Felhasználónév: Jelszó: Elfelejtette a jelszavát?Regisztráció
Danube Institute
NKA
OTP Bank
Prima Prissima díj 2003
EEM
Príma-díj
Magyarország Barátai Alapítvány
Polgári Magyarországért Alapítvány
Batthány Alapítvány
Hungarian Review

A Magyar Szemle tematikus és betűrendes mutatója 2014A MAGYAR SZEMLE tematikus és betűrendes mutatója


2014Kiadja a Magyar Szemle Alapítvány

Főszerkesztő:
Kodolányi Gyula

 

 
TEMATIKUS MUTATÓ

 

 
Autonómia

 
KIRÁLY Béla, S.: A Kárpát-medencei magyar autonómia szükségessége. Interjú Csóti Györggyel – [december] 20. p.

 
Belpolitika

 
O'SULLIVAN, John: Emlékművek és indulatok – [április] 113. p.
O'SULLIVAN, John: Orbán Magyarországa: m édiakép és valóság (Sújtó László fordítása) – [október] 13. p.

 
Beszélgetés

 
KIRÁLY Béla, S.: A Kárpát-medencei magyar autonómia szükségessége. Interjú Csóti Györggyel – [december] 20. p.
KODOLÁNYI Gyula – Nick THORPE: Egy másféle digitális szakadék. Beszélgetés Roska Tamással (Németh Orsolya fordítása) – [augusztus] 7. p.
TÜSKÉS Anna: A vendégem leszel. Interjú Kalász Mártonnal Illyés Gyuláról – [augusztus] 39. p.

 
Egyházpolitika

 
FÁY Zoltán: A politikus és a szobor. Horthy utóélete – [február] 170. p.
FÁY Zoltán: Az ismeretlen XXIII. János – [június] 172. p.
FÁY Zoltán: Liturgia digitalia? Vatikáni Könyvtár mindenkinek – [augusztus] 186. p.
FÁY Zoltán: Pápa vagy szinódus? – [december] 200. p.
FÁY Zoltán: Pápák és ellenpápák – [október] 200. p.
FÁY Zoltán: Újdonság a nap alatt – [április] 181. p.

 
Emlékezés

 
BODOSI György: Emlékek Illyés Gyuláról – [február] 87. p.
JESZENSZKY Géza: Egy melegszívű „hidegháborús harcos” halálára – Reisch Alfrédről – [február] 185. p.
KIRÁLY Béla, S.: Hommage á Jacques Le Goff – [augusztus] 107. p.
KODOLÁNYI Gyula: Emléktábla a Nap-házon. 75 éve született Szabados György – [augusztus] 115. p.
SZEREDI Pál: A Szerkesztő úr letette a fóliát. Borbándi Gyula halálára – [október] 185. p.

 
Esszé

 
BOD Péter Ákos: Hová lett a magyar Mittelstand? – [június] 3. p.
BOD Péter Ákos: Tranzíció? – [április] 3. p.
GRANASZTÓI György: Fontos adalékok a dunai gőzhajózás történetéhez – [október] 3. p.
GRANASZTÓI György: Játék az ultimátummal – [augusztus] 3. p.
GRÓH Gáspár: Egy álmunk nekünk is lehetett... – [december] 3. p.
KODOLÁNYI Gyula: Látkép a konyhából – [február] 3. p.
VÁRNAGY Ildikó: Apám emlékére. 6. rész – [február] 129. p.

 
Építészet

 
KUBINSZKY Mihály: 175 éve született Steindl Imre, az Országház építésze – [október] 203. p.
KUBINSZKY Mihály: Az építészeti kritikáról – [augusztus] 195. p.
KUBINSZKY Mihály: Európa újabb legjobb építményei – [december] 194. p.
KUBINSZKY Mihály: Gróf Bánffy Miklós emlékhelye Sopronban – [június] 168. p.
KUBINSZKY Mihály: Ybl Miklós, a műépítész – [április] 186. p.

 
Film, színház

 
LENGYEL György: Tolnay Klári. Emlékezés nagy szeretettel – [augusztus] 147. p.
TÓTH Klára: „Lengyelország soha nem volt olyan szép.” Wajda filmje Walesáról – [augusztus] 191. p.
TÓTH Klára: A tehetség magánya – Maár Gyuláról – [február] 174. p.
TÓTH Klára: Kedves játékok – [december] 191. p.
TÓTH Klára: Nekrológok kora. Jancsó Miklós halálára – [április] 191. p.

 
Filozófia

 
KIRÁLY Béla, S.: Két francia est Budapesten. Camus és Magyarország- [február] 163. p.

 
Gazdaság

 
BOD Péter Ákos: A rendszerváltó középosztály és a piacgazdaság – [június] 176. p.
BOD Péter Ákos: Gondolatok Ukrajna kapcsán – [április] 195. p.
BOD Péter Ákos: Miért nem részesültünk Marshall-segélyben 1989-ben? – [augusztus] 200. p.
BOD Péter Ákos: Nyereség és profit – [december] 204. p.
BOD Péter Ákos: Viszonyainkról – távol-keleti szemmel – [október] 208. p.

 
Honismeret

 
TÓFALVI Zoltán: Nemzeti zarándoklatok és honismereti körutak 1990-2010 – [augusztus] 178. p.

 
Irodalom, irodalomtörténet

 
ABLONCZY László: Ő volt a Menedék... Száz éve született Gellért Endre (1. rész) – [október] 123. p.
ABLONCZY László: Ő volt a menedék... Száz éve született Gellért Endre (2. rész) – [december] 110. p.
BODOSI György: Emlékek Illyés Gyuláról – [február] 87. p.
BOSQUET, Alain: Röpirat a magyar felkelőknek. Képes Gézának (Ferdinandy György ford.) – [október] 153. p.
ÉLES Csaba: Esztétikai kultúrák kritikus koronatanúja. 150 éve született Justh Zsigmond. 2. rész – [február] 118. p.
EMMANUEL, Pierre: Illyés Gyulához (Nyéki Lajos fordítása) – [október] 152. p.
GRÓH Gáspár: A sokágú síp összehangolása. Szakolczay Lajos esszéi, tanulmányai – [június] 151. p.
GRÓH Gáspár: Irodalmi honvédelem. Vasy Géza kötetéről – [augusztus] 156. p.
GRÓH Gáspár: Ismét a népi mozgalomról. Szilánkok Papp István könyve kapcsán – [április] 19. p.
ILLYÉS Gyula: A Nyugat vége. Részlet – [április] 169. p.
ILLYÉS Gyula: 1944 – [október] 156. p.
ILLYÉS Gyula: Gellért Endréről – [október] 119. p.
ILLYÉS Gyula: Sándor Kálmánról- [június] 139. p.
ILLYÉS Gyula: Sárközi Györgyről – [június] 135. p.
JÉKELY Zoltán: Az utolsó szó keresése – [február] 138. p.
KIRÁLY Béla, S.: „Én a leveleimet a mának és nem az örökkévalóságnak írom.”. Molnár József Veress Dánielhez írt leveleiből – [október] 99. p.
KIRÁLY Béla, S.: Emlékkönyv Kiss Ferenc küzdelmes életéről – [augusztus] 163. p.
KIRÁLY Béla, S.: Szávai csábító örvényei – [április] 175. p.
MÁRAI Sándor: Napló 1943-1944. Részlet – [április] 160. p.
MISKOLCZY Ambrus: Egy „farkasember” színeváltozásai. A zsidó- és a magyarkép Emil Ciorannál – [augusztus] 50. p.
NÉMETH Magda: Mélységből mélységbe. Részlet – [április] 165. p.
PILINSZKY János: Ravensbrücki passió – [december] 168. p.
RADNÓTI Miklós: Razglednicák – [december] 167. p.
RÓNAY György: Betlehem – [február] 136. p.
SÁRKÖZI György: Homlokomon fehér csillag – [december] 166. p.
SUPERVIELLE, Jules: Magyar barátainkhoz (Határ Győző fordítása) – [október] 150. p.
SZÁVAI János: Gyergyai Albert Camus-esszéjén innen és túl. A francia író kanonizálása a magyar irodalomban – [december] 125. p.
SZOKOLAY Domokos: Kovács Imre, a hétpróbás falukutató – [június] 163. p.
TÜSKÉS Anna: A vendégem leszel. Interjú Kalász Mártonnal Illyés Gyuláról – [augusztus] 39. p.

 
Jog, jogelmélet

 
KELLY, James P.: Az alkotmány mint a nemzet lelke (Sújtó László fordítása) – [április] 8. p.

 
Képzőművészet

 
BASICS Bea: A bőség zavara – Caravaggiótól Canalettóig – Az itáliai barokk és rokokó festészet remekművei – [június] 126. p.
CSEJDY Virág: Nakonxipán lakója a világháborúban. Gulácsy Lajosról – [augusztus] 120. p.
EISLER János: Caravaggiótól Canalettóig. Egy nagy kiállítás – és a magyar műgyűjtés – [június] 113. p.
KOSZTOLÁNYI Dezső: Gulácsy Lajos – [augusztus] 125. p.
MAKLÁRY Kálmán: A jövő emléke. Hantai Simonról a párizsi életmű-kiállítás és albummonográfia kapcsán – [április] 93. p.

 
Környezetvédelem

 
GRÓH Gáspár: Megméretünk – [október] 8. p.

 
Köszöntés

 
GRANASZTÓI György: Szeretnék majd ilyen leírni... Lukács János 90 éves – [április] 110. p.

 
Kultúra, kultúrfilozófia, népművelés

 
KODOLÁNYI Gyula – Nick THORPE: Egy másféle digitális szakadék. Beszélgetés Roska Tamással (Németh Orsolya fordítása) – [augusztus] 7. p.
MONOSTORI Imre: A bensőleg gazdag állampolgár. A népművelés és nemzetnevelés eszményei Németh László gondolkodásában – [augusztus] 27. p.

 
Külpolitika

 
György: Egy ország, két világ (közt). Újabb, téli tömegdemonstrációk Ukrajnában – [február] 177. p.
JESZENSZKY Géza: Még egyszer az európai kisebbségekről – [február] 25. p.
MITCHELL, A. Wess: Közép-európai együttműködés hűvös időkben – [június] 6. p.
SZAKOLCZAI György: Európai Birodalom vagy a Nemzetek Európája? – [február] 6. p.

 
Műemlékvédelem

 
ENTZ Géza Antal: Dercsényi Dezső és a magyar műemléki topográfia – [február] 28. p.

 
neveléstudomány

 
DEME Tamás: Karácsony Sándor természetes rendszeréről – [december] 73. p.

 
Politológia

 
KIRÁLY Béla, S.: Két francia est Budapesten. A neoliberalizmus mint kényszeres létforma – [február] 151. p.
O'SULLIVAN, John: Orbán Magyarországa: médiakép és valóság (Sújtó László fordítása) – [október] 13. p.
PARSONS, Nicholas T.: Szakképzett osztrák (Sújtó László fordítása) – [augusztus] 84. p.
TÓTH Gyula, Sz.: Velünk élő konzervativizmus. Egedy Gergely könyvéről – [október] 191. p.

 
Történelem

 
BALÁZS Attila: Zoknik a csilláron, életek hajszálon. Várady Tibor könyvéről – meg egy kicsit magamról – [június] 144. p.
BOD Péter Ákos: Epizódok az Antall-évekből – [február] 144. p.
BOROSTYÁNKŐI Mátyás: A Mátyás pincéje. Egy unoka a Mátyás Pincéről és az alapító Baldauf Mátyásról – [december] 92. p.
BRENNER János: Alvajárók és áldozataik – [június] 42. p.
BUSUJEVA, Tatyjána Szemjonovna: „Miközben átkoznak, próbáljanak megérteni...” (Csirpák Lili és Gecse Géza fordítása) – [június] 18. p.
CSEJDY Virág: Egy hadifogoly rajzos naplója a Nagy Háborúból (1. rész) – [december] 47. p.
EDELSHEIM-GYULAI Ilona, gróf: Becsület és kötelesség (részlet) – [október] 163. p.
ERŐS Vilmos: A Mohács-vita – [június] 55. p.
GECSE Géza: A megismerés korlátai – Busujeva nyomán – [június] 16. p.
GRANASZTÓI Pál: Összeomlás felé – [december] 176. p. HAAS György: Egy elfelejtett szabadsághős. Kővágó József munkássága – [április] 56. p.
HORVÁTH István: A magyar paraszt élete – 1. világháborús veteránok levelei az Illyés-hagyatékban (1. rész) – [október] 72. p.
HORVÁTH István: A magyar paraszt élete – 1. világháborús veteránok levelei az Illyés-hagyatékban (2. válogatás) – [december] 35. p.
JESZENSZKY Géza: Kényszerpálya vezetett-e Magyarország német megszállásához? – [december] 137. p. JESZENSZKY Géza: Közép-Európa veszte: az I. világháború – [október] 36. p.
KIRÁLY Béla, S.: Szobor a ködben. Wesselényi Miklós – [június] 157. p.
KODOLÁNYI Gyula: Emlékezések 1944 augusztus-októberéről – [október] 155. p.
KODOLÁNYI Gyula: Emlékezések 1944 nyaráról – [augusztus] 128. p.
KOSZORÚS Ferenc, ifj.: Gondolatok 1944. március 19-e 70. évfordulóján – [április] 118. p.
MÁTYUS Aliz: Oroszországi levelek. Mátyus Ferenc hadifogolynaplója – [április] 127. p.
MÁTYUS Melinda, G.: Jövel, Uram. A 25 éves romániai forradalom nyitánya (1. rész) – [december] 9. p.
MISKOLCZY Ambrus: Az I. világháború. Viták, paradoxonok, átértelmezések – Lucian Boia könyvéről – [október] 53. p.
MISKOLCZY Ambrus: Egy „farkasember” színeváltozásai. A zsidó- és a magyarkép Emil Ciorannál – [augusztus] 50. p.
MONOSTORI Imre: A liberalizmus arcai Szekfű Gyula gondolkodásában – [április] 40. p.
MUNKÁCSI Ernő: Hogyan történt? (részlet) – [augusztus] 132. p.
MUNKÁCSI Ernő: Hogyan történt? (részlet) – [október] 157. p.
POLCZ Alaine: Asszony a fronton (részlet) – [augusztus] 129. p.
RAVASZ Károly, dr.: Helyreigazítás – [augusztus] 222. p.
SOLYMOSI-TARI Emőke: „Mégis újra és újra fölszökken”.
Lajtha László és Romain Rolland – [április] 83. p.
SOOS Géza: Mit tett a Magyar Közösség a magyar zsidóságért? (részlet) – [augusztus] 137. p.
SZABÓ Zoltán: Militärbegräbnis-Verein – [december] 169. p.
SZEBENI Géza, M.: Charles de Gaulle az első világháborúban – [december] 49. p.
SZEKÉR Nóra: Szent-Iványi Domokos és könyve. (2. rész) – [február] 48. p.
SZENT-IVÁNYI Domokos: A Magyar Függetlenségi Mozgalom – szemelvények. (2. rész) (Sújtó László fordítása) – [február] 66. p.
SZENT-IVÁNYI Domokos: Az előzetes, vagy inkább végleges fegyverszüneti megállapodás aláírása. 1944. október 11. (részlet, Németh Orsolya fordítása) – [október] 174. p.
SZENT-IVÁNYI Domokos: Horthy kormányzó küzdelme a hatalom visszaszerzéséért (részlet) – [augusztus] 140. p.

 
Zene

 
BÓNIS Ferenc: A „Százéves terv” történetéhez. Szőnyi Erzsébet és Kodály Zoltán levelezése – [június] 77. p.
BÓNIS Ferenc: Két magyar muzikológusról. Isoz Kálmán és Major Ervin – [augusztus] 171. p.

 

 

 
***

 

 

 
A MAGYAR SZEMLE SZERZŐI BETŰRENDES MUTATÓJA 2014

 

 

 
ABLONCZY László: Ő volt a Menedék... Száz éve született Gellért Endre (1. rész) – [október] 123. p.
ABLONCZY László: O volt a menedék... Száz éve született Gellért Endre (2. rész) – [december] 110. p.
BALÁZS Attila: Zoknik a csilláron, életek hajszálon. Várady Tibor könyvéről – meg egy kicsit magamról – [június] 144. p.
BASICS Bea: A bőség zavara – Caravaggiótól Canalettóig – Az itáliai barokk és rokokó festészet remekművei – [június] 126. p.
BOD Péter Ákos: A rendszerváltó középosztály és a piac- gazdaság – [június] 176. p.
BOD Péter Ákos: Epizódok az Antall-évekből – [február] 144. p.
BOD Péter Ákos: Gondolatok Ukrajna kapcsán – [április] 195. p.
BOD Péter Ákos: Hová lett a magyar Mittelstand? – [június] 3. p.
BOD Péter Ákos: Miért nem részesültünk Marshall-segélyben 1989-ben? – [augusztus] 200. p.
BOD Péter Ákos: Nyereség és profit – [december] 204. p. BŐD Péter Ákos: Tranzíció? – [április] 3. p.
BOD Péter Ákos: Viszonyainkról – távol-keleti szemmel – [október] 208. p.
BODOSI György: Emlékek Illyés Gyuláról – [február] 87. p.
BÓNIS Ferenc: A „Százéves terv” történetéhez. Szőnyi Erzsébet és Kodály Zoltán levelezése – [június] 77. p.
BÓNIS Ferenc: Két magyar muzikológusról. Isoz Kálmán és Major Ervin – [augusztus] 171. p.
BOROSTYÁNKŐI Mátyás: A Mátyás pincéje. Egy unoka a Mátyás Pincéről és az alapító Baldauf Mátyásról – [december] 92. p.
BOSQUET, Alain: Röpirat a magyar felkelőknek. Képes Gézának (Ferdinandy György ford.) – [október] 153. p.
BRENNER János: Alvajárók és áldozataik – [június] 42. p. BUSUJEVA, Tatyjána Szemjonovna: „Miközben átkoznak, próbáljanak megérteni...” (Csirpák Lili és Gecse Géza fordítása) – [június] 18. p.
CSEJDY Virág: Egy hadifogoly rajzos naplója a Nagy Háborúból (1. rész) – [december] 47. p.
CSEJDY Virág: Nakonxipán lakója a világháborúban. Gulácsy Lajosról – [augusztus] 120. p.
CSÓTI György: A Kárpát-medencei magyar autonómia szükségessége. S. Király Béla interjúja
- [december] 20. p.
DEME Tamás: Karácsony Sándor természetes rendszeréről – [december] 73. p.
EDELSHEIM-GYULAI Ilona, gróf: Becsület és kötelesség (részlet) – [október] 163. p.
EISLER János: Caravaggiótól Canalettóig. Egy nagy kiállítás – és a magyar műgyűjtés – [június] 113. p.
ELES Csaba: Esztétikai kultúrák kritikus koronatanúja. 150 éve született Justh Zsigmond. 2. rész – [február] 118. p.
EMMANUEL, Pierre: Illyés Gyulához (Nyéki Lajos fordítása) – [október] 152. p.
ENTZ Géza Antal: Dercsényi Dezső és a magyar műemléki topográfia – [február] 28. p.
ERŐS Vilmos: A Mohács-vita – [június] 55. p.
FAY Zoltán: A politikus és a szobor. Horthy utóélete – [február] 170. p.
FÁY Zoltán: Az ismeretlen XXIII. János – [június] 172. p. FAY Zoltán: Liturgia digitalia? Vatikáni Könyvtár mindenkinek – [augusztus] 186. p.
FÁY Zoltán: Pápa vagy szinódus? – [december] 200. p.
FÁY Zoltán: Pápák és ellenpápák – [október] 200. p.
FÁY Zoltán: Újdonság a nap alatt – [április] 181. p.
GECSE Géza: A megismerés korlátai – Busujeva nyomán – [június] 16. p.
GRANASZTÓI György: Fontos adalékok a dunai gőzhajózás történetéhez – [október] 3. p.
GRANASZTÓI György: Játék az ultimátummal – [augusztus] 3. p.
GRANASZTÓI György: Szeretnék majd ilyen lenni... Lukács János 90 éves – [április] 110. p.
GRANASZTÓI Pál: Összeomlás felé – [december] 176. p.
GRÓH Gáspár: A sokágú síp összehangolása. Szakolczay Lajos esszéi, tanulmányai – [június] 151. p.
GRÓH Gáspár: Egy álmunk nekünk is lehetett... – [december] 3. p.
GRÓH Gáspár: Irodalmi honvédelem. Vasy Géza kötetéről – [augusztus] 156. p.
GRÓH Gáspár: Ismét a népi mozgalomról. Szilánkok Papp István könyve kapcsán – [április] 19. p.
GRÓH Gáspár: Megméretünk – [október] 8. p.
GYULAI György: Egy ország, két világ (közt). Újabb, téli tömegdemonstrációk Ukrajnában – [február] 177. p.
HAAS György: Egy elfelejtett szabadsághős. Kővágó József munkássága – [április] 56. p.
HORVÁTH István: A magyar paraszt élete – 1. világháborús veteránok levelei az Illyés-hagyatékban (1. rész) – [október] 72. p.
HORVÁTH István: A magyar paraszt élete – 1. világháborús veteránok levelei az Illyés-hagyatékban (2. válogatás) – [december] 35. p.
ILLYÉS Gyula: A Nyugat vége. Részlet – [április] 169. p.
ILLYÉS Gyula: 1944 – [október] 156. p.
ILLYÉS Gyula: Gellért Endréről – [október] 119. p.
ILLYÉS Gyula: Sándor Kálmánról- [június] 139. p.
ILLYÉS Gyula: Sárközi Györgyről – [június] 135. p.
JÉKELY Zoltán: Az utolsó szó keresése – [február] 138. p.
JESZENSZKY Géza: Egy melegszívű „hidegháborús harcos” halálára – Reisch Alfrédről – [február] 185. p.
JESZENSZKY Géza: Kényszerpálya vezetett-e Magyarország német megszállásához? – [december] 137. p.
JESZENSZKY Géza: Közép-Európa veszte: az I. világháború – [október] 36. p.
JESZENSZKY Géza: Még egyszer az európai kisebbségekről – [február] 25. p.
KELLY, James P.: Az alkotmány mint a nemzet lelke (Sújtó László fordítása) – [április] 8. p.
KIRÁLY Béla, S.: „Én a leveleimet a mának és nem az örökkévalóságnak írom.”. Molnár József Veress Dánielhez írt leveleiből – [október] 99. p.
KIRÁLY Béla, S.: A Kárpát-medencei magyar autonómia szükségessége. Interjú Csóti Györggyel
- [december] 20. p.
KIRÁLY Béla, S.: Emlékkönyv Kiss Ferenc küzdelmes életéről – [augusztus] 163. p.
KIRÁLY Béla, S.: Hommage á Jacques Le Goff – [augusztus] 107. p.
KIRÁLY Béla, S.: Két francia est Budapesten. A neoliberalizmus mint kényszeres létforma – [február] 151. p.
KIRÁLY Béla, S.: Két francia est Budapesten. Camus és Magyarország – [február] 163. p.
KIRÁLY Béla, S.: Szávai csábító örvényei – [április] 175. p.
KIRÁLY Béla, S.: Szobor a ködben. Wesselényi Miklós – [június] 157. p.
KODOLÁNYI Gyula: Emlékezések 1944 augusztus-októberéről – [október] 155. p.
KODOLÁNYI Gyula: Emlékezések 1944 nyaráról – [augusztus] 128. p.
KODOLÁNYI Gyula: Emléktábla a Nap-házon. 75 éve született Szabados György – [augusztus] 115. p.
KODOLÁNYI Gyula: Látkép a konyhából – [február] 3. p.
KODOLÁNYI Gyula – Nick THORPE: Egy másféle digitális szakadék. Beszélgetés Roska Tamással (Németh Orsolya fordítása) – [augusztus] 7. p.
KOSZORÚS Ferenc, ifj.: Gondolatok 1944. március 19-e 70. évfordulóján – [április] 118. p.
KOSZTOLÁNYI Dezső: Gulácsy Lajos – [augusztus] 125. p.
KUBINSZKY Mihály: 175 éve született Steindl Imre, az Országház építésze – [október] 203. p.
KUBINSZKY Mihály: Az építészeti kritikáról – [augusztus] 195. p.
KUBINSZKY Mihály: Európa újabb legjobb építményei – [december] 194. p.
KUBINSZKY Mihály: Gróf Bánffy Miklós emlékhelye Sopronban – [június] 168. p.
KUBINSZKY Mihály: Ybl Miklós, a műépítész – [április] 186. p.
LENGYEL György: Tolnay Klári. Emlékezés nagy szeretettel – [augusztus] 147. p.
MAKLÁRY Kálmán: A jövő emléke. Hantai Simonról a párizsi életmű-kiállítás és albummonográfia kapcsán – [április] 93. p.
MÁRAI Sándor: Napló 1943-1944. Részlet – [április] 160. p.
MÁTYUS Aliz: Oroszországi levelek. Mátyus Ferenc hadifogolynaplója – [április] 127. p.
MÁTYUS Melinda, G.: Jövel, Uram. A 25 éves romániai forradalom nyitánya (1. rész) – [december] 9. p.
MISKOLCZY Ambrus: Az I. világháború. Viták, paradoxonok, átértelmezések – Lucian Boia könyvéről – [október] 53. p.
MISKOLCZY Ambrus: Egy „farkasember” színeváltozásai. A zsidó- és a magyarkép Emil Ciorannál – [augusztus] 50. p.
MITCHELL, A. Wess: Közép-európai együttműködés hűvös időkben – [június] 6. p.
MONOSTORI Imre: A bensőleg gazdag állampolgár. A népművelés és nemzetnevelés eszményei Németh László gondolkodásában – [augusztus] 27. p.
MONOSTORI Imre: A liberalizmus arcai Szekfű Gyula gondolkodásában – [április] 40. p.
MUNKÁCSI Ernő: Hogyan történt? (részlet) – [augusztus] 132. p.
MUNKÁCSI Ernő: Hogyan történt? (részlet) – [október] 157. p.
NÉMETH Magda: Mélységből mélységbe. Részlet – [április] 165. p.
O'SULLIVAN, John: Emlékművek és indulatok – [április] 113. p.
O'SULLIVAN, John: Orbán Magyarországa: médiakép és valóság (Sújtó László fordítása) – [október] 13. p.
PARSONS, Nicholas T.: Szakképzett osztrák (Sújtó László fordítása) – [augusztus] 84. p.
PILINSZKY János: Ravensbrücki passió – [december] 168. p.
POLCZ Alaine: Asszony a fronton (részlet) – [augusztus] 129. p.
RADNÓTI Miklós: Razglednicák – [december] 167. p.
RAVASZ Károly, dr.: Helyreigazítás – [augusztus] 222. p.
RÓNAY György: Betlehem – [február] 136. p.
SÁRKÖZI György: Homlokomon fehér csillag – [december] 166. p.
SOLYMOSI-TARI Emőke: „Mégis újra és újra fölszökken”. Lajtha László és Romain Rolland – [április] 83. p.
SOOS Géza: Mit tett a Magyar Közösség a magyar zsidóságért? (részlet) – [augusztus] 137. p.
SUPERVIELLE, Jules: Magyar barátainkhoz (Határ Győző fordítása) – [október] 150. p.
SZABÓ Zoltán: Militärbegräbnis-Verein [december] 169. p.
SZAKOLCZAI György: Európai Birodalom vagy a Nemzetek Európája? – [február] 6. p.
SZÁVAI János: Gyergyai Albert Camus-esszéjén innen és túl. A francia író kanonizálása a magyar irodalomban – [december] 125. p.
SZEBENI Géza, M.: Charles de Gaulle az első világháborúban – [december] 49. p.
SZEKÉR Nóra: Szent-Iványi Domokos és könyve. (2. rész) – [február] 48. p.
SZENT-IVÁNYI Domokos: A Magyar Függetlenségi Mozgalom – szemelvények. (2. rész) (Sújtó László fordítása) – [február] 66. p.
SZENT-IVÁNYI Domokos: Az előzetes, vagy inkább végleges fegyverszüneti megállapodás aláírása. 1944. október 11. (részlet, Németh Orsolya fordítása) – [október] 174. p.
SZENT-IVÁNYI Domokos: Horthy kormányzó küzdelme a hatalom visszaszerzéséért (részlet) – [augusztus] 140. p.
SZEREDI Pál: A Szerkesztő úr letette a fóliát. Borbándi Gyula halálára – [október] 185. p.
SZOKOLAY Domokos: Kovács Imre, a hétpróbás falukutató – [június] 163. p.
THORPE, Nick – KODOLÁNYI Gyula: Egy másféle digitális szakadék. Beszélgetés Roska Tamással (Németh Orsolya fordítása) – [augusztus] 7. p.
TÓFALVI Zoltán: Nemzeti zarándoklatok és honismereti körutak 1990-2010 – [augusztus] 178. p.
TÓTH Gyula, Sz.: Velünk élő konzervativizmus. Egedy Gergely könyvéről – [október] 191. p.
TÓTH Klára: „Lengyelország soha nem volt olyan szép.” Wajda filmje Walesáról – [augusztus] 191. p.
TÓTH Klára: A tehetség magánya – Maár Gyuláról – [február] 174. p.
TÓTH Klára: Kedves játékok – [december] 191. p.
TÓTH Klára: Nekrológok kora. Jancsó Miklós halálára – [április] 191. p.
TÜSKÉS Anna: A vendégem leszel. Interjú Kalász Mártonnal Illyés Gyuláról – [augusztus] 39. p.
VÁRNAGY Ildikó: Apám emlékére. (6. rész) – [február] 129. p.


« vissza