Felhasználónév: Jelszó: Elfelejtette a jelszavát?Regisztráció
Danube Institute
Magyar Fejlesztési Bank Zrt.
NKA
OTP Bank
Prima Prissima díj 2003
EEM
Príma-díj
Magyarország Barátai Alapítvány
Polgári Magyarországért Alapítvány
Batthány Alapítvány
NMI

Keressük az új nyelvet

HAVI FOLYÓIRATNAK a napi történésekről ritkán szükséges véleményt mondania. Akkor is inkább a maga módján; a pillanat reagálásainak múltán, de mindenképpen rajtuk felülemelkedve.

A felülemelkedésre egy hónap aligha elegendő. Különösen nem most, amikor még minden kusza és kialakulatlan az újabb fordulat után, amelyet az 1994-es választások hoztak. Fordulat? Nem tudjuk. A szándékok és a lehetőségek, a nagypolitika felszíni hullámverései és a mélyáramok csak pillanatokra szoktak egybeesni egy társadalom, egy nemzet életében.

Véleményt, vélekedést persze hallani eleget. A választás konjunktúratéma lett, természetesen. De a nyelv, a gondolkodásmód egyelőre maradt a régi. A kész minősítések nem az új valóságról adnak jelzést. Az 1994-ben értelmezhetetlen úriságtól kezdve a csaknem értelmezhetetlen népiségig, az átértékelhetetlen, tisztázatlan bal- és jobboldaliságig, jobbára a négyéves és még régebbről örökölt fogalmak felemlegetésének vagyunk tanúi a miértek nagy árverésén. Egyszóval tovább folyik a négyéves politikai minősítgetés az oknyomozás ürügyén. Alig olvasható elmélyült elemzés arról, hogy mi is történt s mi várható.

Tisztességgel ezt valószínűleg nem is lehet most megtenni, még ha elő is bukkannak itt-ott azok a pontos sejtések, amelyekből igazabb, vagy talán az igaz kép majd össze lesz rakható.

Alighanem GYURGYÁK JÁNOS egyik mondata mutat a helyes irányba, miszerint a választások eredménye azt mutatta meg, hogy a KÁDÁR-korszak a társadalom életében nem ért még véget. Minél többet forgatjuk ezt a mondatot, annál több fér bele az említett sejtésekből. Csak a jövő elmélyedt vizsgálódása és az elkövetkező események mondják majd meg, hogy mennyi minden. De tegyük hozzá: a politikában ANTALL-korszakot éltünk. És hogy ilyen kettős a magyar valóság: e fölött sokat érzelgősködni nem érdemes. Azon kell lenni, hogy a jövőt e két pólus, a Kádár-korszak és az Antall-korszak, a társadalmi mentalitás beidegződései és a politikai demokrácia keretei közti feszültség oldódása alakítsa. Ami mozdult, tovább kell haladjon, s meg kell teremtse — el kell sajátítsa — az új valóság új fogalmait.

A nemzeti mentalitás változásai nagyon lassúak, és politikai katarzisok is csak kicsit tudnak módosítani irányukon, gyorsítani sebességükön. Ezért mondta bizonyossággal Antall József 1990-ben, hogy a kormányzás vállalása a vereséget hozza majd koalíciója számára a második demokratikus választáson.

Most, 1994 nyarán már története van ennek a jóslatnak, négyéves története; s a feladat az, hogy türelmesen szétbontsuk szálait, még hátrább követve őket az időben visszafelé, 1990-en túl, akár a második vagy az első világháborúig, hogy aztán megfontolva ismét a jelenbe érjünk, és előre tudjunk tekinteni.

Csak így érthetjük meg mi történt 1990, 1988 óta Magyarországon; 1981, 1968, 1956 óta, s azt, ami történni fog. A felszín önmagából nem magyarázható meg. Pusztán az érzelmekre és előítéletekre hagyatkozva senki nem értheti meg az országot. A politika nyertesei nem a programjukkal és a kampányukkal nyertek s a vesztesek nem, nem elsősorban négyéves teljesítményük vagy a programjuk miatt vesztettek.

Közös érdek tehát az a tisztánlátás, amely egyedül a környezet pontos ismeretéből fakadhat és világos önismeretből. Érdeke a politikai nyerteseknek és a politikai veszteseknek. Legfőképpen pedig mindnyájunk érdeke, az egész társadalomé. A Magyar Szemle, új és régi hagyománya szellemében, nem tehet többet, mint hogy ehhez az önismerethez, ehhez a környezetismerethez igyekszik adalékokat adni az elkövetkezendő években.

Kormányok mehetnek és jöhetnek. De nem mindegy, milyen gyakran, s mekkora fordulat szándékával. Ezek a váltakozások és fordulatok, a választási inga érzelmi kilengései csak akkor egyenlítődnek ki, lassulhatnak normális mértékűvé idővel, ha a felismert körvonalakból kialakulnak s társadalmi célokká válnak egy hosszabb távú nemzeti stratégia részletei. Ez eddig nem történt meg. 1989 világtörténeti fordulatához nem kevéssel járult hozzá Magyar- ország; de ma már világos, hogy a fordulat léptéke, sebessége, jelentősége mindannyiunkat, a legtevékenyebb szereplőket, a fordulat legbuzgóbb előkészítőit is meglepte, és felkészületlenül érte külföldön is, nem szólva a magyar társadalom többségéről. Az új politikai elit az elmúlt négy évben olyan házat épített, amelyre nem volt végleges, előzetes tervrajz. A terveket menet közben kellett átalakítani, s úgy építkezni, hogy bent — amennyire lehet — normálisan folyhasson az élet. S ez nem történhetett másként; a történelem nem mindig ad gondolkodási időt a szereplőknek, mint az edzőknek a kosárlabdameccseken, hogy rendezhessék a sorokat.

HA AZ ALKOTMÁNYOS demokrácia és a nyitott, integratív külpolitika teremtette tér, a szabadság még jórészt kitöltetlen tere, továbbra is nyitva marad az elkövetkező években, nyílik idő a visszatekintésre és a tervezésre mindenki számára, minden oldalon. S erre nagy szükség van; erre elengedhetetlen szüksége lesz azoknak is, akik a napi politika küzdőterén folytatják a meccset. Amikor lelassulnak a történések, amikor (ha) eljönnek az áhított unalmas hétköznapok, nem lesz többé mentség az improvizálásra, ha nem biztos tudáson, pontos halláson alapszik. Élnie kell a megszólalatlan zene folyamatának szívben és fülben ahhoz, hogy szabatosan mondhassuk ki a ránk jutó hangokat.

Keressük hát a belső dallamokat, amelyek, meglehet korszerűen érdesek. Keressük meg az új nyelvet, amelyik rólunk szól, itt és most, és lehetőleg ezután is. Amelyikkel el tudjuk képzelni az utat, legalább egy darabig.« vissza