Felhasználónév: Jelszó: Elfelejtette a jelszavát?Regisztráció
Danube Institute
NKA
OTP Bank
Prima Prissima díj 2003
EEM
Príma-díj
Magyarország Barátai Alapítvány
Polgári Magyarországért Alapítvány
Batthány Alapítvány
Hungarian Review

Szerzőink

Antall József (1932, Pestújhely–1993, Budapest) politikus, könyvtáros, orvostörténész, muzeológus, Magyarország első szabadon választott miniszterelnöke a rendszerváltás után.

Brenner János (1954, Budapest), okl. építészmérnök (Drezdai Műszaki Egyetem, 1976), építésügyi asszesszor (Frankfurt, 1984), Doctor of Philosophy (PhD, Budapesti Műszaki Egyetem, 1997), címzetes egyetemi tanár (Budapesti Műszaki Egyetem, 2008), várostervező, építésügyi igazgató a Német Szövetségi Közlekedési, Építésügyi és Városfejlesztési Minisztériumban, Berlinben.

Gyulai György (1965, Budapest) a Gödöllői Agrártudományi Egyetem GTT Karán, illetve az ELTE BTK politikai elemző-szakán végzett. Agrárgazdasági és szociológiai kutatásokat folytatott Romániában, Kárpátalján, Szlovéniában és Bácskában. Fő területe a Köztes-európai posztkommunista térség államainak választási- és pártrendszerei.

Hörcher Ferenc (1964, Budapest) eszmetörténész, költő. Az MTA BTK Filozófia Intézetének igazgatója, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának egyetemi tanára.

Illyés Mária (1944, Budapest) művészettörténész, műkritikus. 1975–1992 között a Szépművészeti Múzeum 19–20. századi gyűjteményében dolgozott. Írásai a 19. és 20. századi magyar és európai művészettel foglalkoznak. Édesapja, Illyés Gyula irodalmi hagyatékának gondozója.

Kodolányi Gyula (1942, Budapest) költő, műfordító, irodalomtörténész. 1971–1990: az ELTE tanára. 1972–1973-ban ACLS-, 1984–1985-ben Fulbright-ösztöndíjjal az USA-ban kutat és tanít. 2004–2009-ben az Emory Egyetem (Atlanta, USA) tanára. 1987–1990-ben részt vesz a rendszerváltoztató ellenzéki mozgalmakban. 1990–1994: miniszterelnökségi államtitkár. 1992–2017 között a Magyar Szemle, 2010-től a Hungarian Review főszerkesztője.

Lábár Tamás (1985, Pécs) teológus, egyháztörténész, pécsi egyházmegyés pap. A Pápai Gergely Egyetem Egyháztörténelem fakultásán szerzett licencia fokozatot Rómában, 2019-ben. Jelenleg káplán Pakson. Kutatási területe a 16–17. század kultúr-, és művelődéstörténete, a német nyelvterület koraújkori egyháztörténelme, illetve a német romantika és az úgynevezett konzervatív forradalom történelemfilozófiája.

Lányi Gusztáv (1951) szociálpszichológus, az ELTE Társadalomtudományi Karán a szociálpszichológia tanszék docense.

Ludmann Mihály (1959, Debrecen) festőművész, művészettörténész, tanár. Festményei, grafikái a nyolcvanas évek második felétől szerepelnek csoportos és egyéni kiállításokon. Főleg szépirodalmi műveket illusztrált. Több mint húsz éve foglalkozik a 19–20. századi magyar építészet történetével.

Ménes András (1964) közgazdász. A Janus Pannonius Tudományegyetemen szerzett személyügyi szervező, majd okleveles humánszervező diplomát. MBA diplomáját a Debreceni Egyetemen kapta. A Ph.D fokozatot a Szent István Egyetemen vette át. Kutatási területe az emberi erőforrások és a menedzsment.

Miskolczy Ambrus (1947, Marosvásárhely) történész, a történettudomány doktora, az ELTE BTK Román Filológiai Tanszéke tanszékvezető egyetemi tanára, az MTA tagja. A bukaresti Nicolae Jorga Történettudományi Intézet külső tagja, az USA-ban működő Society for Romanian Studies tagja és a New International Journal of Romanian Studies szerkesztőségi tagja.

Németh Zsolt Attila (1963) közgazdász, politikus, 1990-től országgyűlési képviselő. 1998 és 2002 között, valamint 2010-től 2014-ig a Külügyminisztérium politikai, majd parlamenti államtitkára, 2014 óta az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke, valamint a FIDESZ–Magyar Polgári Szövetség parlamenti képviselőcsoportjának frakcióvezető-helyettese. Ugyancsak 2014 óta az Európa Tanácsban tölt be tisztségeket. Az Interparlamentáris Unió Magyar–USA Tagozatának elnöke, a NATO Parlamenti Közgyűlésének tagja. Az Európai Néppárt Politikai Közgyűlésének 1998 óta tagja.

Suba Katalin (1993, Szabadka) művészettörténész. Az ELTE BTK Filozófiatudományi Iskolájának doktorandusza. Kutatási területei a kora középkori, román kori művészet és középkori liturgiatörténet.

Szabadfalvi József (1961, Debrecen): jogász, egyetemi tanár, az MTA doktora, a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszék vezetője, a Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetője.

Szekér Nóra (1976, Budapest) történész, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen történelem, német és esztétika szakon végzett. 2009-ben szerzett PhD fokozatot. Kutatási területe a második világháború és annak utóhatásai Magyarországon. Jelenleg az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának kutatója.

Szörényi László (1945) irodalomtörténész, az ELTE-n latin-görög-iranisztika szakon végzett, a Bibliotecha Scriptorum Medii Recentisque Aevorum-sorozat szerkesztője, az Irodalomtörténeti Közlemények főszerkesztője, az Irodalomtudományi Intézet igazgatója, a Szegedi Tudományegyetem professzora.

Temesvári István Péter reumatológus, ideggyógyász. Negyven éven át az ORFI (Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet) orvosa.

Tóth Klára (1953, Nyíregyháza) filmkritikus, publicista. Dramaturgként több játék- és dokumentumfilm munkálataiban vett részt. A Magyar Szemlének 1996–1999-ig szerkesztője, máig állandó filmkritikusa.


« vissza