Felhasználónév: Jelszó: Elfelejtette a jelszavát?Regisztráció
Danube Institute
NKA
OTP Bank
Prima Prissima díj 2003
EEM
Príma-díj
Magyarország Barátai Alapítvány
Polgári Magyarországért Alapítvány
Batthány Alapítvány
Hungarian Review

Szerzőink

Bakonyi István (1952, Székesfehérvár) irodalomtörténész, kritikus, PhD. Nyugdíjazásáig a Kodolányi János Főiskola tanára volt. A Vörösmarty Társaság elnöke (2005–2010), az Árgus főszerkesztő-helyettese (1990–2004), jelenleg a Vár szerkesztője. 2019 óta a Vörösmarty Társaság alelnöke és a Csoóri Sándor Társaság elnöke.

Egedy Gergely (1953, Budapest) egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar.

Gróh Gáspár (1953, Budapest) irodalomtörténész, kritikus. A Köztársasági Elnöki Hivatal volt igazgatója, a Magyar Szemle főszerkesztője.

Gulyás Dorottya (1987, Budapest) művészettörténész. A Magyar Nemzeti Galéria Szobor Osztály és Éremtárának muzeológusa, a Ferenczy Család Művészeti Alapítvány kuratóriumának tagja. Kutatási területe a századforduló és a 20. század első felének magyar szobrászata. Jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történelemtudományi doktori iskola doktorandusza, disszertációjának témája Ferenczy Béni szobrászművész életműve.

Illyés Mária (1944, Budapest) művészettörténész, műkritikus. 1975–1992 között a Szépművészeti Múzeum 19–20. századi gyűjteményében dolgozott. Írásai a 19. és 20. századi magyar és európai művészettel foglalkoznak. Édesapja, Illyés Gyula irodalmi hagyatékának gondozója.

Jolánkai Géza (1942, Budapest) nyugalmazott egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Műszaki kar. Az MTA doktora. Korábban a volt VITUKI kutatóintézet egyik vezető kutatója, számos külföldi egyetem oktatója, nagy nemzetközi vízi környezeti projektek volt vezetője. Szakterülete vízi környezetvédelem és ezen belül az ökohidrológia, amelynek egyik kidolgozója az UNESCO keretén belül.

Kulin Ferenc (1943, Pomáz) irodalomtörténész, politikus. 1975–1980 között a Mozgó Világ munkatársa, főszerkesztője. 1990–1998 között országgyűlési képviselő (MDF, MDNP), 2005-től 2008-ig a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészkarának dékánja.

Martonyi János (1944, Kolozsvár) tanszékvezető, az állam- és jogtudományok kandidátusa (1979), politikus, jogtudós, diplomata, ügyvéd, egyetemi tanár, a Martonyi és Kajtár Baker&McKenzie Ügyvédi Iroda vezető partnere. 1984 és 1994 között különböző pozíciókat töltött be a Külkereskedelmi, illetve Kereskedelmi Minisztériumban. 19901994 között közigazgatási államtitkár. 1998–2002-ig külügyminiszter. A Magyar Polgári Együttműködés Egyesület elnöke. 1987 óta számos magyar és külföldi egyetemen oktat, tagja a Professzorok Batthyány Körének és a Tudományok és Művészetek Európai Akadémiájának. Évtizedek óta publikál tanulmányokat és esszéket a nemzetközi kereskedelem joga, a versenypolitika és gazdasági és kereskedelmi jog, a versenyjog, az európai integráció és a közösségi (európai) jog, a közép-európai együttműködés, valamint a geopolitika és a globális szabályozások témakörében. Nemzetközi választottbíró.

Ludmann Mihály (1959, Debrecen) festőművész, művészettörténész, tanár. Festményei, grafikái a nyolcvanas évek második felétől szerepelnek csoportos és egyéni kiállításokon. Főleg szépirodalmi műveket illusztrált. Több mint húsz éve foglalkozik a 19–20. századi magyar építészet történetével.

M. Szebeni Géza (1945, Pestszenterzsébet) habilitált bölcsészdoktor, kandidátus, ny. követ. Kutatási területe a 20. századi politika- és diplomáciatörténet.

N. Balogh Anikó (1943, Budapest) cipszer leszármazottként a budapesti német gimnáziumban érettségizett. 1968–2002 az ELTE általános germanisztikai-skandinavisztikai tanszék oktatója, a hazai skandinavisztikai képzés és kutatómunka, könyvkiadás és kultúrpolitika kiépítése terén kezdeményező szerepet vállalt. Számos skandináv egyetemen volt vendégelőadó és vendégkutató. Szűkebb kutatási területe a norvég és izlandi civilizáció. 1992–95 között a párizsi magyar UNESCO-képviseletet vezette. Számos irodalmi antológiában fordított, szerkesztett, kézikönyvek skandináv cikkeinek szerzője.

Piazza-Georgi Barbara (1952, Budapest,) jelenleg kommunikációs felelős a Magyar Máltai Lovagok Szövetségénél, és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat önkéntese. Az Egyesült Nemzetek fejlesztési rendszerében dolgozott 2015-ig. Legutóbb a UNFPA képviselője volt Palesztinában és Szíriában. Közegészséggel, a nők jogaival és a fiatalok felzárkóztatásával foglalkozott, humanitárius programok keretében. Politikai tudományokból, nemzetközi kapcsolatokból és fejlesztési közgazdaságtanból végzett a readingi egyetemen (Egyesült Királyság) és a Witwatersrand egyetemen (Dél-Afrika). A béketeremtés, a társadalmi tőke és a 2015. évi menekültügyi válság kérdéseiről publikált.

Stamler Ábel (1992, Kaposvár) a Magyar Szemle szerkesztője, az ELTE BTK Filozófiatudományi Intézetének doktorandusz hallgatója. Kutatási területe a katolikus misztika és spiritualitástörténet, liturgiatörténet, vallásfilozófia és összehasonlító misztikakutatás.

Tóth Klára (1953, Nyíregyháza) filmkritikus, publicista. Dramaturgként több játék- és dokumentumfilm munkálataiban vett részt. A Magyar Szemlének 1996–1999-ig szerkesztője, máig állandó filmkritikusa.

Várady Tibor (1939, Becskerek, Jugoszlávia) jogász, a Közép-Európai Egyetem professzora, 1992–1993-ban Jugoszlávia igazságügy-minisztere, 15 könyv szerzője és társszerzője, a Létünk (Szabadka) című folyóirat szerkesztője.


« vissza