Új folyam XXX. 7-8. szám

Gróh Gáspár

Zökkenő idő

 

Martonyi János

Mindig emelt fővel – Emlékezés Mádl Ferencre

 

Papp Gábor Zsigmond interjúalanya Illyés Mária és Kodolányi Gyula

„Első útja hozzánk vezetett…” – Beszélgetés Cs. Szabó Lászlóról

 

Miskolczy Ambrus

Mátyás király és Dracula, avagy a szadizmus és az államrezon dialektikája – 1. rész

 

Taxner-Tóth Ernő

Összeesküvősdi egyetértés nélkül – A Martinovics-kérdés – 1. rész

 

Bődy Pál

Autonómia Eötvös József reformpolitikájában

 

Szekér Nóra

„Tudnunk kell, mi történt velünk, és azt is, hogy miért” – Herczegh Géza könyvének új kiadása elé

 

Jean-Louis Benoît

Tocqueville, a Korán, az iszlám és a gyarmatosítás

 

1% metafizika

 

Pilinszky János

(Valamibe belehalunk...)

 

Körkép

 

Tóth Klára

A legek embere – A filmkészítő Jankovics Marcell életművének néhány pilléréről

 

Gróh Gáspár

Kesernyés nevetés és hősies irónia – Szörényi László két könyve

 

Lakatos Artúr

Egy urbánus transzilvanista szellemi életrajza – Monográfia Ligeti Ernőről

 

Ludmann Mihály

Épületek a Millennium idejéből – Az Ezredéves Kiállítás és más építészeti eredmények 125 évről visszatekintve

 

Viknyédi Balázs

Modernizmus és Bauhaus: lázadás az értékek meghatározásában

 

Brenner János

Merre tovább, SPD? – A német szociáldemokraták válsága és a „political correctness”