Szabó Dezső idegenellenessége
Papp István
Szabó Dezső idegenellenessége

A két világháború közötti korszak fontos politikai gondolkodója, miközben szellemes és bátor kritikájával ostorozta a közélet visszásságait, az etnikai alapú nemzeteszme csapdáitól nem tudott szabadulni. 

Új folyam XXXIII. 5-6. szám Új folyam XXXIII. 5-6. szám
Karl Ludwig von Haller és a restauráció hivatása
Lábár Tamás
Karl Ludwig von Haller és a restauráció hivatása

Nem igaz, hogy a kereszténységet kipróbálták, és hiányosnak bizonyult. Túl nehéznek találták, ezért ki sem próbálták – ez lehet Haller ködbe burkolózása, illetve a vele és írásaival szemben tanúsított elutasítás és értetlenség oka.

A tengermély-hegymagas barátság
Háda Béla
A tengermély-hegymagas barátság

Kína és Pakisztán közeledését sok tényező hajtja, de sok szét is feszítené, mégis marad.

Metternich: a konzervativizmus dilemmái Közép-Európában
Egedy Gergely
Metternich: a konzervativizmus dilemmái Közép-Európában

Hogyan lehetséges, hogy egy nagy formátumú államférfi a saját országában nem azt a politikát akarja folytatni, amelyet másutt a leginkább csodál? Ha az jó ott, miért nem jó itt?

Gondolatszabadság vagy cenzúra Amerikában?
Takács Dániel
Gondolatszabadság vagy cenzúra Amerikában?

Thomas Morton 1624-ben szállt partra Massachusetts területén a későbbi Plymouth helyén egy csoport puritán társaságában, hogy megvalósíthassa álmát az Újvilágban. Ám nagyon gyorsan kiderült, hogy Morton és a puritánok elképzelései gyökeresen eltérnek.

Három fundamentalizmus
Szalai Miklós
Három fundamentalizmus

Az irányzat a modern társadalmak sokfelé jelen lévő, sokféle formát öltő és súlyos konfliktusokat kiváltó tendenciája. Okainak, mibenlétének megértése nélkül korunk számos problémája fel sem fogható.

A középkor elismertetése
Karsai Géza
A középkor elismertetése

Ha azon érdeklődésnek a nyitját keressük, mellyel a világ ma a középkor felé fordul, azt látjuk, hogy a tudós és laikus egyaránt keres valamit a középkorban, valamit a tárgyi és adatokban kifejezhető igazságon felül: lelket és életet.

A MAGYAR SZEMLE LAPSZÁMAI