Felhasználónév: Jelszó: Elfelejtette a jelszavát?Regisztráció
Danube Institute
NKA
OTP Bank
Prima Prissima díj 2003
EEM
Príma-díj
Magyarország Barátai Alapítvány
Polgári Magyarországért Alapítvány
Batthány Alapítvány
Hungarian Review

Veres Ildikó

Az Abszolútum vonzásában – Molnár Tamás eszmevilágának koordinációs pontjai

"Bölcseletének egyik sarkalatos tétele az, hogy Isten volt és maradt a filozófia centrális problémája, de nem létezhet embertan, kozmológia, etika és jogtudomány sem anélkül, hogy állást ne foglalnánk e vonatkozásban. Ez az a fundamentum, amely Molnár életművének egészét meghatározza, hiszen bármely szegmensére tekintünk, Isten, az Abszolútum az alfája és omegája a ma már klasszikusnak mondható gondolkodó munkásságának."

Kodolányi Gyula

Szent-Iványi Domokos, Antall József és a magyar közép – Metszetek egy szellemi és politikai térből – 2. rész

"A kéthetes tárgyalás után nehéz helyzetből jó fegyverszüneti megegyezés születik Molotovékkal – ez Szent-Iványi külpolitikusi életművének csúcsa. A fegyverszünet bejelentésének napján, október 15-én, Otto Skorzeny különleges SS egysége Budapesten tőrbecsalja és elrabolja a könnyelmű ifj. Horthyt. A megtört kormányzó nem képes arra, hogy eréllyel vigye végig a kiugrási tervet, és a németek családjával együtt németországi fogságba viszik."

Lakatos Artúr

Magyar regionális egységtervek Wesselényi Miklóstól Szoboszlay Aladárig

"Kossuth az emigrációban lengyel és román emigránsokkal, olasz forradalmárokkal és magyar sorstársaival – Teleki Lászlóval, Klapka Györggyel – vitatkozva alakította ki a regionális koncepcióit. Ő elsősorban a magyar nemzeti érdekeket tartotta szem előtt, de a szabadságharc tapasztalataiból is okulva úgy gondolta, hogy ezt a szomszéd népekkel egyeztetve és a nemzetiségekkel kibékülve lehet jól érvényesíteni."

Miskolczy Ambrus

A régi magyarországi szabadkőművesség kozmopolitizmus és nacionalizmus között – 1. rész

"A szabadkőműves szolidaritás valamiféle véleményszabadságot biztosított, hiszen a keményebb megtorlás veszélye nélkül kifejthették, hogy nem értenek egyet a kemény centralizációval, és fájlalhatták, hogy Őfelsége – mint írták – rossz tanácsokra hallgat. Aztán Bécsben a nemsokára elhunyt Esterházy Ferencet Sonnenfels lapjában is meggyászolták. Mozart gyászindulóval búcsúzott tőle."