Felhasználónév: Jelszó: Elfelejtette a jelszavát?Regisztráció
Danube Institute
NKA
OTP Bank
Prima Prissima díj 2003
EEM
Príma-díj
Magyarország Barátai Alapítvány
Polgári Magyarországért Alapítvány
Batthány Alapítvány
Hungarian Review

Szerzőink

Braun Zsolt Zoltán történész, okleveles közigazgatási menedzser, Európa-szakértő. A Belügyminisztérium Kommunikációs Főosztály munkatársa, rendőr alezredes.

Gróh Gáspár (1953, Budapest) irodalomtörténész, kritikus. A Köztársasági Elnöki Hivatal volt igazgatója, a Magyar Szemle főszerkesztője.


Guitman Barnabás (1977, Szombathely) történelem-latin szakos bölcsész (PPKE BTK). PhD disszertációját a PPKE BTK-n védte meg reformációtörténeti témakörben 2009-ben. 2002-től oktat a PPKE BTK Történettudományi Intézetében. Főbb kutatási témái a kora újkori Habsburg Monarchia és a konfesszionalizáció történetére fókuszálnak.


Herczegh Géza (1928–2011) jogász, akadémikus, alkotmánybíró (1990–1993). 1993 és 2003 között az ENSZ Hágai Nemzetközi Bíróságának tagja.


Jobbágyi Gábor (1947, Budapest) jogász. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem intézetvezető egyetemi tanára.


Ludmann Mihály (1959, Debrecen) festőművész, művészettörténész, tanár. Festményei, grafikái a nyolcvanas évek második felétől szerepelnek csoportos és egyéni kiállításokon. Főleg szépirodalmi műveket illusztrált. Több mint húsz éve foglalkozik a 19–20. századi magyar építészet történetével.


Lugossy László (1939, Budapest) 1957 és 1961 között a Színház- és Filmművészeti Főiskola operatőr szakán tanult. 1961-től 1962-ig a Híradó- és Dokumentumfilmgyárban a Magyar Híradó operatőre. 1962 és 1964 között a moszkvai Össz-szövetségi Filmművészeti Főiskola rendező szakán tanult. 1964-ben a Balázs Béla Stúdióban is dolgozott. 1981 és 1995 között a Filmművészek Szövetségének főtitkára. Televízió főigazgató-helyettese, 1996 és 2000 között alelnöke.


Mátyás Csaba (1943, Marosvásárhely) erdőmérnök, diplomáját Drezdában szerezte. Evolúciós ökológiai kutatásai során vendégprofesszorként hosszabb időt töltött Kanadában, majd Kaliforniában. Az erdők klímaváltozásra felkészítése terén ért el új eredményeket. Tudományterületén jelentős elismertséget szerzett és több nemzetközi szervezetben játszott fontos szerepet. Egyetemi tanár Sopronban, az MTA rendes tagja. 8 könyve, 300-nál több tanulmánya és nagyszámú népszerűsítő cikke jelent meg magyar és idegen nyelven.


Miskolczy Ambrus (1947, Marosvásárhely) történész, a történettudomány doktora, az ELTE BTK Román Filológiai Tanszéke tanszékvezető egyetemi tanára, az MTA tagja. A bukaresti Nicolae Jorga Történettudományi Intézet külső tagja, az USA-ban működő Society for Romanian Studies tagja és a New International Journal of Romanian Studies szerkesztőségi tagja.


M. Szebeni Géza (1945) bölcsészdoktor, kandidátus, a történettudomány habilitált doktora, egyetemi magántanár. Kutatási területe a 20. századi politika- és diplomáciatörténet.


Pap Milán (1983, Esztergom) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Molnár Tamás Kutató Központjának és az MTA TK Politikatudományi Intézetének munkatársa. Kutatása középpontjában a modern magyar politikai gondolkodás nyelvezete és a kortárs politikaelmélet áll.


Szabó Éva Eszter (1970, Budapest) történész, amerikanista. Az ELTE Angol-amerikai Intézet Amerikanisztika Tanszékének adjunktusa. Fő kutatási területe az Amerika-közi kapcsolatok, valamint a nemzetközi migráció fő kérdései.


Szekér Nóra (1976, Budapest) történész, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen történelem, német és esztétika szakon végzett. 2009-ben szerzett PhD fokozatot. Kutatási területe a második világháború és annak utóhatásai Magyarországon. Jelenleg az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának kutatója.


Tóth Klára (1953, Nyíregyháza) filmkritikus, publicista. Dramaturgként több játék- és dokumentumfilm munkálataiban vett részt. A Magyar Szemlének 1996-tól 1999-ig szerkesztője, máig állandó filmkritikusa.


Temesvári István Péter reumatológus, ideggyógyász. 40 éven át az ORFI (Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet) orvosa. Jelenleg az ORFI önkéntes munkatársa és a budapesti angyalföldi Rendelőintézet reumatológus szakorvosa. A gyógyító munka, kutatás, oktatás mellett fő szakmai törekvése a fiatalok tudományos tevékenységének támogatása és a nemzetközi, hangsúlyosan a keleti orvosi kapcsolatok fejlesztése.


Tüskés Anna (1981, Budapest) irodalomtörténész, művészettörténész, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének tudományos segédmunkatársa. Kutatási területei: Illyés Gyula, 20. századi magyar irodalom, egyetemtörténet, középkori művészet és építészet.

 

 

« vissza