Felhasználónév: Jelszó: Elfelejtette a jelszavát?Regisztráció
Danube Institute
Magyar Fejlesztési Bank Zrt.
NKA
OTP Bank
Prima Prissima díj 2003
EEM
Príma-díj
Magyarország Barátai Alapítvány
Polgári Magyarországért Alapítvány
Batthány Alapítvány
NMI
Hungarian Review

A Magyar Szemle tematikus és betűrendes mutatója 2018

 

A MAGYAR SZEMLE TEMATIKUS MUTATÓJA

 

 

Búcsúbeszéd

ORBÁN Viktor: Szolgálat és hűség – Barsiné Pataky Etelka búcsúztatása – [április] 6. p.

 

Egyháztörténet

BRENNER János: A Luther-év után – egy katolikus reminiszcenciái[február] 94. p.

EKERT Mária: Az angolkisasszonyokról – Ward Mária rendje a 21. század hajnalán, Magyarországon – [február] 87. p.

GUITMAN Barnabás: Bártfa reformációja fél évezred távlatából az elmélet és a források tükrében – [június] 48. p.

PARSONS, Nicholas T.: A magyarok és a reformáció – Az Ige-Idők – A reformáció 500 éve című kiállítás alkalmából – [február] 100. p.

 

Emlékezés

DURAY Miklós: Herczegh Géza emléke és utóélete szülőföldjén[december] 27. p.

KODOLÁNYI Gyula: Élni a nemzetet – 80 éve született Granasztói György – [április] 3. p.

O'SULLIVAN, John: Egy veszélyes ember esszéi – Granasztói György gondolataihoz – [április] 9. p.

SÁRKÖZI Mátyás: Atyai jó barátom, Szabó Zoltán[augusztus] 118. p.

 

Építészet

LUDMANN Mihály: 150 éve született Árkay Aladár[június] 114. p.

LUDMANN Mihály: A modernség és a nemzeti hagyomány építésze: Medgyaszay István – [február] 120. p.

LUDMANN Mihály: Csete György és Csete Ildikó emlékezete – [augusztus] 97. p.

LUDMANN Mihály: Építészek a nagy háborúban – Zrumeczky Dezső és Mende Valér – [december] 79. p.

LUDMANN Mihály: Sándy Gyula emlékezete – [október] 107. p.

LUDMANN Mihály: Szakrális építészet a szocializmus időszakában – Csaba László alkotásai – [április] 101. p.

 

Eszmetörténet

VELIKY János: A Kelet Népe-vita és Széchenyi politikai iránya – 1. rész – [április] 25. p.

VELIKY János: A Kelet Népe-vita és Széchenyi politikai iránya – 2. rész – [június] 21. p.

VELIKY János: A Kelet Népe-vita és Széchenyi politikai iránya – 3. rész – [augusztus] 20. p.

ENTZ Géza: Gondolatok 1918 őszének centenáriumán – [október] 3. p.

GRÓH Gáspár: Okkupáció, 1968 – [augusztus] 3. p.

KODOLÁNYI Gyula: Entz Géza arcai – [február] 126. p.

KODOLÁNYI Gyula: Grünewald, Bürke és Illyés – Halál, feltámadás, és a lélek hangjai – [december] 3. p.

TÓFALVI Zoltán: Koldusok országa? – [október] 115. p.

 

Film

TÓTH Klára: A Gulág sápadt tébolya – Szász Attila filmjéről – [április] 106. p.

TÓTH Klára: Nemet mondani a közönyre – Domokos János: A te neved – [október] 113. p.

TÓTH Klára: Őrizd az embert – Kósa Ferenc születésnapi kötetéről – [augusztus] 115. p.

TÓTH Klára: Tűz volt, babám – Milos Formán halálára – [június] 119. p.

 

Gazdaság

BOTOS Katalin: Kapitalizmus, pénzügyek, demokrácia – Egy kis gazdaságtörténet – [február] 42. p.

CSABA László: Számadás – Bod Péter Ákos új kötetéről – [december] 86. p.

SZILÁGYI István: Külön világot járok – Gróh Gáspár interjúja [október] 7. p. Irodalom

ADY Endre: Az új militarizmus – [február] 115. p.

BABITS Mihály: Húsvét előtt – [április] 93. p.

CSÁTH Géza: Napló (részlet) – 1915. május 4. – [február] 115. p.

KUNCZ Aladár: Fekete kolostor (részlet) – [február] 116. p.

MÓRICZ Zsigmond: Uraim, nyugalom – [június] 112. p.

REMÉNYIK Sándor: Magányos cipruság – Tisza István ravatalára – [október] 91. p.

 

Irodalomtörténet

GRÓH Gáspár: Széljegyzetek egy fontos regényhez – Nádas Péter: Világló részletek -1. rész – [október] 67. p.

GRÓH Gáspár: Széljegyzetek egy fontos regényhez – Nádas Péter: Világló részletek – 2. rész – [december] 44. p.

GRÓH Gáspár: Széppé tenni a földet... – Kábán Annamária és Mózes Huba tanulmányai Dsida Jenőről – [augusztus] 110. p.

HORVÁTH Balázs: A' bohóság lánczsora – Szörényi László új könyvéről – [február] 117. p.

KISS Gy. Csaba: Magyar írók és a prágai-pozsonyi tavasz – [október] 42. p.

LŐKÖS István: Miroslav Krleza 1922-es torzképe a magyar irodalomról – [június] 90. p.

STAMLER Ábel: Haza és nagyvilág – Takáts Gyula és Cs. Szabó László levelezése – [október] 52. p.

SZÖRÉNYI László: Toldi szerelmei – [február] 6. p.

TAXNER-TÓTH Ernő: A történelmi tudatlanságról és egy remek asszonyról – [április] 108. p.

TÓTH Erzsébet: A gyermekkórház titkai – [október] 102. p.

 

Jogtudomány, jogtörténet

SZMODIS Jenő: A családfogalom: jogintézmény vagy biológia? – [február] 17. p.

VÉKÁS Lajos: A magánjogi kodifikációkról – kultúrtörténeti tükörben – [április] 15. p.

 

Képzőművészet, művészettörténet

BUKOVSZKI Péter: Egy könyv, amely alapművé válhat – A magyar fotó 1840-1989 – [december] 72. p.

HEGYI Pál: Hazafelé – luminista és transzcendentalista hatások Paál László fontainebleau-i tájképein – [április] 83. p.

KATONA Anikó: Az art deco plakátművészet Magyarországon – [október] 92. p.

KODOLÁNYI Gyula: A kő nem hazudik – Gondolatok Ámmer Gergő szobrai kapcsán – [augusztus] 93. p.

TEMESVÁRI István Péter: Csontváry és a selyemhernyók – [június] 79. p.

 

Kisebbségpolitika

BORSI-KÁLMÁN Béla: Az életszagú szakmaiság dicsérete – Egry György könyvéről – [augusztus] 102. p.

OLT, Reinhard: Magyarok és tiroliak – Bolzano autonóm megye követendő példája a magyar kisebbségek számára – [április] 58. p.

GRÓH Gáspár: Ágh István köszöntése – [június] 122. p.

KODOLÁNYI Gyula: Kóda a 80. születésnapra – Egy Ágh István-esszéhez – [június] 124. p.

 

Külpolitika

BENYHE István: Magyarország helyzete és ami abból következik – 1. rész – [október] 23. p.

BENYHE István: Magyarország helyzete és ami abból következik – 2. rész – [december] 32. p.

JESZENSZKY Géza: A magyar külpolitika kívánatos útja – [október] 31. p.

JESZENSZKY Géza: Mi lett a magyar-ukrán barátságból? – [december] 96. p.

MARTONYI János: Egy szolgálat története – Trócsányi László új könyvéről – [április] 95. p.

TRÓCSÁNYI László: Monnet, de Gaulle és a poszt-globális kihívások Martonyi János világképében – [október] 13. p.

 

Levél

VERESS Dániel: Levél Molnár Józsefhez – [október] 62. p.

 

Művelődéstörténet

HORVÁTH Balázs: Itt a keszthelyi zöld parton emelkedik a csendes helicon – Cséby Géza Festetics-monográfiájáról – [október] 100. p.

BÖHM Vilmos: A front fölbomlása – [augusztus] 91. p.

KOZMA Miklós: Napló (részlet) – 1. rész – [április] 47. p.

KOZMA Miklós: Napló (részlet) – 2. rész – [június] 43. p.

KOZMA Miklós: Napló (részlet) – 3. rész – [augusztus] 29. p.

VASAS Géza: A naplóíró Kozma Miklós – [április] 43. p.

 

Politika, politológia, politikai filozófia

BALÍK, Stanislav: A normális élethez való jog – [február] 33. p.

BRENNER János: A kancellár ősze – Választások előtt és után – [december] 91. p.

BRENNER János: Különös kormányalakítás – [április] 112. p.

EGEDY Gergely: A középosztály küldetése – Komis Gyula a kultúrpolitika feladatáról – [június] 32. p.

ENTZ Géza: Ariadné fonala – [február] 3. p.

ERDŐDY Gábor: Nemzeti gondolat és európai elkötelezettség – Kónya Imre Adalbert-díja – [február] 130. p.

GRÓH Gáspár: Választások 2018 – [június] 3. p.

PARSONS, Nicholas T.: Kétszeres hurrá Janisz Varufakisznak! – [december] 59. p.

POGRÁNYI LOVAS Miklós: Russell Kirk kultúrafilozófiájának alapvonásai – [augusztus] 59. p.

S. KIRÁLY Béla: Molnár Tamás szellemi végrendeletéről, és annak román visszhangjáról – [október] 85. p.

SZMODIS Jenő: A civil nemzetpolitika sajátosságairól – [október] 79. p.

CSERÉP Csongor: Meditatív gyakorlatok a szekuláris Európában – [február] 54. p.

SÜLE Ferenc: A gyermekáldás hét útja – [április] 66. p.

 

Szociológia, szociográfia, vallásszociológia

JUHÁSZ Antal: Ha este mögkoppasztják, reggelre kitollasodik – Tanyai életutak – [június] 101. p.

SNOPEK, Jerzy: Lengyelország a keresztény Európában – A vallásosság a popkultúra árnyékában – [június] 61. p.

 

Történelem

GRATZ Gusztáv: Összeomlás – [október] 89. p.

GYULAI György: Fél évszázada... 1968. – [december] 17. p.

HAKLIK Norbert: Éneklő manzárdok, avagy Miedzianka új élete – [április] 98. p.

JESZENSZKY Géza: Horthy és a magyar zsidók deportálása – [február] 64. p.

KÁVÁSSY János Előd: Arra alkalmasabb idők – Adalékok Ronald Reagan és Kádár János az 1980-as évek közepén elmaradt csúcstalálkozójához – [augusztus] 6. p.

M. SZEBENI Géza: Budapest-Párizs: Trianon után (1933-1944) 2. rész – [február] 76. p.

M. SZEBENI Géza: Budapest-Párizs: Trianon után (1933-1944) 3. rész – [április] 33. p.

MIKES Imre: Kolozsvár, 1918. december 22. – [december] 70. p.

MISKOLCZY Ambrus: Erdély két története – Lucia Boia 1918. december 1-jéről – [április] 53. p.

MISKOLCZY Ambrus: Mit jelent Erdély a román nemzettudatban? – Miért lett román nemzeti ünnep december elseje? – [december] 6. p.

MISKOLCZY Ambrus: Széchényi Ferenc perújrafelvétele – [június] 7. p.

SZEKÉR Nóra: A történelmi fogalmak és Mester Miklós életútja – [augusztus] 40. p.

SZILVAY Gergely: Hazatérő erdélyi magyar arisztokraták – [április] 77. p.

 

Történelemfilozófia

KÖRMENDY Lajos: Társadalom és időkép – A múlt és jövő nélküli posztmodern ember – 1. rész – [június] 65. p.

KÖRMENDY Lajos: Társadalom és időkép – A múlt és jövő nélküli posztmodern ember – 2. rész – [augusztus] 73. p.

 

Vallásfilozófia

MEZEI Balázs: A vallásról a 20. század magyar filozófiájában – Pauler Ákos, Brandenstein Béla, Gondos László – [augusztus] 48. p.

 

Zenetörténet

BERLÁSZ Melinda: Hazatérőben – Veress Sándor emlékkiállítás az MTA Zenetörténeti Múzeumában – [augusztus] 84. p.

 

 

A MAGYAR SZEMLE SZERZŐI BETŰRENDES MUTATÓJA 2018

 

 

ADY Endre: Az új militarizmus – [február] 115. p.

BABITS Mihály: Húsvét előtt – [április] 93. p.

BALÍK, Stanislav: A normális élethez való jog – [február] 33. p.

BENYHE István: Magyarország helyzete és ami abból következik – 1. rész – [október] 23. p.

BENYHE István: Magyarország helyzete és ami abból következik – 2. rész – [december] 32. p.

BERLÁSZ Melinda: Hazatérőben – Veress Sándor emlékkiállítás az MTA Zenetörténeti Múzeumában – [augusztus] 84. p.

BÖHM Vilmos: A front fölbomlása – [augusztus] 91. p.

BORSI-KÁLMÁN Béla: Az életszagú szakmaiság dicsérete – Egry György könyvéről – [augusztus] 102. p.

BOTOS Katalin: Kapitalizmus, pénzügyek, demokrácia – Egy kis gazdaságtörténet – [február] 42. p.

BRENNER János: A kancellár ősze – Választások előtt és után – [december] 91. p.

BRENNER János: A Luther-év után – egy katolikus reminiszcenciái – [február] 94. p.

BRENNER János: Különös kormányalakítás – [április] 112. p.

BUKOVSZKI Péter: Egy könyv, amely alapművé válhat – A magyar fotó 1840-1989 – [december] 72. p.

CSABA László: Számadás – Bod Péter Ákos új kötetéről – [december] 86. p.

CSÁTH Géza: Napló (részlet) – 1915. május 4. – [február] 115. p.

CSERÉP Csongor: Meditatív gyakorlatok a szekuláris Európában – [február] 54. p.

DURAY Miklós: Herczegh Géza emléke és utóélete szülőföldjén – [december] 27. p.

EGEDY Gergely: A középosztály küldetése – Kornis Gyula a kultúrpolitika feladatáról – [június] 32. p.

EKERT Mária: Az angolkisasszonyokról – Ward Mária rendje a 21. század hajnalán, Magyarországon – [február] 87. p.

ENTZ Géza: Ariadné fonala – [február] 3. p.

ENTZ Géza: Gondolatok 1918 őszének centenáriumán – [október] 3. p.

ERDŐDY Gábor: Nemzeti gondolat és európai elkötelezettség – Kónya Imre Adalbert-díja – [február] 130. p.

GRATZ Gusztáv: Összeomlás – [október] 89. p.

GRÓH Gáspár: Ágh István köszöntése – [június] 122. p.

GRÓH Gáspár: Okkupáció, 1968 – [augusztus] 3. p.

GRÓH Gáspár: Széljegyzetek egy fontos regényhez – Nádas Péter: Világló részletek – 1. rész – [október] 67. p.

GRÓH Gáspár: Széljegyzetek egy fontos regényhez – Nádas Péter: Világló részletek – 2. rész – [december] 44. p.

GRÓH Gáspár: Választások 2018 – [június] 3. p.

GRÓH Gáspár: Széppé tenni a földet... – Kábán Annamária és Mózes Huba tanulmányai Dsida Jenőről – [augusztus] 110. p.

SZILÁGYI István: Külön világot járok – Gróh Gáspár interjúja [október] 7. p.

GUITMAN Barnabás: Bártfa reformációja fél évezred távlatából az elmélet és a források tükrében – [június] 48. p.

GYULAI György: Fél évszázada... 1968. – [december] 17. p.

HAKLIK Norbert: Éneklő manzárdok, avagy Miedzianka új élete – [április] 98. p.

HEGYI Pál: Hazafelé – luminista és transzcendentalista hatások Paál László fontainebleau-i tájképein – [április] 83. p.

HORVÁTH Balázs: Itt a keszthelyi zöld parton emelkedik a csendes helicon – Cséby Géza Festetics-monográfiájáról – [október] 100. p.

HORVÁTH Balázs: A' bohóság lánczsora – Szörényi László új könyvéről – [február] 117. p.

JESZENSZKY Géza: A magyar külpolitika kívánatos útja – [október] 31. p.

JESZENSZKY Géza: Horthy és a magyar zsidók deportálása – [február] 64. p.

JESZENSZKY Géza: Mi lett a magyar-ukrán barátságból? – [december] 96. p.

JUHÁSZ Antal: Ha este mögkoppasztják, reggelre kitollasodik – Tanyai életutak – [június] 101. p.

KATONA Anikó: Az art deco plakátművészet Magyarországon – [október] 92. p.

KÁVÁSSY János Előd: Arra alkalmasabb idők – Adalékok Ronald Reagan és Kádár János az 1980-as évek közepén elmaradt csúcstalálkozójához – [augusztus] 6. p.

KISS Gy. Csaba: Magyar írók és a prágai-pozsonyi tavasz – [október] 42. p.

KODOLÁNYI Gyula: A kő nem hazudik – Gondolatok Ámmer Gergő szobrai kapcsán – [augusztus] 93. p.

KODOLÁNYI Gyula: Élni a nemzetet – 80 éve született Granasztói György – [április] 3. p.

KODOLÁNYI Gyula: Entz Géza arcai – [február] 126. p.

KODOLÁNYI Gyula: Grünewald, Burke és Illyés – Halál, feltámadás, és a lélek hangjai – [december] 3. p.

KODOLÁNYI Gyula: Kóda a 80. születésnapra – Egy Ágh István-esszéhez – [június] 124. p.

KÖRMENDY Lajos: Társadalom és időkép – A múlt és jövő nélküli posztmodern ember – 1. rész – [június] 65. p.

KÖRMENDY Lajos: Társadalom és időkép – A múlt és jövő nélküli posztmodern ember – 2. rész – [augusztus] 73. p.

KOZMA Miklós: Napló (részlet) – 1. rész – [április] 47. p.

KOZMA Miklós: Napló (részlet) – 2. rész – [június] 43. p.

KOZMA Miklós: Napló (részlet) – 3. rész – [augusztus] 29. p.

KUNCZ Aladár: Fekete kolostor (részlet) – [február] 116. p.

LŐKÖS István: Miroslav Krleza 1922-es torzképe a magyar irodalomról – [június] 90. p.

LUDMANN Mihály: 150 éve született Árkay Aladár – [június] 114. p.

LUDMANN Mihály: A modernség és a nemzeti hagyomány építésze: Medgyaszay István – [február] 120. p.

LUDMANN Mihály: Csete György és Csete Ildikó emlékezete – [augusztus] 97. p.

LUDMANN Mihály: Építészek a nagy háborúban – Zrumeczky Dezső és Mende Valér – [december] 79. p.

LUDMANN Mihály: Sándy Gyula emlékezete – [október] 107. p.

LUDMANN Mihály: Szakrális építészet a szocializmus időszakában – Csaba László alkotásai – [április] 101. p.

M. SZEBENI Géza: Budapest-Párizs: Trianon után (1933-1944) 2. rész – [február] 76. p.

M. SZEBENI Géza: Budapest-Párizs: Trianon után (1933-1944) 3. rész – [április] 33. p.

MARTONYI János: Egy szolgálat története – Trócsányi László új könyvéről – [április] 95. p.

MEZEI Balázs: A vallásról a 20. század magyar filozófiájában – Pauler Ákos, Brandenstein Béla, Gondos László – [augusztus] 48. p.

MIKES Imre: Kolozsvár, 1918. december 22. – [december] 70. p.

MISKOLCZY Ambrus: Erdély két története – Lucia Boia 1918. december 1-jéről – [április] 53. p.

MISKOLCZY Ambrus: Mit jelent Erdély a román nemzettudatban? – Miért lett román nemzeti ünnep december elseje? – [december] 6. p.

MISKOLCZY Ambrus: Széchényi Ferenc perújrafelvétele – [június] 7. p.

MÓRICZ Zsigmond: Uraim, nyugalom – [június] 112. p.

OLT, Reinhard: Magyarok és tiroliak – Bolzano autonóm megye követendő példája a magyar kisebbségek számára – [április] 58. p.

ORBÁN Viktor: Szolgálat és hűség – Barsiné Pataky Etelka búcsúztatása – [április] 6. p.

O'SULLIVAN, John: Egy veszélyes ember esszéi – Granasztói György gondolataihoz – [április] 9. p.

PARSONS, Nicholas T.: A magyarok és a reformáció – Az Ige-Idők – A reformáció 500 éve című kiállítás alkalmából – [február] 100. p.

PARSONS, Nicholas T.: Kétszeres hurrá Jánisz Varufakisznak! – [december] 59. p.

POGRÁNYI LOVAS Miklós: Russell Kirk kultúrafilozófiájának alapvonásai – [augusztus] 59. p.

REMÉNYIK Sándor: Magányos cipruság – Tisza István ravatalára – [október] 91. p.

S. KIRÁLY Béla: Molnár Tamás szellemi végrendeletéről, és annak román visszhangjáról – [október] 85. p.

SÁRKÖZI Mátyás: Atyai jó barátom, Szabó Zoltán – [augusztus] 118. p.

SNOPEK, Jerzy: Lengyelország a keresztény Európában – A vallásosság a popkultúra árnyékában – [június] 61. p.

STAMLER Ábel: Haza és nagyvilág – Takáts Gyula és Cs. Szabó László levelezése – [október] 52. p.

SÜLE Ferenc: A gyermekáldás hét útja – [április] 66. p.

SZEKÉR Nóra: A történelmi fogalmak és Mester Miklós életútja – [augusztus] 40. p.

SZILVAY Gergely: Hazatérő erdélyi magyar arisztokraták – [április] 77. p.

SZMODIS Jenő: A civil nemzetpolitika sajátosságairól – [október] 79. p.

SZMODIS Jenő: A családfogalom: jogintézmény vagy biológia? – [február] 17. p.

SZÖRÉNYI László: Toldi szerelmei – [február] 6. p.

TAXNER-TÓTH Ernő: A történelmi tudatlanságról és egy remek asszonyról – [április] 108. p.

TEMESVÁRI István Péter: Csontváry és a selyemhernyók – [június] 79. p.

TÓFALVI Zoltán: Koldusok országa? – [október] 115. p.

TÓTH Erzsébet: A gyermekkórház titkai – [október] 102. p.

TÓTH Klára: A Gulág sápadt tébolya – Szász Attila filmjéről – [április] 106. p.

TÓTH Klára: Nemet mondani a közönyre – Domokos János: A te neved – [október] 113. p.

TÓTH Klára: Őrizd az embert – Kósa Ferenc születésnapi kötetéről – [augusztus] 115. p.

TÓTH Klára: Tűz volt, babám – Milos Formán halálára – [június] 119. p.

TRÓCSÁNYI László: Monnet, de Gaulle és a poszt-globális kihívások Martonyi János világképében – [október] 13. p.

VASAS Géza: A naplóíró Kozma Miklós – [április] 43. p.

VÉKÁS Lajos: A magánjogi kodifikációkról – kultúrtörténeti tükörben – [április] 15. p.

VELIKY János: A Kelet Népe-vita és Széchenyi politikai iránya – 1. rész – [április] 25. p.

VELIKY János: A Kelet Népe-vita és Széchenyi politikai iránya – 2. rész – [június] 21. p.

VELIKY János: A Kelet Népe-vita és Széchenyi politikai iránya – 3. rész – [augusztus] 20. p.

VERESS Dániel: Levél Molnár Józsefhez – [október] 62. p.« vissza