Felhasználónév: Jelszó: Elfelejtette a jelszavát?Regisztráció
Danube Institute
NKA
OTP Bank
Prima Prissima díj 2003
EEM
Príma-díj
Magyarország Barátai Alapítvány
Polgári Magyarországért Alapítvány
Batthány Alapítvány
Hungarian Review

A Magyar Diplomácia Napja

A Magyar Diplomácia Napja mindenekelőtt a megemlékezés és a köszönetnyilvánítás napja.1 Köszönet mindazoknak, akik hazánk érdekeit a nemzetközi kapcsolatok bármely területén képviselik és legjobb tudásuk szerint érvényesítik. De kik is valójában a diplomaták? Legszélesebb értelemben mindenki, mindannyian azok vagyunk. Mindenki, aki a maga helyén ennek az országnak és ennek a nemzetnek az érdekeit szolgálja, és hazánk jó hírnevének öregbítésen munkálkodik. A diplomaták köre tehát nem szűkíthető le a nagykövetekre és a többi hivatásos diplomatára, hiszen mindannyiunk feladata és kötelessége a haza szolgálata.

Mi is valójában a diplomácia? Ha a közelmúltban kiadott Diplomáciai Lexikont megnézzük, meglehetősen bonyolult meghatározást találunk, amely szerint a diplomácia egyrészt jelöl egy szervezetet, másrészt pedig az e szervezet által kifejtett tevékenységet. De létezik ennél egyszerűbb meghatározás is. Ez nem más, mint kapcsolat a világgal, kapcsolat a különböző államokkal, szervezetekkel, és mindenekelőtt az emberekkel. Legfőbb célja a béke, a biztonság, a bizalom, a barátság a világgal, mindig és elsősorban a magyarok állama és nemzete érdekében.

Korántsem véletlen, hogy a Magyar Diplomácia Napja az 1335-ös visegrádi királytalálkozó napjára esik. Ennek a legfontosabb üzenete az, hogy a külpolitika célja mindenekelőtt a szomszédokkal fönnálló kapcsolatok erősítése, hiszen mindig a szomszéd az, akire a bajban számítanunk kell, és a szomszédokkal kell mindenekelőtt barátságban és bizalomban élnünk. Ez akkor is így van, ha ez a történelmünk során nem mindig a legjobban sikerült. De a diplomácia célja éppen az, hogy feloldja, megoldja az esetleges feszültségeket, és elősegítse annak a térségnek a jólétét és együttműködését, amely otthonunkként szolgál.

Ezért esett a választásunk arra a napra, amely a jelenlegi Visegrádi Együttműködés történelmi alapját adja, és egyben jelzi, hogy a magyar külpolitikának a közép-európai együttműködés nemcsak a legsikeresebb, hanem egyben a legfontosabb területe is.

Visszatértünk hát Európába, és itt is maradunk. Ahogy szoktuk mondani, Európa az otthonunk, Magyarország a hazánk. Egyben részei vagyunk a nyugati világnak, ennek értékeit valljuk magunkénak akként, hogy egyben nyitottak vagyunk az egész világra. Megőrizzük mindenekelőtt a nemzeti identitásunkat, de ezt összekapcsoljuk a közép-európai és európai identitásunkkal. Hiszünk az európai életforma értékeiben és abban, hogy ezeket az értékeket meg kell őriznünk és meg kell védenünk. Hiszünk az emberek méltóságában, szabadságában, egyenlőségében és felelősségében, amint azt a keresztény teológia már ezer esztendővel ezelőtt felfedezte. Hiszünk az egyenlőségben, a szabadságban és a testvériségben, abban, hogy az európai civilizációnak mindezeket az értékeket ma is és a jövőben is vállalnia és érvényesítenie kell. Az európai és a nyugati világhoz való tartozásunk teszi azt lehetővé, hogy nyissunk a világ többi része felé. Sosem feledhetjük, hogy hidat csak hídfők közé lehet építeni, és mi nem híd, hanem hídfő vagyunk. Szép példája a világra történő nyitásunknak, hogy megteremtettük a Stipendium Hungaricum ösztöndíj-rendszerét, amely nagyon sok fiatal számára teszi lehetővé Magyarország megértését, megbecsülését és megszeretését.

Mi hát Európa, hol vannak a határai, hova helyezzük az Európa és Ázsia közötti civilizációs határt? Nem kétséges, hogy sok az azonosság, de az eltérések is jelentősek. A magyarság helye Európában van, és ez annak ellenére így van, hogy keletről jöttünk.

A magyar diplomata feladata különösen nehéz és bonyolult. Nem egyszerűen egy adott államot, Magyarországot kell képviselnie, hanem a magyar nemzet egészét. Úgy hozta a történelem, hogy a mi esetünkben a nemzet és az állam határai nem esnek egybe, és soha nem felejthetjük el, hogy magyarként ez olyan kötelezettség, amiről egyetlenegy magyar kormány, magyar politikai párt, egyetlenegy diplomata és egyetlenegy magyar ember sem felejtkezhet el. A magyar állam és a magyar nemzet érdekei sohasem kerülhetnek ütközésbe egymással, soha nem szabad elfelejtenünk, hogy az egész magyar nemzeti közösség érdekeit kell képviselnünk. A nemzeti identitásunk, a nemzethez tartozásunk tudata vezet az európaisághoz, az európaiság pedig az egyetemes közösséghez, amit az emberiség szó magyarul fejez ki a legszebben.

Kedves diákok, bizonyára sokan foglalkoznak azzal a gondolattal, hogy diplomaták lesznek. Remélem, sokuk számára ez a cél meg is fog valósulni. Szerezzenek hát erős elméleti alapokat, fejlesszék a gyakorlati képességeiket, mert ezzel járulhatnak majd hozzá Magyarország, a magyar nemzet, térségünk és egész Európa sikeréhez. Így élünk majd békében, biztonságban és barátságban nemcsak a szomszédjainkkal, hanem az egész világgal.

 

Jegyzet:

 

1 A köszöntő 2019. november 21-én hangzott el a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kara által szervezett eseményen, Budapesten.


« vissza