Felhasználónév: Jelszó: Elfelejtette a jelszavát?Regisztráció
Danube Institute
NKA
OTP Bank
Prima Prissima díj 2003
EEM
Príma-díj
Magyarország Barátai Alapítvány
Polgári Magyarországért Alapítvány
Batthány Alapítvány
Hungarian Review

Szerzőink

Arday Géza (1973, Budapest) irodalomtörténész, író, tanár. 14 önálló kötete látott napvilágot, legutóbb Cs. Szabó László pályaképéről jelent meg monográfiája. Fő kutatási területe a 20. századi határontúli és 1945 utáni nyugati (emigrációs) magyar irodalom.

Ayuso Torres, Miguel (1961, Madrid) spanyol katolikus jogfilozófus, a politikatudomány és az alkotmányjog professzora a jezsuita Pontificia Comillas egyetemen, a Nemzetközi Katolikus Jogászok Szövetségének az elnöke, a Verbo folyóirat főszerkesztője.

Entz Géza (1949, Kolozsvár) művészettörténész, az MTA Művészettörténeti Kutatócsoport munkatársa (1973–1990). 1990–1994 között az Antall- és Boross-kormány államtitkáraként a határokon túli magyarsággal kapcsolatos kormányzati tevékenység irányítója, az Orbán-kormány idején a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke, majd a külföldi magyar intézetek főigazgatója, a határon túli magyarságot segítő Pro Professione Alapítvány elnöke. Szakterülete Erdély középkori építészete és a műemléki topográfia.

Falusi Márton (1983, Budapest) költő, esszéista. Jogi tanulmányait (ELTE ÁJK) az irodalom és a jogbölcselet összekapcsolása jegyében született írásaiban hasznosítja. A Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozatának nem akadémikus köztestületi tagjainak közgyűlési képviselője, az MMA MMKI tudományos munkatársa. 2016 óta a NKA Szépirodalmi Kollégiumának MMA által delegált tagja. Egyetemista kora óta a Hitel folyóirat versrovatának szerkesztője.

Gróh Gáspár (Budapest, 1953) irodalomtörténész, kritikus. A Köztársasági Elnöki Hivatal volt igazgatója, a Magyar Szemle főszerkesztője.

Guitman Barnabás (1977, Szombathely) történelem-latin szakos bölcsész (PPKE BTK). PhD disszertációját a PPKE BTK-n védte meg reformációtörténeti témakörben 2009-ben. 2002-től oktat a PPKE BTK Történettudományi Intézetében. Főbb kutatási témái a kora újkori Habsburg Monarchia és a konfesszionalizáció történetére fókuszálnak.

Hajdú András (1989) politológus, kutatási területe a radikális jobboldal és a politikai vezetés. A Budapesti Corvinus Egyetemen szerzett politikatudományi BA (2010) és MA (2012) diplomát. A Budapesti Corvinus Egyetem Politikatudományi Doktori Iskolájának doktorjelöltje.

Jeszenszky Géza (1941, Budapest) történész, egyetemi magántanár (Budapesti Corvinus Egyetem). 1976 óta hazai és külföldi egyetemeken tanított a nemzetközi kapcsolatok és a külpolitika témakörében. A rendszerváltozás után külügyminiszter (1990–1994), országgyűlési képviselő (1994–1996 MDF, 1996–1998 MDNP). Magyarország nagykövete az Egyesült Államokban (1998–2002), a Norvég Királyságban és az Izlandi Köztársaságban (2011–2014).

Ludmann Mihály (1959, Debrecen) festőművész, művészettörténész, tanár. Festményei, grafikái a nyolcvanas évek második felétől szerepelnek csoportos és egyéni kiállításokon. Főleg szépirodalmi műveket illusztrált. Több mint húsz éve foglalkozik a 19–20. századi magyar építészet történetével.

Pápai Gábor (1944, Budapest) erdőmérnök, szakújságíró. 1969-ben végzett a Soproni Erdőmérnöki és Faipari Egyetemen. Termelőszövetkezeti ágazatvezetőként ezer hektár új erdő születésénél bábáskodott, majd az Országos Szaporítóanyag Felügyelőségnél technológiai fejlesztésekkel foglalkozott. Több gyakorlati kézikönyv szerkesztője. 1990–2012 között az Erdészeti Lapok főszerkesztője, írásaiban a szakmaiságban is a közérthetőséget, az erdő iránti tiszteletre nevelést vallja. Negyed századon át, mintegy 150 értékmentő interjúban, 12 kötetben örökítette meg a határon innen és túl élő erdészek, erdőmérnökök, tudományos kutatók szakmai és magántörténeteit Gyökerek és lombok – Erdészportrék címmel.

Petrik Béla (1965, Budapest) ügyvéd, jogász. A népi mozgalommal, nemzeti demokratikus ellenzékkel foglalkozó írásai, kritikái az Új Látóhatárban, a Hitelben, a Kortársban, a Székelyföldben, az Életünkben, a Bárkában, az Új Forrásban és a Magyar Szemlében jelentek meg.

Pető Zoltán (1986) az ELTE BTK-n államvizsgázott 2012-ben, történelem és esztétika szakpáron. 2014-től a Molnár Tamás Kutató Központ ösztöndíjas, majd megbízott kutatója. 2015 szeptemberétől a PPKE BTK politikaelméleti doktori iskolájának ösztöndíjas hallgatója. Kutatási területe a konzervatív politikai gondolkodás története.

Réti László (1957, Budapest) könyv- és műgyűjtő, ügyvéd. Az ELTE Jogi Karán végzett 1982-ben. A Magyar Jogász Egylet elnökségének tagja (2010-től), főtitkára (2018-tól), a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke (2006–2018), A Magyar Ügyvédi Kamara elnökhelyettese 2010–2018-ig, elnökségi tagja 2006–2018-ig, a törvény-előkészítő bizottság elnöke (2006-tól), a küldöttgyűlés tagja. Az Európai Ügyvédi Kamarák Tanácsa (CCBE) PECO bizottság, a Magyar Jog Szerkesztő Bizottság, kodifikációs testületek és egyetemi vizsgabizottságok eseti tagja. Számos kiadványban jelent meg jogi, jogtörténeti és ügyvédi tárgyú írása.

Suba Zoltán (Budapest, 1986), művészettörténész. A Magyar Nemzeti Galéria Szobor Osztály és Éremtárának muzeológusa. Kutatási területei: politikai reprezentáció a két világháború között, a „római iskola” szobrászata és alkotóinak „átzsilipelése” a szocialista realizmusba.

Szatmári Mária (1972, Szatmárnémeti) doktorandusz, ELTE BTK.« vissza