Felhasználónév: Jelszó: Elfelejtette a jelszavát?Regisztráció
Danube Institute
NKA
OTP Bank
Prima Prissima díj 2003
EEM
Príma-díj
Magyarország Barátai Alapítvány
Polgári Magyarországért Alapítvány
Batthány Alapítvány
Hungarian Review

Szerzőink

Bődy Pál (1934, Keszthely), történész, Ph.D. University of Notre Dame, USA. Egyetemi tanulmányait az USA-ban és Németországban végezte. Kutatásai és megjelent tanulmányai a magyar reformkor eszmetörténetével, Eötvös József életművével, a '48-as forradalom és kiegyezés közötti korszak politikai eszméivel, a dualista korszak felsőoktatása és tudománypolitika történetével foglalkoznak. A tudománypolitika történetével foglalkozó tanulmánya angol nyelven a bécsi LIT Verlag kiadónál jelent meg. A rendszerváltást követően a Miskolci Egyetem történettudományi és Regionális Gazdaságtan tanszéken mint egyetemi docens végzett oktatást és kutatást.

Dumont, Bernard (1944, Méchéria) a párizsi Catholica folyóirat főszerkesztője.

Gróh Gáspár (1953, Budapest) irodalomtörténész, kritikus. A Köztársasági Elnöki Hivatal volt igazgatója, a Magyar Szemle főszerkesztője.

Illyés Mária (1944, Budapest) művészettörténész, műkritikus. 1975–1992 között a Szépművészeti Múzeum 19–20. századi gyűjteményében dolgozott. Írásai a 19. és 20. századi magyar és európai művészettel foglalkoznak. Édesapja, Illyés Gyula irodalmi hagyatékának gondozója.

Jeszenszky Géza (1941, Budapest) történész, egyetemi magántanár (Budapesti Corvinus Egyetem). 1976 óta hazai és külföldi egyetemeken tanított a nemzetközi kapcsolatok és a külpolitika témakörében. A rendszerváltozás után külügyminiszter (1990–1994), országgyűlési képviselő (1994–1996 MDF, 1996–1998 MDNP). Magyarország nagykövete az Egyesült Államokban (1998–2002), a Norvég Királyságban és az Izlandi Köztársaságban (2011–2014).

Lengyel Zsuzsanna Mariann (1976, Miskolc) filozófiatörténész, PhD. 2012-től az ELTE BTK Filozófia Intézetének tudományos munkatársa. A Magyar Filozófiai Szemle szerkesztőségi tagja. Kutatási területe a hermeneutika, fenomenológia és vallásfilozófia. Martin Heidegger időfilozófiájáról szóló első monográfiája Cogito-díjban részesült, nemrég megjelent újabb könyve (Hermeneutika és kritikai filozófia) pedig a Magyar Filozófiai Társaság 2019. évi Nívódíját nyerte el.

Ludmann Mihály (1959, Debrecen) festőművész, művészettörténész, tanár. Festményei, grafikái a nyolcvanas évek második felétől szerepelnek csoportos és egyéni kiállításokon. Főleg szépirodalmi műveket illusztrált. Több mint húsz éve foglalkozik a 19–20. századi magyar építészet történetével.

Miskolczy Ambrus (1947, Marosvásárhely) történész, a történettudomány doktora, az ELTE BTK Román Filológiai Tanszéke tanszékvezető egyetemi tanára, az MTA tagja. A bukaresti Nicolae Jorga Történettudományi Intézet külső tagja, az USA-ban működő Society for Romanian Studies tagja és a New International Journal of Romanian Studies szerkesztőségi tagja.

Pető Zoltán (1986) az ELTE BTK-n államvizsgázott 2012-ben, történelem és esztétika szakpáron. 2018-tól a Molnár Tamás Kutatóintézet tudományos segédmunkatársa. A PPKE BTK politikaelméleti doktori iskolájának doktorjelöltje. Kutatási területe a konzervatív politikai gondolkodás története.

Petrik Béla (1965, Budapest) ügyvéd, jogász. A népi mozgalommal, nemzeti demokratikus ellenzékkel foglalkozó írásai, kritikái az Új Látóhatárban, a Hitelben, a Kortársban, a Székelyföldben, az Életünkben, a Bárkában, az Új Forrásban és a Magyar Szemlében jelentek meg.

S. Király Béla (1957, Sóvárad) író, politológus., a Magyar Szemle szerkesztője. A Magyar Politikatudományi Társaság tagja.

Szávai János (1940, Budapest) irodalomtörténész, műfordító, egyetemi tanár, diplomata.

Szörényi László (1945) irodalomtörténész, az ELTE-n latin-görög-iranisztika szakon végzett, a Bibliotheca Scriptore Medii Recentisone Alvorum című sorozat társzerkesztője, Békés Enikővel. Az Irodalomtörténeti Közlemények és a Vigilia szerkesztőbizottsági tagja, a BTK Irodalomtudományi Intézet emeritus kutatóprofesszora, az SZTE BTK Klasszika-filológiai és Neolatin Tanszékének professor emeritusa.

Tóth Klára (1953, Nyíregyháza) filmkritikus, publicista. Dramaturgként több játék- és dokumentumfilm munkálataiban vett részt. A Magyar Szemlének 1996–1999-ig szerkesztője, máig állandó filmkritikusa.


« vissza