Új folyam XXXIII. 1-2. szám

Új folyam XXXIII. 1-2. szám

Gróh GáspárMindennek rendelt ideje van

 

Stamler Ábel: Gondolatok a Magyar Szemle jövőjéről

 

Martonyi János: Wlassics Gyula és életműve

 

Pető Zoltán: Prohászka Lajos a magyar néplélekről

 

Czopf Áron: A posztkonzervatív állapot

 

Szekfű Gyula: Politikai érzékünk társadalmi alapjairól

 

Király Béla: A konzervativizmusról testközelből – Beszélgetés Pogrányi Lovas Miklóssal

 

Szűts István Gergely: A főherceg háttéremberei: Czikann-Zichy Móric

 

Nagy Miklós Mihály: Perjés Géza és „a bizonytalanság birodalma”

 

Cserép Csaba: Az emberi agy teljesítménye – Gondolatok Peter Joachim Gebicke-Haerter tanulmányához

 

1% METAFIZIKA

 

Brandenstein Béla: Korunk lelki válsága és a metafizika problémája

 

KÖRKÉP

 

Ludmann Mihály: Finta Józsefre emlékezve

 

Tóth Klára: „Mit lehet evvel keresni?"

 

Király Béla: Egy hálózati guru „istenemberi” előrejelzései