Felhasználónév: Jelszó: Elfelejtette a jelszavát?Regisztráció
Danube Institute
Magyar Fejlesztési Bank Zrt.
NKA
OTP Bank
Prima Prissima díj 2003
EEM
Príma-díj
Magyarország Barátai Alapítvány
Polgári Magyarországért Alapítvány
Batthány Alapítvány
NMI

A Magyar Szemle tematikus és betűrendes mutatója 1999


 

A MAGYAR SZEMLE SZERZŐINEK BETŰRENDES MUTATÓJA


 

1999 

ÁCS Margit: Ázsiába visz-e Kodolányi János Európa-­kritikája? Az „euráziai lélek” értelmezése – [június] 154. p.

 

BABIĆ, Sava: Adalék egy értékes és/de használhatatlan könyvhöz (Weöres Sándor: Egybegyűjtött levelek I-II.) (ford. Fehér György) – [június] 198. p.

BABIĆ, Sava: „Ami rágja ezt a századot” Hubay Miklóssal beszélget Sava Babiè – [december] 135. p.

BALÁZS Eszter: Elkötelezett értelmiségi attitűdök. A francia közelmúlt problematikus „emlékezethelye” – [április] 45. P.

BALÁZS Sándor: Nyitott ablakok. Beszélgetés Rónay László irodalomtörténésszel – [február] 47. p.

BÁNFFY Eszter: „Óh, idő, futós idő” I. (Kodolányi Gyula beszélgetése Bánffy Eszterrel) – [augusztus] 109. p.

BÁNFFY Eszter: „Óh, idő, futós idő” II. (Kodolányi Gyula beszélgetése Bánffy Eszterrel) – [október] 142. p.

BEKE György: A kisebbségi sors írója (Nyírő József: Az elszántak; Az én népem) – [október] 169. p.

BEKE György: Az önrendelkezés biztonsága és bizonytalanságai – [február] 112. p.

BOD Péter Ákos: Egy új aranystandard korszakának küszöbén? Az euróról, Európáról és Magyarországról – [február] 204. p.

BOD Péter Ákos: Tíz esztendő nem ad történelmi távlatot – [december] 9. p.

BODOSI György: A drága jó nyolcadik. Németh László legutolsó kísérlete a szerelemre – [április] 104. p.

BUDAI Ervin: Sport(t)örvényben fuldokolva – [április] 119. p.

 

CEROVIÆ, Stojan: Távozás a történelemből (ford. Radics Viktória) – [október] 206. p.

CZAKÓ Gábor: Az ötödik dimenzió (Az író televíziós esszéjének szerkesztett változata – a Duna Tv Beavatás c. sorozatából) – [december] 36. p.

CZAKÓ Gábor: Szép az, amit szeretünk – [augusztus] 13. p.

CZETTLER Antal: Magyar ellenállás a német „végső megoldás” tervével szemben 1942-1943-ban (részlet a szerző megjelenés előtt álló könyvéből) – [június] 66. p.

CZETTLER Antal: Mussolini bukása és Kállay Miklós külpolitikájának veszélyes fordulópontja (részlet a szerző kiadás előtt álló könyvéből) – [december] 110. p.

 

CSELÉNYI László: Minoritates Mundi avagy felkelhet-e a nap Északon? I. – [augusztus] 47. p.

CSELÉNYI László: Minoritates Mundi avagy felkelhet-e a nap Északon? II. – [október] 96. p.

CSICSERY-RÓNAY István: A fordulat éve: 1947. Egy könyv­ről és egy korszakról (Csicsery-Rónay István – Cserenyey Géza: Koncepciós per a Független Kisgazdapárt szétzúzására c. kötetről a Magyar Szemle-estek keretében rendezett kerekasztal-beszélgetésen elhangzott előadás szerkesztett változata) – [február] 66. p.

CSICSERY-RÓNAY István: A magyar függetlenségi mozgalom története – [december] 91. p.

 

DÁRDAY István: Az ördög markában vergődő angyal. A mozgóképkultúra stratégiájáról (részlet) – [augusztus] 22. p.

DÁVID Géza: „A magyar nép nem fog kipusztulni”. Dávid Zoltán munkássága – [február] 37. p.

DOMOKOS Mátyás: Gens una sumus? – [február] 26. p.

 

EGEDY Gergely: Konzervativizmus és szabadság – [december] 70. p.

ELEK Tibor: Az Irodalmi Szemle a kilencvenes években (Elhangzott 1989. december 2-án Pozsonyban a Magyar Köztársaság Kulturális Intézete és a Szlovákiai Magyar Írók Társasága által rendezett konferencián) – [február] 171. p.

ENGELMAYER Ákos: Dohog a vilniuszi gyors a varsói pályaudvaron – [december] 204. p.

 

FARKAS Ádám: Köztérben mozogva (Nagy Zoltán beszélgetése Farkas Ádám szobrászművésszel) – [október] 129. p.

FEHÉR György (ford.): Babiè, Sava: Adalék egy értékes és/de használhatatlan könyvhöz (Weöres Sándor: Egybegyűjtött levelek I-II.) – [június] 178. p.

FENYVESI Károly: „Ez az ember ért minket…” Találkozás Kodolányi Jánossal – [április] 37. p.

FRENYÓ Zoltán: A filozófia dicsérete mint keresztény humanizmus és evangelizáció. Gondolatok II. János Pál Fides et ratio kezdetű enciklikájáról – [október] 17. p.

FÜST Milán: Látomás és indulat a művészetben (1% metafizika. Szabados György rovata) – [június] 6. p.

 

GÁSPÁR G. János: Ami változott és ami változatlan – [október] 197. p.

GÁSPÁR G. János: Érdek, védelem – [június] 201. p.

GÁSPÁR G. János: És megint egy sorsdöntő év – [február] 198. p.

GÁSPÁR G. János: Mérleg helyett. Szilánkok az Orbán-­kormány első évéről – [augusztus] 213. p.

GÁSPÁR G. János: Parlamenti pankráció vagy kiegyensúlyozott politizálás? – [április] 186. p.

GÁSPÁR G. János: Ünnep vagy politika? – [december] 191. p.

GEREBEN Ferenc: Az erdélyi magyarok identitástudata – [október] 64. p.

GRANASZTÓI György: Esti üzenet – [február] 3. p.

GRÓH Gáspár: Álomvalóság, valóságálom – [december] 173. p.

GRÓH Gáspár: A dolgok helye (Gyarmati László: A méz így meg úgy) – [augusztus] 204. p.

GRÓH Gáspár: Egy évtized – [június] 3. p.

GRÓH Gáspár: A halhatatlan szalagos kalap – [április] 3. p.

GRÓH Gáspár: Hanyatlás és nagyság – [október] 3. p.

GRÓH Gáspár: Mint a félig elfelejtett álom (Pomogáts Béla (vál.): Tükör előtt) – [február] 164. p.

GRÓH Gáspár: A mohóság forradalma? – [december] 4. p.

GRÓH Gáspár: Nemzet, politika. Debreczeni József köny­ve Antall Józsefről – [április] 143. p.

GRÓH Gáspár: Sajtó – rendszer – váltás – [június] 53. p.

 

HAMVAS Béla: Szarepta (1% metafizika. Szabados György rovata) – [október] 6. p.

HEGEDŰS Tamás: Humántőke és versenyképesség a glo­ba­li­záció korában – [június] 209. p.

HORVÁT Judit (ford.): Morelle, Chantal: A francia-magyar kapcsolatok de Gaulle elnöksége idején (A József Attila Tudományegyetem Európa Tanulmányok Központjában 1997. május 8-án elhangzott előadás rövidített, szerkesztett változata) – [április] 63. p.

HUBAY Miklós: „Ami rágja ezt a századot” Hubay Miklóssal beszélget Sava Babiè – [december] 135. p.

 

JÓRY Judit: Az élő trezor és a népi univerzum az Euro­palián – [december] 178. p.

 

KÄFER István: A magyar-szlovák szellemi reintegráció ­lehetőségei – [február] 99. p.

KÁICH Katalin: Az élmény igézetében (Metz Katalin: Forgószélben) – [június] 199. p.

KARÁCSONY Sándor: A magyar észjárás (1% metafizika. Szabados György rovata) – [augusztus] 10. p.

KESZTHELYI Klára (ford.): Scruton, Roger: A régi internacionalizmus – és az új – [augusztus] 66. p.

KISS Sándor, M.: A várva várt ratifikáció. Jegyzetek a diktatúra természetrajzából – [február] 77. p.

KODOLÁNYI Gyula: Béke után – béke előtt? – [augusztus] 3. p.

KODOLÁNYI Gyula: „Óh, idő, futós idő” Beszélgetés Bánffy Eszterrel I. – [augusztus] 109. p.

KODOLÁNYI Gyula: „Óh, idő, futós idő” Beszélgetés Bánffy Eszterrel II. – [október] 142. p.

KODOLÁNYI Gyula: Szabados György hatvanéves – [december] 142. p.

KODOLÁNYI Gyula: Az új angol János vitéz (A TV2-n október 4-én elhangzott beszélgetés írott változata) Ko­do­lányi Gyula beszélgetése John Ridland fordítóval – [október] 137. p.

KOPP Mária: A magyar társadalom egészségi állapota – [október] 8. p.

KORONKAI Bertalan: Az álomtól a tudományos hipotézisekig (Elhangzott a Szellemi Búvárok VIII. Fórumán, a Túlvilágképek és életvitelek c. szimpóziumon, 1999. április 24-én) – [december] 59. p.

KOVÁCS László, G.: Az alkony évei (John Lukacs: Évek) – [október] 165. p.

KOVÁCS László, G.: Tükörképekkel szembenézve (A magyar forradalom és szabadságharc cseh tükörben. Richard Prazák: Kossuth Lajos, Jakub Arbes: Epizódok 1848-ból) – [április] 164. p.

KŐHALMI Ferenc: „Most jön a százéves munka” Egy audio­vizuális stratégia szükségessége (A Szent László Akadémia A magyar kultúra az ezredfordulón c. tanácskozáson – 1999. május 8-án – elhangzott előadás szerkesztett változata) – [augusztus] 30. p.

KUBINSZKY Mihály: Az építészmérnök és a mérnök-építész – [december] 181. p.

KUBINSZKY Mihály: Ki tervezte a Szuezi-csatornát? Kétszáz éve született Luigi Negrelli – [április] 172. p.

KUBINSZKY Mihály: Las Colinas, egy jellegzetes amerikai lakótelep – [február] 187. p.

KUBINSZKY Mihály: Magyarország építészetének történetéről (Sisa József – Dora Wiebenson (szerk.): Magyarország építészetének története) – [június] 191. p.

KUBINSZKY Mihály: A makói „hagymaház” Gondolatok Makovecz Imre építészeti életművéről – [augusztus] 209. p.

KUBINSZKY Mihály: A Semmering vasút világörökségi rangot nyert – [október] 184. p.

KULIN Ferenc: Kölcsey és a liberalizmus I. – [február] 7. p.

KULIN Ferenc: Kölcsey és a liberalizmus II. – [április] 8. p.

 

LÁNCZOS Kornél: Számok mindenütt (1% metafizika. Szabados György rovata) – [április] 6. p.

LIPTÁK Béla: A kiegyezési terv – [június] 39. p.

LÜKŐ Gábor: A magyar lélek formái (1% metafizika. Szabados György rovata) – [december] 158. p.

 

MELCZER Tibor: Az újraolvasás gyönyörűsége. Erőltetett menet – In memoriam Radnóti Miklós (Réz Pál (szerk.): Erőltetett menet) – [október] 180. p.

METZ Katalin: Az értékvesztés két korszaka – [június] 196. p.

METZ Katalin: Szenvedés és belső béke – [április] 183. p.

METZ Katalin: Túlzás, tobzódás, téboly – [február] 192. p.

METZ Katalin: Változatok az asszonyi magányra – [október] 190. p.

MIKLÓSSY Endre: Szabó Lajos, a fundamentum (1902. Budapest – 1967. Düsseldorf) II. – [február] 133. p.

MIKLÓSSY Endre: Várkonyi Nándor, az isteni könyvtáros (1896. Pécs – 1975. Pécs) – [augusztus] 81. p.

MOHÁS Lívia: Szegény, szegény Kánya Emília (Kánya Emília: Réges-régi időkről) – [június] 165. p.

MOLNÁR Edit: Barcsay Jenő – [június] 130. p.

MORELLE, Chantal: A francia-magyar kapcsolatok de Gaulle elnöksége idején (A József Attila Tudományegyetem Európa Tanulmányok Központjában 1997. má­jus 8-án elhangzott előadás rövidített, szerkesztett változata) (ford. Horvát Judit) – [április] 63. p.

 

NAGY Miklós Mihály: Az a hiányzó millió (Szabó A. Ferenc: Egymillióval kevesebben… Emberveszteségek, népesedési tendenciák és népesedéspolitika Magyarországon, 1941–1960) – [június] 181. p.

NAGY Zoltán: Köztérben mozogva. Beszélgetés Farkas Ádám szobrászművésszel – [október] 129. p.

NAGY Zoltán: Téglából és fából. Nagy Tamás építészete – [április] 179. p.

NEMESHEGYI Péter: A világvallások típusai (Elhangzott a Szellemi Búvárok VIII. Fórumán, a Túlvilágképek és életvitelek c. szimpóziumon, 1999. április 24-én) – [december] 44. p.

NÉMETH Ágnes: Az értelmiség hivatása – [április] 168. p.

 

NYÁRÁDY Gábor: A szenvedély tévedései. Emlékezés Faragó László publicistára – [június] 113. p.

 

OLASZ Sándor: Eszmetörténet és filológia. Monostori Imre tanulmányairól (Monostori Imre: Rég múlt?) – [október] 176. p.

 

ÓCSAI Károly: Dimenziók mezsgyéjén. Egy határműfaj öt kiállítása – [február] 185. p.

OLÁH Sándor: „A mi munkánknak kicsi az értéke…” – [április] 78. p.

 

PÁL József, N.: Számadás a számadóról (Domokos Mátyás: Adósságlevél. Esszék, tanulmányok Illyés Gyuláról) – [február] 151. p.

PÁSZTOR Emil: Gróf Buttler János „különös házassága”. Mese és valóság Mikszáth regényében – [augusztus] 157. p.

PÁVA István: Szlovákok a magyar szabadságharcban – [február] 94. p.

PÉNTEK János: A nyelvtudomány története – magyar szemmel (Máté Jakab: A 19. századi nyelvtudomány rövid története; A 20. századi nyelvtudomány történetének főbb elméletei és irányzatai) – [június] 185. p.

PERJÉS Géza: Volt-e alternatíva? (Szakály Sándor: Volt-e alternatíva? Magyarország a második világháborúban) – [augusztus] 181. p.

PETHŐ Bertalan: Magyarország az „információs társadalom”-ban. Néhány stratégiai meggondolás – [június] 24. p.

 

RABÁR Ferenc: A jóléti állam: emlék vagy jövendő? – [június] 9. p.

RADICS Viktória (ford.): Ceroviæ, Stojan: Távozás a történelemből – [október] 206. p.

RÉTHEI PRIKKEL Marián: A magyarság táncai (1% metafizika. Szabados György rovata) – [február] 5. p.

RIDLAND, John: Az új angol János vitéz (A TV2-n október 4-én elhangzott beszélgetés írott változata) (Kodolányi Gyula beszélgetése John Ridland fordítóval) – [október] 137. p.

RÓNAY László: Az erkölcsös magyarság ideálja. Sík Sándor a harmincas években – [augusztus] 128. p.

RÓNAY László: Nyitott ablakok. (Balázs Sándor beszélgetése Rónay László irodalomtörténésszel) – [február] 47. p.

 

SCRUTON, Roger: A régi internacionalizmus – és az új (ford. Keszthelyi Klára) – [augusztus] 67. p.

SNEÉ Péter: Bözödújfalu. Jelentés a 30. Magyar Játékfilmszemléről – [április] 155. p.

SNEÉ Péter: Ezredvégi beszélgetések (A Monory M. András – Tillmann J. A.: Ezredvégi beszélgetések) – [február] 181. p.

SNEÉ Péter: Levelező játszma a lakásosztállyal a 80-as években (részlet) – [október] 106. p.

SNEÉ Péter: A múló pillanat aktualitása (Szőts István: Szilánkok és gyaluforgácsok – Egybegyűjtött írások) – [augusztus] 195. p.

SNEÉ Péter: Posztgraduális politikai tevékenység (Szilágyi Sándor: A Hétfői Szabadegyetem és a III/III. Interjúk, dokumentumok) – [december] 167. p.

SNEÉ Péter: A rock and rollon túl. Búcsúpillantás 1989-re – [december] 23. p.

STURM László: Két első kötet (Száraz Miklós György: Az Ezüst Macska, Pósfai György: Friss Cipó-történetek) – [augusztus] 198. p.

STURM László: Nemzedéki hang? (Fenyves Marcell: Parttalanra vetett hal, Lengyel Tamás: S. K. arabeus, Tomkiss Tamás: Alt control del, Tallai Gábor: Árnyékőrző) – [június] 170. p.

STURM László: A szavak hálójában (Földényi F. László: Hein­rich von Kleist. A szavak hálójában) – [december] 160. p.

SÜTŐ András: Magyarok vigasza – [augusztus] 39. p.

 

SZABADOS György: A zene kettős természetű fénye – [augusztus] hátsó borító

SZABÓ László, Cs.: Kis népek hivatása (részlet) – [február] hátsó borító

SZABÓ Zoltán: A magyar és a múlt (részlet) – [június] hátsó borító

 

TAKÁCS Ferenc: Bányászjárások Romániában és ami mögöttük van – [április] 197. p.

TELEKI Pál: [Madariaga nagykövet úr azt mondotta…] (Teleki Pál a Cooperation Européenne kongresszusán) – [április] hátsó borító

TOMKA Miklós: Erdélyi magyar vallásosság – összehasonlító perspektívában – [október] 32. p.

TÓTH Klára: Az érzelmek valósága – [október] 194. p.

TÓTH Klára: „Karcolások a semmi jegére…” – [december] 187. p.

TÖRÖK Bálint: A ratifikáció és Nagy Ferencék politikája – [június] 92. p.

TÖRÖK Bálint: Tudjuk, miben vétkeztünk, s miben nem? (Schmidt Mária: Diktatúrák ördögszekerén) – [augusztus] 170. p.

TÜSKÉS Tibor: Az árulás regénye. Kodolányi János: Én vagyok – [június] 142. p.
 

A Magyar Szemle tematikus mutatója

 

1999

 

 

Belpolitika

BOD Péter Ákos: Tíz esztendő nem ad történelmi távlatot – [december] 9. p.

BUDAI Ervin: Sport(t)örvényben fuldokolva – [április] 119. p.

GRÓH Gáspár: Sajtó – rendszer – váltás – [június] 53. p.

SNEÉ Péter: A rock and rollon túl. Búcsúpillantás 1989-re – [december] 23. p.

 

Beszélgetés, interjú

BABIÈ, Sava: „Ami rágja ezt a századot” Hubay Miklóssal beszélget Sava Babiè – [december] 135. p.

BALÁZS Sándor: Nyitott ablakok. Beszélgetés Rónay László irodalomtörténésszel – [február] 47. p.

KODOLÁNYI Gyula: „Óh, idő, futós idő” Beszélgetés Bánffy Eszterrel II. – [október] 142. p.

KODOLÁNYI Gyula: Az új angol János vitéz (A TV2-n  október 4-én elhangzott beszélgetés írott változata) (Ko­do­lányi Gyula beszélgetése John Ridland fordítóval) – [október] 137. KODOLÁNYI Gyula: „Óh, idő, futós idő” Beszélgetés Bánffy Eszterrel – [augusztus] 109. p.

NAGY Zoltán: Köztérben mozogva. Beszélgetés Farkas Ádám szobrászművésszel – [október] 129. p.

 

Egészségügy

KOPP Mária: A magyar társadalom egészségi állapota – [október] 8. p.

 

Életút

BALÁZS Sándor: Nyitott ablakok. Beszélgetés Rónay László irodalomtörténésszel – [február] 47. p.

DÁVID Géza: „A magyar nép nem fog kipusztulni”. Dávid Zoltán munkássága – [február] 37. p.

NYÁRÁDY Gábor: A szenvedély tévedései. Emlékezés Faragó László publicistára – [június] 113. p.

 

Esszé

ÁCS Margit: Ázsiába visz-e Kodolányi János Európa-kritikája? Az „euráziai lélek” értelmezése – [június] 154. p.

CZAKÓ Gábor: Az ötödik dimenzió (Az író televíziós esszéjének szerkesztett változata – a Duna Tv Beavatás c. sorozatából) – [december] 36. p.

CZAKÓ Gábor: Szép az, amit szeretünk – [augusztus] 13. p.

DÁRDAY István: Az ördög markában vergődő angyal. A mozgóképkultúra stratégiájáról (részlet) – [augusztus] 22. p.

FÜST Milán: Látomás és indulat a művészetben (1% metafizika. Szabados György rovata) – [június] 6. p.

GRANASZTÓI György: Esti üzenet – [február] 3. p.

GRÓH Gáspár: A halhatatlan szalagos kalap – [április] 3. p.

GRÓH Gáspár: A mohóság forradalma? – [december] 4. p.

GRÓH Gáspár: Egy évtized – [június] 3. p.

GRÓH Gáspár: Hanyatlás és nagyság – [október] 3. p.

HAMVAS Béla: Szarepta (1% metafizika. Szabados György rovata) – [október] 6. p.

KARÁCSONY Sándor: A magyar észjárás (1% metafizika. Szabados György rovata) – [augusztus] 10. p.

KODOLÁNYI Gyula: Béke után – béke előtt? – [augusztus] 3. p.

KODOLÁNYI Gyula: Szabados György hatvanéves – [december] 142. p.

LÁNCZOS Kornél: Számok mindenütt (1% metafizika. Szabados György rovata) – [április] 6. p.

LÜKŐ Gábor: A magyar lélek formái (1% metafizika. Szabados György rovata) – [december] 158. p.

MIKLÓSSY Endre: Szabó Lajos, a fundamentum (1902. Budapest – 1967. Düsseldorf) II. – [február] 133. p.

RÉTHEI PRIKKEL Marián: A magyarság táncai (1% metafizika. Szabados György rovata) – [február] 5. p.

SÜTŐ András: Magyarok vigasza – [augusztus] 39. p.

SZABADOS György: A zene kettős természetű fénye – [augusztus] hátsó borító

SZABÓ László, Cs.: Kis népek hivatása (részlet) – [február] hátsó borító

SZABÓ Zoltán: A magyar és a múlt (részlet) – [június] hátsó borító

TELEKI Pál: [Madariaga nagykövet úr azt mondotta…] (Teleki Pál a Cooperation Européenne kongresszusán) – [április] hátsó borító

 

Film

DÁRDAY István: Az ördög markában vergődő angyal. A mozgóképkultúra stratégiájáról (részlet) – [augusztus] 22. p.

KŐHALMI Ferenc: „Most jön a százéves munka” Egy audiovizuális stratégia szükségessége (A Szent László Akadémia A magyar kultúra az ezredfordulón c. tanácskozáson – 1999. május 8-án – elhangzott előadás szerkesztett változata) – [augusztus] 30. p.

 

Filozófia

CZAKÓ Gábor: Szép az, amit szeretünk – [augusztus] 13. p.

FRENYÓ Zoltán: A filozófia dicsérete mint keresztény humanizmus és evangelizáció. Gondolatok II. János Pál Fides et ratio kezdetű enciklikájáról – [október] 17. p.

HAMVAS Béla: Szarepta (1% metafizika. Szabados György rovata) – [október] 6. p.

MIKLÓSSY Endre: Szabó Lajos, a fundamentum (1902. Budapest – 1967. Düsseldorf) II. – [február] 133. p.

MIKLÓSSY Endre: Várkonyi Nándor, az isteni könyvtáros (1896. Pécs – 1975. Pécs) – [augusztus] 81. p.

 

Gazdaság

RABÁR Ferenc: A jóléti állam: emlék vagy jövendő? – [június] 9. p.

 

Információ és társadalom

PETHŐ Bertalan: Magyarország az „információs társadalom”-ban. Néhány stratégiai meggondolás – [június] 24. p.

 

Irodalomtörténet

ÁCS Margit: Ázsiába visz-e Kodolányi János Európa-kritikája? Az „euráziai lélek” értelmezése – [június] 154. p.

BABIÈ, Sava: „Ami rágja ezt a századot” Hubay Miklóssal beszélget Sava Babiè – [december] 135. p.

BALÁZS Sándor: Nyitott ablakok. Beszélgetés Rónay László irodalomtörténésszel – [február] 47. p.

BODOSI György: A drága jó nyolcadik. Németh László legutolsó kísérlete a szerelemre – [április] 104. p.

DOMOKOS Mátyás: Gens una sumus? – [február] 26. p.

FENYVESI Károly: „Ez az ember ért minket…” Találkozás Kodolányi Jánossal – [április] 37. p.

KÄFER István: A magyar–szlovák szellemi reintegráció lehetőségei – [február] 99. p.

KODOLÁNYI Gyula: Az új angol János vitéz (A TV2-n október 4-én elhangzott beszélgetés írott változata) (Kodo­lányi Gyula beszélgetése John Ridland fordítóval) – [október] 137. NYÁRÁDY Gábor: A szenvedély tévedései. Emlékezés Faragó László publicistára – [június] 113. p.

KULIN Ferenc: Kölcsey és a liberalizmus I. – [február] 7. p.

KULIN Ferenc: Kölcsey és a liberalizmus II. – [április] 8. p.

PÁSZTOR Emil: Gróf Buttler János „különös házassága”. Mese és valóság Mikszáth regényében – [augusztus] 157. p.

RÓNAY László: Az erkölcsös magyarság ideálja. Sík Sándor a harmincas években – [augusztus] 128. p.

TÜSKÉS Tibor: Az árulás regénye. Kodolányi János: Én vagyok – [június] 142. p.

 

Képzőművészet

MOLNÁR Edit: Barcsay Jenő – [június] 130. p.

NAGY Zoltán: Köztérben mozogva. Beszélgetés Farkas Ádám szobrászművésszel – [október] 129. p.

 

Kisebbség

BEKE György: Az önrendelkezés biztonsága és bizonytalanságai – [február] 112. p.

CSELÉNYI László: Minoritates Mundi avagy felkelhet-e a nap Északon? – [augusztus] 47. p.

CSELÉNYI László: Minoritates Mundi avagy felkelhet-e a nap Északon? II. – [október] 96. p.

KÄFER István: A magyar–szlovák szellemi reintegráció lehetőségei – [február] 99. p.

OLÁH Sándor: „A mi munkánknak kicsi az értéke…” – [április] 78. p.

PÁVA István: Szlovákok a magyar szabadságharcban – [február] 94. p.

SÜTŐ András: Magyarok vigasza – [augusztus] 39. p.

TOMKA Miklós: Erdélyi magyar vallásosság – összehasonlító perspektívában – [október] 32. GEREBEN Ferenc: Az erdélyi magyarok identitástudata – [október] 64. p.

 

Külpolitika

LIPTÁK Béla: A kiegyezési terv – [június] 39. p.

MORELLE, Chantal: A francia–magyar kapcsolatok de Gaulle elnöksége idején (A József Attila Tudományegyetem Európa Tanulmányok Központjában 1997. május 8-án elhangzott előadás rövidített, szerkeszetett változata) (ford. Horvát Judit) – [április] 63. p.

 

Körkép

 

Belpolitika

GÁSPÁR G. János: Ami változott és ami változatlan – [október] 197. p.

GÁSPÁR G. János: Érdek, védelem – [június] 201. p.

GÁSPÁR G. János: És megint egy sorsdöntő év – [február] 198. p.

GÁSPÁR G. János: Mérleg helyett. Szilánkok az Orbán-kormány első évéről – [augusztus] 213. p.

GÁSPÁR G. János: Parlamenti pankráció vagy kiegyensúlyozott politizálás? – [április] 186. p.

GÁSPÁR G. János: Ünnep vagy politika? – [december] 191. p.

GRÓH Gáspár: A dolgok helye (Gyarmati László: A méz így meg úgy) – [augusztus] 204. p.

GRÓH Gáspár: Nemzet, politika. Debreczeni József köny­ve Antall Józsefről – [április] 143. p.

HEGEDűS Tamás: Humántőke és versenyképesség a glo­balizáció korában – [június] 209. p.

 

Építészet

KUBINSZKY Mihály: A makói „hagymaház” Gondolatok Makovecz Imre építészeti életművéről – [augusztus] 209. p.

KUBINSZKY Mihály: A Semmering vasút világörökségi rangot nyert – [október] 184. p.

KUBINSZKY Mihály: Az építészmérnök és a mérnök-építész – [december] 181. p.

KUBINSZKY Mihály: Ki tervezte a Szuezi-csatornát? Kétszáz éve született Luigi Negrelli – [április] 172. p.

KUBINSZKY Mihály: Las Colinas, egy jellegzetes amerikai lakótelep – [február] 187. p.

KUBINSZKY Mihály: Magyarország építészetének történetéről (Sisa József – Dora Wiebenson (szerk.): Magyarország építészetének története) – [június] 191. p.

NAGY Zoltán: Téglából és fából. Nagy Tamás építészete – [április] 179. p.

 

Film

SNEÉ Péter: A múló pillanat aktualitása (Szőts István: Szilánkok és gyaluforgácsok – Egybegyűjtött írások) – [augusztus] 195. p.

SNEÉ Péter: Bözödújfalu. Jelentés a 30. Magyar Játékfilmszemléről – [április] 155. p.

TÓTH Klára: „Karcolások a semmi jegére…” – [december] 187. p.

TÓTH Klára: Az érzelmek valósága – [október] 194. p.

 

Filozófia

SNEÉ Péter: Ezredvégi beszélgetések (A Monory M. András – Tillmann J. A.: Ezredvégi beszélgetések) – [február] 181. p.

 

Gazdaság

BOD Péter Ákos: Egy új aranystandard korszakának küszöbén? Az euróról, Európáról és Magyarországról – [február] 204. p.

 

Irodalom

BABIĆ, Sava: Adalék egy értékes és/de használhatatlan könyvhöz (Weöres Sándor: Egybegyűjtött levelek I–II.) (ford. Fehér György) – [június] 198. p.

BEKE György: A kisebbségi sors írója (Nyírő József: Az elszántak; Az én népem) – [október] 169. p.

MELCZER Tibor: Az újraolvasás gyönyörűsége. Erőltetett menet – In memoriam Radnóti Miklós (Réz Pál (szerk.): Erőltetett menet) – [október] 180. p.

STURM László: Két első kötet (Száraz Miklós György: Az Ezüst Macska, Pósfai György: Friss Cipó-történetek) – [augusztus] 198. p.

STURM László: Nemzedéki hang? (Fenyves Marcell: Parttalanra vetett hal, Lengyel Tamás: S. K. arabeus, Tomkiss Tamás: Alt control del, Tallai Gábor: Árnyékőrző) – [június] 170. p.

 

Irodalomtörténet

ELEK Tibor: Az Irodalmi Szemle a kilencvenes években (Elhangzott 1989. december 2-án Pozsonyban a Magyar Köztársaság Kulturális Intézete és a Szlovákiai Magyar Írók Társasága által rendezett konferencián) – [február] 171. p.

GRÓH Gáspár: Mint a félig elfelejtett álom (Pomogáts Béla (vál.): Tükör előtt) – [február] 164. p.

OLASZ Sándor: Eszmetörténet és filológia. Monostori Imre tanulmányairól (Monostori Imre: Rég múlt?) – [október] 176. p.

PÁL József, N.: Számadás a számadóról (Domokos Mátyás: Adósságlevél. Esszék, tanulmányok Illyés Gyuláról) – [február] 151. p.

STURM László: A szavak hálójában (Földényi F. László: Heinrich von Kleist. A szavak hálójában) – [december] 160. p.

 

Képzőművészet

GRÓH Gáspár: Álomvalóság, valóságálom – [december] 173. p.

JÓRY Judit: Az élő trezor és a népi univerzum az Euro­palián – [december] 178. p.

ÓCSAI Károly: Dimenziók mezsgyéjén. Egy határműfaj öt kiállítása – [február] 185. p.


 

Külpolitika

CEROVIÆ, Stojan: Távozás a történelemből (ford. Radics Viktória) – [október] 206. p.

ENGELMAYER Ákos: Dohog a vilniuszi gyors a varsói pályaudvaron – [december] 204. p.

TAKÁCS Ferenc: Bányászjárások Romániában és ami mögöttük van – [április] 197. p.

 

Nyelvtudomány

PÉNTEK János: A nyelvtudomány története – magyar szemmel (Máté Jakab: A 19. századi nyelvtudomány rövid története; A 20. századi nyelvtudomány történetének főbb elméletei és irányzatai) – [június] 185. p.

 

Színház

KÁICH Katalin: Az élmény igézetében (Metz Katalin: Forgószélben) – [június] 199. p.

METZ Katalin: Az értékvesztés két korszaka – [június] 196. p.

METZ Katalin: Szenvedés és belső béke – [április] 183. p.

METZ Katalin: Túlzás, tobzódás, téboly – [február] 192. p.

METZ Katalin: Változatok az asszonyi magányra – [október] 190. p.

 

Szociológia

NÉMETH Ágnes: Az értelmiség hivatása – [április] 168. p.

 

Történelem

GRÓH Gáspár: A dolgok helye (Gyarmati László: A méz így meg úgy) – [augusztus] 204. p.

KOVÁCS László, G.: Az alkony évei (John Lukacs: Évek) – [október] 165. p.

KOVÁCS László, G.: Tükörképekkel szembenézve (A magyar forradalom és szabadságharc cseh tükörben. Richard Prazák: Kossuth Lajos, Jakub Arbes: Epizódok 1848-ból) – [április] 164. p.

MOHÁS Lívia: Szegény, szegény Kánya Emília (Kánya Emília: Réges-régi időkről) – [június] 165. p.

NAGY Miklós Mihály: Az a hiányzó millió (Szabó A. Ferenc: Egymillióval kevesebben… Emberveszteségek, népesedési tendenciák és népesedéspolitika Magyarországon, 1941–1960) – [június] 181. p.

PERJÉS Géza: Volt-e alternatíva? (Szakály Sándor: Volt-e alternatíva? Magyarország a második világháborúban) – [augusztus] 181. p.

SNEÉ Péter: Posztgraduális politikai tevékenység (Szilágyi Sándor: A Hétfői Szabadegyetem és a III/III. Interjúk, dokumentumok) – [december] 167. p.

TÖRÖK Bálint: Tudjuk, miben vétkeztünk, s miben nem? (Schmidt Mária: Diktatúrák ördögszekerén) – [augusztus] 170. p.

 

Környezetvédelem

LIPTÁK Béla: A kiegyezési terv – [június] 39. p.

 

Politológia

EGEDY Gergely: Konzervativizmus és szabadság – [december] 70. p.

SCRUTON, Roger: A régi internacionalizmus – és az új (ford. Keszthelyi Klára) – [augusztus] 67. p.

 

Pszichológia, pszichiátria

KORONKAI Bertalan: Az álomtól a tudományos hipotézisekig (Elhangzott a Szellemi Búvárok VIII. Fórumán, a Túlvilágképek és életvitelek c. szimpóziumon, 1999. április 24-én) – [december] 59. p.

 

Szociológia

GEREBEN Ferenc: Az erdélyi magyarok identitástudata – [október] 64. p.

OLÁH Sándor: „A mi munkánknak kicsi az értéke…” – [április] 78. p.

SNEÉ Péter: Levelező játszma a lakásosztállyal a 80-as években (részlet) – [október] 106. p.

 

Történelem

BALÁZS Eszter: Elkötelezett értelmiségi attitűdök. A francia közelmúlt problematikus „emlékezethelye” – [április] 45. p.

BEKE György: Az önrendelkezés biztonsága és bizonytalanságai – [február] 112. p.

CZETTLER Antal: Magyar ellenállás a német „végső megoldás” tervével szemben 1942–1943-ban (részlet a szer­ző megjelenés előtt álló könyvéből) – [június] 66. p.

CSICSERY-RÓNAY István: A fordulat éve: 1947. Egy könyvről és egy korszakról (Csicsery-Rónay István – Cserenyey Géza: Koncepciós per a Független Kisgazdapárt szétzúzására c. kötetről a Magyar Szemle-estek keretében rendezett kerekasztal-beszélgetésen elhangzott előadás szerkesztett változata) – [február] 66. p.

CSICSERY-RÓNAY István: A magyar függetlenségi mozgalom története – [december] 91. CZETTLER Antal: Mussolini bukása és Kállay Miklós külpolitikájának veszélyes fordulópontja (részlet a szerző kiadás előtt álló könyvéből) – [december] 110. p.

DÁVID Géza: „A magyar nép nem fog kipusztulni”. Dávid Zoltán munkássága – [február] 37. p.

GRÓH Gáspár: Sajtó – rendszer – váltás – [június] 53. p.

KISS Sándor, M.: A várva várt ratifikáció. Jegyzetek a diktatúra természetrajzából – [február] 77. p.

KODOLÁNYI Gyula: „Óh, idő, futós idő” Beszélgetés Bánffy Eszterrel – [augusztus] 109. p.

KODOLÁNYI Gyula: „Óh, idő, futós idő” Beszélgetés Bánffy Eszterrel II. – [október] 142. p.

MORELLE, Chantal: A francia–magyar kapcsolatok de Gaulle elnöksége idején (A József Attila Tudományegyetem Európa Tanulmányok Központjában 1997. május 8-án elhangzott előadás rövidített, szerkeszetett változata) (ford. Horvát Judit) – [április] 63. p.

PÁVA István: Szlovákok a magyar szabadságharcban – [február] 94. p.

TÖRÖK Bálint: A ratifikáció és Nagy Ferencék politikája – [június] 92. p.

 

Vallás

FRENYÓ Zoltán: A filozófia dicsérete mint keresztény humanizmus és evangelizáció. Gondolatok II. János Pál Fides et ratio kezdetű enciklikájáról – [október] 17. p.

KORONKAI Bertalan: Az álomtól a tudományos hipotézisekig (Elhangzott a Szellemi Búvárok VIII. Fórumán, a Túlvilágképek és életvitelek c. szimpóziumon, 1999. április 24-én) – [december] 59. p.

NEMESHEGYI Péter: A világvallások típusai (Elhangzott a Szellemi Búvárok VIII. Fórumán, a Túlvilágképek és életvitelek c. szimpóziumon, 1999. április 24-én) – [december] 44. p.

TOMKA Miklós: Erdélyi magyar vallásosság – összehasonlító perspektívában – [október] 32.

 

Zene

KODOLÁNYI Gyula: Szabados György hatvanéves – [december] 142. p.


 

A MAGYAR SZEMLE ILLUSZTRÁCIÓI

 

1999

 

 

BÁNFFY ESZTER ÁSATÁSI LELETEI:

Állatfigura (Szentgyörgyvölgy – Pityerdomb) – [augusztus] 51. p.

Csőtalpas edény töredéke (Zalaszentbalázs – Szőlőhegyi mező) – [augusztus] 118. p.

Edény (Zalaszentbalázs – Szőlőhegyi mező) – [augusztus] 103. p.

Elefántormányos égei-balkáni eredetű edény (Zalaszent­ba­lázs – Szőlőhegyi mező) – [augusztus] 137. p.

Ember alakú edény lába (Szentgyörgyvölgy – Pityerdomb, újkőkor, Kr. e. 5500 k.) – [augusztus] 17. p.

Építési áldozat gyermek csontvázával (Balatonmogyoród – Homoki dűlő, java rézkor, Kr. e. 4200 k.) – [augusztus] 186. p.

Esőmintás edény (Szentgyörgyvölgy – Pityerdomb) – [augusztus] 85. p.

Háztartási és kultikus edények a ház omladékában (Szent­györgyvölgy – Pityerdomb) – [augusztus] 172. p.

Kétfejű képzeletbeli állatfigura (Zalaszentbalázs – Szőlőhegyi mező, kora rézkor, Kr. e. 4300 k.) – [augusztus] 69. p.

Kép az ásatásról (Szentgyörgyvölgy – Pityerdomb) – [augusztus] 205. p.

Leletegyüttes (Zalaszentbalázs – Szőlőhegyi mező) – [augusztus] 173. p.

Oltárka (Zalaszentbalázs – Szőlőhegyi mező) – [augusztus] 153. p.

Oltárka (Zalaszentbalázs – Szőlőhegyi mező, kora rézkor, Kr. e. 4300 k.) – [augusztus] borítólap

Vonaldíszes edény emberkéz fogantyúval (Szentgyörgy­völgy – Pityerdomb) – [augusztus] 34. p.

 

EVANGÉLIKUS ÉPÜLETEK RAJZAI ÉS FOTÓI:

Evangélikus Gimnázium, Aszód, 1997. főhomlokzat részlete – [április] 176. p.

Evangélikus Gimnázium, Aszód, 1997. földszinti alaprajz – [április] 188. p.

Evangélikus parókia, Rákospalota, 1993. axonometrikus kép – [április] 33. p.

Evangélikus parókia, Rákospalota, 1993. főhomlokzat részlete – [április] 16. p.

Evangélikus parókia, Rákospalota, 1993. kupola – [április] 48. p.

Evangélikus templom, Sopronnémeti, 1997. – [április] 129. p.

Evangélikus templom, Sopronnémeti, 1997. alaprajz és tetőszerkezet– [április] 144. p.

Evangélikus templom, Sopronnémeti, 1997. belső részlet a fakarzattal és a vörösfenyő bejárati ajtóval – [április] 161. p.

Evangélikus templom és parókia, Dunaújváros, 1996. – [április] 96. p.

Evangélikus templom és parókia, Dunaújváros, 1996. – [április] 112. p.

Evangélikus templom és parókia, Dunaújváros, 1996. hom­lokzati részlet az oltártér téglafalával és a torony vörös süvegével – [április] 65. p.

Evangélikus templom és parókia, Dunaújváros, 1996. modell-fotó – [április] 80. p.


FARKAS ÁDÁM SZOBRAI:

Alul és felül, 1981 – [október] 36. p.

Csavart oszlop, 1992. Balatonboglár – [október] 135. p.

Életfa, 1996. Tiszaújváros – [október] 171. p.

Emlékek a jövőből I., 1980 – [október] 18. p.

Emlékmű a recski internálótábor helyén, 1991 – [október] borítólap

Az erő nyomai, 1992-1996. Budapest, Bankcenter – [október] 118. p.

Fehér torzó, 1991 – [október] 103. p.

Fekete oszlop (entrópia), 1990 – [október] 71. p.

A föld ereje, 1989-90. Budapest, Gazdagrét – [október] 53. p.

Fúrt szobor, 1993 – [október] 152. p.

Kibontott hasáb (entrópia), 1988 – [október] 83. p.

Ősi energiák, 1998. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út – [október] 187. p.

Végtelen visszatérés, 1999 – [október] 203. p.

A KIEGYEZÉSI TERV ÉS A DUNA VÍZSZINTJE, 1. ábra – [június] 42-43. p.

A KIEGYEZÉSI TERV ÉS A DUNA VÍZSZINTJE, 2. ábra – [június] 45. p.

A LÉLEK KAPUI” AZ V. ORSZÁGOS SZOBRÁSZRAJZ-BIENNÁLE KÉPEI:

BARABÁS Márton: Lélek kapui I. – [február] 91. p.

BRANCUSI: A lélek kapuja – [február] borítólap

FARKAS Ádám: Fényben oldva I. – [február] 193. p.

JÁNOSSY György: Jéghegyek I. – [február] 168. p.

KECSKEMÉTI Sándor: Rajz I. – [február] 130. p.

KŐ Pál: Három jegenye – [február] 53. p.

LOUS, Stuijfrand: Rajzok a természet emlékképeihez III. – [február] 115. p.

NAGY Gábor Mihály: Tanulmány – [február] 211. p.

ÓCSAI Károly: A lélek kapui – [február] 33. p.

PÉTER Ágnes: Az egy – analógiás logika – [február] 72. p.

RAINER Péter: Sepsiszentgyörgy, temetőkápolna – [február] 153. p.

SZANYI Péter: Vázlat a „Szélmadár”-hoz. No. 1. (szoborterv) – [február] 13. p.

MERSITS Piroska képei (fotó: Haris László) – [december] borítólap, 18. p., 39. p., 57. p., 79. p., 105. p., 130. p., 148. p., 171. p., 176. p., 193. p.

MOLNÁR Edit fotói Barcsay Jenőről szóló visszaemlékezéséhez – [június] borítólap, 17. p., 35. p., 63. p., 109., 139., 177. p., 211. p.« vissza