Felhasználónév: Jelszó: Elfelejtette a jelszavát?Regisztráció
Danube Institute
Magyar Fejlesztési Bank Zrt.
NKA
OTP Bank
Prima Prissima díj 2003
EEM
Príma-díj
Magyarország Barátai Alapítvány
Polgári Magyarországért Alapítvány
Batthány Alapítvány
NMI

A Magyar Szemle tematikus és betűrendes mutatója 2005A
Magyar Szemle tematikus és betűrendes mutatója

 

2005


BELPOLITIKA


BENCZE Izabella: Állásfoglalás a tervezett kormányzati negyedről – [augusztus] 23. p.

BOD Péter Ákos: Egy éve alakult meg a kormány – [június] 186. p.

EGEDY Gergely: Rendszerváltás és demokrácia (Fricz Tamás: Az árok két oldalán) – [február] 162. p.

ELEK István: A politikai erkölcs rendszerváltója (A politikus Antall József – az európai úton. Szerk.: Biernaczky Szilárd–Jeszenszky Géza–Kapronczai Károly) – [április]

145. p.

GÁSPÁR G. János: A válságkormányzás egy éve – [június] 177. p.

GÁSPÁR G. János: Alkotmányos totalitarizmus? – [február] 186. p.

GÁSPÁR G. János: Az ideiglenesség jövője – [október] 198. p.

GÁSPÁR G. János: Ha nem is össze, de tartozunk – [április] 175. p.

GÁSPÁR G. János: Romok reformja – [augusztus] 175. p.

GÁSPÁR G. János: Volt egyszer egy legvidámabb barakk – [december] 194. p.

GRANASZTÓI György: Állásfoglalás a tervezett kormányzati negyedről – [augusztus] 15. p.

GRÓH Gáspár: Céljainktól távolodva – [február] 3. p.

GULYÁS Gergely: Antall József politikája a jogállam szemszögéből – [december] 7. p.

KÁDÁR Béla: Állam és államigazgatás a globalizáció feltételrendszerében – [június] 60. p.

SÁLYI Tamás: A Major-kormányok és az Európai Unió – [június] 80. p.

VESZTRÓCZY Zsolt: Elveszett objektivitás (Debreczeni József: Az új miniszterelnök) – [április] 157. p.

ZLINSZKY János: Az alkotmányosság alkonya – [augusztus] 8. p.

 

EGYHÁZ, EGYHÁZPOLITIKA

 

CSABA László: Hullámvasúton. A társadalmi szerepvállalás ellentmondásai és kihívásai Magyarországon I. – [október] 90. p.

CSABA László: Hullámvasúton. A társadalmi szerepvállalás ellentmondásai és kihívásai Magyarországon II. – [december] 57. p.

FÁY Zoltán: A katolikus sajtó és a rendszerváltás – [december] 177. p.

FÁY Zoltán: Ateista fohászkodók – [augusztus] 156. p.

FÁY Zoltán: Erdő Péter az Akadémián – [június] 165. p.

FÁY Zoltán: Tőkés püspök az Európai Parlamentben? – [április] 166. p.

FÁY Zoltán: XVI. Benedek pápa és a felvilágosodás – [február] 179. p.

PÁSZTOR Péter: A végtelen ütötte seb (Rowan Williams: Grace and Necessity: Refl ections on Art and Love) – [június] 158. p.

 

ESSZÉ

 

BARTH, Karl: Ember és embertárs – [augusztus] 137. p.

FRENYÓ Zoltán: Az igazi tudás és ellenségei – [december] 70. p.

GRÓH Gáspár: Az erkölcs és a szövegértés – [április] 3. p.

GRÓH Gáspár: Céljainktól távolodva – [február] 3. p.

GRÓH Gáspár: A rabság, mely megszabadít avagy a tulajdonságokkal bíró ember – [június] 3. p.

KARÁCSONY Sándor: A magyar észjárás – [június] 137. p.

KODOLÁNYI Gyula: Mai gondolatok Antall Józsefről – [december] 3. p.

KODOLÁNYI Gyula: A kultúra – ma, tegnap, holnap II. – [december] 84. p.

MIKLÓSSY Endre: „Túl a tornyon, melyet porbul rakott a szél” – [október] 154. p.

MIKLÓSSY Endre: A szó. Tábor Béla születésének centenáriumára – [október] 139. p.

NIJ KAMP, Peter: A tudomány: végtelen verseny – [augusztus]32. p.

GRÓH Gáspár: A múlt felé fordulás nem múltba fordulás – [augusztus] 3. p.

SZABAD György: In memoriam I. Tóth Zoltán – [február] 39. p.

SZÁVAI János: A pillanat szorítása. Olvasónapló. Hannah Arendt és 1956 – [október] 33. p.

SZÁVAI János: A progresszió hullahegyei. Olvasónapló – [június] 129. p.

 

ÉPÍTÉSZET

 

BRENNER János: Európai városaink jövője – városfejlesztés és építési kultúra – [október] 193. p.

KUBINSZKY Mihály: Gondolatok a fiatal magyar építészekről – [október] 190. p.

KUBINSZKY Mihály: Hangversenyterem Doborjánban – [június] 171. p.

KUBINSZKY Mihály: Magasház-toronyház – [augusztus] 161. p.

KUBINSZKY Mihály: Megújult a szegedi Reök-palota – [december] 191. p.

 

FILM

 

TÓTH Klára: Egy év – egy élet – [június] 167. p.

TÓTH Klára: Lesből, halál – [augusztus] 170. p.

TÓTH Klára: Moziban, Máraival – [október] 187. p.

 

GAZDASÁG

 

BAROSS GÁBOR TÁRSASÁG: Állásfoglalás a külföldi tulajdon – magyar vagyon kérdéséről – [december] 207. p.

BOD Péter Ákos: A 27 uniós országból csak 26 áll jobban nálunk… – [február] 195. p.

BOD Péter Ákos: A gazdasági pangás éve: 2007 – [december] 201. p.

BOD Péter Ákos: A magyar virtus: fél lábon kihúzni a nehéz éveket – [április] 183. p.

BOD Péter Ákos: Államháztartási hiány és társadalmi deficit – [október] 39. p.

BOD Péter Ákos: Egy éve alakult meg a kormány – [június] 186. p.

BOD Péter Ákos: Orosz-osztrák olajügyeinkről – [augusztus] 182. p.

BOTOS Katalin: 1956: gazdasági okok és következmények – [február] 43. p.

CSESZKA Éva: A kommunista gazdaságpolitika csődje – 1956 – [február] 68. p.

KÁDÁR Béla: Deficitjeink – [október] 73. p.

PAKUCS János: Adaptáció vagy innováció? – [december] 209. p.

 

IRODALOM

 

LÁSZLÓFFY Aladár: A legnagyobb nagypéntek – [június] 134. p.

LÁZÁR Ervin: A város megmentése – [február] 151. p.

NAGY Gáspár: Esztergomi apokrif – [február] 153. p.

 

IRODALOMTÖRTÉNET

 

GRÓH Gáspár: Őrző volt a strázsán (Sütő András: Létvégi hajrában) – [február] 155. p.

KULIN Ferenc: Ő mondja meg, ki voltál? Az Egy mondat... és utóélete I. – [február] 7. p.

KULIN Ferenc: Ő mondja meg, ki voltál? Az Egy mondat… és utóélete II. – [április] 7. p.

KULIN Ferenc: Ő mondja meg, ki voltál? Az Egy mondat... és utóélete III. – [június] 15. p.

MIKLÓSSY Endre: A szó. Tábor Béla születésének centenáriumára – [október] 139. p.

SZÁVAI János: Illyés és Éluard – [február] 26. p.

TÜSKÉS Tibor: Adalék az Egy mondat… történetéhez – [április] 191. p.

 

KÉPZŐMŰVÉSZET

 

BÉRCZI Szaniszló: A hun–szkíta ornamentika geometriai törvényei – [február] 83. p.

CSEJDY Júlia: Hamis pátosz nélkül. Vigh Tamás néhány emlékművéről – [október] 167. p.

CSICSERY-RÓNAY István: Zichy Mihály, a vátesz – [június] 153. p.

KUBINSZKY Mihály: Visszapillantás a szocialista realizmusra – [április] 169. p.

PLESZNIVY Edit: Vaszary János festőművész (1867–1939) gyűjteményes kiállítása – [december] 180. p.

TARJÁN Gábor: A fametszés nagymestere. Domján József (1907–1992) – [április] 162. p.

UDVARY Ildikó, D.: „Angyal szállt le Erzsébeten”. Gaál Imre festőművész (1922–1964) – [augusztus] 139. p.

VÁRSZEGI Tibor: Szintézis vagy szinkretizmus. Tánc és képzőművészet (Nagy József és Miquel Barcelo) – [augusztus] 143. p.

 

KISEBBSÉG

 

BEKE György: Európa veszélyeztetett népei. Könyv a moldvai csángókról – [április] 92. p.

JESZENSZKY Géza: Egy ítélet, mely a bírákat minősíti. Még egyszer Esterházy Jánosról – [június] 191. p.

TÖRÖK Bálint: Esterházy János élő öröksége [április] 76. p.

VÍGH Károly: Masaryk és a magyarok I. – [február] 101. p.

VÍGH Károly: Masaryk és a magyarok II. – [április] 109. p.

 

KÖZLEKEDÉS

 

KUBINSZKY Mihály: A csíkgyimesi vasútvonal – [február] 170. p.

 

KULTÚRPOLITIKA

 

FÁZSY Anikó: Kultúra és politika. L. Simon László: Versenyhátrány. A (kultúr)politika fogságában című könyve ürügyén – [december] 167. p.

KODOLÁNYI Gyula: A kultúra – ma, tegnap, holnap I. – [október] 111. p.

KODOLÁNYI Gyula: A kultúra – ma, tegnap, holnap II. – [december] 84. p.

 

KÜLPOLITIKA

 

BRENNER János: Közérzet és közgyűjtemények – [június] 173. p.

GRANASZTÓI György: Tajvan – [október] 3. p.

ILVES, T. H.: Jobbá leszünk. T. H. Ilves észt köztársasági elnök beiktatási beszéde – [február] 145. p.

JESZENSZKY Géza: A szlovák–magyar viták háttere – [december] 17. p.

JESZENSZKY Géza: Felejtsük el Visegrádot? – [április] 189. p.

 

MÚZEUM

 

BRENNER János: Közérzet és közgyűjtemények – [június]

173. p.

BRENNER János: Pályák és kényszerpályák – [február]

175. p.

 

NÉPRAJZ

 

MOHAY Tamás: A székelyföld leírása – ma (Sepsiszéki Nagy Balázs: Székelyföld falvai a 20. század végén. IV. Aranyosszék, Marosszék) – [június] 149. p.

 

NYELVTUDOMÁNY

 

ABÁDI NAGY Zoltán: Mert miénk az Országh – [december] 157. p.

 

PEDAGÓGIA, OKTATÁS

 

BUDA Béla: Szubjektív megemlékezés Kontra Györgyről – [december] 161. p.

KASLIK Péter: „Levegőt!” A magyar gyerekek életminősége és iskolai előmenetele az UNICEF 2007. évi jelentésének tükrében – [augusztus] 51. p.

 

PSZICHOLÓGIA

 

SÜLE Ferenc: Életproblémáink spirituális vonatkozásai. Ellentétek – vonzódás és menekülés – [augusztus] 120. p.

 

SZÍNHÁZ

 

METZ Katalin: Hol a jó színház mostanában? – [augusztus] 166. p.

METZ Katalin: Kis magyar valóság – földön, égen. (Új Színház: Marat, Sade; Vígszínház: Márquez: Száz év magány; Örkény Színház: Tasnádi István: Finito) – [február] 181. p.

METZ Katalin: Színház, színház – [április] 173. p.

METZ Katalin: Várjuk a megújulást – [október] 184. p.

METZ Katalin: Végre valami jó – az Operaház bemutatói – [december] 173. p.

VÁRSZEGI Tibor: Kövessetek! – [október] 176. p.

 

TÖRTÉNELEM

 

BOTOS Katalin: 1956: gazdasági okok és következmények – [február] 43. p.

BRENNER János: Pályák és kényszerpályák – [február] 175. p.

CSESZKA Éva: A kommunista gazdaságpolitika csődje – 1956 – [február] 68. p.

ELEK István: A politikai erkölcs rendszerváltója (A politikus Antall József – az európai úton. Szerk.: Biernaczky Szilárd–Jeszenszky Géza–Kapronczai Károly) – [április] 145. p.

GULYÁS Gergely: Antall József politikája a jogállam szemszögéből – [december] 7. p.

HAAS György: Küzdelem a Tiszahát megmentéséért – [június] 102. p.

HAAS György: Munkástanácsok az 1956-os szabadságharcban – [október] 6. p.

HAMVAS Béla: 1956-ról – [április] 142. p.

KOVÁCS Péter: A budapesti amerikai követség és az 1956-os forradalom. Kovács Péter beszélgetése Jordan Thomas Rogersszel és Ernest A. Naggyal I. – [június] 27. p.

KOVÁCS Péter: A budapesti amerikai követség és az 1956-os forradalom. Kovács Péter beszélgetése Jordan Thomas Rogersszel és Ernest A. Naggyal II. – [augusztus] 65. p.

KOVÁCS Péter: A budapesti amerikai követség és az 1956-os forradalom. Kovács Péter beszélgetése Jordan Thomas Rogersszel és Ernest A. Naggyal III. – [október] 6. p.

MATTHEWS, John P. C.: A Nyugat titkos szellemi Marshall-terve I. – [december] 38. p.

MOLNÁR Imre: A magyar katolikus egyház és a lengyel menekültek – [augusztus] 103. p.

NAGY Miklós Mihály: Bottyán generális – [június] 115. p.

SZABAD György: In memoriam I. Tóth Zoltán – [február] 39. p.

SZAKOLCZAI György: Mindszenty és Barankovics – avagy a keresztény politika és a modus vivendi (Mészáros István: Mindszenty és Barankovics. Adalékok a

keresztény párt” történetéhez) – [október] 156. p.

SZEBENI Géza, M.: Alcide de Gasperi és a jobboldali radikalizmus – [április] 126. p.

TÖRÖK Bálint: Esterházy János élő öröksége [április] 76. p.

TÖRÖK Bálint: Kik esküdtek össze a köztársaság ellen? Az első nagy koncepciós per, 1947 – [augusztus] 87. p.

TÖRÖK Bálint: Kovács Béla politikai pályája – [február] 123. p.

VÍGH Károly: Masaryk és a magyarok I. – [február] 101. p.

VÍGH Károly: Masaryk és a magyarok II. – [április] 109. p.

 

ZENETÖRTÉNET

 

GRÓH Gáspár: Múzeum a könyvespolcon (Bónis Ferenc: Élet-képek: Bartók Béla) – [június] 141. p.

GRÓH Gáspár: Van vagy nincs? A Németh László-i „Bartók-modell” – [december] 141. p.

KÁDÁR György: Kodály Zoltán aktualitása – [december] 117. p.

KODÁLY Zoltán: Bartók – [december] 155. p.

KODOLÁNYI Gyula: Bartókkal, Kodállyal. Részletek egy munkanaplóból. Filmterv – [április] 44. p.

SÁROSI Bálint: Kodály, 2007 – [június] 7. p.

SZABADOS György: Skatulyába zárt üstökösök. Film Bartók és Kodály barátságáról. Szinopszis – [április] 24. p.

SZABÓ Máté: Síppal, dobbal, nádi… Mezei Szilárd zeneszerzői és előadói munkásságáról – [augusztus] 149. p.

 

 

A MAGYAR SZEMLE SZERZŐI

BETŰRENDES MUTATÓJA

 

 

ABÁDI NAGY Zoltán: Mert miénk az Országh – [december] 157. p.

BAROSS GÁBOR TÁRSASÁG: Állásfoglalás a külföldi tulajdon – magyar vagyon kérdéséről – [december] 207. p.

BARTH, Karl: Ember és embertárs – [augusztus] 137. p.

BEKE György: Európa veszélyeztetett népei. Könyv a moldvai csángókról – [április] 92. p.

BENCZE Izabella: Állásfoglalás a tervezett kormányzati negyedről – [augusztus] 23. p.

BÉRCZI Szaniszló: A hun–szkíta ornamentika geometriai törvényei – [február] 83. p.

BOD Péter Ákos: A 27 uniós országból csak 26 áll jobban nálunk… – [február] 195. p.

BOD Péter Ákos: A gazdasági pangás éve: 2007 – [december]201. p.

BOD Péter Ákos: A magyar virtus: fél lábon kihúzni a nehéz éveket – [április] 183. p.

BOD Péter Ákos: Államháztartási hiány és társadalmi deficit – [október] 39. p.

BOD Péter Ákos: Egy éve alakult meg a kormány – [június] 186. p.

BOD Péter Ákos: Orosz-osztrák olajügyeinkről – [augusztus] 182. p.

BOTOS Katalin: 1956: gazdasági okok és következmények – [február] 43. p.

BRENNER János: Európai városaink jövője – városfejlesztés és építési kultúra – [október] 193. p.

BRENNER János: Közérzet és közgyűjtemények – [június] 173. p.

BRENNER János: Pályák és kényszerpályák – [február] 175. p.

BUDA Béla: Szubjektív megemlékezés Kontra Györgyről – [december] 161. p.

CSABA László: Hullámvasúton. A társadalmi szerepvállalás ellentmondásai és kihívásai Magyarországon I. – [október] 90. p.

CSABA László: Hullámvasúton. A társadalmi szerepvállalás ellentmondásai és kihívásai Magyarországon II. – [december] 57. p.

CSEJDY Júlia: Hamis pátosz nélkül. Vigh Tamás néhány emlékművéről – [október] 167. p.

CSESZKA Éva: A kommunista gazdaságpolitika csődje – 1956 – [február] 68. p.

CSICSERY-RÓNAY István: Zichy Mihály, a vátesz – [június] 153. p.

EGEDY Gergely: Rendszerváltás és demokrácia (Fricz Tamás: Az árok két oldalán) – [február] 162. p.

ELEK István: A politikai erkölcs rendszerváltója (A politikus Antall József – az európai úton. Szerk.: Biernaczky Szilárd–Jeszenszky Géza–Kapronczai Károly) – [április]

145. p.

FÁY Zoltán: A katolikus sajtó és a rendszerváltás – [december] 177. p.

FÁY Zoltán: Ateista fohászkodók – [augusztus] 156. p.

FÁY Zoltán: Erdő Péter az Akadémián – [június] 165. p.

FÁY Zoltán: Tőkés püspök az Európai Parlamentben? – [április] 166. p.

FÁY Zoltán: XVI. Benedek pápa és a felvilágosodás – [február] 179. p.

FÁZSY Anikó: Kultúra és politika. L. Simon László: Versenyhátrány. A (kultúr)politika fogságában című könyve ürügyén – [december] 167. p.

FRENYÓ Zoltán: Az igazi tudás és ellenségei – [december] 70. p.

GÁSPÁR G. János: A válságkormányzás egy éve – [június] 177. p.

GÁSPÁR G. János: Alkotmányos totalitarizmus? – [február] 186. p.

GÁSPÁR G. János: Az ideiglenesség jövője – [október] 198. p.

GÁSPÁR G. János: Ha nem is össze, de tartozunk – [április] 175. p.

GÁSPÁR G. János: Romok reformja – [augusztus] 175. p.

GÁSPÁR G. János: Volt egyszer egy legvidámabb barakk – [december] 194. p.

GRANASZTÓI György: Állásfoglalás a tervezett kormányzati negyedről – [augusztus] 15. p.

GRANASZTÓI György: Tajvan – [október] 3. p.

GRÓH Gáspár: A múlt felé fordulás nem múltba fordulás – [augusztus] 3. p.

GRÓH Gáspár: Az erkölcs és a szövegértés – [április] 3. p.

GRÓH Gáspár: Céljainktól távolodva – [február] 3. p.

GRÓH Gáspár: Múzeum a könyvespolcon (Bónis Ferenc: Élet-képek: Bartók Béla) – [június] 141. p.

GRÓH Gáspár: Őrző volt a strázsán (Sütő András: Létvégi hajrában) – [február] 155. p.

GRÓH Gáspár: Van vagy nincs? A Németh László-i „Bartók-modell” – [december] 141. p.

GRÓH Gáspár: A rabság, mely megszabadít avagy a tulajdonságokkal bíró ember – [június] 3. p.

GULYÁS Gergely: Antall József politikája a jogállam szemszögéből – [december] 7. p.

HAAS György: Küzdelem a Tiszahát megmentéséért – [június] 102. p.

HAAS György: Munkástanácsok az 1956-os szabadságharcban – [október] 6. p.

HAMVAS Béla: 1956-ról – [április] 142. p.

ILVES, T. H.: Jobbá leszünk. T. H. Ilves észt köztársasági elnök beiktatási beszéde – [február] 145. p.

JESZENSZKY Géza: A szlovák–magyar viták háttere – [december] 17. p.

JESZENSZKY Géza: Egy ítélet, mely a bírákat minősíti. Még egyszer Esterházy Jánosról – [június] 191. p.

JESZENSZKY Géza: Felejtsük el Visegrádot? – [április] 189. p.

KÁDÁR Béla: Állam és államigazgatás a globalizáció feltételrendszerében – [június] 60. p.

KÁDÁR Béla: Deficitjeink – [október] 73. p.

KÁDÁR György: Kodály Zoltán aktualitása – [december] 11

 

Kiadja a Magyar Szemle Alapítvány
Összeállította: Fáy Zoltán
Főszerkesztő: Kodolányi Gyula


 

 « vissza