Felhasználónév: Jelszó: Elfelejtette a jelszavát?Regisztráció
Danube Institute
Magyar Fejlesztési Bank Zrt.
NKA
OTP Bank
Prima Prissima díj 2003
EEM
Príma-díj
Magyarország Barátai Alapítvány
Polgári Magyarországért Alapítvány
Batthány Alapítvány
NMI

Szilvay Gergely

Hazatérő erdélyi magyar arisztokraták

"Nem volt mindig így. Igaz, a kommunizmus alatt visszalopódzó, hazalátogató arisztokratákat nagy szeretettel köszöntötte a falu népe, de a románok általában már nem kedvelték a rendszerváltás vagy a 2000-es évek után visszatérőket, s előfordult, hogy a visszaigényelt, közintézménynek otthont adó kastély miatt konfliktusba kerültek a település (akár magyar) vezetőivel. Kálnoky Farkas és fia, Tibor 1987-ben ment vissza Sepsikőröspatakra. Mialatt ők a misét hallgatták, faluvégi útbaigazítójuk elhíresztelte: visszajöttek a grófék. A fogadtatás szeretetteljes volt, kivéve egy később rájuk álló Securitate-autót..."

Süle Ferenc

A gyermekáldás hét útja

"Európa és benne hazánk népesedési problémái nemcsak gazdasági, demográfiai, kulturális kérdéseket vetnek fel, hanem lélektani szempontból is elgondolkodtatóak. A gyermekhez, a családi élethez való viszony megváltozása, úgy látszik, az anyagiakon túl lelki, életfelfogásbeli okokkal kapcsolatos leginkább. Milyen szerepet játszik Európa válságában, hogy olyan vezetők – német, brit, francia, olasz, svéd, holland, luxemburgi, ír – vannak az élén, akiknek nincs gyermekük? Mindez a jövőhöz való viszonyukat is meghatározza: jövőképük választástól választásig terjed."

Reinhard Olt

Magyarok és tiroliak – Bolzano autonóm megye követendő példája a magyar kisebbségek számára

"Amint azt Christopher Pan, a dél-tiroli kisebbség avatott szakértője oly találóan megjegyezte, 'az új Európa régi kérdése', az őshonos nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos probléma ma sem veszítette érvényét. A kérdés valóban régmúlt időkben gyökerezik, hiszen a 'nemzet fogalmával', a nemzetállamok létrejöttével áll összefüggésben. Az okok azokban a merev határokban keresendők, melyeket az első világháború győztes hatalmai hoztak létre. E hatalmak az országhatárok önkényes meghúzásakor sem Wilson elnök tizennégy pontját, sem nyelvi és nemzetiségi szempontokat nem vettek figyelembe."

John O’Sullivan

Egy „veszélyes ember” esszéi – Granasztói György gondolataihoz

"Írásom alapállítása nem más, mint hogy 1989 ahelyett, hogy elősegítette volna, valójában elszabotálta a forradalmat (a valódi rendszerváltoztatást). Így az 1989-től 2010-ig terjedő periódust hideg polgárháborús korszaknak kell tekintenünk, ahol a megmerevedett frontvonal két szemben álló oldalán beásták magukat az ellenfelek. Ebben a helyzetben szó sem lehetett kompromisszumról vagy érdemi vitáról. Mindez paradox módon ellehetetlenítette magát a politikai cselekvést is, aminek értelemszerűen kompromisszumok és viták a mozgatórugói. Ez a botrányokkal kísért, rendíthetetlen szembenállással jellemezhető időszak a felszínen rendkívül terméketlennek tűnt."

Orbán Viktor

Szolgálat és hűség – Barsiné Pataky Etelka búcsúztatása

"A politika nehéz mesterség. Sohasem lehet biztosan tudni, mi hozza meg a sikert. Ám egy dolgot biztosan mondhatunk, hogy kemény munka, elkötelezettség és kitartás nélkül biztosan nem megy. Barsiné Pataky Etelka tudta, hogy neki velünk, ebben az összefogásban hol a helye. Kitartott, velünk maradt a legnehezebb és a legkilátástalanabb időkben is, nem sodorták el őt sem a vereség, sem a győzelem szélviharai. A győzelem és a vereség is próbatétel. Megpróbálja azt, aki eléri, és azt is, aki elszenvedi. Amikor győzünk, a mértéktartás és az alázat próbája alá vettetünk; amikor veszítünk, akkor pedig a hűség próbája alá. Ő mindkét próbát kiállta."

Kodolányi Gyula

Élni a nemzetet – 80 éve született Granasztói György

"Patriotizmusát ő minden porcikájával, de a puffogó frázisokat kerülve, finom és pontos impressziókból merítve élte, magatartásként. Olyan korban, amikor az európai és a magyar értelmiség egy része is csak félgesztusokkal, minduntalan a tükörbe pillantva meri a nemzetet érvényes eszmeként vállalni. Aktuális, újra átvizsgálandó kérdés lett ez ma minden gondolkodó ember számára – és Granasztói György megérezte már jó másfél évtizede azt a változást a mélyben, amely most van felbukkanóban, Európa és nemzetei új, súlyos identitásválsága idején."