Új folyam XXXII. 11-12. szám

Kodolányi Gyula: Évfordulós gondolatok a szerethető államférfiról


Jeszenszky Géza: Politikai levelezésem Antall József miniszterelnökkel


Juhász Előd: Kilencvenen túl – beszélgetés Vásáry Tamással

 

Guitman Barnabás: Gelsei Biró Zoltán, egy jellegzetes hadivak története


Kimmel Máté: Szekfű Gyula és a parasztság – A paraszti társadalom leírásai a Három nemzedékben és a korabeli társadalomtudományban


Pánczél Hegedűs János: Az el nem mondott örökség – A magyar ellenforradalom meghatározásáról és kortárs történészi narratívájáról – Második rész

 

Gecse Géza: A magyarok és az orosz jegesmedve

 

S. Király Béla: A neoliberális újbaloldal „szalonképes” rasszizmusáról


Berzeviczy Klára – Lőkös Péter: A katedra és a pergamenek vonzásában – Beszélgetés Vizkelety Andrással


Filep Tamás Gusztáv: Egy liberális, aki reakciósnak nevezte magát – Emléksorok Miskolczy Ambrusról


1% metafizika


Szekfű Gyula: A harmadik nemzedék

 

 

Körkép


Elek Tibor: Az irodalomtörténész Grendel Lajosról


Báger Gusztáv: Az euróval kapcsolatos terv és remény egy konferencia tükrében

 

Pogrányi Lovas Miklós: Molnár Tamás pályarajza és filozófiájának alapelvei

 

Ludmann Mihály: A városegyesítés korának építésze: Weber Antal


Tóth Klára: Politikailag fogyatékos