Felhasználónév: Jelszó: Elfelejtette a jelszavát?Regisztráció
Danube Institute
Magyar Fejlesztési Bank Zrt.
NKA
OTP Bank
Prima Prissima díj 2003
EEM
Príma-díj
Magyarország Barátai Alapítvány
Polgári Magyarországért Alapítvány
Batthány Alapítvány
NMI

A Magyar Szemle betűrendes és tematikus mutatója 2015

 

A MAGYAR SZEMLE tematikus és betűrendes mutatója


2015


Kiadja a Magyar Szemle Alapítvány

Főszerkesztő:
Kodolányi Gyula


TEMATIKUS MUTATÓ


 

Beszélgetés

KODOLÁNYI Gyula: 1990. május: Antall József kormányt alakít – A Hungarian Review interjúja (1. rész) – [augusztus] 7. p.

KODOLÁNYI Gyula: Krízis és felemelkedés – Szekér Nóra és Nagymihály Zoltán interjúja (1. rész) – [december] 36. p.

PÁPAI Luca: Digitális szakadék: Ki építi a hidat? – Beszélgetés Balogh Ákos Gergellyel – [február] 71. p.

SZABÓ Éva Eszter: A híd tudomány, közélet és országimázs között – interjú Vizi E. Szilveszterrel – [június] 6. p.

Bölcselet

KÁDÁR György: Fizika és hittudomány – John Polkinghorne szintéziskísérlete nyomán – [június] 66. p.

SZEBENI Géza, M.: Aquinói Tamás és némely antiliberális rendszerkritikák – [június] 46. p.



Egyházpolitika

FÁY Zoltán: A magyar médiasztár pápa – [augusztus] 198. p.

FÁY Zoltán: A révkomáromi eset és az egyházi elit – [április] 169. p.

FÁY Zoltán: Charlie-k, hitek, vallások – [február] 198. p.

FÁY Zoltán: Szinódus után, szinódus előtt – [június] 190. p.


 

Emlékezés

ENTZ Géza Antal: Radocsay Dénes: Mérték és példa – [február] 83. p.

ILLYÉS Mária: „Mert szemben ülsz velem” – Anyámról – [október] 90. p.

 

Esszé

GRANASZTÓI György: Az erőszakról – Napjaink vándormozgalma és a terrorizmus – [december] 3. p.

GRÓH Gáspár: Egy betöltött küldetés – Hetven éve ment el Bartók Béla – [augusztus] 3. p.

GRÓH Gáspár: Elképzelt fehér rózsa egy százéves síron – [április] 3. p.

GRÓH Gáspár: Mába érő háború – [február] 3. p.

GRÓH Gáspár: Múlt és jövendő – [június] 3. p.

NAGY Mihály: Lelőhely nélküli lelet? – Meddig ül még átok a Seuso-kincsen? (1. rész) – [június] 111. p.

NAGY Mihály: Lelőhely nélküli lelet? – Meddig ül még átok a Seuso-kincsen? (2. rész) – [augusztus] 77. p.

O'SULLIVAN, John: Ostromlott Magyarország, ostromlott Európa (Sujtó László fordítása) – [október] 3. p.

 

Építészet

KUBINSZKY Mihály: A felújított pesti Eiffel Palace – [október] 87. p.

KUBINSZKY Mihály: A magyar építészet és az első világháború – [április] 175. p.

KUBINSZKY Mihály: A magyar építészet éve – [június] 183. p.

KUBINSZKY Mihály: A soproni Lövér Szent Margit-temploma – [augusztus] 189. p.

KUBINSZKY Mihály: Csillaghullás: HAP Galéria 2003-2014 – 11 év, 110 kiállítás története – [február] 193. p.

PROKOPP Mária: III. Béla király esztergomi Várkápolnája – [október] 66. p.

 

Film

TÓTH Klára: „Lesz itt még virág?” – [június] 193. p.

TÓTH Klára: A cserbenhagyott valóság – Utak és tévutak az 1989 utáni magyar játékfilmben (1. rész) – [október] 103. p.

TÓTH Klára: A cserbenhagyott valóság – Utak és tévutak az 1989 utáni magyar játékfilmben (2. rész) – [december] 118. p.

TÓTH Klára: A funtineli boszorkány – Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan – [február] 191. p.

TÓTH Klára: Saul fia – [augusztus] 195. p.


 

Gazdaság

BOD Péter Ákos: Európai közgazdaságtan? Magyar iskola – újra? – Gondolatok Csaba László könyve kapcsán – [június] 196. p.

BOD Péter Ákos: Van-e még magyar gazdaság? – [október] 108. p.

BOD Péter Ákos: Visszatekintés Lámfalussy Sándor életútjára – [augusztus] 202. p.

BOD Péter Ákos: Volt egyszer egy NDK – [február] 202. p.

CSABA László: Föderális Európa, vagy „nemzetek Európája”?- A pénzügyi válság kezelésének rendszerbeli következményeiről – [augusztus] 53. p.

 

Irodalom, irodalomtörténet

BALOGH Júlia: Naplórészletek – New York, 1986. január – [április] 21. p.

FERDINANDY György: A hely, ahol élünk – [június] 137. p.

FŰZI László: „Megemelt ütközések” – Németh László és felesége levelezése 1920-1973 – [augusztus] 182. p.

GRÓH Gáspár: A szobor lelke – Kölcsey 225 – [október] 93. p.

GRÓH Gáspár: Honvágy a hazában – A 70 éves Szörényi László tárcái és nyakalásai – [április] 150. p.

GRÓH Gáspár: Úton az elsodort falu felé – Szabó Dezső irodalomszemléletének formálódása – [február] 130. p.

KASSÁK Lajos: Kis könyv haldoklásunk emlékére – [február] 149. p.

KIRÁLY Béla, S.: A nyíredékei közt vívódó niklai remeténél – [április] 46. p.

KIRÁLY Béla, S.: Egy szatirikus meséről, amelynek fele sem tréfa – Gondolatfutamok Houellebecq Behódolása kapcsán – [augusztus] 171. p.

KIRÁLY Béla, S.: Fény-képek a Tüskés-vár felvonóhídjáról – [június] 166. p.

KIRÁLY Béla, S.: Patrick: Modiano a ceremóniák labirintusában – [február] 173. p.

LŐCSEI Péter: Segítő szavak – Tanácsok, intések Weöres Sándor kiadatlan leveleiben – [december] 76. p.

MODIANO, Patrick: Beszéd a Nobel-díj átvételekor (részletek) – [február] 175. p. (S. Király Béla fordítása)

PÁLFY G. István: A történelembe visszatalált beszéd – Csoóri Sándor PEN-kongresszusi előadása New Yorkban – [április] 6. p.

SZEREDI Pál: A Látóhatár szerkesztőségi ellentétének háttere 1957-1958-ban (1. rész) – [december] 54. p.


Jogtudomány

GYERTYÁNFY Péter: Aki vetett minden széllel – Boytha György, a szerzői jog tudósa – [augusztus] 104. p.

TRÓCSÁNYI László: A jog uralma, a lelkiismeret elsőbbsége – Gondolatok Esztergomban, a Becket Tamás ünnepségen – [április] 32. p.

 

Képzőművészet

EMBER Ildikó: Rembrandt és a holland arany évszázad festészete – Kiállítás a Szépművészeti Múzeumban 2014. október 31. – 2015. február 15. – [április] 71. p.

ILLYÉS Mária: Művészet és művészek az első világháborúban – [június] 126. p

KODOLÁNYI Gyula: Térhajlatok és áthatások – Farkas Ádám és tanítványainak kiállításmegnyitója a szentendrei MűvészetMalomban – [december] 96. p

PROKOPP Mária: III. Béla király esztergomi Várkápolnája – [október] 66. p.

SZEMADÁM György: Stefanovits Péter kiállítása elé... – [április] 158. p.

SZINYEI MERSE Anna: Rippl-Rónai, a „magyar Nabi” és barátai – A pozitív példa – [augusztus] 158. p.

 

Kisebbség

EGEDY Gergely: Skócia: népszavazás az identitásról – [február] 29. p.

ROMANO RÁCZ Sándor: Átlépni a szóbeliségből az írásbeliségbe – A roma kultúra nagy kísérletéről – [február] 47. p.

TÓTH Gyula, Sz.: Lélegzés hamis kulisszák mögött – [december] 114. p.

 

Külpolitika

BRENNER János: Menekülési meditációk – [december] 103. p.

EGEDY Gergely: Skócia: népszavazás az identitásról – [február] 29. p.

KIRÁLY Béla, S.: Gyenge nemzeti identitás és erős iszlám a jövő Franciaországában – [december] 111. p.

SÓGOR Dániel: „Síi-félhold”? – Libanoni-szír-iraki-iráni együttműködés a terror árnyékában (1. rész) – [október] 114. p.

SÓGOR Dániel: „Síi-félhold”? – Libanoni-szír-iraki-iráni együttműködés a terror árnyékában (2. rész) – [december] 86. p.

Lélektan

DOIDGE, Norman: Az agyunkra ment szex – Az internetes pornográfia és az agy (Sujtó László fordítása) – [június] 86. p.

 

Művelődéstörténet

HORKAY HÖRCHER Ferenc: Humboldt, Goethe, Márai – A Bildung-eszmény és a művelt polgár közösségi ideálja – [október] 54. p.

 

Színház

ABLONCZY László: Ő volt a menedék... – Száz éve született Gellért Endre (3. rész) – [február] 112. p.

LENGYEL György: Moliére szobalányai – Emlékezések három nagy színésznőre (1. rész) [ április] 95. p.

Történelem

ANTALL József: A „pizsamás” interjú – 1990. október 28., Magyar Televízió. Részlet Feledy Péter riportjából – [december] 94. p.

BOD Péter Ákos: Messze túl a taxisok ügyén – Szekér Nóra interjúja (1. rész) - [december] 27. p.

BRENNER János: Még egyszer az alvajárókról – Vita Jeszenszky Gézával – [április] 163. p.

EGEY Emese: Egy első világháborús hadifogolylevél és az észt-finn kapcsolat – A Jungerth-misszió jelentősége – [október] 39. p.

ÉLES Csaba: A nemzeti önismeret mozaikjai a reformkortól a kiegyezésig – Gondolatok az Eötvös bicentenárium után – [április] 52. p.

ENTZ Géza Antal: Németh Miklós, a békés átmenet miniszterelnöke – [június] 25. p.

GYÖRFFY István, dr.: Kórház az ostromban (1. rész) – [február] 154. p.

GYÖRFFY István, dr^Kórház az ostromban (2. rész) – [április] 122. p.

HAKLIK Norbert: Egy ezredéves barátság jelenideje – Kovács Orsolya Zsuzsanna Lengyel mozaik című interjúkötetéről – [június] 180. p.

HORVÁTH István – BANK Barbara: Jelentés a Buda-déli internálótáborról – Mindszenty József beszámolója az Illyés-hagyatékban – [augusztus] 128. p.

JESZENSZKY Géza: 1914 – A végzetes hadüzenet – Válasz Brenner Jánosnak - [április] 165. p.

JESZENSZKY Géza: Az Antall-kormány külpolitikai programjáról (1. rész) – [augusztus] 29. p.

JESZENSZKY Géza: Az Antall-kormány külpolitikai programjáról (2. rész) – [október] 20. p.

JOBBÁGYI Gábor: Az 1956-os forradalom kirobbantásának szovjet-magyar előkészületei – [október] 39. p. 45. p.

KABA Eszter: Egy hadifogoly rajzos naplója a Nagy Háborúból (2. rész) – [február] 143. p.

KATONA Gábor: A bátrak igazsága – Kései, de nem megkésett igazságszolgáltatás a kommunista diktatúra bűnösei és áldozatai számára – [augusztus] 141. p.

KODOLÁNYI Gyula: 1990. május: Antall József kormányt alakít – A Hungarian Review interjúja (1. rész) – [augusztus] 7. p.

KODOLÁNYI Gyula: 1990. május: Antall József kormányt alakít – A Hungarian Review interjúja (2. rész) – [október] 7. p.

KODOLÁNYI Gyula: Krízis és felemelkedés – Szekér Nóra és Nagymihály Zoltán interjúja (1. rész) – [december] 36. p.

KÓNYA Imre: Az MDF-frakcióvezető memoárjából (1. rész) – [december] 8. p.

MARTONYI János: Helmut Kohl – Német és európai – [október] 33. p.

MÁTYUS Melinda, G.: Jövel, Uram -A 25 éves romániai forradalom nyitánya (2. rész) – [február] 8. p.

MÉSZÁROS Máté: Mester Miklós zsidómentő tevékenysége – [június] 140. p.

MONOSTORI Imre: Szekfű Gyula utolsó évei (1949-1955) (1. rész) – [december] 63. p.

NAGYMIHÁLY Zoltán: A gondolkodás felszabadulása? – Bálint Ákos György: Sziget a mérgezett tengerben – [június] 163. p.

NAGYMIHÁLY Zoltán: Látlelet a diktatúráról – Máthé Áron könyvéről – [április] 145. p.

PELLE János: Auschwitz magyar szemmel (1. rész) – [december] 47. p.

PETRIK Béla: Egy különös utazás dokumentumai – Magyary Zoltán 1935-ös szovjetunióbeli tanulmányútja – [február] 181. p.

STONE, Norman: Robert Conquest halálára – Akinek rosszkor volt igaza (Sujtó László fordítása) – [október] 97. p.

 

Zene

BÓNIS Ferenc: Emlékcsillámok Somogyi László karmesterről – [április] 73. p. BÓNIS Ferenc: Tátrai Vilmos – Egy kiváló muzsikus emlékezete – [október] 100. p.

 

 

 

A MAGYAR SZEMLE SZERZŐINEK BETŰRENDES MUTATÓJA

 

2015

 

 

ABLONCZY László: Ő volt a menedék... – Száz éve született Gellért Endre (3. rész) – [február] 112. p.

ANTALL József: A „pizsamás” interjú – 1990. október 28., Magyar Televízió. Részlet Feledy Péter riportjából – [december] 94. p.

BALOGH Ákos Gergely: Digitális szakadék: Ki építi a hidat? – Pápai Luca beszélgetése – [február] 71. p.

BALOGH Júlia: Naplórészletek – New York, 1986. január – [április] 21. p.

BANK Barbara – HORVÁTH István: Jelentés a Buda-déli internálótáborról - Mindszenty József beszámolója az Illyés-hagyatékban – [augusztus] 128. p.

BOD Péter Ákos: Európai közgazdaságtan? Magyar iskola – újra? – Gondolatok Csaba László könyve kapcsán – [június] 196

BOD Péter Ákos: Messze túl a taxisok ügyén – Szekér Nóra interjúja (1. rész) – [december] 27. p.

BOD Péter Ákos: Van-e még magyar gazdaság? – [október] 108. p.

BOD Péter Ákos: Visszatekintés Lámfalussy Sándor életútjára – [augusztus] 202. p.

BOD Péter Ákos: Volt egyszer egy NDK – [február] 202. p.

BÓNIS Ferenc: Emlékcsillámok Somogyi László karmesterről – [április] 73. p.

BÓNIS Ferenc: Tátrai Vilmos – Egy kiváló muzsikus emlékezete – [október] 100. p.

BRENNER János: Még egyszer az alvajárókról – Vita Jeszenszky Gézával – [április] 163. p.

BRENNER János: Menekülési meditációk – [december] 103. p.

CSABA László: Föderális Európa, vagy „nemzetek Európája”? – A pénzügyi válság kezelésének rendszerbeli következményeiről – [augusztus] 53. p.

DOIDGE, Norman: Az agyunkra ment szex – Az internetes pornográfia és az agy (Sujtó László fordítása) – [június] 86. p.

EGEDY Gergely: Skócia: népszavazás az identitásról – [február] 29. p.

EGEY Emese: Egy első világháborús hadifogolylevél és az észt-finn kapcsolat – A Jungerth-misszió jelentősége – [október] 39. p.

ÉLES Csaba: A nemzeti önismeret mozaikjai a reformkortól a kiegyezésig – Gondolatok az Eötvös bicentenárium után – [április] 52. p.

EMBER Ildikó: Rembrandt és a holland arany évszázad festészete – Kiállítás a Szépművészeti Múzeumban 2014. október 31. – 2015. február 15. – [április] 71. p.

ENTZ Géza Antal: Németh Miklós, a békés átmenet miniszterelnöke – [június] 25. p.

ENTZ Géza Antal: Radocsay Dénes: Mérték és példa – [február] 83. p.

FÁY Zoltán: A magyar médiasztár pápa – [augusztus] 198. p.

FÁY Zoltán: A révkomáromi eset és az egyházi elit – [április] 169. p.

FÁY Zoltán: Charlie-k, hitek, vallások – [február] 198. p.

FÁY Zoltán: Szinódus után, szinódus előtt – [június] 190. p.

FERDINANDY György: A hely, ahol élünk – [június] 137. p.

FŰZI László: „Megemelt ütközések” – Németh László és felesége levelezése 1920-1973 – [augusztus] 182. p.

GRANASZTÓI György: Az erőszakról – Napjaink vándormozgalma és a terrorizmus – [december] 3. p.

GRÓH Gáspár: A szobor lelke – Kölcsey 225 – [október] 93. p.

GRÓH Gáspár: Egy betöltött küldetés – Hetven éve ment el Bartók Béla – [augusztus] 3. p.

GRÓH Gáspár: Elképzelt fehér rózsa egy százéves síron – [április] 3. p.

GRÓH Gáspár: Honvágy a hazában – A 70 éves Szörényi László tárcái és nyakalásai – [április] 150. p.

GRÓH Gáspár: Mába érő háború – [február] 3. p.

GRÓH Gáspár: Múlt és jövendő – [június] 3. p.

GRÓH Gáspár: Úton az elsodort falu felé – Szabó Dezső irodalomszemléletének formálódása – [február] 130. p.

GYERTYÁNFY Péter: Aki vetett minden széllel – Boytha György, a szerzői jog tudósa – [augusztus] 104. p.

GYÖRFFY István, dr.: Kórház az ostromban (1. rész) – [február] 156. p.

GYÖRFFY István, dr.: Kórház az ostromban (2. rész) – [április] 122. p.

HAKLIK Norbert: Egy ezredéves barátság jelenideje – Kovács Orsolya Zsuzsanna Lengyel mozaik című interjúkötetéről – [június] 180. p.

HORKAY HÖRCHER Ferenc: Humboldt, Goethe, Márai – A Bildung-eszmény és a művelt polgár közösségi ideálja – [október] 54. p.

HORVÁTH István – BANK Barbara: Jelentés a Buda-déli internálótáborról – Mindszenty József beszámolója az Illyés-hagyatékban – [augusztus] 128. p.

ILLYÉS Mária: „Mert szemben ülsz velem” – Anyámról – [október] 90. p.

ILLYÉS Mária: Művészet és művészek az első világháborúban – [június] 126. p.

JESZENSZKY Géza: 1914 – A végzetes hadüzenet – Válasz Brenner Jánosnak – [április] 165. p.

JESZENSZKY Géza: Az Antall-kormány külpolitikai programjáról (1. rész) – [augusztus] 29. p.

JESZENSZKY Géza: Az Antall-kormány külpolitikai programjáról (2. rész) – [október] 20. p.

JOBBÁGYI Gábor: Az 1956-os forradalom kirobbantásának szovjet-magyar előkészületei – [október] 39. p. 45. p.

KABA Eszter: Egy hadifogoly rajzos naplója a Nagy Háborúból (2. rész) – [február] 143. p.

KÁDÁR György: Fizika és hittudomány – John Polkinghorne szintéziskísérlete nyomán – [június] 66. p.

KASSÁK Lajos: Kis könyv haldoklásunk emlékére – [február] 149. p.

KATONA Gábor: A bátrak igazsága – Kései, de nem megkésett igazságszolgáltatás a kommunista diktatúra bűnösei és áldozatai számára – [augusztus] 141. p.

KIRÁLY Béla, S.: A nyíredékei közt vívódó niklai remeténél – [április] 46. p.

KIRÁLY Béla, S.: Egy szatirikus meséről, amelynek fele sem tréfa – Gondolatfutamok Houellebecq Behódolása kapcsán – [augusztus] 171. p.

KIRÁLY Béla, S.: Fény-képek a Tüskés-vár felvonóhídjáról [június] 166. p.

KIRÁLY Béla, S.: Gyenge nemzeti identitás és erős iszlám a jövő Franciaországában – [december] 111. p.

KIRÁLY Béla, S.: Patrick Modiano a ceremóniák labirintusában – [február] 173. p.

KODOLÁNYI Gyula: 1990. május: Antall József kormányt alakít – A Hungarian Review interjúja (1. rész) – [augusztus] 7. p.

KODOLÁNYI Gyula: 1990. május: Antall József kormányt alakít – A Hungarian Review interjúja (2. rész) – [október] 7. p.

KODOLÁNYI Gyula: Krízis és felemelkedés – Szekér Nóra és Nagymihály Zoltán interjúja (1. rész) – [december] 36. p.

KODOLÁNYI Gyula: Térhajlatok és áthatások – Farkas Ádám és tanítványainak kiállításmegnyitója a szentendrei Művészet Malomban – [december] 96. p.

KÓNYA Imre: Az MDF-frakcióvezető memoárjából (1. rész) – [december] 8. p.

KUBINSZKY Mihály: A felújított pesti Eiffel Palace – [október] 87. p.

KUBINSZKY Mihály: A magyar építészet és az első világháború – [április] 175. p.

KUBINSZKY Mihály: A magyar építészet éve – [június] 183. p.

KUBINSZKY Mihály: A soproni Lövér Szent Margit-temploma – [augusztus] 189. p.

KUBINSZKY Mihály: Csillaghullás: HAP Galéria 2003-2014 – 11 év, 110 kiállítás története – [február] 193. p.

LENGYEL György: Moliére szobalányai – Emlékezések három nagy színésznőre (1. rész) – [április] 95. p.

LŐCSEI Péter: Segítő szavak – Tanácsok, intések Weöres Sándor kiadatlan leveleiben – [december] 76. p.

MÁRTON Áron Breviárium – [október] 83. p.

MARTONYI János: Helmut Kohl – Német és európai – [október] 33. p.

MÁTYUS Melinda, G.: Jövel, Uram – A 25 éves romániai forradalom nyitánya (2. rész) – [február] 8. p.

MÉSZÁROS Máté: Mester Miklós zsidómentő tevékenysége – [június] 140. p.

MODIANO, Patrick: Beszéd a Nobel-díj átvételekor (részletek) (S. Király Béla fordítása) – [február] 175. p.

MONOSTORI Imre: Szekfű Gyula utolsó évei (1949-1955) (1. rész) – [december] 63. p.

NAGY Mihály: Lelőhely nélküli lelet? – Meddig ül még átok a Seuso- kincsen? (l. rész) – [június] 111. p.

NAGY Mihály: Lelőhely nélküli lelet? – Meddig ül még átok a Seuso- kincsen? (2. rész) – [augusztus] 22. p.

NAGYMIHÁLY Zoltán: A gondolkodás felszabadulása? – Bálint Ákos György: Sziget a mérgezett tengerben – [június] l68. p.

NAGYMIHÁLY Zoltán: Látlelet a diktatúráról – Máthé Áron könyvéről – [április] l45. p.

O'SULLIVAN, John: Ostromlott Magyarország, ostromlott Európa (Sujtó László fordítása) – [október] 8. p.

PÁLFY G. István: A történelembe visszatalált beszéd – Csoóri Sándor PEN-kongresszusi előadása New Yorkban – [április] 6. p.

PÁPAI Luca: Digitális szakadék: Ki építi a hidat? – Beszélgetés Balogh Ákos Gergellyel – [február] 21. p.

PELLE János: Auschwitz magyar szemmel (l. rész) – [december] 42. p.

PETRIK Béla: Egy különös utazás dokumentumai – Magyary Zoltán l9S5-ös szovjetunióbeli tanulmányútja – [február] l8l. p.

PROKOPP Mária: III. Béla király esztergomi Várkápolnája – [október] 66. p.

ROMANO RÁCZ Sándor: Átlépni a szóbeliségből az írásbeliségbe – A roma kultúra nagy kísérletéről – [február] 42. p.

SÓGOR Dániel: „Síi-félhold”? – Libanoni-szír-iraki-iráni együttműködés a terror árnyékában (1. rész) – [október] 114. p.

SÓGOR Dániel: „Síi-félhold”? – Libanoni-szír-iraki-iráni együttműködés a terror árnyékában (Z. rész) – [december] 86. p.

STONE, Norman: Robert Conquest halálára – Akinek rosszkor volt igaza (Sujtó László fordítása) – [október] 92. p.

SZABÓ Éva Eszter: A híd tudomány, közélet és országimázs között – interjú Vizi E. Szilveszterrel – [június] 6. p.

SZEBENI Géza, M.: Aquinói Tamás és némely antiliberális rendszerkritikák – [június] 46. p.

SZEMADÁM György: Stefanovits Péter kiállítása elé... – [április] 158. p.

SZEREDI Pál: A Látóhatár szerkesztőségi ellentétének háttere 1957-1958-ban (1. rész) – [december] 54. p.

SZINYEI MERSE Anna: Rippl-Rónai, a „magyar Nabi” és barátai – A pozitív példa – [augusztus] 158. p.

TÓTH Gyula, Sz.: Lélegzés hamis kulisszák mögött – [december] 114. p.

TÓTH Klára: „Lesz itt még virág?” – [június] 195. p.

TÓTH Klára: A cserbenhagyott valóság – Utak és tévutak az 1989 utáni magyar játékfilmben (1. rész) – [október] 168. p.

TÓTH Klára: A funtineli boszorkány – Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan – [február] 191. p.

TÓTH Klára: Saul fia – [augusztus] 195. p.

TRÓCSÁNYI László: A jog uralma, a lelkiismeret elsőbbsége – Gondolatok Esztergomban, a Becket Tamás ünnepségen – [április] 52. p.

VIZI E. Szilveszter: A híd tudomány, közélet és országimázs között. Szabó Éva Eszter beszélgetése – [június] 6. p.



« vissza