A szerkesztőség címe:  1036 Budapest, Kolosy tér 5-6.

Telefon: +3630 151-9100


Személyes ügyintézés: hétfő - csütörtök: 09.00-14.30

Szerkesztőségi fogadóórák: előzetes egyeztetés szerint

 

Drótposta:

Főszerkesztő: Stamler Ábel: msza@magyarszemle.hu

Titkárság, terjesztés: Nagy Katalin: msza2@magyarszemle.hu

Fehér István szerkesztő: msza2@magyarszemle.hu

 

 

Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletága.

1088 Budapest, Orczy tér 1.

Előfizethető valamennyi postán, kézbesítőknél, e-mailen:

hirlapelofizetes@posta.hu

 

Előfizetési díj Magyarországon:

egy évre 7200 Ft,

átutalással vagy levélben, melyre csekket küldünk.

A Magyar Szemle Alapítvány számlaszáma: IBAN-HU 13-11707024-20332033

 

Külföldről megrendelhető:

daneh@posta.hu