Új folyam XXVII. 9-10. szám

Entz Géza

Gondolatok 1918 őszének centenáriumán

 

Gróh Gáspár interjúalanya Szilágyi István

Külön világot járok

 

Trócsányi László

Monnet, de Gaulle és a poszt-globális kihívások Martonyi János világképében

 

Benyhe István

Magyarország helyzete és ami abból következik 1. rész

 

Jeszenszky Géza

A magyar külpolitika kívánatos útja

 

Kiss Gy. Csaba

Magyar írók és a prágai-pozsonyi tavasz

 

Stamler Ábel

Haza és nagyvilág - Takáts Gyula és Cs. Szabó László levelezése

 

Veress Dániel

Levél Molnár Józsefhez

 

Gróh Gáspár

Széljegyzetek egy fontos regényhez - Nádas Péter: Világló részletek 1. rész

 

Szmodis Jenő

A civil nemzetpolitika sajátosságairól

 

S. Király Béla

Molnár Tamás szellemi végrendeletéről, és annak román visszhangjáról

 

Gratz Gusztáv

Összeomlás

 

Reményik Sándor

Magányos cipruság - Tisza István ravatalára

 

Katona Anikó

Az art deco plakátművészet Magyarországon

 

Horváth Balázs

"Itt a keszthelyi zöld parton emelkedik a csendes helicon" - Cséby Géza Festetics-monográfiájáról

 

Tóth Erzsébet

A gyermekkórház titkai

 

Ludmann Mihály

Sándy Gyula emlékezete

 

Tóth Klára

Nemet mondani a közönyre - Domokos János: A te neved

 

Tófalvi Zoltán

Koldusok országa?

 

Magyar Szemle

Szerzőink