Kiadja:
Magyar Szemle Alapítvány

Felelős kiadó:
Entz Géza

Kiadóhivatal:
1067 Budapest, Eötvös utca 24.
+36 1 311-6477
msza@magyarszemle.hu
msza2@magyarszemle.hu

Főszerkesztő:
Gróh Gáspár

Olvasószerkesztő:
Stamler Ábel

Szerkesztők:
Fehér István
S. Király Béla

Szerkesztőbizottság:
Kodolányi Gyula elnök
Czakó Gábor
Egedy Gergely
Granasztói Péter
Szekér Nóra
Szmodis Jenő
Tonk Márton