Felhasználónév: Jelszó: Elfelejtette a jelszavát?Regisztráció
Danube Institute
Magyar Fejlesztési Bank Zrt.
NKA
OTP Bank
Prima Prissima díj 2003
EEM
Príma-díj
Magyarország Barátai Alapítvány
Polgári Magyarországért Alapítvány
Batthány Alapítvány
NMI

Kodolányi Gyula

Kóda a 80. születésnapra – Egy Ágh István-esszéhez

"Ezek a rokonságok a két önfeledt, látomásos korcsolyázás képei és lelki eseményei közt oly egyénien hitelesek is, hogy szinte mindegy, hogy vajon Ágh Pista ismerte, ismeri-e a hatalmas Illyés-életműnek ezeket a fényszilánkjait. Ha igen, ha nem, ezek a képek a költői emlékezet és képzelet legmélyebb, legsajátabb, archetipikus rétegeiből merültek fel, mindnyájunk földmélyi kincstárából. Tanúságaként annak is, hogy a lélek nem öregszik, csak a test, és hogy a lélek kamasz-eszmélései egész életen át, mindvégig őrzik és felmutatják a fény, a szárnyalás szédületét a költőknek – akik továbbadják e látomásokat mindazoknak, akik bennük ráismernek a maguk isteni sejtelmeire."

Gróh Gáspár

Ágh István köszöntése

"Ágh István költői és írói világának meghatározója a teljességvágy – de kinek nem? Neki viszont mégis több reménye és tán joga is van erre, mert másoknál nagyobb utat járt be. Hagyományos, paraszti világból indult – csakhogy ez a világ éppoly távol esett a népszínművekétől és a világvégi őskultúrától, mint a hamisan rögzült paraszti kiszipolyozottságtól és nyomortól. A dunántúli parasztpolgár méltósága, műveltségi szintje sokfelé magasabb szinten állt, mint a városi kispolgároké. Igaz, ez a kultúra nagyon más volt, archaikus, természetközeli. Innen kiszakadni, a túlbecsült városi létbe csöppenni mégis hatalmas kultúrsokk lehetett."

Lőkös István

Miroslav Krleža 1922-es torzképe a magyar irodalomról

"Az 1922-es Krleža-szöveg a népvándorlás kori Kárpát-medence történetét felvázoló, a romantika kori horvát nacionalizmus szemléletével telített szubjektív, és a magyar honfoglalás, az államalapítás, illetve a magyar nyelv kialakulásának történetietlen, olykor dehonesztáló interpretálása. Szerinte a magyarok a hosszas ázsiai vándorlás közben sokféle etnikai közösséggel érintkezve érkeztek a Kárpát-medencébe, s csak itt, a „Duna mentén” váltak önálló etnikai közösséggé, nyelvük is itt kezdett kialakulni."

Snopek, Jerzy

Lengyelország a keresztény Európában – A vallásosság a popkultúra árnyékában

"Európa megfosztva erős gyökerétől szertefoszlik az európaiak tudatában, absztrakcióvá, történelmi fogalommá válik. Az európai azonosságtudattól megfosztva, az európai értékekhez való kötődés nélkül nem fogjuk tudni, tulajdonképpen mit, kitől és miért kellene védenünk. És a 20. század eleji Európa végét hirdető jóslat, a „Nyugat alkonya” végül bekövetkezhet."

Egedy Gergely

A középosztály küldetése – Kornis Gyula a kultúrpolitika feladatáról

"Elvi szinten ugyan Kornis egy olyan állam eszméjét körvonalazza, amely az egyes társadalmi csoportok külön érdekei fölött áll, de álláspontja valójában semmiképp sem tekinthető semlegesnek. A háború és a forradalmak okozta „dezorganizáció” fényében már a Kultúrpolitikánk irányelveiben arra a következtetésre jutott, Szekfű Gyulához hasonlóan, hogy az új magyar államot a középosztályra kell építeni. Tegyük ehhez hozzá, hogy a középrétegek preferálása a politikai gondolkodásnak egy olyan markáns hagyománya, amely sosem volt idegen a konzervatívoktól, sőt kifejezetten számíthatott a rokonszenvükre."

Miskolczy Ambrus

Széchényi Ferenc perújrafelvétele

"Széchényi Ferenc mindig is hazafi volt, de éppen akkor nem lángolt, amikor a nemzeti lelkesedés lángja a legmagasabbra csapott: 1790-ben. Megriadt a szenvedélyek elszabadulásának lehetőségétől, és még a diéta összeülése előtt javaslatot tett arra Pártatlan gondolatok című elaborátumában Lipótnak, az új uralkodónak, hogy a koronázás és az alkotmányra tett eskü után oszlassa fel a diétát, majd írjon ki újat a szükséges reformok kivitelezésére, és aztán kétévente összehívott diétákon tíz év alatt megfelelő alkotmányt alakítsanak ki."

1% Metafizika - Rovat Szabados György emlékére - Szerkeszti Kodolányi Gyula

A naplóíró Kozma Miklós