Felhasználónév: Jelszó: Elfelejtette a jelszavát?Regisztráció
Danube Institute
NKA
OTP Bank
Prima Prissima díj 2003
EEM
Príma-díj
Magyarország Barátai Alapítvány
Polgári Magyarországért Alapítvány
Batthány Alapítvány
Hungarian Review

Szerzőink

Deme Tamás (1946, Budapest), tanár, művelődéskutató, a PPKE Vitéz János Karának docense, Budapesten él. Doktori disszertációját Karácsony Sándor pedagógiájának aktualitásáról írta. Írásaiban leggyakrabban a neveléstudománnyal, művelődéselmélettel és a művészeti neveléssel foglalkozik.

Entz Géza (1949, Kolozsvár) művészettörténész, az MTA Művészettörténeti Kutatócsoport munkatársa (1973–1990). 1990–1994 között az Antall- és Boross-kormány államtitkáraként a határokon túli magyarsággal kapcsolatos kormányzati tevékenység irányítója, az Orbán-kormány idején a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke, majd a külföldi magyar intézetek főigazgatója, a határon túli magyarságot segítő Pro Professione Alapítvány elnöke. Szakterülete Erdély középkori építészete és a műemléki topográfia.

Havasi János újságíró, szerkesztő. Jogi és újságírói tanulmányainak befejezése után Pécsett a Dunántúli Napló, a Jelenkor és A Helyzet szerkesztőségében dolgozott, de vezetett művésztelepet is. A kilencvenes évek elején a művelődési tárca sajtófőnöke. 1994-től 2015-ig a közmédia munkatársa. Két alkalommal teljesített diplomáciai szolgálatot Párizsban, a Magyar Intézetben és a nagykövetségen. Jelenleg a Duna Médiaszolgáltató ZRt. rádiós igazgatója.

Jobbágyi Gábor (Budapest, 1947) ügyvéd, jogtanácsos (1973–1981). 1982-től egyetemi oktató a Miskolci Egyetemen, 1987-től docens, majd egyetemi tanár 1996-tól. Kandidátus 1987-ben, habilitált 1996-ban, „Mestertanár” 2006-ban. 1996-tól tanszékvezető egyetemi tanár a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, ezzel párhuzamosan egyetemi tanár a győri Széchenyi Egyetemen. Kutatási területe a polgári jog, a személyi jog, családi jog, orvosi jog, életjog, 1956 és a megtorlás.

Lovász Irén (1961, Karcag) Kossuth-díjas Érdemes Művész, népdalénekes, a Néprajztudomány Kandidátusa (1995), a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának egyetemi docense, az MMA tagja. Vallási néprajzzal, szakrális kommunikációval, zene- és vallásantropológiával, zeneterápiával és archaeoakusztikával foglalkozik.

Ludmann Mihály (1959, Debrecen) festőművész, művészettörténész, tanár. Festményei, grafikái a nyolcvanas évek második felétől szerepelnek csoportos és egyéni kiállításokon. Főleg szépirodalmi műveket illusztrált. Több mint húsz éve foglalkozik a 19–20. századi magyar építészet történetével.

Mészöly Miklós (1921, Szekszárd–2001, Budapest) író. 1942-ben jogászdoktori oklevelet szerez a Pázmány Péter Tudományegyetem Jogi és Államtudományi Karán. 1956-tól szabadfoglalkozású író. 1990 szeptemberétől a Magyar Írószövetség elnökségi tagja, 1992 és 1994 között a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia alapító elnöke. 1998-ban a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja.

Parsons, Nicholas T. Bécsben élő író, fordító és szerkesztő. Az oxfordi New College-ban szerzett diplomát, a firenzei Brit Intézet oktatója volt, majd angol irodalmat tanított a Pisai Egyetemen.

Pető Zoltán (1986) az Eötvös József Kutatóközpont/Molnár Tamás Kutatóintézet tudományos munkatársa. Kutatási területe a konzervatív politikai gondolkodás eszmetörténete. A 18. századi brit politikai filozófiai gondolkodás jellemző paradigmáinak vizsgálata, a 19–20. századi konzervativizmus (angolszász és német), illetve a két világháború közötti magyar politikai gondolkodás/politikatudomány.

Sebestyén Ilona (1953, Budapest) könyvkiadó, szerkesztő, a Nap Kiadó igazgatója. Magyar-történelem szakon végzett az ELTE-n. Nyelvművelő írások, recenziók, sorozatszerkesztések sora fűződik nevéhez.

S. Király Béla (1957, Sóvárad) író, politológus, a Magyar Szemle szerkesztője, a Nouvelle École folyóirat munkatársa. Egyetemi diplomáit Kolozsváron, illetve Budapesten szerezte.

Szörényi László (1945, Budapest) irodalomtörténész. Az ELTE-n latin-görög-iranisztika szakon végzett, a Bibliotheca Scriptore Medii Recentisone Alvorum című sorozat társszerkesztője, Békés Enikővel. Az Irodalomtörténeti Közlemények és a Vigilia szerkesztőbizottsági tagja, a BTK Irodalomtudományi Intézet emeritus kutatóprofesszora, az SZTE BTK Klasszika-filológia és Neolatin Tanszékének professor emeritusa.

Temesvári Péter reumatológus, ideggyógyász. 40 éven át az ORFI (Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet) orvosa. Jelenleg az ORFI önkéntes munkatársa és a budapesti angyalföldi Rendelőintézet reumatológus szakorvosa.

Tóth Klára (1953, Nyíregyháza) filmkritikus, publicista. Dramaturgként több játék- és dokumentumfilm munkálataiban vett részt. A Magyar Szemlének 1996–1999-ig szerkesztője, máig állandó filmkritikusa.


« vissza