Felhasználónév: Jelszó: Elfelejtette a jelszavát?Regisztráció
Danube Institute
Magyar Fejlesztési Bank Zrt.
NKA
OTP Bank
Prima Prissima díj 2003
EEM
Príma-díj
Magyarország Barátai Alapítvány
Polgári Magyarországért Alapítvány
Batthány Alapítvány
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y zGróh Gáspár

Gróh Gáspár: (Budapest, 1953) irodalomtörténész, kritikus. A Magyar Szemle rovatvezetője, a Köztársasági Elnöki Kabinet belpolitikai vezetője. 2007-ben Pethő Sándor-díjat kapott. F. m.: Egymásért vagyunk. (Tanulmányok, kritikák, 2000.) Szabó Dezső: Az elfelejtett arc (Válogatás és szerkesztés, 2001), Az elsodort író. In memoriam Szabó Dezső (Válogatás és szerkesztés, 2002), Móricz Zsigmond: A magyarság rendeltetése (Válogatás és szerkesztés, 2004), Cs. SzabóLászló. A kis népek hivatása. (Előszó, válogatás, szerkesztés, 2005), Nézni a láthatatlant (Kisesszék, 2005), Határ.Oknélkül (Tanulmányok, kritikák, 2006), Akövetkezmények országa (2011), A magyarság rendeltetéséről (2013).

 

 

 


(Új folyam XXVI. 3-4. szám)
"Kiegyezni – ez a magyar nyelvben nem túl derűs sugallatú kifejezés. Így a kiegyezés sem az: beletörődést, rossz ízű alkut jelez, elfogadását valaminek, amit a folyamat részese nem szeretne. Férfiúhoz nem méltó gyöngeség, félelem, kényelemszeretet lappang benne. A megegyezés szó jobban csengene – de nem ez került a fogalomtárunkba. Pedig pontosabb is lenne, hiszen az 1867. évi XII., XIV., XV. és XVI. törvénycikk valójában megegyezést, megbékélést jelentett. Elsősorban a politika- és az államjog értelmében, Magyarország és Ausztria között, ahogyan ezt a történetírás számon tartja."

(Új folyam XXVI. 1-2. szám)
"Vajon már maga a neve is nem jelzője-e egyben, azzal, hogy az arany szó önmagában is jelképes értelmű: az érték, a minőség, a hétköznapokon túli ragyogás képzete társul hozzá? Azt hiszem, hogy igen, és bármilyen méltatlan, de talán leírható (Petőfi is megtette), hogy Arany – arany. Olyan természetesen, hogy észre sem vesszük, ahogy soká az is magától értetődött, hogy költészetünk nemzetépítő és megtartó erő, és hogy ennek egyik pillére (aranyfedezete) Arany életműve. Az emigrációba kényszerült Cs. Szabó László számára Arany költészete olykor magát a hazát, az otthont jelentette, akinek költői-nyelvi gazdagságában megmártózva kapta vissza a magyarságba vetett hitét, és ezért mondta Arany kötetéről, hogy az a magyarok Tórája lehet, ami összefogja a diaszpóra-létbe zuhant nemzetet."

(Új folyam XXV. 11-12. szám)

(Új folyam XXV. 9-10. szám)

(Új folyam XVI. 1-2. szám)

(Új folyam XXV. 7-8. szám)
"Amikor egy boldogabb korban elindult az olimpiai mozgalom, a modern nemzetek megszületésének örömteli, diadalmas és gyanútlan százada állt mögötte. Akkor még nem volt szégyen, nem volt szitokszó a nacionalizmus. Azt jelentette: nemzetelvű gondolkodás. Az olimpiai mozgalom ebbe a közegbe ágyazódott. A sport már nem csupán testedzést jelentett, hanem versengést, versenyt. Olyan küzdelmet, aminek nézői voltak, közönsége."

(Új folyam XXV. 5-6. szám)
"A rehabilitációról kellene beszélnünk, e nagy hazafi, e zseniális hadvezér, és a lélek terheit is hősiesen viselő férfiú emléke előtt kellene tisztelegjünk."

(Új folyam XXV. 3-4. szám)
"A diktatúra attól az, ami, hogy csupán egyetlen beszédmódot, egyetlen logikát, egyetlen narratívát ismer és tűr: a sajátját. Amikor csak egyetlen alternatíva létezik (ha azt egyáltalán alternatívának lehet még nevezni), akkor megszűnik a gondolkodás, megszűnik maga a valóság is. Minden sorával ezzel a valóságvesztéssel szállt vitába Szent-Iványi."

(Új folyam XXV. 1-2. szám)

(Új folyam XXIV. 9-10. szám)

(Új folyam XXIV. 7-8. szám)
"A parasztzene gyűjtésének csak az egyik része volt a tudományos szenvedély, a zene iránti elkötelezettség maga. A kimerítő gyűjtőutaknak megvolt a maguk másfajta hozadéka is: a falvak világának, a távoli vidékeken megmaradt ősi, természeti életformáknak megismerése. 'Tévednek. akik azt hiszik, hogy ezeknek a földből kisarjadzott erőknek a helyszínen való tanulmányozása, köznapi nyelven szólva: a népdalgyűjtés valami rettentően fáradságos, lemondással és áldozattal járó munka volt.'"

(Új folyam XXIV. 5-6. szám)

(Új folyam XXIV. 3-4. szám)

összesen: 149 db | 18 db/oldal

első vissza 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 következő utolsó