Felhasználónév: Jelszó: Elfelejtette a jelszavát?Regisztráció
Danube Institute
Magyar Fejlesztési Bank Zrt.
Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány
NKA
OTP Bank
Prima Prissima díj 2003
EEM
Príma-díj
Magyarország Barátai Alapítvány
Polgári Magyarországért Alapítvány
Batthány Alapítvány

Orbán Viktor

Granasztói György búcsúztatása - Orbán Viktor gyászbeszéde

"A veszteségünk hatalmas és felmérhetetlen. Nem melldöngető, nem égbekiáltó, inkább csendes és mély veszteség ez. Olyan veszteség, amely nem dönt le a lábadról, nem sújt a földre, nem rendít meg drámaian, de érzed, hogy sokáig nem tudsz majd szabadulni a tompa fájdalomtól, érzed, hogy hiánya évekig fog kísérni nap mint nap. Még a hiánya is olyan lesz, mint az élete volt: decens, kimért és mély. Mindig is azt gondoltam róla, hogy ha van ősalakja a polgárnak, ha van megtestesülése a Márai-féle embereszménynek, ha van még túlélő példánya ennek az osztálynak, akkor az minden kétséget kizáróan ő. A magyar polgár. Aki, bár magától értetődőnek tekinti a szellem elsőbbségét az anyaggal szemben, sohasem esett azok hibájába, akik az értelmet, a kulturáltságot, a műveltséget az emberi karakter elé helyezték."

Kodolányi Gyula

Granasztói György búcsúztatása – Kodolányi Gyula gyászbeszéde

"Ez az életöröm egy tőröl fakadt egész egyéniségével. Gyurkát az emberi közeg érdekelte szenvedélyesen, létünknek ez a sűrű szövevényekből álló középső régiója, amely a csillagos ég és a föld között terül el. Félelmetes megfigyelője, elemzője volt az emberi természetnek, akár egy regényíró – szerette szépségét és elszenvedte hitványságait. Ez utóbbiban, mint posztmodern korunk elviselésében is, segítette két legendás képessége: mesélő tehetsége és humorérzéke, amelynek áldásaival bőven ajándékozta meg barátait és tanítványait. A társalgás ősi s oly emberi műfajának páratlan művésze volt. A groteszkségek és ocsmányságok olykor felbőszítették, s ő jól kiengedte haragjának gőzét – többnyire azonban történetté formálta, és humorával fonákjukra fordította őket."

Mádl Ferenc Kör

Granasztói György halálára

"A Mádl Ferenc Kör tagjaiként megrendültséggel fogadjuk a hírt, hogy alapítónk, Granasztói György 2016. augusztus 9-én reggel, alkotóereje teljében itthagyott benünket. Granasztói György kiemelkedő politikusa és diplomatája volt a független magyar nemzeti stratégiának 1990 óta."

Entz Géza

Jeszenszky Géza Trianon meghaladásának kísérletéről – Átfogó mű az Antall-kormány szomszédságpolitikájáról

"(Ha) szomszédainkkal közvetlenül érintkezünk, külpolitikai mozgásterünk nagymértékben függ attól, hogy környezetünkkel milyen kapcsolatokat ápolunk. 1990-ben ennek a szomszédságnak még a Szovjetunió is része volt, a birodalmi átrendeződés tágabb térségünket és a világpolitika egészét is érintő problémakörével együtt."

John O’Sullivan

A thatcheri örökség

"Ha meg akarjuk érteni Margaret Thatcher és a thatcherizmus alapvető érzelmi indíttatását, akkor az a néhány szó lehet a segítségünkre, amelyeket az 1979-es választási kampány vége felé, az ilyenkor megszokott óvatosságot félretéve mondott Michael Cockerell televíziós újságírónak: 'Képtelen vagyok elviselni Nagy-Britannia hanyatlását. Egész egyszerűen képtelen vagyok.'"

Egedy Gergely

Nagy-Britannia válaszúton: „kemény” vagy „puha” Brexit?

"A referendum az Unió számára nyilvánvaló tette, hogy az integráció jellegét és irányát alaposan át kell gondolni. Bár néhány brüsszeli tisztviselő csak „a britek problémájáról” beszélt, nyilvánvalóan jóval többről van szó. Néhányan radikálisan fogalmaznak: az EU vagy megváltozik, vagy eltűnik… Változások mindenképp várhatók, de fő irányukat még nehéz lenne meghatározni."

Gróh Gáspár

Rendszerváltozás a lelátón

"Amikor egy boldogabb korban elindult az olimpiai mozgalom, a modern nemzetek megszületésének örömteli, diadalmas és gyanútlan százada állt mögötte. Akkor még nem volt szégyen, nem volt szitokszó a nacionalizmus. Azt jelentette: nemzetelvű gondolkodás. Az olimpiai mozgalom ebbe a közegbe ágyazódott. A sport már nem csupán testedzést jelentett, hanem versengést, versenyt. Olyan küzdelmet, aminek nézői voltak, közönsége."

Szajlai Csaba

Közgazdasági energia-cirkuláció

"Az MNB korábbi vezetése a jegybanktörvényben rögzített egyetlen mandátumának sem tett eleget. Magyarországon ugyanis nem volt ár- és pénzügyi stabilitás, a központi bank pedig nem hogy nem támogatta a kormány gazdaságpolitikáját, hanem állóháború volt a monetáris és a fiskális döntéshozók között. Jóllehet akkor még nyögtük a globális válság utóhatásait. Arról sem árt megfeledkezni, hogy hatalmas veszteséget halmozott fel a magyar jegybank a korábbi ciklusban. A tetemes mínusz még 2013-ra is áthúzódott, aktív politikával sikerült a negatív eredményt elkerülni, amely tétje volt a fentiekben már említett uniós túlzottdeficit-eljárás alóli kikerülésnek."

1% Metafizika - Rovat Szabados György emlékére - Szerkeszti Kodolányi Gyula

Műhely - Szerkeszti Kodolányi Judit és S. Király Béla