Felhasználónév: Jelszó: Elfelejtette a jelszavát?Regisztráció
Danube Institute
NKA
OTP Bank
Prima Prissima díj 2003
EEM
Príma-díj
Magyarország Barátai Alapítvány
Polgári Magyarországért Alapítvány
Batthány Alapítvány
Hungarian Review
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y zBődy Pál

Bődy Pál (1934, Keszthely), történész, Ph.D. University of Notre Dame, USA. Egyetemi tanulmányait az USA-ban és Németországban végezte. Kutatásai és megjelent tanulmányai a magyar reformkor eszmetörténetével, Eötvös József életművével, a '48-as forradalom és kiegyezés közötti korszak politikai eszméivel, a dualista korszak felsőoktatása és tudománypolitika történetével foglalkoznak. A rendszerváltást követően a Miskolci Egyetem történettudományi és Regionális Gazdaságtan tanszéken mint egyetem docens végzett oktatást és kutatást.


(Új folyam XXX. 7-8. szám)
"[Eötvös József] az állam jogosultságát a következő hatáskörök területére fogadja el: törvényalkotás, képviselet, kormányzat, védelem, külpolitika. A felsorolt hatáskörök az állami központosítás körébe tartoznak. Több közéleti hatáskört azonban nem szükséges központilag irányítani, ezek közé tartozik az oktatás, közigazgatás, nemzetiségi jogrendszer."

(Új folyam XXX. 3-4. szám)
"Ausztria külpolitikájának első próbatétele az 1956-os magyar forradalom volt, erőszakos leverését a kancellár elítélte, az ország pedig befogadta és támogatta a magyar menekülteket. A szovjet-rendszerű államok ezt az álláspontot erélyesen elutasították, mint a semlegességi kötelezettség megsértését."

(Új folyam XXIX. 5-6. szám)
"A Szovjetunió nem tekintette Ausztriát saját érdekeltségi területének, mégis gyakori konfliktus keletkezett közte és a nyugati szövetségesek között. A nyugatiak az országot a nyugat-európaiak közé sorolták, és arra törekedtek, hogy anyagi támogatással, tanácsadással, kedvezményekkel biztosítsák a politikai és gazdasági stabilitását."

(Új folyam XXVIII. 9-10. szám)
"Miután a szovjet és a szövetséges csapatok 1945-ben elfoglalták Ausztriát, a szovjet hatóságok jóváhagyásával létrehozott osztrák kormány arra törekedett, hogy mielőbb politikai és gazdasági kapcsolatokat létesítsen Magyarországgal. Karl Renner osztrák államkancellár, majd államelnök kezdeményezésére 1945-ben létrejött az első nem hivatalos kapcsolat Österreichisches Hilfsbüro néven, Budapesten."