Felhasználónév: Jelszó: Elfelejtette a jelszavát?Regisztráció
Danube Institute
Magyar Fejlesztési Bank Zrt.
NKA
OTP Bank
Prima Prissima díj 2003
EEM
Príma-díj
Magyarország Barátai Alapítvány
Polgári Magyarországért Alapítvány
Batthány Alapítvány
NMI

A Magyar Szemle tematikus és betűrendes mutatója 2011

 

A MAGYAR SZEMLE BETŰRENDES ÉS TEMATIKUS MUTATÓJA

 

2011

 

Kiadja a Magyar Szemle Alapítvány

Főszerkesztő: Kodolányi Gyula


 

SZERZŐK BETŰRENDBEN


 

ANKERL Géza: Az emberi jogok viszonylagossága. 1. rész - [december] 60. p.

BAKTAY Ervin: A diadalmas jóga (Részlet) - [június] 143. p.

BALOG Zoltán: Köszöntő előszó - [április] 9. p.

BAROSS GÁBOR TÁRSASÁG: Állásfoglalás a magyar vasút helyzetéről - [február] 163. p.

BAROSS GÁBOR TÁRSASÁG: Milyen legyen Budapest? - [április] 189. p.

BENCE Lajos: Van-e a magyar festészetnek nemzeti karaktere? - [december] 110. p.

BOD Péter Ákos: Európai szemeszterünk - [február] 148. p.

BOD Péter Ákos: Gazdaságpolitikai akciók és korrekciók - tanulságokkal - [április] 165. p.

BOD Péter Ákos: Ha fulladozik a gazdaság motorja - [október] 186. p.

BOD Péter Ákos: Ha történelmileg másként alakul... - [december] 182. p.

BOD Péter Ákos: Hol a helyünk? - [június] 178. p.

BOD Péter Ákos: Jövedelmekről, nyugdíjakról és takarékosságról - [augusztus] 196. p.

BRENNER János: Város, ország, folyó. Az EU-tanács magyar elnökségének tevékenysége a városfejlesztés és az építési kultúra terén - [augusztus] 184. p.

BRENNER János: Vendégség egyenruhában - [június] 189. p.

CRICK, Bemard: Bevezetés Bibó Istvánhoz (Geiger Ildikó fordítása) - [december] 38. p.

CSABA László: A magyar növekedés föltételrendszere - [június] 13. p.

DANYI Dezső-Juhász József - Szakolczai György: Egy nagy bencés egyéniség. Szunyogh Xavér Ferenc - [október] 192. p.

FÁY Zoltán: A pécsi skandalum - [április] 141. p.

FÁY Zoltán: Az egyházi törvények szelleme - [augusztus] 170. p.

FÁY Zoltán: Egy boldog a 20. századból - [június] 147. p.

FÁY Zoltán: Nagypéntekek, húsvétok, pünkösdök - [október] 161. p.

FÁY Zoltán: Új baloldal - régi egyházpolitika - [december] 167. p.

FÁY Zoltán: Új vatikáni megállapodás? - [február] 129. p.

FREUND Tamás: Természetes szelekció és evolúció, mint az élővilág teremtésének eszköze - [április] 46. p.

GALÁNTAI Csaba: Emlékezés egy reneszánsz művészre - [december] 130. p.

GÁSPÁR G. János: Aggódva és reménykedve - [október] 179. p.

GÁSPÁR G. János: Akinek „emberi hitványság dolgában kevés adóssága van” - [április] 152. p.

GÁSPÁR G. János: Nemzet és alkotmánya - [június] 166. p.

GÁSPÁR G. János: Talált tárgy - [augusztus] 188. p.

GÁSPÁR G. János: Válthatunk-e történelmet? - [február] 129. p.

GRANASZTÓI György: A politika a kultúrában - [augusztus] 130. p.

GRANASZTÓI György: Az ellenpélda - [április] 12. p.

GRANASZTÓI György: Szelíd tekintély. Mádl Ferenc sírjánál - [augusztus] 3. p.

GRANASZTÓI Olga: A szepességi Sans Souci - egy kert emlékezete - [augusztus] 113. p.

GRÓH Gáspár: Bibó-tanulás? Tűnődések a 100. születésnapon - [október] 21. p.

GRÓH Gáspár: A szolgálat is lehet önmegvalósítás - [április] 19. p.

GRÓH Gáspár: A visszanyomott nemzet. Németh László Napló-részlete ürügyén - [június] 6. p.

GRÓH Gáspár: Az öreg tölgy látogatása - [december] 3. p.

GRÓH Gáspár: In memoriam Gáspár G. János - [december] 175. p.

GRÓH Gáspár: Metz Kati is elment... - [február] 165. p.

GRÓH Gáspár: Szellemi jogvédelem. Márkus Béla könyvéről - [április] 130. p.

GYÖRFFY Katalin, G.: Ruhák, jelmezek. Justin Júlia, a míves részletek mestere - [június] 136. p.

GYULAI György: A határon kívüli állampolgárok szavazati jogáról - [augusztus] 203. p.

HAAS György: A magyar külpolitika az erdélyi magyarságért 1945-1946-ban - [október] 121. p.

HAAS György: Egy elfelejtett demokrata. Demeter Béla - [december] 13. p.

HOPPÁL Mihály: 1956 emlékezete a magyar folklórban - [október] 63. p.

IMRE László: A várakozás bizonyossága. A magyar kálvinizmus kulturális és civilizációs hatásai - [február] 124. p.

JARAI Judit: Amerika nagy misztériuma: fontos-e John Gált? - [augusztus] 97. p.

JESZENSZKY Géza: Az új világrend - húsz év távlatában - [február] 40. p.

JESZENSZKY Géza: Emigránsok kettős küldetésben - [június] 196. p.

JESZENSZKY Géza: Három reményteli pillanat - [április] 23. p.

JOBBÁGYI Gábor: Provokáció? Az 1956-os forradalom kitöréséről - [október] 51. p.

KALNOKY, Boris: „Jó, szakszerű munka”. Ahogyan Németország látja a magyar EU-elnökséget. (Ford. Dán Ibolya) - [április] 38. p.

KAPLISKI, Jaan: Esztek, finnek, magyarok, törökök és mongolok. (Ford. Kádár Ildikó) - [február] 83. p.

KECSKEMÉTI Kálmán: A portréfotós felelőssége - [október] 157. p.

KIRÁLY Miklós: Közjó és alkotmányozás - [április] 63. p.

KODOLÁNYI Gyula: A felejtés kultúrája: dublőrművészet - [október] 6. p.

KODOLÁNYI Gyula: A valóság emlékezik - [október] 3. p.

KODOLÁNYI Gyula: Egy titkos élet mélyáramai. Bibó István és Bemard Crick - [december] 18. p.

KODOLÁNYI Gyula: Gyógyító ember - Szabados György. Kodolányi Gyulával beszélget Antall István - [augusztus] 142. p.

KODOLÁNYI Gyula: Magyar Amerika hozama - [június] 3 P- .

KODOLÁNYI Gyula: Nagybátyámról, Kodolányi Jánosról - [február] 65. p.

KODOLÁNYI Gyula: Villanások Mádl Ferencről – [április] 26. p.

KOVÁCS Anikó: K. Kovács Péter emlékére - [június] 98. p.

KUBINSZKY Mihály: A bánfalvi pálos-karmelita-kolostor feléledése - [február] 135. p.

KUBINSZKY Mihály: A jubiláló Széli Kálmán tér - [augusztus] 180. p.

KUBINSZKY Mihály: Fellner és Helmer felújítva - [április] 148. p.

KUBINSZKY Mihály: Györgyi Dénes emlékezete - [október] 175. p.

KUBINSZKY Mihály: Makovecz Imre (1935-2011) - [december] 192. p.

KUN Miklós: A kaukázusi Néró - [október] 110. p.

LÁNYI András: Fenntarthatóság és közpolitika. 1. rész - [június] 3. p.

LÁNYI András: Fenntarthatóság és közpolitika. 2. rész. - [augusztus] 6. p.

LISZT Ferenc levele Lambert Massart-hoz. (Részlet) - [február] 116. p.

LORENZ, Konrad: Az agresszió - [április] 117. p.

LOSKA Lajos: Utazások két dimenzióban (Jakatics-Szabó Veronika kiállításáról) - [augusztus] 176. p.

LOVAS Rezső: A fatörzs és a nádszál. Reflexiók Szakolczai György - Szabó Róbert: Két kísérlet a proletárdiktatúra elhárítására c. könyvére - [június] 151. p.

MÁNYOKI Endre: Az abszolút jelen-lét szobrásza. Várnagy Ildikó - [április] 106. p.

MIKLÓSSY Endre: Az értelem egy irracionális világban. Bibó Istvánról - [december] 51. p.

MISKOLCZY Ambrus: Újraértelmezett német történelem. Lucian Boia: Tragedia Germaniei, 1914-1945. - [április] 120. p.

MONOSTORI Imre: Németh László, a Janus-arcú regényíró. Olasz Sándor: A nyugati igény - [december] 143. p.

NAGY Zoltán, dr.: A gondolkodó agy, gondolatok az agyműködésről és a tudatról - [október] 142. p.

NÁRAY-SZABÓ Gábor: Jog és erkölcs a mai magyar közéletben - [április] 74. p.

NÉMETH Judit: Kiegészítő megjegyzések – [december] 158. p.

NÉMETH László: Végső kérés - [december] 156. p.

OPLATKA András: „Egyet suhintott maga elé” - s ez németül? Gondolatok a „Megszámláltattál” fordítása közben - [december] 6. p.

ORBÁN Viktor: Az európai megújulás éve - [február] 3. p.

ORBÁN Viktor: Köszöntő Mádl Ferenc 80. születésnapján - [április] 3. p.

PAPP László: Nagy Károly (1934-2011) - [december] 196. p.

PETRIK Béla: Egy hadjárat pillanatképei. Egyházüldözés és egyházüldözők a Kádár-korszakban - [június] 158. p.

RÓKA Enikő: Nemzeti művészet a 19. század fordulóján - [február] 105. p.

ROMANO RÁCZ Sándor: A roma integráció esélyei és buktatói - [augusztus] 77. p.

RÖHRIG Eszter: Váli Dezső kiállítása a győri Napóleonházban - [október] 168. p.

SALAMON László: Az új alkotmány koncepciójának sarkalatos vitapontjai - [április] 82. p.

SÁROSI Bálint: A cigányzenekar múltja. 1904-1944 - [augusztus] 59. p.

SCHÖPFLIN György: Közép-Európa, ahogy (félre)ismerik (Ford. Kazanlár Szilvia) - [február] 14. p.

SEBESTYÉN Ilona: Búcsú Török Bálinttól - [augusztus] 210. p.

SÍPOS Endre: Művészet és világnézet - [december] 88. p.

SOMORJAI Ádám: Miért hagyta el Mindszenty bíboros az amerikai nagykövetséget - [augusztus] 46. p.

STONE, Norman: Gorbacsov: az utolsó dobás (Ford. Kazanlár Szilvia) - [február] 30. p.

SZABADOS György: Hagyomány és folytonosság - [augusztus] 148. p.

SZEBENI Géza, M.: „Ciceszbájner átka...” Egy Zilahy-levélről - [október] 137. p.

SZILASI Alex: Liszt Ferenc Chopin-könyve 85 év után ismét magyarul - [február] 118. p.

SZMODIS Jenő: Alkotmányos formák és elvek - [április] 93. p.

SZÖRÉNYI László: Ha a hold süt... József Attiláról - [június] 141. p.

THORPE, Nick: A zöld Dunánál. Illés Zoltán államtitkárral Nick Thorpe beszélget - [június] 43. p.

THORPE, Nick: Mitől beteg és mitől szenved a magyar egészségügy? Interjú Mikola Istvánnal - [február] 21. p.

TÓTH Endre: Szent István és a koronázási jelvények. 1. rész - [augusztus] 17. p.

TÓTH Endre: Szent István és a koronázási jelvények. 2. rész - [október] 89. p.

TÓTH Klára: Érvényesek vagyunk-e - [február] 133. p.

TÓTH Klára: Érzelmek zűrzavara - [augusztus] 174. p.

TÓTH Klára: Gyökerek és szárnyak. A Muzsikás Együttesről - [április] 145. p.

TÓTH Klára: Ne hagyjátok az iskolát... - [október] 172. p.

TÓTH Zoltán József, dr.: Történeti hagyományok és szakítás az illegitimitás örökségével. Gondolatok az új Alaptörvényről. 1. rész - [augusztus] 35. p.

TÓTH Zoltán József, dr.: Történeti hagyományok és szakítás az illegitimitás örökségével. Gondolatok az új Alaptörvényről. 2. rész - [október] 76. p.

TÖRÖK Bálint: Apologia Telekiensis. 70 éve halt meg Teleki Pál - [április] 178. p.

TÖRÖK Bálint: In memoriam Esterházy János - [február] 159. p.

TÚRI Gábor: Magyarország-kép az amerikai sajtóban. (1998-2002) - [június] 80. p.

TURUNEN, Kari E.: A finn nyelv szelleme és a finn művelődés (Kádár Ildikó és Kádár György fordítása) - [június] 115. p.

UJVÁRY Gábor: Egy politikusi életút a két világháború korából. Östör József önéletírása - [augusztus] 157. p.

VÁRNAGY Ildikó: Boldogságkeresés a pszichiátrián - [augusztus] 123. p.

VÁRNAGY Ildikó: Első lexikonom - [február] 93. p.

VÁRNAGY Ildikó: Fohász erőért - [december] 172. p.

VÁRNAGY Ildikó: Vissza Ottlikhoz - [április] 112. p.

VASY Géza: Mit oltalmaztunk, nincs jelen. Beszélgetések Csoóri Sándorral - [december] 160. p.

VECSI NAGY Zoltán: A romániai magyar képzőművészet identitáskeresése 1965 és 1975 között - [december] 104. p.

ZLINSZKY János: Mádl Ferencet ünnepeljük - [április] 36. p.


 

TEMATIKUS MUTATÓ


 

Belpolitika

GÁSPÁR G. János: Aggódva és reménykedve - [október] 179. p.

GÁSPÁR G. János: Akinek „emberi hitványság dolgában kevés adóssága van” - [április] 152. p.

GÁSPÁR G. János: Nemzet és alkotmánya - [június] 166. p.

GÁSPÁR G. János: Talált tárgy - [augusztus] 188. p.

GÁSPÁR G. János: Válthatunk-e történelmet? - [február] 129. p.

GRÓH Gáspár: In memoriam Gáspár G. János - [december] 175. p.

Biológia

FREUND Tamás: Természetes szelekció és evolúció, mint az élővilág teremtésének eszköze - [április] 46. p.

NAGY Zoltán, dr.: A gondolkodó agy, gondolatok az agyműködésről és a tudatról - [október] 142. p.

 

Biztonságpolitika

BRENNER János: Vendégség egyenruhában - [június] 189. p.

 

Egészségügy

THORPE, Nick: Mitől beteg és mitől szenved a magyar egészségügy? Interjú Mikola Istvánnal - [február] 21. p.

 

Egyház, egyházpolitika

FÁY Zoltán: A pécsi skandalum - [április] 141. p.

FÁY Zoltán: Az egyházi törvények szelleme - [augusztus] 170. p.

FÁY Zoltán: Egy boldog a 20. századból - [június] 147. p.

FAY Zoltán: Új baloldal - régi egyházpolitika - [december] 167. p.

FAY Zoltán: Új vatikáni megállapodás? - [február] 129. p.

IMRE László: A várakozás bizonyossága. A magyar kálvinizmus kulturális és civilizációs hatásai - [február] 124. p.

 

Emlékezés

DÁNYI Dezső - Juhász József - Szakolczai György: Egy nagy bencés egyéniség. Szunyogh Xavér Ferenc - [október] 192. p.

GALANTAI Csaba: Emlékezés egy reneszánsz művészre - [december] 130. p.

GRANASZTÓI György: Szelíd tekintély. Mádl Ferenc sírjánál - [augusztus] 3. p.

GRÓH Gáspár: Metz Kati is elment... - [február] 165. p.

HAAS György: Egy elfelejtett demokrata. Demeter Béla - [december] 13. p.

JESZENSZKY Géza: Emigránsok kettős küldetésben - [június] 196. p.

KODOLÁNYI Gyula: Gyógyító ember - Szabados György. Kodolányi Gyulával beszélget Antall István - [augusztus] 142. p.

KODOLÁNYI Gyula: Nagybátyámról, Kodolányi Jánosról - [február] 65. p.

KOVÁCS Anikó: K. Kovács Péter emlékére - [június] 98. p.

KUBINSZKY Mihály: Makovecz Imre (1935-2011) - [december] 192. p.

PAPP László: Nagy Károly (1934-2011) - [december] 196. p.

SEBESTYÉN Ilona: Búcsú Török Bálinttól – [augusztus] 210. p.

TÖRÖK Bálint: Apológia Telekiensis. 70 éve halt meg Teleki Pál - [április] 178. p.

TÖRÖK Bálint: In memoriam Esterházy János – [február] 159. p.

 

Építészet, urbanisztika

BAROSS GÁBOR TÁRSASÁG: Milyen legyen Budapest? - [április] 189. p.

BRENNER János: Város, ország, folyó. Az EU-tanács magyar elnökségének tevékenysége a városfejlesztés és az építési kultúra terén - [augusztus] 184. p.

KUBINSZKY Mihály: A bánfalvi pálos-karmelita-kolostor feléledése - [február] 135. p.

KUBINSZKY Mihály: A jubiláló Széli Kálmán tér - [augusztus] 180. p.

KUBINSZKY Mihály: Fellner és Helmer felújítva - [április] 148. p.

KUBINSZKY Mihály: Györgyi Dénes emlékezete - [október] 175. p.

KUBINSZKY Mihály: Makovecz Imre (1935-2011) - [december] 192. p.

 

Esszé

BAKTAY Ervin: A diadalmas jóga (Részlet) - [június] 143. p.

GRANASZTÓI György: A politika a kultúrában - [augusztus] 130. p.

GRÓH Gáspár Bibó-tanulás? Tűnődések a 100. születésnapon - [október] 21. p.

GRÓH Gáspár: Az öreg tölgy látogatása - [december] 3. p.

GRÓH Gáspár: In memoriam Gáspár G. János - [december] 175. p.

KODOLÁNYI Gyula: A felejtés kultúrája: dublőrművészet - [október] 6. p.

KODOLÁNYI Gyula: A valóság emlékezik - [október] 3. p.

KODOLÁNYI Gyula: Magyar Amerika hozama - [június] 3.p.

LISZT Ferenc levele Lambert Massart-hoz. (Részlet) - [február] 116. p.

LORENZ, Konrad: Az agresszió - [április] 117. p.

SZABADOS György: Hagyomány és folytonosság - [augusztus] 148. p.

SZÖRÉNYI László: Ha a hold süt... József Attiláról - [június] 141. p.

VÁRNAGY Ildikó: Boldogságkeresés a pszichiátrián - [augusztus] 123. p.

VÁRNAGY Ildikó: Első lexikonom - [február] 93. p.

VÁRNAGY Ildikó: Fohász erőért - [december] 172. p.

 

Film

GALÁNTAI Csaba: Emlékezés egy reneszánsz művészre - [december] 130. p.

KODOLÁNYI Gyula: A felejtés kultúrája: dublőrművészet - [október] 6. p.

TÓTH Klára: Érvényesek vagyunk-e? - [február] 133. p.

TÓTH Klára: Érzelmek zűrzavara - [augusztus] 174. p.

TÓTH Klára: Ne hagyjátok az iskolát... - [október] 172. p.

 

Filozófia

FREUND Tamás: Természetes szelekció és evolúció, mint az élővilág teremtésének eszköze - [április] 46. p.

 

Gazdaság

BOD Péter Ákos: Európai szemeszterünk - [február] 148. p.

BOD Péter Ákos: Gazdaságpolitikai akciók és korrekciók - tanulságokkal - [április] 165. p.

BOD Péter Ákos: Ha fulladozik a gazdaság motorja - [október] 186. p.

BOD Péter Ákos: Ha történelmileg másként alakul... - [december] 182. p.

BOD Péter Ákos: Hol a helyünk? - [június] 178. p.

BOD Péter Ákos: Jövedelmekről, nyugdíjakról és takarékosságról - [augusztus] 196. p.

CSABA László: A magyar növekedés föltételrendszere - [június] 13. p.

 

Irodalomtörténet, kritika

FÁY Zoltán: Nagypéntekek, húsvétok, pünkösdök - [október] 161. p.

GRÓH Gáspár: A visszanyomott nemzet. Németh László Napló-részlete ürügyén - [június] 6. p.

GRÓH Gáspár: Szellemi jogvédelem. Márkus Béla könyvéről - [április] 130. p.

JÁRAI Judit: Amerika nagy misztériuma: fontos-e John Gált? - [augusztus] 97. p.

KODOLÁNYI Gyula: Nagybátyámról, Kodolányi Jánosról - [február] 65. p.

MONOSTORI Imre: Németh László, a Janus-arcú regényíró. Olasz Sándor: A nyugati igény - [december] 143. p.

NÉMETH Judit: Kiegészítő megjegyzések - [december] 158. p.

NÉMETH László: Végső kérés - [december] 156. p.

OPLATKA András: „Egyet suhintott maga elé” - s ez németül? Gondolatok a „Megszámláltattál” fordítása közben - [december] 6. p.

SZEBENI Géza, M.: „Ciceszbájner átka...” Egy Zilahy-levél- ről - [október] 137. p.

VÁRNAGY Ildikó: Vissza Ottlikhoz - [április] 112. p.

VASY Géza: Mit oltalmaztunk, nincs jelen. Beszélgetések Csoóri Sándorral - [december] 160. p.

 

Jog, jogtudomány

ANKERL Géza: Az emberi jogok viszonylagossága. 1. rész - [december] 60. p.

GYULAI György: A határon kívüli állampolgárok szavazati jogáról - [augusztus] 203. p.

IMRE László: A várakozás bizonyossága. A magyar kálvinizmus kulturális és civilizációs hatásai - [február] 124. p.

KIRÁLY Miklós: Közjó és alkotmányozás - [április] 63. p.

NÁRAY-SZABÓ Gábor: Jog és erkölcs a mai magyar közéletben - [április] 74. p.

SALAMON László: Az új alkotmány koncepciójának sarkalatos vitapontjai - [április] 82. p.

SZMODIS Jenő: Alkotmányos formák és elvek - [április] 93. p.

TÓTH Zoltán József, dr.: Történeti hagyományok és szakítás az illegitimitás örökségével. Gondolatok az új Alaptörvényről. 1. rész - [augusztus] 35. p.

TÓTH Zoltán József, dr.: Történeti hagyományok és szakítás az illegitimitás örökségével. Gondolatok az új Alaptörvényről. 2. rész - [október] 76. p.

 

Képzőművészet

BENCE Lajos: Van-e a magyar festészetnek nemzeti karaktere? - [december] 110. p.

GYÖRFFY Katalin, G.: Ruhák, jelmezek. Justin Júlia, a míves részletek mestere - [június] 136. p.

KECSKEMÉTI Kálmán: A portréfotós felelőssége - [október] 157. p.

LÓSKA Lajos: Utazások két dimenzióban (Jakatics-Szabó Veronika kiállításáról) - [augusztus] 176. p.

MANYOKI Endre: Az abszolút jelen-lét szobrásza. Várnagy Ildikó - [április] 106. p.

RÓKA Enikő: Nemzeti művészet a 19. század fordulóján - [február] 105. p.

RŐHRIG Eszter: Váli Dezső kiállítása a győri Napóleonházban - [október] 168. p.

SÍPOS Endre: Művészet és világnézet - [december] 88. p.

VÉCSI NAGY Zoltán: A romániai magyar képzőművészet identitáskeresése 1965 és 1975 között - [december] 104. p.

 

Kisebbség

ROMANO RÁCZ Sándor: A roma integráció esélyei és buktatói - [augusztus] 77. p.

 

Környezetvédelem

LÁNYI András: Fenntarthatóság és közpolitika. 1. rész - [június] 3. p.

LÁNYI András: Fenntarthatóság és közpolitika. 2. rész. - [augusztus] 6. p.

THORPE, Nick: A zöld Dunánál. Illés Zoltán államtitkárral Nick Thorpe beszélget - [június] 43. p.

 

Köszöntő

BALOG Zoltán: Köszöntő előszó - [április] 9. p.

GRANASZTÓI György: Az ellenpélda - [április] 12. p.

GRÓH Gáspár: A szolgálat is lehet önmegvalósítás - [április] 19. p.

JESZENSZKY Géza: Három reményteli pillanat - [április] 23. p.

KODOLÁNYI Gyula: Villanások Mádl Ferencről – [április] 26. p.

ORBÁN Viktor: Köszöntő Mádl Ferenc 80. születésnapján - [április] 3. p.

ZLINSZKY János: Mádl Ferencet ünnepeljük - [április] 36. p.

 

Közlekedés

BAROSS GÁBOR TÁRSASÁG: Állásfoglalás a magyar vasút helyzetéről - [február] 163. p.

 

Külpolitika

JÁRAI Judit: Amerika nagy misztériuma: fontos-e John Gált? - [augusztus] 97. p.

JESZENSZKY Géza: Az új világrend - húsz év távlatában - [február] 40. p.

KALNOKY, Boris: „Jó, szakszerű munka”. Ahogyan Németország látja a magyar EU-elnökséget. (Ford. Dán Ibolya) - [április] 38. p.

ORBÁN Viktor: Az európai megújulás éve - [február] 3. p.

SCHÖPFLIN György: Közép-Európa, ahogy (félre)ismerik (Ford. Kazanlár Szilvia) - [február] 14. p.

TÚRI Gábor: Magyarország-kép az amerikai sajtóban. (1998-2002) - [június] 80. p.

 

Nyelvfilozófia

KAPLINSKI, Jaan: Észtek, finnek, magyarok, törökök és mongolok. (Ford. Kádár Ildikó) - [február] 83. p.

TURUNEN, Kari E.: A finn nyelv szelleme és a finn művelődés (Kádár Ildikó és Kádár György fordítása) - [június] 115. p.

 

Történelem

CRICK, Bemard: Bevezetés Bibó Istvánhoz (Geiger Ildikó fordítása) - [december] 38. p.

GRANASZTÓI Olga: A szepességi Sans Souci - egy kert emlékezete - [augusztus] 113. p.

GRÓH Gáspár: Bibó-tanulás? Tűnődések a 100. születésnapon - [október] 21. p.

GRÓH Gáspár: A visszanyomott nemzet. Németh László Napló-részlete ürügyén - [június] 6. p.

HAAS György: A magyar külpolitika az erdélyi magyarságért 1945-1946-ban - [október] 121. p.

HAAS György: Egy elfelejtett demokrata. Demeter Béla - [december] 13. p.

HOPPÁL Mihály: 1956 emlékezete a magyar folklórban - [október] 63. p.

JESZENSZKY Géza: Emigránsok kettős küldetésben - [június] 196. p.

JOBBÁGYI Gábor: Provokáció? Az 1956-os forradalom kitöréséről - [október] 51. p.

KODOLÁNYI Gyula: Egy titkos élet mélyáramai. Bibó István és Bemard Crick - [december] 18. p.

KOVÁCS Anikó: K. Kovács Péter emlékére - [június] 98. p.

KUN Miklós: A kaukázusi Néró - [október] 110. p.

LOVAS Rezső: A fatörzs és a nádszál. Reflexiók Szakolczai György-Szabó Róbert: Két kísérlet a proletárdiktatúra elhárítására c. könyvére - [június] 151. p.

MIKLÓSSY Endre: Az értelem egy irracionális világban. Bibó Istvánról - [december] 51. p.

MISKOLCZY Ambrus: Újraértelmezett német történelem. Lucián Boia: Tragedia Germaniei, 1914-1945. - [április] 120. p.

PETRIK Béla: Egy hadjárat pillanatképei. Egyházüldözés és egyházüldözők a Kádár-korszakban - [június] 158. p.

SOMORJAI Ádám: Miért hagyta el Mindszenty bíboros az amerikai nagykövetséget? - [augusztus] 46. p.

STONE, Norman: Gorbacsov: az utolsó dobás (Ford. Kazanlár Szilvia) - [február] 30. p.

TÓTH Endre: Szent István és a koronázási jelvények. 1. rész - [augusztus] 17. p.

TÓTH Endre: Szent István és a koronázási jelvények. 2. rész - [október] 89. p.

TÖRÖK Bálint: Apologia Telekiensis. 70 éve halt meg Teleki Pál - [április] 178. p.

UJVÁRY Gábor: Egy politikusi életút a két világháború korából. Östör József önéletírása - [augusztus] 157. p.

 

Zene

LISZT Ferenc levele Lambert Massart-hoz. (Részlet) - [február] 116. p.

SÁROSI Bálint: A cigányzenekar múltja. 1904-1944 - [augusztus] 59. p.

SZILASI Alex: Liszt Ferenc Chopin-könyve 85 év után ismét magyarul - [február] 118. p.

TÓTH Klára: Gyökerek és szárnyak. A Muzsikás Együttesről - [április] 145. p.« vissza