Felhasználónév: Jelszó: Elfelejtette a jelszavát?Regisztráció
Danube Institute
NKA
OTP Bank
Prima Prissima díj 2003
EEM
Príma-díj
Magyarország Barátai Alapítvány
Polgári Magyarországért Alapítvány
Batthány Alapítvány
Hungarian Review

Szerzőink

Frenyó Zoltán (1955, Budapest) filozófus. A filozófiai tudományok kandidátusa (CSc), a történettudomány doktora (PhD). Nyug. tud. főmunkatárs (MTA Filozófiai Intézet, utóbb ELKH BTK Filozófiai Intézet), tanszékvezető főiskolai tanár, a Szent István Tudományos Akadémia tagja.

Gróh Gáspár (1953, Budapest) irodalomtörténész, kritikus. A Köztársasági Elnöki Hivatal volt igazgatója, a Magyar Szemle főszerkesztője.

Joó Tibor (1901, Kolozsvár – 1945, Budapest) történetfilozófus, művelődéstörténész. A két világháború közötti szellemtörténeti irányzat képviselője, tanulmányai a Magyar Szemlében, a Nyugatban, a Protestáns Szemlében és a Válaszban jelentek meg.

Kertész Gábor (1978) főiskolai tanár (IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola). Európai jogi- és társasági jogi szakjogász, kánonjogász.

Kodolányi Gyula (1942, Budapest) költő, műfordító, irodalomtörténész. 1971–1990: az ELTE tanára. 1972–1973-ban ACLS-, 1984–1985-ben Fulbright-ösztöndíjjal az USA-ban kutat és tanít. 2004–2009-ben az Emory Egyetem (Atlanta, uSA) tanára. 1987–1990-ben részt vesz a rendszerváltoztató ellenzéki mozgalmakban. 1990–1994: miniszterelnökségi államtitkár. 1992–2017 között a Magyar Szemle, 2010-től a Hungarian Review főszerkesztője.

Lakatos Artúr Loránd (1980, Kolozsvár), történész, közgazdász, a nemzetközi kapcsolatok elemzője, a történettudományok doktora. Kutatási területei közé tartoznak a kortárs geopolitika, Közép-Kelet-Európa politikatörténete és gazdaságtörténete, Kolozsvár ipartörténete. Több mint 300 tudományos cikk, tanulmány és recenzió szerzője.

Ludmann Mihály (1959, Debrecen) festőművész, művészettörténész, tanár. Festményei, grafikái a nyolcvanas évek második felétől szerepelnek csoportos és egyéni kiállításokon. Főleg szépirodalmi műveket illusztrált. Több mint húsz éve foglalkozik a 19–20. századi magyar építészet történetével.

Ménes András (1964) közgazdász. A Janus Pannonius Tudományegyetemen szerzett személyügyi szervező, majd okleveles humánszervező diplomát. MBA diplomáját a Debreceni Egyetemen kapta. Ph.D fokozatot a Szent István Egyetemen vette át. Kutatási területe az emberi erőforrások és a menedzsment.

Miskolczy Ambrus (1947, Marosvásárhely) történész, a történettudomány doktora, az ELTE BTK Román Filológiai Tanszéke tanszékvezető egyetemi tanára, az MTA tagja. A bukaresti Nicolae Jorga Történettudományi Intézet külső tagja, az USA-ban működő Society for Romanian Studies tagja és a New International Journal of Romanian Studies szerkesztőségi tagja.

Molnár Tamás (1921, Budapest – 2010, Richmond, Amerikai Egyesült Államok) magyar-amerikai katolikus filozófus, történész, politológus. Amerikai főiskolák és egyetemek vendégprofesszora, hazai egyetemek vendégtanára volt.

Pritz Pál (1944) az MTA doktora, az ELTE BTK magántanára. Hazánk 20. századi történelmének, főleg nemzetközi kapcsolatainak, a külügyi szolgálat történetének, a magyar külpolitikai gondolkodásnak kutatója.

S. Király Béla (1957, Sóvárad) író, politológus, a Magyar Szemle szerkesztője. A Nouvelle École folyóirat munkatársa. Egyetemi diplomáit Kolozsváron, illetve Budapesten szerezte.

Szörényi László (1945, Budapest) irodalomtörténész, az ELTE-n latin-görög-iranisztika szakon végzett, a Bibliotheca Scriptore Medii Recentisone Alvorum című sorozat társszerkesztője, Békés Enikővel. Az Irodalomtörténeti Közlemények és a Vigilia szerkesztőbizottsági tagja, a BTK Irodalomtudományi Intézet emeritus kutatóprofesszora, az SZTE BTK Klasszika-filológia és Neolatin Tanszékének professor eme- ritusa.

Tóth Klára (1953, Nyíregyháza) filmkritikus, publicista. Dramaturgként több játék- és dokumentumfilm munkálataiban vett részt. A Magyar Szemlének 1996–1999-ig szerkesztője, máig állandó filmkritikusa.

Veres Ildikó, a Miskolci Egyetem Antropológiai és Filozófiai tudományok Intézetében habilitált egyetemi docensként dolgozik. A Miskolci Egyetemen elindult bölcsészképzés egyik alapítóvezetője volt 1990-től, az MTA-ELTE Hermeneutika Kutatócsoport tudományos főmunkatársa 2012-től. Kutatási területe a magyar eszme- és filozófiatörténet, komparatív filozófiatörténet, esztétika, esztétikatörténet, ágazati esztétikák. Több hazai és nemzetközi konferencia szervezője, a Magyar Filozófiatörténeti Könyvtár sorozatszerkesztője 2001-től. Széchenyi István-ösztöndíjas.


« vissza