Pető Zoltán (1986) az Eötvös József Kutatóközpont/Molnár Tamás Kutatóintézet tudományos munkatársa. Kutatási területe a konzervatív politikai gondolkodás eszmetörténete. A 18. századi brit politikai filozófiai gondolkodás jellemző paradigmáinak vizsgálata, a 19–20. századi konzervativizmus (angolszász és német), illetve a két világháború közötti magyar politikai gondolkodás/politikatudomány.