Felhasználónév: Jelszó: Elfelejtette a jelszavát?Regisztráció
Danube Institute
Magyar Fejlesztési Bank Zrt.
NKA
OTP Bank
Prima Prissima díj 2003
EEM
Príma-díj
Magyarország Barátai Alapítvány
Polgári Magyarországért Alapítvány
Batthány Alapítvány
NMI

Szerzőink

Ablonczy László (Bodroghalász, 1945) újságíró, kritikus. 1978–1990 között a Film, Színház, Muzsika munkatársa, 1991–1999 között a Nemzeti Színház igazgatója volt. 1999–2005 között Párizsban élt.

Bod Péter Ákos (Szigetvár, 1951) közgazdász, egyetemi tanár. 1990–1991-ben gazdasági miniszter, 1991–1994-ben a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem tanszékvezetője. A Magyar Szemle és a Hungarian Review közgazdasági szemleírója, a sajtó és média rendszeres szereplője. F. m.: A vállalkozó állam a mai tőkés gazdaságban (1987), Rendszerváltozás Kelet-Közép-Európában (Leszek Balcerowiczcsal, Václav Klausszal, 1997), Pénz, hatalom, erkölcs. Tanulmányok a gazdasági rendszerváltás időszakából (1997), A pénz világa a világ pénze (2001), Gazdaságpolitika (2002), Közgazdaságtan (2006), Az elpolitizált gazdaság (2011), Pénzügyi alapok. Tapasztalatok és tanulságok pénzügyi válság után (2012).

Csorba Emánuel (1928, Budapest) okl. épitészmérnök, műszaki doktor, a műszaki tudományok kandidátusa, a Damaszkuszi Egyetem Unesco tanszékvezető professzora, az Építéstudományi Intézet tagozatvezetője, az ENSZ Unido Épitőipari Osztály vezetője, a Dél-kínai Műegyetem professzora, a Kínai Földrengésvédelmi Bizottság meghívott tanácsadója, a Bécsi Műszaki Egyetem tanára. F.d.: Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje, a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje.

Kodolányi Gyula (Budapest, 1942) költő, műfordító, irodalomtörténész. 1971–1990: az ELTE tanára. 1972−1973-ban ACLS-, 1984−1985-ben Fulbright-ösztöndíjjal az USA-ban kutat és tanít. 1987−1990-ben részt vesz a rendszerváltoztató ellenzéki mozgalmakban. 1990–1994: miniszterelnökségi államtitkár. 1992 óta a Magyar Szemle, 2010-től a Hungarian Review főszerkesztője. 2004–2009-ben az Emory Egyetem (Atlanta, USA) tanára. Főbb elismerések: József Attila-díj (2002), Príma Díj (a Magyar Szemlével, 2003), a Köztársasági Elnök Érdemérme (2005). Főbb művei: Ökológiai kapcsolatok (szerk., 1984), A létezés hálói (amerikai költők, ford., 1990), Kentaurszárnyak (esszék, interjúk, 1999), Táncban a sötéttel (összegyűjtött versek 2002), Amerika ideje (esszék, 2003), A hullám taraja (esszék, interjúk, 2006), A fény rétegei (esszék, 2010) Járj, merre tetszik (válogatott és új versek, 2012), Szóló hangra (esszék, tanulmányok, interjúk, 2012), Üzenetek W.Sh.-től – Messages from W.Sh. (improvizációk Shakespeare szonettjeire, 2014)

Lugossy László (1939, Budapest) 1957–1961 között a Színház- és Filmművészeti Főiskola operatőr szakán tanult. 1961-től 1962-ig a Magyar Híradó operatőre. 1962–1964 között a moszkvai Össz-szövetségi Filmművészeti Főiskola rendező szakán tanult, ugyanekkor a Moszfilm Stúdióban Grigorij Naumovics Csuhraj és Mihail Iljics Romm rendezőasszisztense. 1964-ben a Balázs Béla Stúdióban is dolgozott. 1981–1995 között a Filmművészek Szövetségének főtitkára. 1982-ben a Berlini Nemzetközi Filmfesztivál zsűritagja. 1993–1996 között a Duna Televízió főigazgató-helyettese, 1996–2000 között alelnöke. Filmjei: A hetedik napon (1959), Egyszerű (1961), Különös melódia (1968), Azonosítás (1975), Csángómagyarok (1975), Köszönöm, megvagyunk (1981), Szirmok, virágok, koszorúk (1985), Kettévágott (1996), Észak, észak (1999). F. d.: Berlini Ezüst Medve-díj (1976, 1985), Balázs Béla-díj (1988), Érdemes művész (1986).

Miskolczy Ambrus (1947, Marosvásárhely) történész, a történettudomány doktora, az ELTE BTK Román Filológiai Tanszéke tanszékvezető egyetemi tanára, az MTA tagja. Az erdélyi magyar–román–szász együttélés, a polgárosodás társadalom- és eszmetörténete kutatója, ideértve a mítoszteremtés eszmetörténetét. A bukaresti Nicolae Jorga Történettudományi Intézet külső tagja, az USA-ban működő Society for Romanian Studies tagja és a New International Journal of Romanian Studies szerkesztőségi tagja.

M. Szebeni Géza (Pestszenterzsébet, 1945) bölcsészdoktor, kandidátus, a történettudomány habilitált doktora, egyetemi magántanár. Kutatási területe a 20. sz.-i politika- és diplomáciatörténet. F. m.: Alcide De Gasperi. Egy kereszténydemokrata a 20. században (2007), Robert Schuman. Egy kereszténydemokrata az európai egységért (2009), Egy kereszténydemokrata az új Németországért. Konrad Adenauer (2010), Charles de Gaulle. Egy konzervatív forradalmár (2012), melyek a Magyar Szemle Könyvek kiadásában jelentek meg.

Sárközi Mátyás (1937), Sárközi György költő és Sárközi Márta fia, Molnár Ferenc unokája. 1956 óta Londonban él. 1956–1963 között Londonban újságíró volt. 1957–1961 között a londoni St. Martin Képzőművészeti Akadémia könyvillusztrátori szakán tanult, majd a BBC magyar osztályán dolgozott több mint negyven évig. 1963–1966 között a müncheni Szabad Európa Rádió, 1966–1977 között ismét a BBC magyar osztályának munkatársa. Novellái, kritikái, műfordításai az emigráns Irodalmi Újságban, a müncheni Új Látóhatárban, a chicagói Szivárványban jelentek meg. 1981–1984 között a Londoni Egyetemen irodalmat és történelmet tanult. 1989 után tizenegy évig volt a Magyar Hírlap londoni tudósítója. Az Írószövetség választmányi tagja volt leköszönéséig. Szerkesztette az Angliai Magyar Tükör című folyóiratot. A British– Hungarian Fellowship elnöke volt. Elbeszéléseket, karcolatokat, irodalmi cikkeket és kritikákat ír. 2001-től az Inforádió londoni tudósítója. A Heti Válasz havi tárcaírója. F.d.: Nagy Imre emlékérem (1993), József Attila-díj (2003), Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje (2009), Köztársasági Érdemrend Középkeresztje a csillaggal (2013).

S. Király Béla (Sóvárad, 1957) közíró, politológus, a Magyar Politikatudományi Társaság tagja. A Kolozsvári Babeš–Bolyai Egyetem filozófia–történelem szakán, majd az ELTE politológia szakán végzett. Társadalomismeretet tanult Eindhovenben világbanki ösztöndíjjal.

Szenti Tibor (Hódmezővásárhely, 1939) író, néprajzkutató. Könyvei: Vér és Pezsgő (1988), Vásárhelyi emlékeim (2007), A tanya (1979), Parasztvallomások (2008) Betyártörténetek (2000). Tagságai: Magyar Néprajzi Társaság, Magyar Orvostörténeti Társaság, Németh László Társaság, Berzsenyi Dániel Társaság. Díjai: Bölöni György (irodalmi, 1989), Darvas József (irodalmi, 1992); Péczely Attila (néprajzi, 1996), Pro Sanitate (egészségügyi, 2004); a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje (2010).

Szeredi Pál (1955, Budapest) történész, kutatási területe a népi mozgalom, a Nemzeti Parasztpárt története és Kovács Imre életpályájának története. Az Általános Vállalkozási Főiskola mestertanára. F. m.: Új Látóhatár válogatás (1989), Kovács Imre és a magyar demokrácia (1989), A népi egységtől a nemzeti egységig (1991), A Petőfi Párt történetéből (1992).

Tüskés Anna (Budapest, 1981) irodalomtörténész, művészettörténész, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének tudományos segédmunkatársa. Kutatás területei: Illyés Gyula, 20. századi magyar irodalom, egyetemtörténet, középkori művészet és építészet.« vissza