Felhasználónév: Jelszó: Elfelejtette a jelszavát?Regisztráció
Danube Institute
Magyar Fejlesztési Bank Zrt.
NKA
OTP Bank
Prima Prissima díj 2003
EEM
Príma-díj
Magyarország Barátai Alapítvány
Polgári Magyarországért Alapítvány
Batthány Alapítvány
NMI

Következő számunkból

Áder János köztársasági elnök búcsúbeszéde Kósa Ferenc temetésén

"Az ember hajlamos önhitt gőggel azt gondolni, hogy az ideje végtelen. Hogy van idő a feladatait halogatni. A kibéküléseket, a bocsánatkéréseket a távoli jövőbe halasztani. A tehetséget jobb időkre tartogatni. A munkát majd később befejezni. Az ember hajlamos azt hinni, hogy még később is lesz elég ideje az igazságot kimondani, értéket menteni, szabadságot teremteni, az embert megőrizni. Akitől ma búcsúzunk, sohasem késlekedett. A tisztességet, az igazmondást mindennél többre becsülte."

Duray Miklós

Herczegh Géza emléke és utóélete szülőföldjén

"Nagy ritkaság, hogy egy szakembernek, egyetemi tanárnak, akadémikusnak nincsenek rögeszméi. Nincs előre lecövekelt ítélete, nem tartozik valamelyik iskolához, szemléleti áramlathoz, nem igazodik valamely szakmai sodráshoz. Herczegh Géza szellemileg független ember volt, akit egyetlen gondolat tudott gúzsba kötni: mi lesz a sorsa nemzetének és szülőföldjének, ami az elszakítottságban találtatik. Ezért nem véletlen, hogy 2000-ben megkapta a Bethlen Gábor-díjat, és 2018-ban nevét posztumusz bejegyezték a Magyar Örökség-díj Aranykönyvébe."

Gyulai György

Fél évszázada… 1968.

"Amikor a szlovákság és '68 kapcsolatát vizsgáljuk, óhatatlanul érintenünk kell a szlovák-cseh viszonyt. A két rokon népnek alapvetően más volt az élménye és a hozzáállása '68-hoz. csak igen szemérmesen esett szó arról mindig is országon belül és kívül, hogy a szlovák-cseh együttélés tulajdonképpen mindvégig egymás mellett élés volt, szerves azonosulás, valódi együttérzés nélkül. A csehszlovakizmus embrionális szinten maradt, és a mintegy 70 év alatt sohasem bontakozott ki igazán. Nemhiába történt a külvilágot ugyan meglepő, de a békés, közös megegyezéses válás olyan simán 1993. január elsejével."

Miskolczy Ambrus

Mit jelent Erdély a román nemzettudatban? – Miért lett román nemzeti ünnep december elseje?

"Erdély tehát sokszínűsége miatt érdekes. A nyugati és a keleti kereszténység zónái fedik át egymást, archaikus és modern életformák szoros és egymást kiegészítő valósága jellemezte. Többen is szóvá tették, hogy sehol sem él Európában ilyen sok etnikai közösség egymás mellett és egymásba ékelve, sokféleképpen strukturálva. Munkaföldrajzi megfogalmazásban: „Régi, magas műveltség és ősi kezdetlegesség, valamint mindkettőnek a táj képén kirajzolódó nyomai, a Kárpát-medencében sehol sem kerülnek olyan szoros közelségbe”, mint Erdélyben. A mindenkori főhatalom a maga módján igyekezett homogenizálni a számára zavaró valóságot."

1% Metafizika - Szabados György emlékére - Szerkeszti Kodolányi Gyula