Új folyam XXIX. 9-10. szám

Gróh Gáspár

Feri bácsi vadászkabátja

 

Miskolczy Ambrus

A régi magyarországi szabadkőművesség kozmopolitizmus és nacionalizmus között – 1. rész

 

Lakatos Artúr

Magyar regionális egységtervek Wesselényi Miklóstól Szoboszlay Aladárig

 

Kodolányi Gyula

Szent-Iványi Domokos, Antall József és a magyar közép – Metszetek egy szellemi és politikai térből – 2. rész

 

Pritz Pál

Új Szellemi Frontok történelmünkben – 2. rész

 

Frenyó Zoltán

A filozófusok szenátusa és a nemzet filozófiája – Szempontok a magyar filozófiai kánon problémájához

 

Molnár Tamás

Visszatekintés

 

Veres Ildikó

Az Abszolútum vonzásában – Molnár Tamás eszmevilágának koordinációs pontjai

 

Szörényi László

Zrínyi hányadik éneke?

 

1% metafizika

 

Joó Tibor

Hunnia (részlet)

 

Körkép

 

Tóth Klára

„…mélyen univerzális és mélyen cseh…” – In memoriam Jiři Menzel

 

S. Király Béla

Túl az óperencián…

 

Ludmann Mihály

Magyar egyetemek – Könyvek, kolostorok és iskolák

 

Gróh Gáspár

Jankovics Marcell Trianonja

 

Kertész Gábor

Ki a magyar? – Jogászi gondolatok a magyar és a kettős állampolgárságról

 

Ménes András

Negyven éve hunyt el Jean Piaget