTVÁRY KOSZTKA Tivadar: Hajótörés – [december] 93. p.

CSONTVÁRY KOSZTKA Tivadar: Hídon átvonuló társaság – [december] 143. p.

CSONTVÁRY KOSZTKA Tivadar: Hidon átvonuló társaság (Részlet) – [december] 181. p.

CSONTVÁRY KOSZTKA Tivadar: Tengerparti sétalovaglás – [december] borító

CSONTVÁRY KOSZTKA Tivadar: Tengerparti sétalovaglás (Arányok) – [december] 155. p.

CSONTVÁRY KOSZTKA Tivadar: Tengerparti sétalovaglás (Részlet) – [december] 217. p.

CSONTVÁRY KOSZTKA Tivadar: Villanyvilágította fák Jajcéban – [december] 117. p.

CSONTVÁRY KOSZTKA Tivadar:Jajcei vízesés – [december] 53. p.

HALMY Miklós: A távozó, 1981 – [április] 175. p.

HALMY Miklós: A vízszintes, 1980 – [április] 159. p.

HALMY Miklós: A zöld madár látogatása, 1970 – [április] 127. p.

HALMY Miklós: Az istenek trónusa – [április] borítón

HALMY Miklós: Az Üveghegyen túl, 1969 – [április] 91. p.

HALMY Miklós: Csodafiúszarvas, 1969 – [április] 31. p.

HALMY Miklós: Fájdalom titokban, 1971 – [április] 109. p.

HALMY Miklós: Géniusz, 1968 – [április] 14. p.

HALMY Miklós: Küzdelem, 1977 – [április] 75. p.

HALMY Miklós: Magházkő, 1977 – [április] 192. p.

HALMY Miklós: Nice (A Győzelem), 1988/1997 – [április] 45. p.

HALMY Miklós: Örvénylés, 1963 – [április] 145. p.

HALMY Miklós: őstej, 1967 – [április] 61. p.

HIROSHIGE: A Fundo vízesés Odzsinál – [február] 35. p.

HIROSHIGE: Cseresznyevirágok esőben a Szumida folyó partján – [február] borítón

HIROSHIGE: Esős táj – [február] 67. p.

HIROSHIGE: Önarckép – [február] 17. p.

HIROSHIGE: Téli táj – [február] 82. p.

HOKUSAI: A Fudzsijama az ernyők mögött – [február] 189. p.

HOKUSAI: A Fudzsijama darvakkal – [február] 98. p.

HOKUSAI: A Fudzsijama éjszaka, holdfényben (Részlet) – [február] 171. p.

HOKUSAI: Vadludak a Fudzsijama tükörképe fölött I. – [február] 148. p.

HOKUSAI: Vadludak a Fudzsijama tükörképe fölött II. – [február] 149. p.

KECSKEMÉTI Kálmán: Cím nélkül – [október] 87. p.

KÉRY Bálint Bence: Talált tárgy lenyomata „9”, 2002 – [október] 99. p.

MOLNÁR Edit: Anna Margit, 1978 – [augusztus] 156 p.

MOLNÁR Edit: Bálint Endre, 1983 – [augusztus] 67. p.

MOLNÁR Edit: Berki Viola, 1973 – [augusztus] 82. p.

MOLNÁR Edit: Bernáth Aurél, 1974 – [augusztus] 138. p.

MOLNÁR Edit: Csíkszentmihályi Róbert, 1983 – [augusztus] 100. p.

MOLNÁR Edit: Gyepsor, 2. – [augusztus] 168. p.

MOLNÁR Edit: Gyepsor, 6 – [augusztus] 198. p.

MOLNÁR Edit: Gyepsor, 8 – [augusztus] 219. p.

MOLNÁR Edit: Kassák Lajos, 1962 – [augusztus] 17. p.

MOLNÁR Edit: Kondor Béla Pilinszky Jánossal, 1957 – [augusztus] borító

MOLNÁR Edit: Korniss Dezső, 1974 – [augusztus] 51. p.

MOLNÁR Edit: Szervátiusz Tibor és Szervátiusz Jenő, 1973 – [augusztus] 32. p.

MOLNÁR Edit: Vaszkó Erzsébet, 1979 – [augusztus] 117. p.

NAGY József: Éjfél után című táncjátékénak felvétele – [június] 105. p.

NAGY József: Éjfél után című táncjátékénak felvétele – [június] 129. p.

NAGY József: Éjfél után című táncjátékénak felvétele – [június] 165. p.

NAGY József: Éjfél után című táncjátékénak felvétele – [június] 171. p.

NAGY József: Éjfél után című táncjátékénak felvétele – [június] 187. p.

NAGY József: Éjfél után című táncjátékénak felvétele – [június] 195. p.

NAGY József: Éjfél után című táncjátékénak felvétele – [június] 23. p.

NAGY József: Éjfél után című táncjátékénak felvétele – [június] 203. p.

NAGY József: Éjfél után című táncjátékénak felvétele – [június] 43. p.

NAGY József: Éjfél után című táncjátékénak felvétele – [június] 52. p.

NAGY József: Éjfél után című táncjátékénak felvétele – [június] 77. p.

NOVÁK András, M.: Történelmi tapéták, 1997 – [október] borító

PRUTKAY Péter: Tabletta, 2003 – [október] 128. p.

STEFANOVITS Péter: Összekötve – [október] 161. p.

SZEMADÁM György: ős – [október] 181. p.

TURNER: A calais-i móló – [december] 27. p.

UTAMARO: A fuvolaóra – [február] 113. p.

UTAMARO: Anya lányával – [február] 98. p.

VÉSSEY Gábor: Rajz – [október] 193. p.« vissza