Felhasználónév: Jelszó: Elfelejtette a jelszavát?Regisztráció
Danube Institute
NKA
OTP Bank
Prima Prissima díj 2003
EEM
Príma-díj
Magyarország Barátai Alapítvány
Polgári Magyarországért Alapítvány
Batthány Alapítvány
Hungarian Review

Szerzőink

Brenner János (1954, Budapest), okl. építészmérnök (Drezdai Műszaki Egyetem, 1976), építésügyi asszesszor (Frankfurt, 1984), Doctor of Philosophy (PhD, Budapesti Műszaki Egyetem, 1997), címzetes egyetemi tanár (Budapesti Műszaki Egyetem, 2008), várostervező, építésügyi igazgató a Német Szövetségi Közlekedési, Építésügyi és Városfejlesztési Minisztériumban, Berlinben.

Deák András Miklós (Budapest, 1954. január 9.) nyugalmazott diplomata, főiskolai docens (ELTE TFK). Az irodalomtudományok kandidátusa (1995).

Deréky Géza (1951, Sátoraljaújhely) műfordító. Elsősorban, prózát, értekező prózát, esszéket fordít magyarról németre, illetve németről magyarra. Jelenleg Rudolf Kassner osztrák filozófus műveinek magyar fordításán dolgozik.

Egedy Gergely (1953, Budapest) egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar.

Földváry Miklós István (1978) latin filológus, középkorkutató, liturgiatörténész, az ELTE BTK Vallástudományi Tanszékének és az MTA-ELTE Lendület Liturgiatörténeti Kutatócsoportjának vezetője. Fő kutatási területei a magyar középkor szertartási életének forrásanyaga és az európai liturgiaváltozatok összehasonlítása.

Gombos László (1967) a Zeneakadémián szerzett tanári és előadóművészi, majd zenetörténészi diplomát. 1994–2016, a Bartók Konzervatóriumban, 1998–2002 között a Debreceni Egyetemen tanított zenetörténetet. 1994 óta az MTA Zenetudományi Intézet munkatársa. Európa-szerte mintegy harminc kiállítás kurátora volt, tudományos konferenciák szervezője és előadója, tanulmánykötetek szerkesztője. 2010 óta a Zenetörténeti Múzeum kiadványait szerkeszti, és a Zenetudományi Intézet hangversenyeit szervezi. A Magyar Liszt Társaság budapesti elnöke, a Hubay Társaság alelnöke, MMA köztestületi tag.

Gróh Gáspár (1953, Budapest) irodalomtörténész, kritikus. A Köztársasági Elnöki Hivatal volt igazgatója, a Magyar Szemle főszerkesztője.

Ludmann Mihály (1959, Debrecen) festőművész, művészettörténész, tanár. Festményei, grafikái a nyolcvanas évek második felétől szerepelnek csoportos és egyéni kiállításokon. Főleg szépirodalmi műveket illusztrált. Több mint húsz éve foglalkozik a 19–20. századi magyar építészet történetével.

M. Szebeni Géza (1945, Pestszenterzsébet) habilitált bölcsészdoktor, kandidátus, ny. követ. Kutatási területe a 20. századi politika- és diplomáciatörténet.

Palkovics Tibor (1969, Szentendre), zeneművészeti és filozófiai, valamint ógörög és latin nyelvi tanulmányokat folytatott, diplomáját az ELTE Filozófia Tanszékén szerezte. Kutatási területe Hamvas Béla filozófiai és metafizikai gondolkozása, művészetfelfogása, a német idealizmus és romantika művészetfilozófiája, valamint Hamvas Béla szellemi forrásainak feltárása és közzététele. 2013-tól a Hamvas Béla életműkiadás szerkesztője, valamint Hamvas Béla hagyatékának gondozója.

Pető Zoltán (1986) az Eötvös József Kutatóközpont/Molnár Tamás Kutatóintézet tudományos munkatársa. Kutatási területe a konzervatív politikai gondolkodás eszmetörténete. A 18. századi brit politikai filozófiai gondolkodás jellemző paradigmáinak vizsgálatát követően, érdeklődése a 19–20. századi konzervativizmus, (angolszász és német), illetve a két világháború közötti magyar politikai gondolkodás/politikatudomány területére is kiterjed.

S. Király Béla (1957, Sóvárad) író, politológus., a Magyar Szemle szerkesztője. A Magyar Politikatudományi Társaság tagja.

Szörényi László (1945, Budapest) irodalomtörténész, az ELTE-n latin- görög-iranisztika szakon végzett, a Bibliotheca Scriptore Medii Recentisone Alvorum című sorozat társszerkesztője, Békés Enikővel. Az Irodalomtörténeti Közlemények és a Vigilia szerkesztőbizottsági tagja, a BTK Irodalomtudományi Intézet emeritus kutatóprofesszora, az SZTE BTK Klasszika-filológia és Neolatin Tanszékének professor emeritusa.

Trócsányi László (1956) jogász, egyetemi tanár. A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudomány karának professzora, az Európa-tanulmányok Központjának igazgatója, 2000–2003 között luxemburgi, 20072010 között párizsi nagykövet, 2007–2010 között alkotmánybíró, 2014-től igazságügyminiszter. Tanulmányai a nemzeti közjog és az európai integráció kapcsolataival foglalkoznak, érdeklődési területe a frankofón országok történelme, jogrendszere és politikája.

Veress Emőd (1978, Székelyudvarhely) jogász. A Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet főosztályvezető kutatóprofesszora Budapesten és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem egyetemi tanára Kolozsváron. Kutatási területe a polgári jog, az összehasonlító magánjog és az összehasonlító jogtörténet.


« vissza