Felhasználónév: Jelszó: Elfelejtette a jelszavát?Regisztráció
Danube Institute
Magyar Fejlesztési Bank Zrt.
NKA
OTP Bank
Prima Prissima díj 2003
EEM
Príma-díj
Magyarország Barátai Alapítvány
Polgári Magyarországért Alapítvány
Batthány Alapítvány
NMI

A Magyar Szemle tematikus és betűrendes mutatója 2007

 

A MAGYAR SZEMLE SZERZŐINEK BETŰRENDES MUTATÓJA

 

2007

 

ABADI NAGY Zoltán: Mert miénk az Országh - [december] 157. p.

BAROSS GÁBOR TÁRSASÁG: Állásfoglalás a külföldi tulajdon - magyar vagyon kérdéséről - [december] 207. p.

BARTH, Kari: Ember és embertárs - [augusztus] 137. p.

BEKE György: Európa veszélyeztetett népei. Könyv a moldvai csángókról - [április] 92. p.

BENCZE Izabella: Állásfoglalás a tervezett kormányzati negyedről - [augusztus] 23. p.

BERCZI Szaniszló: A hun-szkíta ornamentika geometriai törvényei - [február] 83. p.

BOD Péter Ákos: A 27 uniós országból csak 26 áll jobban nálunk... - [február] 195. p.

BOD Péter Ákos: A gazdasági pangás éve: 2007 - [december] 201. p.

BOD Péter Ákos: A magyar virtus: fél lábon kihúzni a nehéz éveket - [április] 183. p.

BOD Péter Ákos: Államháztartási hiány és társadalmi deficit - [október] 39. p.

BOD Péter Ákos: Egy éve alakult meg a kormány - [június] 186. p.

BOD Péter Ákos: Orosz-osztrák olajügyeinkről - [augusztus] 182. p.

BOTOS Katalin: 1956: gazdasági okok és következmények- [február] 43. p.

BRENNER János: Európai városaink jövője - városfejlesztés és építési kultúra - [október] 193. p.

BRENNER János: Közérzet és közgyűjtemények - [június] 173. p.

BRENNER János: Pályák és kényszerpályák - [február] 175. p.

BUDA Béla: Szubjektív megemlékezés Kontra Györgyről - [december] 161. p.

CSABA László: Hullámvasúton. A társadalmi szerepvállalás ellentmondásai és kihívásai Magyarországon I. - [október] 90. p.

CSABA László: Hullámvasúton. A társadalmi szerepvállalás ellentmondásai és kihívásai Magyarországon II. - [december] 57. p.

CSEJDY Júlia: Hamis pátosz nélkül. Vigh Tamás néhány emlékművéről - [október] 167. p.

CSESZKA Éva: A kommunista gazdaságpolitika csődje -1956 - [február] 68. p.

CSICSERY-RÓNAY István: Zichy Mihály, a vátesz - [június] 153. p.

EGEDY Gergely: Rendszerváltás és demokrácia (Fricz Tamás: Az árok két oldalán) - [február] 162. p.

ELEK István: A politikai erkölcs rendszerváltója (A politikus Antall József - az európai úton. Szerk.: Biernaczky Szilárd-Jeszenszky Géza-Kapronczai Károly) - [április] 145. p.

FÁY Zoltán: A katolikus sajtó és a rendszerváltás - [december] 177. p.

FÁY Zoltán: Ateista fohászkodók - [augusztus] 156. p.

FÁY Zoltán: Erdő Péter az Akadémián - [június] 165. p.

FÁY Zoltán: Tőkés püspök az Európai Parlamentben? - [április] 166. p.

FÁY Zoltán: XVI. Benedek pápa és a felvilágosodás - [február] 179. p.

FÁZSY Anikó: Kultúra és politika. L. Simon László: Versenyhátrány. A (kultúr)politika fogságában című könyve ürügyén - [december] 167. p.

FRENYÓ Zoltán: Az igazi tudás és ellenségei - [december] 70. p.

GÁSPÁR G. János: A válságkormányzás egy éve - [június] 177. p.

GÁSPÁR G. János: Alkotmányos totalitarizmus? - [február] 186. p.

GÁSPÁR G. János: Az ideiglenesség jövője - [október] 198. p.

GÁSPÁR G. János: Fia nem is össze, de tartozunk - [április] 175. p.

GÁSPÁR G. János: Romok reformja - [augusztus] 175. p.

GÁSPÁR G. János: Volt egyszer egy legvidámabb barakk - [december] 194. p.

GRANASZTÓI György: Állásfoglalás a tervezett kormányzati negyedről - [augusztus] 15. p.

GRANASZTÓI György: Tajvan - [október] 3. p.

GRÓH Gáspár: A múlt felé fordulás nem múltba fordulás - [augusztus] 3. p.

GRÓH Gáspár: Az erkölcs és a szövegértés - [április] 3. p.

GRÓH Gáspár: Céljainktól távolodva - [február] 3. p.

GRÓH Gáspár: Múzeum a könyvespolcon (Bónis Ferenc: Élet-képek: Bartók Béla) - [június] 141. p.

GRÓH Gáspár: Őrző volt a strázsán (Sütő András: Létvégi hajrában) - [február] 155. p.

GRÓH Gáspár: Van vagy nincs? A Németh László-i „Bartók-modell” - [december] 141. p.

GRÓH Gáspár: A rabság, mely megszabadít avagy a tulajdonságokkal bíró ember - [június] 3. p.

GULYÁS Gergely: Antall József politikája a jogállam szemszögéből - [december] 7. p.

HAAS György: Küzdelem a Tiszahát megmentéséért - [június] 102. p.

HAAS György: Munkástanácsok az 1956-os szabadság- harcban - [október] 6. p.

HAMVAS Béla: 1956-ról - [április] 142. p.

ILVES, T. H.: Jobbá leszünk. T. H. Ilves észt köztársasági elnök beiktatási beszéde - [február] 145. p.

JESZENSZKY Géza: A szlovák-magyar viták háttere - [december] 17. p.

JESZENSZKY Géza: Egy ítélet, mely a bírákat minősíti. Még egyszer Esterházy Jánosról - [június] 191. p.

JESZENSZKY Géza: Felejtsük el Visegrádot? - [április] 189. p.

KÁDÁR Béla: Állam és államigazgatás a globalizáció feltételrendszerében - [június] 60. p.

KÁDÁR Béla: Deficitjeink - [október] 73. p.

KÁDÁR György: Kodály Zoltán aktualitása - [december] 117. p.

KARÁCSONY Sándor: A magyar észjárás - [június] 137. p.

KASLIK Péter: „Levegőt!” A magyar gyerekek életminősége és iskolai előmenetele az UNICEF 2007. évi jelentésének tükrében - [augusztus] 51. p.

KODÁLY Zoltán: Bartók - [december] 155. p.

KODOLÁNYI Gyula: A kultúra - ma, tegnap, holnap I. - [október] 111. p.

KODOLÁNYI Gyula: A kultúra - ma, tegnap, holnap II. - [december] 84. p.

KODOLÁNYI Gyula: Bartókkal, Kodállyal. Részletek egy munkanaplóból. Filmterv - [április] 44. p.

KODOLÁNYI Gyula: Mai gondolatok Antall Józsefről - [december] 3. p.

KOVÁCS Péter: A budapesti amerikai követség és az 1956-os forradalom. Kovács Péter beszélgetése Jordán Thomas Rogersszel és Ernest A. Naggyal I. - [június] 27.p.

KOVÁCS Péter: A budapesti amerikai követség és az 1956-os forradalom. Kovács Péter beszélgetése Jordán Thomas Rogersszel és Ernest A. Naggyal II. - [augusztus] 65. p.

KOVÁCS Péter: A budapesti amerikai követség és az 1956-os forradalom. Kovács Péter beszélgetése Jordán Thomas Rogersszel és Ernest A. Naggyal III. - [október] 6. p.

KUBINSZKY Mihály: A csíkgyimesi vasútvonal - [február] 170. p.

KUBINSZKY Mihály: Gondolatok a fiatal magyar építészekről - [október] 190. p.

KUBINSZKY Mihály: Hangversenyterem Doborjánban - [június] 171. p.

KUBINSZKY Mihály: Magasház-toronyház – [augusztus] 161. p.

KUBINSZKY Mihály: Megújult a szegedi Reök-palota - [december] 191. p.

KUBINSZKY Mihály: Visszapillantás a szocialista realizmusra - [április] 169. p.

KULIN Ferenc: Ő mondja meg, ki voltál? Az Egy mondat és utóélete I. - [február] 7. p.

KULIN Ferenc: Ő mondja meg, ki voltál? Az Egy mondat... és utóélete II. - [április] 7. p.

KULIN Ferenc: Ő mondja meg, ki voltál? Az Egy mondat... és utóélete III. - [június] 15. p.

LÁSZLÓFFY Aladár: A legnagyobb nagypéntek - [június] 134. p.

LÁZÁR Ervin: A város megmentése - [február] 151. p.

MATTHEWS, John P. C.: A Nyugat titkos szellemi Marshall-terve I. - [december] 38. p.

METZ Katalin: Hol a jó színház mostanában? - [augusztus] 166. p.

METZ Katalin: Kis magyar valóság - földön, égen. (Új Színház: Marat, Sade; Vígszínház: Márquez: Száz év magány; Örkény Színház: Tasnádi István: Finito) - [február] 181. p.

METZ Katalin: Színház, színház - [április] 173. p.

METZ Katalin: Várjuk a megújulást - [október] 184. p.

METZ Katalin: Végre valami jó - az Operaház bemutatói - [december] 173. p.

MIKLÓSSY Endre: „Túl a tornyon, melyet porbul rakott a szél” - [október] 154. p.

MIKLÓSSY Endre: A szó. Tábor Béla születésének centenáriumára - [október] 139. p.

MOHAY Tamás: A székelyföld leírása - ma (Sepsiszéki Nagy Balázs: Székelyföld falvai a 20. század végén. IV. Aranyosszék, Marosszék) - [június] 149. p.

MOLNÁR Imre: A magyar katolikus egyház és a lengyel menekültek - [augusztus] 103. p.

NAGY Gáspár: Esztergomi apokrif - [február] 153. p.

NAGY Miklós Mihály: Bottyán generális - [június] 115. p.

NIJKAMP, Peter: A tudomány: végtelen verseny - [augusztus] 32. p.

PAKUCS János: Adaptáció vagy innováció? - [december] 209. p.

PÁSZTOR Péter: A végtelen ütötte seb (Rowan Williams: Grace and Necessity: Reflections on Art and Love) - [június] 158. p.

PLESZNIVY Edit: Vaszary János festőművész (1867-1939) gyűjteményes kiállítása - [december] 180. p.

SÁLYI Tamás: A Major-kormányok és az Európai Unió - [június] 80. p.

SÁROSI Bálint: Kodály, 2007 - [június] 7. p.

SÜLE Ferenc: Életproblémáink spirituális vonatkozásai. Ellentétek - vonzódás és menekülés - [augusztus] 120. p.

SZABAD György: In memoriam I. Tóth Zoltán - [február] 39. p.

SZABADOS György: Skatulyába zárt üstökösök. Film Bartók és Kodály barátságáról. Szinopszis - [április] 24. p.

SZABÓ Máté: Síppal, dobbal, nádi... Mezei Szilárd zeneszerzői és előadói munkásságáról - [augusztus] 149. p.

SZAKOLCZAI György: Mindszenty és Barankovics - avagy a keresztény politika és a modus vivendi (Mészáros István: Mindszenty és Barankovics. Adalékok a „keresztény párt” történetéhez) - [október] 156. p.

SZÁVAI János: A pillanat szorítása. Olvasónapló. Hannah Arendt és 1956 - [október] 33. p.

SZÁVAI János: A progresszió hullahegyei. Olvasónapló - [június] 129. p.

SZÁVAI János: Illyés és Éluard - [február] 26. p.

SZEBENI Géza, M.: Alcide De Gasperi és a jobboldali radikalizmus - [április] 126. p.

TARJÁN Gábor: A fametszés nagymestere. Dómján József (1907-1992) - [április] 162. p.

TÓTH Klára: Egy év - egy élet - [június] 167. p.

TÓTH Klára: Lesből, halál - [augusztus] 170. p.

TÓTH Klára: Moziban, Máraival - [október] 187. p.

TÖRÖK Bálint: Esterházy János élő öröksége [április] 76. p.

TÖRÖK Bálint: Kik esküdtek össze a köztársaság ellen? Az első nagy koncepciós per, 1947 - [augusztus] 87. p.

TÖRÖK Bálint: Kovács Béla politikai pályája - [február] 123. p.

TÜSKÉS Tibor: Adalék az Egy mondat... történetéhez - [április] 191. p.

UDVARY Ildikó, D.: „Angyal szállt le Erzsébeten” Gaál Imre festőművész (1922-1964) - [augusztus] 139. p.

VÁRSZEGI Tibor: Kövessetek! - [október] 176. p.

VÁRSZEGI Tibor: Szintézis vagy szinkretizmus. Tánc és képzőművészet (Nagy József és Miquel Barcelo) - [augusztus] 143. p.

VESZTRÓCZY Zsolt: Elveszett objektivitás (Debreczeni József: Az új miniszterelnök) - [április] 157. p.

VIGH Károly: Masaryk és a magyarok I. - [február] 101. p.

VIGH Károly: Masaryk és a magyarok II. - [április] 109. p.

ZLINSZKY János: Az alkotmányosság alkonya - [augusztus] 8. p.


 


 


 

A MAGYAR SZEMLE TEMATIKUS MUTATÓJA


 


 

2007


 


 


 

Belpolitika

BENCZE Izabella: Állásfoglalás a tervezett kormányzati negyedről - [augusztus] 23. p.

BOD Péter Ákos: Egy éve alakult meg a kormány - [június] 186. p.

EGEDY Gergely: Rendszerváltás és demokrácia (Fricz Tamás: Az árok két oldalán) - [február] 162. p.

ELEK István: A politikai erkölcs rendszerváltója (A politikus Antall József - az európai úton. Szerk.: Biernaczky Szilárd-Jeszenszky Géza-Kapronczai Károly) - [április] 145. p.

GÁSPÁR G. János: A válságkormányzás egy éve - [június] 177. p.

GÁSPÁR G. János: Alkotmányos totalitarizmus? - [február] 186. p.

GÁSPÁR G. János: Az ideiglenesség jövője - [október] 198. p.

GÁSPÁR G. János: Ha nem is össze, de tartozunk - [április] 175. p.

GÁSPÁR G. János: Romok reformja - [augusztus] 175. p.

GÁSPÁR G. János: Volt egyszer egy legvidámabb barakk - [december] 194. p.

GRANASZTÓI György: Állásfoglalás a tervezett kormányzati negyedről - [augusztus] 15. p.

GRÓH Gáspár: Céljainktól távolodva - [február] 3. p.

GULYÁS Gergely: Antall József politikája a jogállam szemszögéből - [december] 7. p.

KÁDÁR Béla: Állam és államigazgatás a globalizáció feltételrendszerében - [június] 60. p.

SÁLYI Tamás: A Major-kormányok és az Európai Unió - [június] 80. p.

VESZTRÓCZY Zsolt: Elveszett objektivitás (Debreczeni József: Az új miniszterelnök) - [április] 157. p.

ZLINSZKY János: Az alkotmányosság alkonya - [augusztus] 8. p.


 

Egyház, egyházpolitika

CSABA László: Hullámvasúton. A társadalmi szerepvállalás ellentmondásai és kihívásai Magyarországon I. - [október] 90. p.

CSABA László: Hullámvasúton. A társadalmi szerepvállalás ellentmondásai és kihívásai Magyarországon II. - [december] 57. p.

FÁY Zoltán: A katolikus sajtó és a rendszerváltás - [december] 177. p.

FÁY Zoltán: Ateista fohászkodók - [augusztus] 156. p.

FÁY Zoltán: Erdő Péter az Akadémián - [június] 165. p.

FÁY Zoltán: Tőkés püspök az Európai Parlamentben? - [április] 166. p.

FÁY Zoltán: XVI. Benedek pápa és a felvilágosodás - [február] 179. p.

PÁSZTOR Péter: A végtelen ütötte seb (Rowan Williams: Grace and Necessity: Reflections on Art and Love) - [június] 158. p.


 

Esszé

BARTH, Kari: Ember és embertárs - [augusztus] 137. p.

FRENYÓ Zoltán: Az igazi tudás és ellenségei - [december] 70. p.

GRÓH Gáspár: Az erkölcs és a szövegértés - [április] 3. p.

GRÓH Gáspár: Céljainktól távolodva - [február] 3. p.

GRÓH Gáspár: A rabság, mely megszabadít avagy a tulajdonságokkal bíró ember - [június] 3. p.

KARÁCSONY Sándor: A magyar észjárás - [június] 137. p.

KODOLÁNYI Gyula: Mai gondolatok Antall Józsefről - [december] 3. p.

KODOLÁNYI Gyula: A kultúra - ma, tegnap, holnap II. - [december] 84. p.

MIKLÓSSY Endre: „Túl a tornyon, melyet porbul rakott a szél” - [október] 154. p.

MIKLÓSSY Endre: A szó. Tábor Béla születésének centenáriumára - [október] 139. p.

NIJKAMP, Peter: A tudomány: végtelen verseny - [augusztus] 32. p.

GRÓH Gáspár: A múlt felé fordulás nem múltba fordulás - [augusztus] 3. p.

SZABAD György: In memóriám I. Tóth Zoltán - [február] 39. p.

SZÁVAI János: A pillanat szorítása. Olvasónapló. Hannah Arendt és 1956 - [október] 33. p.

SZÁVAI János: A progresszió hullahegyei. Olvasónapló - [június] 129. p.


 

Építészet

BRENNER János: Európai városaink jövője - városfejlesztés és építési kultúra - [október] 193. p.

KUBINSZKY Mihály: Gondolatok a fiatal magyar építészekről - [október] 190. p.

KUBINSZKY Mihály: Hangversenyterem Doborjánban - [június] 171. p.

KUBINSZKY Mihály: Magasház-toronyház – [augusztus] 161. p.

KUBINSZKY Mihály: Megújult a szegedi Reök-palota - [december] 191. p.

TÓTH Klára: Egy év - egy élet - [június] 167. p.

TÓTH Klára: Lesből, halál - [augusztus] 170. p.

TÓTH Klára: Moziban, Máraival - [október] 187. p.


 

Gazdaság

BAROSS GÁBOR TÁRSASÁG: Állásfoglalás a külföldi tulajdon - magyar vagyon kérdéséről - [december] 207. p.

BOD Péter Ákos: A 27 uniós országból csak 26 áll jobban nálunk... - [február] 195. p.

BOD Péter Ákos: A gazdasági pangás éve: 2007 - [december] 201. p.

BOD Péter Ákos: A magyar virtus: fél lábon kihúzni a nehéz éveket - [április] 183. p.

BOD Péter Ákos: Államháztartási hiány és társadalmi deficit - [október] 39. p.

BOD Péter Ákos: Egy éve alakult meg a kormány - [június] 186. p.

BOD Péter Ákos: Orosz-osztrák olajügyeinkről - [augusztus] 182. p.

BOTOS Katalin: 1956: gazdasági okok és következmények - [február] 43. p.

CSESZKA Éva: A kommunista gazdaságpolitika csődje - 1956 - [február] 68. p.

KÁDÁR Béla: Deficitjeink - [október] 73. p.

PAKUCS János: Adaptáció vagy innováció? - [december] 209. p.


 

Irodalom

LÁSZLÓFFY Aladár: A legnagyobb nagypéntek - [június] 134. p.

LÁZÁR Ervin: A város megmentése - [február] 151. p.

NAGY Gáspár: Esztergomi apokrif - [február] 153. p.


 

Irodalomtörténet

GRÓH Gáspár: Őrző volt a strázsán (Sütő András: Létvégi hajrában) - [február] 155. p.

KULIN Ferenc: Ő mondja meg, ki voltál? Az Egy mondat és utóélete I. - [február] 7. p.

KULIN Ferenc: Ő mondja meg, ki voltál? Az Egy mondat... és utóélete II. - [április] 7. p.

KULIN Ferenc: Ő mondja meg, ki voltál? Az Egy mondat... és utóélete III. - [június] 15. p.

MIKLÓSSY Endre: A szó. Tábor Béla születésének centenáriumára - [október] 139. p.

SZÁVAI János: Illyés és Éluard - [február] 26. p.

TÜSKÉS Tibor: Adalék az Egy mondat... történetéhez - [április] 191. p.


 

Képzőművészet

BÉRCZI Szaniszló: A hun-szkíta ornamentika geometriai törvényei - [február] 83. p.

CSEJDY Júlia: Hamis pátosz nélkül. Vigh Tamás néhány emlékművéről - [október] 167. p.

CSICSERY-RÓNAY István: Zichy Mihály, a vátesz - [június] 153. p.

KUBINSZKY Mihály: Visszapillantás a szocialista realizmusra - [április] 169. p.

PLESZNIVY Edit: Vaszary János festőművész (1867-1939) gyűjteményes kiállítása - [december] 180. p.

TARJÁN Gábor: A fametszés nagymestere. Domján József (1907-1992) - [április] 162. p.

UDVARY Ildikó, D.: „Angyal szállt le Erzsébeten”. Gaál Imre festőművész (1922-1964) - [augusztus] 139. p.

VÁRSZEGI Tibor: Szintézis vagy szinkretizmus. Tánc és képzőművészet (Nagy József és Miquel Barcelo) - [augusztus] 143. p.


 

Kisebbség

BEKE György: Európa veszélyeztetett népei. Könyv a moldvai csángókról - [április] 92. p.

JESZENSZKY Géza: Egy ítélet, mely a bírákat minősíti. Még egyszer Esterházy Jánosról - [június] 191. p.

TÖRÖK Bálint: Esterházy János élő öröksége [április] 76. p.

VIGH Károly: Masaryk és a magyarok I. - [február] 101. p.

VIGH Károly: Masaryk és a magyarok II. - [április] 109. p.


 

Közlekedés

KUBINSZKY Mihály: A csíkgyimesi vasútvonal - [február] 170. p.


 

Kultúrpolitika

FÁZSY Anikó: Kultúra és politika. L. Simon László: Versenyhátrány. A (kultúr)politika fogságában című könyve ürügyén - [december] 167. p.

KODOLÁNYI Gyula: A kultúra - ma, tegnap, holnap I. - [október] 111. p.

KODOLÁNYI Gyula: A kultúra - ma, tegnap, holnap II. - [december] 84. p.


 

Külpolitika

BRENNER János: Közérzet és közgyűjtemények - [június] 173. p.

GRANASZTÓI György: Tajvan - [október] 3. p.

ILVES, T. H.: Jobbá leszünk. T. H. Ilves észt köztársasági elnök beiktatási beszéde - [február] 145. p.

JESZENSZKY Géza: A szlovák-magyar viták háttere - [december] 17. p.

JESZENSZKY Géza: Felejtsük el Visegrádot? - [április] 189. p.


 

Múzeum

BRENNER János: Közérzet és közgyűjtemények - [június] 173. p.

BRENNER János: Pályák és kényszerpályák - [február] 175. p.


 

Néprajz

MOHAY Tamás: A székelyföld leírása - ma (Sepsiszéki Nagy Balázs: Székelyföld falvai a 20. század végén. IV. Aranyosszék, Marosszék) - [június] 149. p.


 

Nyelvtudomány

ABÁDI NAGY Zoltán: Mert miénk az Országú - [december] 157. p.


 

Pedagógia, oktatás

BUDA Béla: Szubjektív megemlékezés Kontra Györgyről - [december] 161. p.

KASLIK Péter: „Levegőt!” A magyar gyerekek életminősége és iskolai előmenetele az UNICEF 2007. évi jelentésének tükrében - [augusztus] 51. p.


 

Pszichológia

SÜLE Ferenc: Életproblémáink spirituális vonatkozásai. Ellentétek - vonzódás és menekülés - [augusztus] 120. p.


 

Színház

METZ Katalin: Hol a jó színház mostanában? - [augusztus] 166. p.

METZ Katalin: Kis magyar valóság - földön, égen. (Új Színház: Marat, Sade; Vígszínház: Márquez: Száz év magány; Örkény Színház: Tasnádi István: Finito) - [február] 181. p.

METZ Katalin: Színház, színház - [április] 173. p.

METZ Katalin: Várjuk a megújulást - [október] 184. p.

METZ Katalin: Végre valami jó - az Operaház bemutatói - [december] 173. p.

VÁRSZEGI Tibor: Kövessetek! - [október] 176. p.


 

Történelem

BOTOS Katalin: 1956: gazdasági okok és következmények - [február] 43. p.

BRENNER János: Pályák és kényszerpályák - [február] 175. p.

CSESZKA Éva: A kommunista gazdaságpolitika csődje - 1956 - [február] 68. p.

ELEK István: A politikai erkölcs rendszerváltója (A politikus Antall József - az európai úton. Szerk.: Biemaczky Szilárd-Jeszenszky Géza-Kapronczai Károly) - [április] 145. p.

GULYÁS Gergely: Antall József politikája a jogállam szemszögéből - [december] 7. p.

HAAS György: Küzdelem a Tiszahát megmentéséért - [június] 102. p.

HAAS György: Munkástanácsok az 1956-os szabadság- harcban - [október] 6. p.

HAMVAS Béla: 1956-ról - [április] 142. p.

KOVÁCS Péter: A budapesti amerikai követség és az 1956-os forradalom. Kovács Péter beszélgetése Jordán Thomas Rogersszel és Ernest A. Naggyal I. - [június] 27, p.

KOVÁCS Péter: A budapesti amerikai követség és az 1956-os forradalom. Kovács Péter beszélgetése Jordán Thomas Rogersszel és Ernest A. Naggyal II. - [augusztus] 65. p.

KOVÁCS Péter: A budapesti amerikai követség és az 1956-os forradalom. Kovács Péter beszélgetése Jordán Thomas Rogersszel és Ernest A. Naggyal III. - [október] 6. p.

MATTHEWS, John P. C.: A Nyugat titkos szellemi Marshall-terve I. - [december] 38. p.

MOLNÁR Imre: A magyar katolikus egyház és a lengyel menekültek - [augusztus] 103. p.

NAGY Miklós Mihály: Bottyán generális - [június] 115. p.

SZABAD György: In memóriám I. Tóth Zoltán - [február] 39. p.

SZAKOLCZAI György: Mindszenty és Barankovics - avagy a keresztény politika és a modus vivendi (Mészáros István: Mindszenty és Barankovics. Adalékok a „keresztény párt” történetéhez) - [október] 156. p.

SZEBENI Géza, M.: Alcide de Gasperi és a jobboldali radikalizmus - [április] 126. p.

TÖRÖK Bálint: Esterházy János élő öröksége [április] 76. p.

TÖRÖK Bálint: Kik esküdtek össze a köztársaság ellen? Az első nagy koncepciós per, 1947 - [augusztus] 87. p.

TÖRÖK Bálint: Kovács Béla politikai pályája - [február] 123. p.

VIGH Károly: Masaryk és a magyarok I. - [február] 101. p.

VÍGH Károly: Masaryk és a magyarok II. - [április] 109. p.


 

Zenetörténet

GRÓH Gáspár: Múzeum a könyvespolcon (Bónis Ferenc: Élet-képek: Bartók Béla) - [június] 141. p.

GRÓH Gáspár: Van vagy nincs? A Németh László-i „Bartók-modell” - [december] 141. p.

KÁDÁR György: Kodály Zoltán aktualitása - [december] 117. p.

KODÁLY Zoltán: Bartók - [december] 155. p.

KODOLÁNYI Gyula: Bartókkal, Kodállyal. Részletek egy munkanaplóból. Filmterv - [április] 44. p.

SÁROSI Bálint: Kodály, 2007 - [június] 7. p.

SZABADOS György: Skatulyába zárt üstökösök. Film Bartók és Kodály barátságáról. Szinopszis - [április] 24. p.

SZABÓ Máté: Síppal, dobbal, nádi... Mezei Szilárd zeneszerzői és előadói munkásságáról - [augusztus] 149. p.


 

Képek - Szobrok

1-2. sz.: Hun-szkíta ornamentika

3-4. sz.: Domján József

5-6. sz.: Zichy Mihály

7-8. sz.: Gaál Imre

9-10. sz.: Vigh Tamás

11-12. sz.: Vaszary János« vissza