A szerkesztőség címe: 1067 Budapest, Eötvös utca 24.

Telefon és fax: 311-6477


Személyes ügyintézés: hétfő - csütörtök: 09.00-14.30

Szerkesztőségi fogadóórák: előzetes egyeztetés szerint

 

Drótposta:

Gróh Gáspár, főszerkesztő és Fehér István, S. Király Béla szerkesztők: msza2@magyarszemle.hu

Titkárság, terjesztés: Nagy Katalin: msza2@magyarszemle.hu

Olvasószerkesztő: Stamler Ábel: msza@magyarszemle.hu

 

Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletága.

1088 Budapest, Orczy tér 1.

Előfizethető valamennyi postán, kézbesítőknél, e-mailen:

hirlapelofizetes@posta.hu

 

Előfizetési díj Magyarországon:

egy évre 5700 Ft,

átutalással vagy levélben, melyre csekket küldünk.

A Magyar Szemle Alapítvány számlaszáma: IBAN-HU 13-11707024-20332033

 

Külföldről megrendelhető:

daneh@posta.hu