Felhasználónév: Jelszó: Elfelejtette a jelszavát?Regisztráció
Danube Institute
NKA
OTP Bank
Prima Prissima díj 2003
EEM
Príma-díj
Magyarország Barátai Alapítvány
Polgári Magyarországért Alapítvány
Batthány Alapítvány
Hungarian Review

Jeszenszky Géza

Illyés Gyula a Szovjetunióban – Valóságkeresés a díszletek mögött

"Illyésnek a szovjet történelem tragikus fordulópontján szerzett tapasztalatai alapján gondos mérlegeléssel megírt, az itthon valójában ismeretlen országról szóló útirajza jóval árnyaltabb képet adott, mint a legtöbb, abban az időben Nyugaton született könyv és más beszámoló."

Bődy Pál

Ausztria hidegháborús külpolitikájáról

"Ausztria külpolitikájának első próbatétele az 1956-os magyar forradalom volt, erőszakos leverését a kancellár elítélte, az ország pedig befogadta és támogatta a magyar menekülteket. A szovjet-rendszerű államok ezt az álláspontot erélyesen elutasították, mint a semlegességi kötelezettség megsértését."

Fazakas Zoltán József

Ezernyi szégyenfolt? – Gondolatok a Nemzeti Összetartozás Emlékhelye kapcsán

"A nemzeti eszme időtényezőjéből következik, hogy annak megjelenését megelőzően modern szempontból értett nemzeti alapú történelmi, politikai és jogi eseményekről nem beszélhetünk. A korábbi események modern értelemben vett nemzeti színezetben való feltüntetése anakronisztikus, így ezen az alapon nem értelmezhető."

Lőkös István

Trianoni veszteségünk: Milan Šufflay

"A brutális Šufflay-gyilkosság kontinenseken átívelő sajtóvisszhangja, s a tudományos élet legnagyobbjainak tiltakozása egyértelművé tette a kortársak számára, hogy a világ akkori legnagyobb albanológusát, s kelet-adriai térség középkori históriájának legavatottabb ismerőjét veszítette el. Šufflay halálával a magyar historiográfiát és balkanisztikát is súlyos veszteség érte."

Miskolczy Ambrus

A Hunyady-per múltja, jelene, jövője?

"A Hunyadi-per tárgya először – minapi műszóval – Hunyadi káderlapja: a származása, társadalmi és etnikai eredete. Aztán itt a történészeket gyötrő kérdés: hogy minek volt nagyobb vagy kisebb, államférfinak vagy hadvezérnek, végül elvitatkozhatunk azon, hogy miben is rejlett az ő tevékenységének európai vagy világtörténeti jelentősége."

Kodolányi Gyula

Végképp eltörölni?

"Természetesen azt is sejtettük 1957 és 1962 között, hogy mi az a múlt, amelyet Kádárék eltörölnének. Nemzetünk, Európa és az ember hiteles, sokezer éves történeteit. Ezért ömlesztették ránk a hamis és lapos iskolai történelemkönyveket, amelyekben alig derengett át valamiféle emlékezetes tény, értelem és érték az osztályharc véghetetlen felvonásai mögül, az ókortól máig."