Felhasználónév: Jelszó: Elfelejtette a jelszavát?Regisztráció
Danube Institute
Magyar Fejlesztési Bank Zrt.
NKA
OTP Bank
Prima Prissima díj 2003
EEM
Príma-díj
Magyarország Barátai Alapítvány
Polgári Magyarországért Alapítvány
Batthány Alapítvány
NMI
Hungarian Review
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y zMiskolczy Ambrus

Miskolczy Ambrus (1947, Marosvásárhely) 1997 óta a történettudomány doktora. Az ELTE BTK Román Filológiai Tanszéke tanszékvezető egyetemi tanára. A bukaresti Nicolae Jorga Történettudományi Intézet külső tagja, az USA-ban működő Society for Romanian Studies tagja és a New International Journal of Romanian Studies szerkesztőségi tagja. Szűkebb szakterülete a magyar-román-szász erdélyi együttélés története; a polgárosodás társadalom- és eszmetörténete. Kutatómunkája az erdélyi együttélés problémakörére összpontosul, ideértve a mítoszteremtés eszmetörténeti okait és mikéntjét. Legfontosabb művei: A brassói román levantei kereskedőpolgárság (1780–1860) (1986). Társszerzője az Erdély története III. kötetnek (1986). Eszmék és téveszmék (1994), A legendák varázsa. Jules Michelet kelet-európai mítoszai és a magyar–román párbeszéd a 19. század derekán (2000), Szellem és nemzet (2001). Az Akadémiai díj (megosztva, 1987) és a Ránki György Szakkuratórium Díja (1997) kitüntetettje.


(Új folyam XXVIII. 11-12. szám)
"Minden ország a maga egységét akarta biztosítani, természetesen, ha lehetett, területszerzéssel kiegészítve. A magyar-román viszonyt éppen a geopolitikai helyzet bonyolítja. A hódító magyar királyok szupranacionális nagyvállalkozók, akiknek a pápa meghosszabbított karjaként kellett terjeszteniük a katolikus hitet. A román vajdaságok uralkodói, hogy elkerüljék a vazallusi viszonyt, az ortodox Bizáncnál találtak legitimitást. A keleti és nyugati kereszténység változó konfliktusai és együttműködése határozta meg a románok és a magyarok életét."

(Új folyam XXVIII. 5-6. szám)

(Új folyam XXVIII. 1-2. szám)

(Új folyam XXVII. 11-12. szám)
"Erdély tehát sokszínűsége miatt érdekes. A nyugati és a keleti kereszténység zónái fedik át egymást, archaikus és modern életformák szoros és egymást kiegészítő valósága jellemezte. Többen is szóvá tették, hogy sehol sem él Európában ilyen sok etnikai közösség egymás mellett és egymásba ékelve, sokféleképpen strukturálva. Munkaföldrajzi megfogalmazásban: „Régi, magas műveltség és ősi kezdetlegesség, valamint mindkettőnek a táj képén kirajzolódó nyomai, a Kárpát-medencében sehol sem kerülnek olyan szoros közelségbe”, mint Erdélyben. A mindenkori főhatalom a maga módján igyekezett homogenizálni a számára zavaró valóságot."

(Új folyam XXVII. 5-6. szám)
"Széchényi Ferenc mindig is hazafi volt, de éppen akkor nem lángolt, amikor a nemzeti lelkesedés lángja a legmagasabbra csapott: 1790-ben. Megriadt a szenvedélyek elszabadulásának lehetőségétől, és még a diéta összeülése előtt javaslatot tett arra Pártatlan gondolatok című elaborátumában Lipótnak, az új uralkodónak, hogy a koronázás és az alkotmányra tett eskü után oszlassa fel a diétát, majd írjon ki újat a szükséges reformok kivitelezésére, és aztán kétévente összehívott diétákon tíz év alatt megfelelő alkotmányt alakítsanak ki."

(Új folyam XXII. 1-2. szám)

(Új folyam XX. 3-4. szám)

(Új folyam XXVI. 1-2. szám)