Felhasználónév: Jelszó: Elfelejtette a jelszavát?Regisztráció
Danube Institute
NKA
OTP Bank
Prima Prissima díj 2003
EEM
Príma-díj
Magyarország Barátai Alapítvány
Polgári Magyarországért Alapítvány
Batthány Alapítvány
Hungarian Review
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y zMiskolczy Ambrus

Miskolczy Ambrus (1947, Marosvásárhely) történész, a történettudomány doktora, az ELTE BTK Román Filológiai Tanszéke tanszékvezető egyetemi tanára, az MTA tagja. A bukaresti Nicolae Jorga Történettudományi Intézet külső tagja, az USA-ban működő Society for Romanian Studies tagja és a New International Journal of Romanian Studies szerkesztőségi tagja.

(Új folyam XXX. 7-8. szám)
"Dracula az erőszak világában nőtt fel, és maga is azt éltette. Első néhány hónapos uralkodásából azt a következtetést vonta le, hogy valós és lehetséges ellenfeleit családostul el kell tennie láb alól, javaikat pedig saját hívei között kell elosztania. A kortárs görög krónikás szerint húszezer férfi, nő és gyerek esett áldozatul a tisztogatásnak."

(Új folyam XXX. 3-4. szám)
"A Hunyadi-per tárgya először – minapi műszóval – Hunyadi káderlapja: a származása, társadalmi és etnikai eredete. Aztán itt a történészeket gyötrő kérdés: hogy minek volt nagyobb vagy kisebb, államférfinak vagy hadvezérnek, végül elvitatkozhatunk azon, hogy miben is rejlett az ő tevékenységének európai vagy világtörténeti jelentősége."

(Új folyam XXIX. 9-10. szám)
"A szabadkőműves szolidaritás valamiféle véleményszabadságot biztosított, hiszen a keményebb megtorlás veszélye nélkül kifejthették, hogy nem értenek egyet a kemény centralizációval, és fájlalhatták, hogy Őfelsége – mint írták – rossz tanácsokra hallgat. Aztán Bécsben a nemsokára elhunyt Esterházy Ferencet Sonnenfels lapjában is meggyászolták. Mozart gyászindulóval búcsúzott tőle."

(Új folyam XXIX. 5-6. szám)
"Száz évvel korábban a bécsi kongresszus jobban sikerült, és hosszú évtizedekre biztosította a világbékét. Németország és Oroszország ellen a Habsburg Monarchia tartotta a frontot. Most az utódállamokból csináltak ellenséges védősávot Németország és Oroszország ellen. Magyarország ennek lett az áldozata."

(Új folyam XXIX. 3-4. szám)
"...valamikor a múlt század 70-es éveiben néhány történészkollégámmal Trianonról csevegtem, és ők megmosolyogtak, mondván: „Fáj neki!” Fáj bizony, talán van okom rá. De a mai botorság is egyre jobban fáj, az, amit felejthetetlen atyai barátom, Vekerdi László – a legnagyobb magyar tudománytörténész, akit a tudományuk tisztaságát féltő aktuális illetékesek gondosan igyekeztek akadályozni a tudományművelésben – a trianonizmus nyavalyájának nevezett."

(Új folyam XXVIII. 11-12. szám)
"Minden ország a maga egységét akarta biztosítani, természetesen, ha lehetett, területszerzéssel kiegészítve. A magyar-román viszonyt éppen a geopolitikai helyzet bonyolítja. A hódító magyar királyok szupranacionális nagyvállalkozók, akiknek a pápa meghosszabbított karjaként kellett terjeszteniük a katolikus hitet. A román vajdaságok uralkodói, hogy elkerüljék a vazallusi viszonyt, az ortodox Bizáncnál találtak legitimitást. A keleti és nyugati kereszténység változó konfliktusai és együttműködése határozta meg a románok és a magyarok életét."

(Új folyam XXVIII. 5-6. szám)

(Új folyam XXVIII. 1-2. szám)

(Új folyam XXVII. 11-12. szám)
"Erdély tehát sokszínűsége miatt érdekes. A nyugati és a keleti kereszténység zónái fedik át egymást, archaikus és modern életformák szoros és egymást kiegészítő valósága jellemezte. Többen is szóvá tették, hogy sehol sem él Európában ilyen sok etnikai közösség egymás mellett és egymásba ékelve, sokféleképpen strukturálva. Munkaföldrajzi megfogalmazásban: „Régi, magas műveltség és ősi kezdetlegesség, valamint mindkettőnek a táj képén kirajzolódó nyomai, a Kárpát-medencében sehol sem kerülnek olyan szoros közelségbe”, mint Erdélyben. A mindenkori főhatalom a maga módján igyekezett homogenizálni a számára zavaró valóságot."

(Új folyam XXVII. 5-6. szám)
"Széchényi Ferenc mindig is hazafi volt, de éppen akkor nem lángolt, amikor a nemzeti lelkesedés lángja a legmagasabbra csapott: 1790-ben. Megriadt a szenvedélyek elszabadulásának lehetőségétől, és még a diéta összeülése előtt javaslatot tett arra Pártatlan gondolatok című elaborátumában Lipótnak, az új uralkodónak, hogy a koronázás és az alkotmányra tett eskü után oszlassa fel a diétát, majd írjon ki újat a szükséges reformok kivitelezésére, és aztán kétévente összehívott diétákon tíz év alatt megfelelő alkotmányt alakítsanak ki."

(Új folyam XXII. 1-2. szám)

(Új folyam XX. 3-4. szám)

összesen: 22 db | 18 db/oldal

első vissza 1 | 2 következő utolsó