Felhasználónév: Jelszó: Elfelejtette a jelszavát?Regisztráció
Danube Institute
Magyar Fejlesztési Bank Zrt.
NKA
OTP Bank
Prima Prissima díj 2003
EEM
Príma-díj
Magyarország Barátai Alapítvány
Polgári Magyarországért Alapítvány
Batthány Alapítvány
NMI
Hungarian Review

Horváth Gergely Krisztián

Kommunista agrárpolitika és a kollektivizálás első hulláma Magyarországon

„A tervszámok bűvöletében élő hatalom aszerint ítélte meg a helyi apparátus munkáját, hogy mennyi 'kulákot' leplezett le. A fokozódó osztályharc jegyében így kisiparosokat, kocsmárosokat, sőt vagyontalanokat is kuláknak minősítettek. A „kulákok” mint osztály 'likvidálása' mellett legalább ekkora energiát fordítottak a szovjet típusú szövetkezetek népszerűsítésére és elterjesztésére. Ez utóbbi nyilvánvalóan csak akkor érhetett célt, ha minél több gazda minél gyorsabban felhagy az egyéni gazdálkodással, és termelőszövetkezeti taggá válik.”

Navracsics Tibor

Az első jelentős európai parlamenti választás elé

„...az elmúlt negyven év valójában egy olyan folyamatos átalakulási időszak, melynek során az európai parlamenti választásokat körülvevő környezetben, és magában az Európai Parlamentben számos olyan változás zajlott le, amely egyre fontosabbá teszi magát az intézményt és az azt létrehozó választást. Ezek a változások azonban mind ez ideig nem nagyon fejtették ki a hatásukat, mert hiányzott az a jellemvonás, amely a választópolgárok számára egyetlen mondatban – vagy egyetlen fogalomban – megragadhatóvá teszi a választás tétjét.”

Révész Emese

Egy időcsavargó naplója - Badacsonyi Sándor grafikái

„Badacsonyi képzeletbeli világa a folyamatos változás állapotában van, erjed és burjánzik, a dolgok metamorfózisa itt konstans állapot, de nehéz eldönteni, hogy e mozgás iránya a szakadatlan pusztulás, szétesés és rohadás, vagy éppen ellenkezőleg, a világ keletkezésének szemtanúi vagyunk-e, betekintést nyerve a teremtés kezdetébe, amikor a dolgok minősége még nem vált el határozottan egymástól. Legyen bár genezis vagy apokalipszis, annyi biztos, hogy Badacsonyi világa az írott történelmen kívüli világ.”

Gróh Gáspár

In memoriam Antall József

„Öröksége a parlamentáris rendszer, a demokratikus működés garanciáit biztosító jogállamiság, az euroatlanti világhoz csatlakozás, a nemzetegyesítés folyamata, a visegrádi együttműködés, a kulturális élet normalizációja, olyan meggyalázott értékek és fogalmak rehabilitációja, mint a nemzet és a kereszténység. Az igazi államférfi legnagyobb teljesítménye, ha úgy képes formálni a történelmet, hogy az utólag magától értetődőnek tűnik, mintha a változások utáni világ mindig olyan lett volna, amilyenné lett.”

1% Metafizika - Rovat Szabados György emlékére - Szerkeszti Kodolányi Gyula