Felhasználónév: Jelszó: Elfelejtette a jelszavát?Regisztráció
Danube Institute
NKA
OTP Bank
Prima Prissima díj 2003
EEM
Príma-díj
Magyarország Barátai Alapítvány
Polgári Magyarországért Alapítvány
Batthány Alapítvány
Hungarian Review

A Magyar Szemle tematikus és betűrendes mutató 2020


 

TEMATIKUS MUTATÓ

 


 

Beszélgetés

DUMONT, Bemard: A kereszténység megszentségtelenítése – részlet egy beszélgetésből (S. Király Béla fordítása) – [június] 96.


 

Egyháztörténet (Egyház, Egyházpolitika)

DEÁK András Miklós: Színes epizódok Mindszenty bíboros amerikai menedéke alatt – [augusztus] 71.

LÁBÁR Tamás: A Német-római Birodalom egyházfejedelmei – A hercegprímási cím párhuzamai és előzményei – [április] 113.

PIAZZA-GEORGI Barbara: A Máltai Rend visszatérése Magyarországra: a Magyar Máltai Szeretetszolgálat „őstörténete” 1989 előtt – [február] 116.


 

Életrajz, családtörténet

STAMLER Ábel: Egy életút állomásainak feltárása – Ormos István könyvéről – [február] 131.


 

Emlékezés

GRÓH Gáspár: Elnök úr kilencven éves lenne... – Mádl Ferenc emlékezete – [december] 3.

MÉNES András: Száz éve született Harsányi János – [április] 123.

MOLNÁR Tamás: Visszatekintés (Barna Teréz fordítása) – [október] 74.

VÁRADY Tibor: Frázisok és emberek – Reflexiók személyes emlékek nyomán – [február] 56.


 

Építészet

LUDMANN Mihály: A Rimanóczyak – [február] 133.

LUDMANN Mihály: A szegedi Dóm tér – [augusztus] 107.

LUDMANN Mihály: Genius loci – és eszmék találkozása – [június] 110.

LUDMANN Mihály: Lechner Jenő és Füredi Richárd közös munkái – [december] 103.

LUDMANN Mihály: Magyar egyetemek – Könyvek, kolostorok és iskolák – [október] 107.


 

Esszé

GRÓH Gáspár: Feri bácsi vadászkabátja – [október] 3.

GRÓH Gáspár: Katasztrófa után – [június] 3.

KODOLÁNYI Gyula: Trianonról öt tételben, 2010–2020 – [április] 3.

MISKOLCZY Ambrus: Ultraszubjektív tűnődések – 1. rész – [április] 15.

MISKOLCZY Ambrus: Ultraszubjektív tűnődések – 2. rész – [június] 26.

TÓTH Klára: Egy konferencia margójára – [február] 138.


 

Film

TÓTH Klára: „...mélyen univerzális és mélyen cseh...” – In memoriam Jiři Menzel – [október] 100.

TÓTH Klára: Filmkritikus karanténban – [június] 116.

TÓTH Klára: Világutazás – [április] 120.


 

Filozófia

FRENYÓ Zoltán: A filozófusok szenátusa és a nemzet filozófiája – Szempontok a magyar filozófiai kánon problémájához – [október] 62.

LENGYEL Zsuzsanna Mariann: Rendszer és/vagy etika a magyar filozófiában: Világtörvény és appetitus – Veres Ildikó tanulmánykötetéről – [június] 99.

S. KIRÁLY Béla: Túl az Óperencián... – [október] 103.

VERES Ildikó: Az abszolútum vonzásában – Molnár Tamás eszmevilágának koordinációs pontjai – [október] 85.


 

Irodalom

ILLYÉS Mária: Illyés Gyula 1954-es levelezéséből – 1. rész – [február] 26.

ILLYÉS Mária: Illyés Gyula 1954-es levelezéséből – 2. rész – [április] 23.

ILLYÉS Mária: Illyés Gyula 1954-es levelezéséből – 3. rész – [június] 37.


 

Irodalomtörténet

BAKONYI István: Kapaszkodás a megmaradásért – In memoriam Csoóri Sándor – [február] 142.

BÍRÓ Sándor: Az erdélyi magyar sajtó helyzete száz évvel ezelőtt, Trianon után – [december] 91.

BORCSA János: Esszémagaslatokon – [december] 107.

GRÓH Gáspár: „Halandó szív nem bír többet” – Kölcsey emlékezete – [február] 3.

PETRIK Béla: Lábjegyzet Görömbei András Németh László-kötetéhez – [június] 82.

SZÖRÉNYI László: A kettéhasadt hegy – Rákóczi, a hívő katolikus – [április] 85.

SZÖRÉNYI László: Budapest vérfürdőváros – [június] 6.

SZÖRÉNYI László: Isten angyalai és a testvéri tankok – [augusztus] 82.

SZÖRÉNYI László: Zrínyi hányadik éneke? – [október] 92.

TAXNER-TÓTH Ernő: Haszontalan idióták? – Egy régi Koestler-regény mai olvasata – [február] 93.


 

Jogtudomány, jogtörténet

KERTÉSZ Gábor: Ki a magyar? – Jogászi gondolatok a magyar és a kettős állampolgárságról – [október] 120.


 

Képzőművészet, művészettörténet

GRÓH Gáspár: Jankovics Marcell Trianonja – [október] 116.

GULYÁS Dorottya: „Balkezében is elfér a világ” – Ferenczy Béni utolsó alkotókorszaka – [február] 6.

LUDMANN Mihály: Fénylő flamandok – [április] 108.

RÁDI Sándor Zsolt: A 70-kedő Bábszínház – [december] 79.

SUBA Katalin: Nyitra-vidéki falképfestészet a középkorban – [április] 104.

SZAKOLCZAY Lajos: Jogot arcainkhoz – Plugor Sándor – [augusztus] 104.

TEMESVÁRI István Péter: Élhetetlen volt-e Csontváry? – [április] 90.

TEMESVÁRI István Péter: Csontváry írásai mégis értelmezhetőek – [december] 111.


 

Ökológia, természetvédelem

JOLÁNKAI Géza: Ártéri fokgazdálkodás és ökohidrológia, klímaadaptációs lehetőségek – [február] 102.

SZALÓ Péter: Az ember lábnyoma – [december] 58.


 

Pedagógia, oktatásügy

LÁNYI Gusztáv: Abszolút pedagógusok – vannak ilyen (csoda) lények? – Karácsony Sándor példája – [április] 74.


 

Politika, politológia

ANTALL József: A választás „előestéjén” – [április] 102.

BRENNER János: Az új népfront? – [április] 34.

CSÓTI György – WÁGNER Tamás Zoltán: A 2020. évi romániai helyhatósági választások magyar szempontból – [december] 17.

EGEDY Gergely: Brexit, december 12.: pont került az i-re? – [február] 84.

ENTZ Géza: A demokrácia válsága – [augusztus] 3.

GYULAI György: „Szia, kedves Barátaim” – Nyájas centenárium a pozsonyi várban, a „független személyiségek” hatalmon Szlovákiában – [augusztus] 57.

GYULAI György: Ausztria, fekete-zöld kísérleti modell – [április] 43.

KODOLÁNYI Gyula: Szent-Iványi Domokos, Antall József és a magyar közép – Metszetek egy szellemi és politikai térből – 1. rész – [augusztus] 7.

KODOLÁNYI Gyula: Szent-Iványi Domokos, Antall József és a magyar közép – Metszetek egy szellemi és politikai térből – 2. rész – [október] 33.

MARTONYI János: A Magyar Diplomácia Napja – [augusztus] 118.

SZÁVAI János: A követ minden követ követ – Fejezetek a nagyköveti éveim emlékiratából – [június] 71.


 

Politikai filozófia, politikatörténet

HÖRCHER Ferenc: Végső búcsú Roger Scrutontól, a kortárs brit konzervativizmus klasszikusától – [április] 12.

JOÓ Tibor: Hunnia (részlet) – [október] 98.

KULIN Ferenc: A klasszikus magyar politikai gondolkodás történetéről – írók a politikában – politika az irodalomban – [február] 43.

M. SZEBENI Géza: Budapest–Róma: 1922–1944 – Magyar diplomaták az olasz politika alakulásáról – 2. rész – [február] 72.

NÉMETH Zsolt: Sir Roger Vernon Scruton tisztelete – [április] 8.

PETŐ Zoltán: Politikatudomány a Horthy-korszakban – Szabadfalvi József Ottlik László-könyvéről – [június] 105.

RENAUD, Jean: Ész és barbárság: a felvilágosodás ellen (S. Király Béla fordítása) – [december] 42.

S. KIRÁLY Béla: Méregzöld félhold francia trikolórban – [december] 50.

S. KIRÁLY Béla: Reflexiók Scruton újraírt könyve kapcsán – [augusztus] 19.

S. KIRÁLY Béla: Robespierre-ről, másképp – [június] 118.

SZABADFALVI József: „Új Hungária” – „Pax Hungarica” – „Pax Danubiana” – Ottlik László a magyar jövő kérdéseiről – [április] 61.

SZEKFŰ Gyula: „Derűs és keserű rhetorikánk” (részlet) – [augusztus] 101.

ZRÍNYI Miklós: Ne bántsd a magyart! – Az török áfium ellen való orvosság (részletek) – [február] 128.


 

Pszichológia

MÉNES András: Negyven éve hunyt el Jean Piaget – [október] 129.

MÉNES András: Száz éve hunyt el Wilhelm Wundt – [augusztus] 109.

TÓTH Kálmán: Lélekszakadtak – Bartusz-Dobosi László könyvéről – [december] 121.


 

Társadalomfilozófia, szociológia

BŐDY Pál: Közelítések a közösség-szolidaritás eszméjéhez – [december] 65. Történelem

BERETZKY Ágnes: „A szög miatt a patkó elveszett” – Jeszenszky Géza könyve az elveszett presztízsről – [december] 96.

BŐDY Pál: Újjáépítés és gazdaságpolitika Ausztriában a hidegháború sodrásában – [június] 55.

BREUER Klára: A kitelepítés mint a kommunista társadalomkísérlet komplex eszköze – [december] 6.

JESZENSZKY Géza: Hogyan veszítettük el a 20. századot? – Trianon az újabb szakirodalom tükrében – [június] 11.

JESZENSZKY Géza: Trianon meghaladásának görbe útja – Lehetünk-e a 21. század nyertesei? – [augusztus] 34.

LAKATOS Artúr: Magyar regionális egységtervek Wesselényi Miklóstól Szoboszlay Aladárig – [október] 18.

MARTONYI János: Magyarország külpolitikája 896–1919 – Herczegh Géza kötetéről – [február] 145.

MISKOLCZY Ambrus: A régi magyarországi szabadkőművesség kozmopolitizmus és nacionalizmus között – 1. rész – [október] 6.

MISKOLCZY Ambrus: A régi magyarországi szabadkőművesség kozmopolitizmus és nacionalizmus között – 2. rész – [december] 31.

N. BALOGH Anikó: Az 1849-es szepességi cipszer vadász-zászlóalj – Wilhelm Roxer visszaemlékezései – [február] 109.

NAGYMIHÁLY Zoltán: Portré helyett tükör – [december] 94.

PRITZ Pál: Új Szellemi Frontok történelmünkben – 1. rész – [augusztus] 49.

PRITZ Pál: Új Szellemi Frontok történelmünkben – 2. rész – [október] 50.

SZEKÉR Nóra: A lengyel–magyar barátság dimenziói a kommunista diktatúra idején – [április] 49.

TAXNER-TÓTH Ernő: A történelem csapdái – avagy keressük Fillér László rejtélyes életének titkait – [december] 21.

VISY Zsolt: A Római Birodalomtól az európai Unióig – [augusztus] 112.


 

Zene

D. MOLNÁR István: A 210 éve született Chopin zenéje és a magyar írók – [augusztus] 88.


 


 

A MAGYAR SZEMLE SZERZŐI BETŰRENDES MUTATÓJA 2020


 


 

ANTALL József: A választás „előestéjén” – [április] 102.

BAKONYI István: Kapaszkodás a megmaradásért – In memoriam Csoóri Sándor – [február] 142.

BERETZKY Ágnes: „A szög miatt a patkó elveszett” – Jeszenszky Géza könyve az elveszett presztízsről – [december] 96.

BÍRÓ Sándor: Az erdélyi magyar sajtó helyzete száz évvel ezelőtt, Trianon után – [december] 91.

BORCSA János: Esszémagaslatokon – [december] 107.

BŐDY Pál: Közelítések a közösség-szolidaritás eszméjéhez – [december] 65.

BŐDY Pál: Újjáépítés és gazdaságpolitika Ausztriában a hidegháború sodrásában – [június] 55.

BRENNER János: Az új népfront? – [április] 34.

BREUER Klára: A kitelepítés mint a kommunista társadalomkísérlet komplex eszköze – [december] 6.

CSÓTI György – WÁGNER Tamás Zoltán: A 2020. évi romániai helyhatósági választások magyar szempontból – [december] 17.

D. MOLNÁR István: A 210 éve született Chopin zenéje és a magyar írók – [augusztus] 88.

DEÁK András Miklós: Színes epizódok Mindszenty bíboros amerikai menedéke alatt – [augusztus] 71.

DUMONT, Bernard: A kereszténység megszentségtelenítése – részlet egy beszélgetésből (S. Király Béla fordítása) – [június] 96.

EGEDY Gergely: Brexit, december 12.: pont került az i-re? – [február] 84.

ENTZ Géza: A demokrácia válsága – [augusztus] 3.

FRENYÓ Zoltán: A filozófusok szenátusa és a nemzet filozófiája – Szempontok a magyar filozófiai kánon problémájához – [október] 62.

GRÓH Gáspár: „Halandó szív nem bír többet” – Kölcsey emlékezete – [február] 3.

GRÓH Gáspár: Elnök úr kilencven éves lenne... – Mádl Ferenc emlékezete – [december] 3.

GRÓH Gáspár: Feri bácsi vadászkabátja – [október] 3.

GRÓH Gáspár: Jankovics Marcell Trianonja – [október] 116.

GRÓH Gáspár: Katasztrófa után – [június] 3.

GULYÁS Dorottya: „Balkezében is elfér a világ” – Ferenczy Béni utolsó alkotókorszaka – [február] 6.

GYULAI György: „Szia, kedves Barátaim” – Nyájas centenárium a pozsonyi várban, a „független személyiségek” hatalmon Szlovákiában – [augusztus] 57.

GYULAI György: Ausztria, fekete-zöld kísérleti modell – [április] 43.

HÖRCHER Ferenc: Végső búcsú Roger Scrutontól, a kortárs brit konzervativizmus klasszikusától – [április] 12.

ILLYÉS Mária: Illyés Gyula 1954-es levelezéséből – 1. rész – [február] 26.

ILLYÉS Mária: Illyés Gyula 1954-es levelezéséből – 2. rész – [április] 23.

ILLYÉS Mária: Illyés Gyula 1954-es levelezéséből – 3. rész – [június] 37.

JESZENSZKY Géza: Hogyan veszítettük el a 20. századot? – Trianon az újabb szakirodalom tükrében – [június] 11.

JESZENSZKY Géza: Trianon meghaladásának görbe útja – Lehetünk-e a 21. század nyertesei? – [augusztus] 34.

JOLÁNKAI Géza: Ártéri fokgazdálkodás és ökohidrológia, klímaadaptációs lehetőségek – [február] 102.

JOÓ Tibor: Hunnia (részlet) – [október] 98.

KERTÉSZ Gábor: Ki a magyar? – Jogászi gondolatok a magyar és a kettős állampolgárságról – [október] 120.

KODOLÁNYI Gyula: Szent-Iványi Domokos, Antall József és a magyar közép – Metszetek egy szellemi és politikai térből – 1. rész – [augusztus] 7.

KODOLÁNYI Gyula: Szent-Iványi Domokos, Antall József és a magyar közép – Metszetek egy szellemi és politikai térből – 2. rész – [október] 33.

KODOLÁNYI Gyula: Trianonról öt tételben, 2010–2020 – [április] 3.

KULIN Ferenc: A klasszikus magyar politikai gondolkodás történetéről – írók a politikában – politika az irodalomban – [február] 43.

LÁBÁR Tamás: A Német-Római Birodalom egyházfejedelmei – A hercegprímási cím párhuzamai és előzményei – [április] 113.

LAKATOS Artúr: Magyar regionális egységtervek Wesselényi Miklóstól Szoboszlay Aladárig – [október] 18.

LÁNYI Gusztáv: Abszolút pedagógusok – vannak ilyen (csoda) lények? – Karácsony Sándor példája – [április] 74.

LENGYEL Zsuzsanna Mariann: Rendszer és/vagy etika a magyar filozófiában: Világtörvény és appetitus – Veres Ildikó tanulmánykötetéről – [június] 99.

LUDMANN Mihály: A Rimanóczyak – [február] 133.

LUDMANN Mihály: A szegedi Dóm tér – [augusztus] 107.

LUDMANN Mihály: Fénylő flamandok – [április] 108.

LUDMANN Mihály: Genius loci – és eszmék találkozása – [június] 110.

LUDMANN Mihály: Lechner Jenő és Füredi Richárd közös munkái – [december] 103.

LUDMANN Mihály: Magyar egyetemek – Könyvek, kolostorok és iskolák – [október] 107.

M. SZEBENI Géza: Budapest–Róma: 1922–1944 – Magyar diplomaták az olasz politika alakulásáról – 2. rész – [február] 72.

MARTONYI János: A Magyar Diplomácia Napja – [augusztus] 118.

MARTONYI János: Magyarország külpolitikája 896–1919 – Herczegh Géza kötetéről – [február] 145.

MÉNES András: Negyven éve hunyt el Jean Piaget – [október] 129.

MÉNES András: Száz éve hunyt el Wilhelm Wundt – [augusztus] 109.

MÉNES András: Száz éve született Harsányi János – [április] 123.

MISKOLCZY Ambrus: A régi magyarországi szabadkőművesség kozmopolitizmus és nacionalizmus között – 1. rész – [október] 6.

MISKOLCZY Ambrus: A régi magyarországi szabadkőművesség kozmopolitizmus és nacionalizmus között – 2. rész – [december] 31.

MISKOLCZY Ambrus: Ultraszubjektív tűnődések – 1. rész – [április] 15.

MISKOLCZY Ambrus: Ultraszubjektív tűnődések – 2. rész – [június] 26.

MOLNÁR Tamás: Visszatekintés (Barna Teréz fordítása) – [október] 74.

N. BALOGH Anikó: Az 1849-es szepességi cipszer vadász-zászlóalj – Wilhelm Roxer visszaemlékezései – [február] 109.

NAGYMIHÁLY Zoltán: Portré helyett tükör – [december] 94.

NÉMETH Zsolt: Sir Roger Vernon Scruton tisztelete – [április] 8.

PETŐ Zoltán: Politikatudomány a Horthy-korszakban – Szabadfalvi József Ottlik László-könyvéről – [június] 105.

PETRIK Béla: Lábjegyzet Görömbei András Németh László-kötetéhez – [június] 82.

PIAZZA-GEORGI Barbara: A Máltai Rend visszatérése Magyarországra: a Magyar Máltai Szeretetszolgálat „őstörténete” 1989 előtt – [február] 116.

PRITZ Pál: Új Szellemi Frontok történelmünkben – 1. rész – [augusztus] 49.

PRITZ Pál: Új Szellemi Frontok történelmünkben – 2. rész – [október] 50.

RÁDI Sándor Zsolt: A 70-kedő Bábszínház – [december] 79.

RENAUD, Jean: Ész és barbárság: a felvilágosodás ellen (S. Király Béla fordítása) – [december] 42.

S. KIRÁLY Béla: Méregzöld félhold francia trikolórban – [december] 50.

S. KIRÁLY Béla: Reflexiók Scruton újraírt könyve kapcsán – [augusztus] 19.

S. KIRÁLY Béla: Robespierre-ről, másképp – [június] 118.

S. KIRÁLY Béla: Túl az Óperencián... – [október] 103.

STAMLER Ábel: Egy életút állomásainak feltárása – Ormos István könyvéről – [február] 131.

SUBA Katalin: Nyitra-vidéki falképfestészet a középkorban – [április] 104.

SZABADFALVI József: „Új Hungária” – „Pax Hungarica” – „Pax Danubiana” – Ottlik László a magyar jövő kérdéseiről – [április] 61.

SZAKOLCZAY Lajos: Jogot arcainkhoz – Plugor Sándor – [augusztus] 104.

SZALÓ Péter: Az ember lábnyoma – [december] 58.

SZÁVAI János: A követ minden követ követ – Fejezetek a nagyköveti éveim emlékiratából – [június] 71.

SZEKÉR Nóra: A lengyel–magyar barátság dimenziói a kommunista diktatúra idején – [április] 49.

SZEKFŰ Gyula: „Derűs és keserű rhetorikánk” (részlet) – [augusztus] 101.

SZÖRÉNYI László: A kettéhasadt hegy – Rákóczi, a hívő katolikus – [április] 85.

SZÖRÉNYI László: Budapest vérfürdőváros – [június] 6.

SZÖRÉNYI László: Isten angyalai és a testvéri tankok – [augusztus] 82.

SZÖRÉNYI László: Zrínyi hányadik éneke? – [október] 92.

TAXNER-TÓTH Ernő: A történelem csapdái – avagy keressük Fillér László rejtélyes életének titkait – [december] 21.

TAXNER-TÓTH Ernő: Haszontalan idióták? – Egy régi Koestler-regény mai olvasata – [február] 93.

TEMESVÁRI István Péter: Csontváry írásai mégis értelmezhetőek – [december] 111.

TEMESVÁRI István Péter: Élhetetlen volt-e Csontváry? – [április] 90.

TÓTH Kálmán: Lélekszakadtak – Bartusz-Dobosi László könyvéről – [december] 121.

TÓTH Klára: „.. .mélyen univerzális és mélyen cseh..." – In memoriam Jiři Menzel – [október] 100.

TÓTH Klára: Egy konferencia margójára – [február] 138.

TÓTH Klára: Filmkritikus karanténban – [június] 116.

TÓTH Klára: Világutazás – [április] 120.

VÁRADY Tibor: Frázisok és emberek – Reflexiók személyes emlékek nyomán – [február] 56.

VERES Ildikó: Az abszolútum vonzásában – Molnár Tamás eszmevilágának koordinációs pontjai – [október] 85.

VISY Zsolt: A Római Birodalomtól az európai Unióig – [augusztus] 112.

ZRÍNYI Miklós: Ne bántsd a magyart! – Az török áfium ellen való orvosság (részletek) – [február] 128.


« vissza