Új folyam XXXI. 1-2. szám

Gróh Gáspár

Assisi – Egy nem utazó utazásai


Borsi-Kálmán Béla

Vae victis, avagy a „húr túlfeszítése” – Magyarok és románok amerikai tükörben (Első rész)


Garda Dezső

Székelyföld autonómiájának kérdésköre a 20. század közepéig

 

Gróh Gáspár

Színpad helyett vászon, avagy a megélt drámaiság – Csoóri Sándor és az Ítélet (Első rész)

 

Botos Katalin

Kényszerpálya-módosítás – A gazdasági rendszerváltás esélyei 1989–1990-ben

 

Csák János

Kik vagyunk, honnan jöttünk, hová tartunk?

 

Gecse Géza

Hogyan lettünk magyarok?

 

M. Szebeni Géza

A kereszténydemokrácia önépítése (Második rész)

 

Pető Zoltán

Kultúra, civilizáció és a történelem vége – Oswald Spengler történelemszemlélete

 

Oswald Spengler

A nyugat alkonya (részlet)

 

Miskolczy Ambrus

Habsburg-felvilágosodás


Ludmann Mihály

Stílusteremtő épület – Ötven éve tervezte meg Makovecz Imre a sárospataki művelődési házat


Lakatos-Fleisz Katalin

„Mert bármiről lemondhat az ember, de a vágyairól nem”

 

Tóth Klára

Örökül kapott traumák


Kádár György

Finnország múltja és jelene két mondatban