Felhasználónév: Jelszó: Elfelejtette a jelszavát?Regisztráció
Danube Institute
Magyar Fejlesztési Bank Zrt.
NKA
OTP Bank
Prima Prissima díj 2003
EEM
Príma-díj
Magyarország Barátai Alapítvány
Polgári Magyarországért Alapítvány
Batthány Alapítvány

Fáy Zoltán

Hadikórház, fogolytábor, ládagyár – Olofsson Placid emlékére

"Századik születésnapján tulajdonképpen már elbúcsúzott barátaitól, tisztelőitől. Aki ott volt 2016. december 18-án a budai ciszterci Szent Imre templomban, tudta, hogy Olofsson Placid többé már nem áll a nyilvánosság elé. Így is lett. Az életkor és a betegség utolsó éveit-évtizedeit nagyon megpróbálta, és a zsúfolásig megtelt templomban aligha volt kérdéses, hogy a földi létben már nem sok idő adatott számára. 'Testvéreim, ez az utolsó kérésem talán: Éljétek meg a szentmise csodáját! Sziklaszilárd hittel garantálom, ha ti így vesztek részt a szentmisén, erőt merítve a következő hétre, akkor találkozunk az örökkévalóságban. Viszontlátásra otthon!""

Tüskés Anna interjúalanya Szávai János

Illyés Gyuláról – „Akkor az óriási hatalmú politikust érdekelte a szellem emberének a véleménye…”

"A lényeg, hogy az akkor óriási hatalmú politikust érdekelte a szellem emberének a véleménye. Hogy őt választotta ki Mitterrand, az nyilvánvalóan nem véletlen, és ez az általam említett Illyés-képet igazolja. Ennek folytatása talán, hogy amikor Illyés meghalt 1983-ban, akkor épp kint voltam Párizsban mint vendégtanár; egyik délután megvettem a Le Monde-ot, a legfontosabb francia napilapot, és a címlapon olvastam a szomorú hírt, hogy „meghalt Illyés Gyula, a magyar költő”. A legfontosabb hírek közé került, vagyis ennyire fontosnak tartották őt, és ez nagyon jó dolog."

Miskolczy Ambrus

A román kommunizmus sajátosságai

"'A román kommunizmus furcsa története (és boldogtalan következményei)' – ez Lucian Boia legújabb könyvének a címe kissé hozzávetőlegesen, mert amit boldogtalannak fordítottam, lehetne szomorú vagy végzetes. Csakhogy a történelemben nincs végzetes fejlemény, szomorkodni pedig nem érdemes azon, ami nemcsak tragédia, hanem komédia is."

Sárközi Mátyás

Mi erősebb: a dal vagy az orkán? – Sárközi György életpályája (1. rész)

"Egy osztályba járt Sárközi Györggyel a már fiatalon kivételes muzikalitást mutató Szabolcsi Bence (1899-1973), aki azonban nem keresztelkedett ki. Hírneves zenetudós lett, de néhány kompozíciója is ismert, Sárközi György költeményei közül többet megzenésített. (Például az 1915-ben írt Őszi mécsest)."

Kodolányi Gyula

„Kilencmillió fasisztával” – A magyar forradalom szellemisége és gyökerei

"A sztálinista Magyarország kísérlete valóban egyfajta Állatfarm gyanánt jött létre – amikor azonban lakói fellázadtak és lerázták a diktatúra béklyóit, tettüket nem pusztán bosszúvágy vezérelte, hanem az emberi méltóság helyreállítása, a testvériség megélése és egy új rend megteremtésének sürgető vágya is. Egy új rendet akartak tehát, de vágyuk nem merült ki abban, hogy egyszerűen visszahozzák a mindennapok normalitását – a dolgok metafizikai rendjét kívánták helyreállítani. Ahogy a francia katolikus filozófusnő, Chantal Delsol az 1989–90-es kelet-közép-európai békés forradalmak kapcsán megállapítja: az igazi forradalmak a lét rendjének helyreállítására törekszenek."

Gróh Gáspár

Arany 200

"Vajon már maga a neve is nem jelzője-e egyben, azzal, hogy az arany szó önmagában is jelképes értelmű: az érték, a minőség, a hétköznapokon túli ragyogás képzete társul hozzá? Azt hiszem, hogy igen, és bármilyen méltatlan, de talán leírható (Petőfi is megtette), hogy Arany – arany. Olyan természetesen, hogy észre sem vesszük, ahogy soká az is magától értetődött, hogy költészetünk nemzetépítő és megtartó erő, és hogy ennek egyik pillére (aranyfedezete) Arany életműve. Az emigrációba kényszerült Cs. Szabó László számára Arany költészete olykor magát a hazát, az otthont jelentette, akinek költői-nyelvi gazdagságában megmártózva kapta vissza a magyarságba vetett hitét, és ezért mondta Arany kötetéről, hogy az a magyarok Tórája lehet, ami összefogja a diaszpóra-létbe zuhant nemzetet."