Felhasználónév: Jelszó: Elfelejtette a jelszavát?Regisztráció
Danube Institute
Magyar Fejlesztési Bank Zrt.
NKA
OTP Bank
Prima Prissima díj 2003
EEM
Príma-díj
Magyarország Barátai Alapítvány
Polgári Magyarországért Alapítvány
Batthány Alapítvány
NMI

Magyar Szemle

Elérhetőek a Magyar Szemle 1992 és 1998 közötti évfolyamai

Kedves Olvasóink! Az elmúlt hónapokban feldolgoztuk a digitális korszak előtti Magyar Szemle évfolyamait, az 1992 és 1998 közötti esztendők eddig hiányzó számait. Arra kérjük Olvasóinkat, hogy olvassák a frissen feltöltött, mintegy 8000 oldalnyi anyagot.

Stefanovits Péter

Előhívás

"Apám 2016. augusztus 4-én hunyt el. Gyuri 7-én hívott fel azzal a baráti tanáccsal, hogy vigyázzak a temetéssel, mert – ahogy ő mondta – híres embereket sokan és hosszan akarnak búcsúztatni. Megnyugtattam, hogy a papon kívül csak az MTA főtitkára szólal majd meg és a sírhoz a szűk család kíséri el. Két napra rá, augusztus 9-én történt, most egy éve, hogy Granasztói György barátomnak hirtelen megállt a szíve."

Kozma Huba

Közös ünnep helyett lelki polgárháború – Kónya Imre könyvéről

"Varga Béla, a kommunista diktatúra előtti utolsó Nemzetgyűlés száműzetésből hazatért elnöke a magyar egység fontosságára figyelmezteti az utódokat, mert a lelkekben dúló polgárháború – mondta – lehetetlenné teszi a közös alkotó munkát."

Gróh Gáspár

Nagy elődökhöz illő méltósággal – Pavlovits Miklós beszélgetései Szabad Györggyel

"Szabad Györgynek házelnökként kulcsszerepe volt abban, hogy 1992-ben elfogadott költségvetéssel kezdhette az évet az ország - ám ez szinte az utolsó pillanatig bizonytalan volt. (...) Ez pedig végső soron a kormány bukásának eshetőségét is felvetette volna - és éppen ez volt az ellenzék célja."

Törő László Dávid

Eckhart Ferenc értelmezése a Szent Korona-eszméről

"A Szent Korona-eszme a szellemtörténet holisztikus felfogásának megfelelően végigkíséri a magyar történelmet az államalapítástól egészen a szerző jelenéig, jóllehet az eszmének nincs végső konklúziója, tartalma nem változatlan, tehát a történész nem egy történelem felett álló abszolútumot látott benne."

Makkai Ádám

Haza a magasban – A chicagói Kodály Zoltán Társaság tíz éve 1969 és 1979 között

"A társaságnak nem voltak tisztségei sem, úgymint kincstárnok, programszervező stb. Amikor valaki megkérdezte, hogy mi az én szerepem, azt feleltem, én vagyok a „dugóhúzó”. A dugóhúzás abból állt, hogy minden Amerika partjaira vetődő palackot egy lelket és szellemet szállító üzenetnek tekintettünk, amelyet a végzet az óceánba hajított, és most kikötött itt minálunk."

Varga Mihály

A nemzeti függetlenség visszaszerzése - Gondolatok a Magyarország Barátai Alapítvány díjátadó ünnepségén

"A fejlett országokban a támogató monetáris politikai eszközök elérték határaikat, sőt bizonyos esetekben az alacsony hozamkörnyezet már pénzügyi kockázatokat is eredményez. Az egyre elfogadottabb nemzetközi szakmai álláspont szerint a kitörési pontot ebből a helyzetből az jelentheti, ha az egyes nemzeti kormányok a növekedést támogató gazdaságpolitikát folytatnak. Vagyis megteremtik költségvetési mozgásterüket ahhoz, hogy a beruházások támogatásával, a munkahelyteremtéssel és az adócsökkentések révén adjanak lendületet gazdaságuk növekedésének. Elmondhatom, hogy a magyar gazdaságpolitika már évekkel ezelőtt meghozta ezeket a döntéseket."

Gróh Gáspár

Változás és folyamatosság

"Alig telt el több idő a kiegyezés és a millennium között, éppen ennyi volt a Trianon és Kis-Magyarország végzetét hozó szovjet megszállás közti idő, csak kevéssel volt hosszabb a Kádár-rendszer. Vagyis ez a huszonöt év mégiscsak egy történelmi korszak: a magunk sorsát tekintve a rendszerváltozás ideje, de másként, a nagyvilágban is az. A globalizáció nagy korszaka, amelynek során a világ is átalakult. Sok minden, amiről menetközben úgy éreztük, a nálunk végbemenő változások rendjébe illeszkedik, valójában egy jóval nagyobb léptékű átalakulás része vagy következménye volt. Ha valaki egyszer megírja az új Magyar Szemle történetét, bizonyára látni fogja azokat a szellemi erőfeszítéseket, amelyek során szerzőink e nagy átrendeződések közepette próbálták olykor a múltra figyelve a jelent, olykor a jelenre ügyelve a múltat értelmezni."

Kodolányi Gyula

Huszonöt év

"Különös fontosságot tulajdonítottunk kezdettől fogva lapunkban e magyar patrióta demokratikus hagyomány történetének és képviselőinek, amelybe a népi mozgalomtól a keresztényszocialistákon át balközép jellegű irányzatok is beletartoztak. Egy olyan jövőképnek, amelybe ez a hagyomány belefér. Mindezt konzervativizmusnak neveznünk az újjáalapításkor nem lett volna pontos, sem elfogadható, sem korszerű. Amit magyar konzervatív hagyománynak neveztek a késő 19., kora 20. században, egészen más gyökerű jelenség volt, és sem politikailag, sem kulturálisan nem lett főárammá."

1% Metafizika - Rovat Szabados György emlékére